BỘ giáo dục vàtải về 0.7 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

tờ

1

nt

5

Máy hàn hơi

tờ

1

nt

Nguyên lý và các bộ phận chính

6

Máy hàn điện

tờ

1

nt

nt

7

Máy hàn điểm

tờ

1

nt

nt

8

Các tư thế hàn

tờ

1

nt

9

Nguyên lý gò biến dạng và gò thành hình

tờ

1

nt

10

Khai triển hình gò

tờ

1

nt

11

Kỹ thuật gấp mép, ghép nối

tờ

1

nt

12

Các mối gò hàn

tờ

1

nt

13

Kỹ thuật tán đinh

tờ

1

nt

II

Đĩa hình

1

Giới thiệu kỹ thuật gò hàn

đĩa

1

Thời gian 30 phút

Có lời thuyết minh

Giới thiệu các dụng cụ hàn mềm

2

Quá trình sản xuất bồn chứa bằng công nghệ gò

đĩa

1

Thời gian 30 phút, đủ các khâu của quá trình công nghệ

III

Mẫu vật

1

Bộ mẫu vật liệu kim loại

bộ

1

Tiêu bản v/liệu kim loại

2

Các dạng ghép nối

3

Một số sản phẩm gò

IV

Dụng cụ

1

Dụng cụ đo và vạch dấu

bộ

15

2

Cưa sắt

cái

6

3

Đục kim loại

bộ

30

Các loại đục

4

Dũa

bộ

30

Các loại dũa

5

Búa nguội

cái

30

0,3kg

6

Búa gò thép

cái

30

Đầu tròn; 0,5kg

7

Bứa gỗ

cái

30

8

Đe gò

cái

15

9

Kê gỗ

cái

15

10

Kéo cắt tôn


: 001 -> DuLieu -> B.COSOGIAODUC
001 -> Thủ tục: Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Vietgap) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh). Trình tự thực hiện
001 -> Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 12 năm 2007
001 -> Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở nn & ptnt 01 bộ. +
001 -> Khảo sát tính hợp pháp Những sản phẩm gỗ nào là sản phẩm pháp định?
001 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
001 -> Gia Ðình là Nền Tảng của Xã Hội và của Giáo Hội” Hát: “Xin tri ân” cnlt 143 “Ave Maria con dâng lời” cnlt 125 Gợi ý
B.COSOGIAODUC -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 29
B.COSOGIAODUC -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số: 74/2008/QĐ-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DuLieu -> Số: 74/2008/QĐ-bnn


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương