BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học ngoại thưƠngtải về 0.82 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

---------***---------

VŨ THU HƯƠNG


GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM


Chuyên ngành

: KTTG&QHKTQT

Mã số

: 60.31.07

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS, TS. VŨ CHÍ LỘC

HÀ NỘI - 2011

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv

LỜI CẢM ƠN v

LỜI NÓI ĐẦU

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AFTA : Asean Free Trade Asea- Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

ASEAN : Association of Southeast Asia Nations- Hiệp hội các Quốc

gia Đông Nam Á

APEC : Asia Pacific Economic Cooperation-Diễn đàn Kinh tế

Châu Á Thái Bình Dương

CEPT : Common Effective Preferential Tariff Scheme -Uu đãi

thuế quan có hiệu lực chung giữa các nước Asean

ĐTNN : Đầu tư nước ngoài

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade - Hiệp định

chung về thuế quan và thương mại

GATS : General Agreement on Trade in Services -Hiệp định chung

về thương mại và dịch vụ

GTT22 : Chương trình quản lý giá tính thuế.

H/S : Harmonized System- Hệ thống điều hoà mô tả và mã hoá

hàng hoá


ODA : Official Development Assistant - Hỗ trợ phát triển

chính thức

TSCĐ : Tài sản cố định

NKD : Nhập kinh doanh.

NĐT-NT : Nhập đầu tư nộp thuế

SLXNK : Số liệu Xuất nhập khẩu.

TRIMS : Trade Related Investment Measures- Hiệp định về các

biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

TRIPS : Trade Related Aspects of Intellectual Property rights- Hiệp

định các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

WCO : World Customs Organization -Tổ chức Hải quan thế giới .

WTO : World Trade Organization-Tổ chức thương mại thế giới


LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo Trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt là các thầy cô trong Ban Giám hiệu và Khoa Sau đại học, đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập bậc cao học tại Nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS,TS. Vũ Chí Lộc, người hướng dẫn khoa học đã nhiệt tâm và tận tình hướng dẫn tôi hoàn thiện luận văn thạc sỹ này.

Cuối cùng, tôi cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, cổ vũ và tạo điều kiện về thời gian cho tác giả trong suốt quá trình viết luận văn.

Mặc dù đã hết sức cố gắng từ việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, tổng hợp các ý kiến của các chuyên gia trong nước về lĩnh vực này, song luận văn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của quí thầy cô và các bạn.

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Tác giả luận vănVũ Thu Hương
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:

Luật Đầu tư (hiệu lực từ 1/7/2006), Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (hiệu lực từ 1/1/2006) và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành đã cởi bỏ được nhiều rào cản trong thủ tục hành chính đối với việc đăng ký thủ tục cấp chứng nhận đầu tư; đăng ký miễn thuế; thủ tục hải quan đối với máy móc thiết vị, phương tiện vận tải, phụ tùng, linh kiện đi kèm, vật tư thiết bị,... tạo tài sản cố định. Ngoài ra, công cuộc hiện đại hoá, cải cách thủ tục hành chính, sự đổi mới, phát triển về công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, công quyền nói chung cũng như cơ quan hải quan nói riêng cùng với ý thức, tư tưởng của những người quản lý cũng đã góp phần hết sức quan trọng, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho các nhà đầu tư trong các thủ tục hành chính, tạo tiếng nói “đồng thuận” giữa các cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn không ít những tồn tại cả chủ quan lẫn khách quan của nhà quản lý, nhà đầu tư và bất cập trong chính sách quản lý, đó là: Nhiều chính sách đầu tư, chế độ ưu đãi miễn thuế còn chưa rõ ràng, cụ thể và đồng bộ dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí còn thiếu qui phạm, bất cập, chồng chéo giữa các ngành quản lý với nhau dẫn đến việc xử lý thiếu công bằng, thiếu minh bạch cho các doanh nghiệp gây khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động đầu tư nhất là đầu tư nước ngoài; không ít doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế để nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng hoá miễn thuế bán ra thị trường kiếm lời, thu lợi bất chính; một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức làm công tác quản lý có thái độ gây sách nhiễu, phiền hà trong các thủ tục hành chính (thủ tục cấp chứng nhận đầu tư, thủ tục hải quan, thủ tục miễn thuế,...) để trục lợi cá nhân; việc nghiên cứu, hệ thống hoá pháp luật đầu tư, nhất là pháp luật về thủ tục hải quan, thủ tục ưu đãi miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư chưa được nhiều các cấp, ngành chú trọng đầu tư một cách bài bản, khoa học.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đối với một quốc gia đang phát triển như nước ta hiện nay, thì việc thu hút đầu tư nhất là đầu tư nước ngoài nhằm tạo ra ngày càng nhiều của cải vật chất cho xã hội, giải quyết việc làm, ổn định đời sống chính trị - xã hội đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Trong đó đối với ngành Hải quan, việc yêu cầu đơn giản và hài hòa hóa thủ tục hải quan đang là vấn đề cấp thiết. Để có được những giải pháp khoa học, hợp lý nhằm vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ các hoạt động đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực ưu đãi về thuế, vừa tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho các nhà đầu tư , đòi hỏi phải nhận thức đúng đắn về lý luận và đánh giá đúng thực tiễn hoạt động đầu tư trong từng thời điểm và từng địa bàn đầu tư cụ thể, từ đó có những giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, trong đó có quản lý về ưu đãi thuế đối với hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, quản lý hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Xuất phát từ những lý luận trên và thực tiễn quản lý hải quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài, tác giả chọn đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương