BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học hà NỘi báo cáo tổng kếT ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞtải về 230.31 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích230.31 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TỰ ĐỘNG
THÔNG QUA CHAT GOOGLE TALK VÀ WEB-BASED
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI


Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Nguyễn Hoàng Dương

Hà Nội, 3/2013

Mục lục

Danh mục các hình vẽ 5

Địa chỉ cài đặt ứng dụng Hệ thống trả lời tự động 7

Một số thông tin để chạy thử chương trình qua chat Google Talk 8

1. Danh sách những người thực hiện đề tài 10

2. Thời gian thực hiện 10

3. Tính cấp thiết của đề tài 10

4. Mục tiêu của đề tài 10

5. Cách tiếp cận, phương pháp và phạm vi nghiên cứu 11

5.1 Kỹ thuật và công cụ thực hiện 11

5.1.1 Cấu trúc logic hệ thống 11

5.1.2 Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng trên cơ sở RUP 12

5.1.3 Công cụ thiết kế - Rational Rose 14

5.1.4 Hệ điều hành 14

5.1.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – MS SQL Server (2000, 2005, 2008) 14

5.1.6 Công cụ phát triển – VB, ASP.NET, Crystal Report 15

5.1.7 Công cụ thiết kế giao diện – Visual Studio.NET 17

5.1.8 Giải pháp kết nối cơ sở dữ liệu - SQL Server .NET Data Provider 17

5.2 Phương pháp và phạm vi nghiên cứu 18

5.2.1 Nhóm nghiên cứu cơ sở lý thuyết 18

5.2.2 Nhóm nghiên cứu cơ sở thực tiễn 18

5.2.3 Nhóm nghiên cứu các công cụ hỗ trợ hệ thống 18

5.2.4 Nhóm nghiên cứu triển khai 19

5.3 Quá trình nghiên cứu 19

5.3.1 Khảo sát nhu cầu xã hội 19

5.3.2 Khảo sát nhu cầu Khoa, Bộ môn và Phòng Đào tạo 19

6. Bộ yêu cầu về Hệ thống giải đáp thắc mắc tự động 19

7. Tiến độ thực hiện 20

8. Dự kiến sản phẩm và địa chỉ ứng dụng 21

9. Các công nghệ hỗ trợ 21

9.1 Google Talk 21

9.1.1 Hoạt động liên thông 22

9.1.2 Tương thích với thiết bị di động 22

9.1.3 Một số API do Google Talk cung cấp được sử dụng 22

9.2 Regex, ứng dụng và cách sử dụng đơn giản 24

9.2.1 Regex là gì 24

9.2.2 Ứng dụng của Regex 24

9.2.3 Các lớp ký tự trong Regex 24

9.2.4 Phép lặp trong Regex 24

9.2.5 Gộp nhóm các biểu thức 25

9.2.6 Một số ví dụ minh họa 26

9.3 Truy cập nội dung một Website để lấy nội dung Online 27

9.4 Sử dụng SearchEngine của Google 27

10. Mô hình hệ thống triển khai 29

10.1 Thành phần lớp dữ liệu 29

10.2 Triển khai trên WebBase 31

10.2.1 Module quản trị chương trình 31

10.2.2 Module khai thác chương trình 32

10.3 Triển khai trên ứng dụng 33

10.3.1 Module tự động trả lời qua Google Talk 33

10.3.2 Thao tác hỏi HanuBot 34

10.4 Cấu hình hệ thống 36

10.5 Cách cài đặt máy chủ 39

10.5.1 Cấu hình trên máy chủ chạy IIS6 trở xuống 39

10.5.2 Cấu hình trên máy chủ chạy IIS7 trở lên 45

11. Kết quả thực tiễn đạt được 47

11.1 Đối với sinh viên trong trường 49

11.2 Đối với phụ huynh và học sinh dự thi đại học 49

11.3 Đối với Nhà trường 50

12. Kết luận và kiến nghị 50

Tài liệu tham khảo chính 52Danh mục các hình vẽ

12

Hình 1. Sơ đồ logic các thành phần chính của Website với kiến trúc client/server 12

13

Hình 2. Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng trên cơ sở RUP 1314

Hình 3. Mô hình hóa hệ thống xây dựng bởi Rose 14

18

Hình 4. Sự khác nhau giữa SQL Server . NET Data Provider và OLE DB.NET Data Provider 1829

Hình 5. Kết quả tìm kiếm sử dụng nhúng SearchEngine Google vào Hệ thống 29

31

Hình 6. Giao diện nhập mới câu trả lời trong Hệ thống tự động trả lời 3132

Hình 7. Danh sách các câu hỏi đã nhập trong Hệ thống tự động trả lời 32

32

Hình 8. Giao diện “giao tiếp” giữa người hỏi và Hệ thống tự động trả lời 3233

Hình 9. Tải mẫu đơn về máy đối với câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính 33

33

Hình 10. Giao diện HanuBot cài đặt trên máy chủ 3434

Hình 11. Người dùng thêm nick hanubot vào danh sách trong lần đầu sử dụng 34

34

Hình 12. Nick hanubot khi thêm vào danh sách thành công 3535

Hình 13. HanuBot “hỏi-đáp” trong Google Talk 35

35

Hình 14. HanuBot trả lời các câu hỏi của người dùng máy tính 3536

Hình 15. HanuBot trả lời các câu hỏi của người dùng điện thoại 36

36

Hình 16. Cấu trúc bảng CSDL trong Hệ thống trả lời tự động 3640

Hình 17-1. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 40

40

Hình 17-2. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 4041

Hình 17-3. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 41

41

Hình 17-4. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 4142

Hình 17-5. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 42

42

Hình 17-6. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 4243

Hình 17-7. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 43

43

Hình 17-8. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 4444

Hình 17-9. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 44

44

Hình 17-10. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 4445

Hình 17-11. Cách cài đặt IIS phiên bản 6.0 45

45

Hình 17-12. Cách cài đặt IIS phiên bản 7.0 trở lên 4546

Hình 17-13. Cách cài đặt IIS phiên bản 7.0 trở lên 46

46

Hình 17-14. Cách cài đặt IIS phiên bản 7.0 trở lên 4647

Hình 17-15. Cách cài đặt IIS phiên bản 7.0 trở lên 47

47

Hình 17-16. Cách cài đặt IIS phiên bản 7.0 trở lên 4748

Hình 18. Kết quả khi sử dụng Google tìm kiếm “cong thong tin dao tao hanu” 48

48

Hình 19. Kết quả khi sử dụng Google tìm kiếm “cong thong tin dao tao” 4849

Hình 20. Kết quả khi sử dụng Google tìm kiếm “đăng kí học tín chỉ” 49Địa chỉ cài đặt ứng dụng Hệ thống trả lời tự động

STT

Địa chỉ

Mô tả

1

http://ems.hanu.vn

Chức năng quản lý câu hỏi và câu trả lời liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Nhà trường. Chức năng được tích hợp với Hệ thống quản trị của Cổng thông tin đào tạo. Tài khoản để truy cập chức năng trên trùng với tài khoản dùng trong Hệ thống Quản lý đào tạo. Trang thông tin này hiện đang cài nội bộ nên cán bộ chỉ có thể truy cập tại trường.

2

http://daotao.hanu.vn:8080/dai-hoc-ha-noi/VRFFAQ/hoi-dap-truc-tuyen.ptu

Hệ thống trả lời tự động với module cài đặt trên web.

3

http://daotao.hanu.vn:8080/dai-hoc-ha-noi/VRF02/trang-chu-truong-dai-hoc-ha-noi.ptu

Với việc nhúng hệ thống tìm kiếm hàng đầu hiện nay – Google vào trang web, ngoài việc nâng cao chất lượng tìm kiếm còn nâng cao thứ hạng của Hệ thống Quản lý Đào tạo mỗi khi có người truy cập và sử dụng chức năng tìm kiếm.

4

Hệ thống trả lời tự động dựa trên nền tảng application và giao thức do Google Talk hỗ trợ

Module trả lời tự động dạng phần mềm desktop được cài đặt trên 01 máy (có thể không phải là máy chủ). Chương trình luôn “nghe” các yêu cầu từ người dùng sử dụng tài khoản Google Talk. Khi nhận được câu hỏi, Module sẽ tự động “gửi” câu trả lời “đúng nhất” cho người hỏi thông qua giao thức gửi tin (chat) do Google Talk hỗ trợ. Hệ thống trả lời tự động gọi là HanuBot và có nick là hanubot@gmail.com.

Một số thông tin để chạy thử chương trình qua chat Google Talk

STT

Câu lệnh

Kết quả

Hình ảnh

1

help

Liệt kê các cú pháp trợ Cổng thông tin hỗ trợ.2

traphong 2011 ‘Hà Tuấn Anh’

Tra phòng thi năm tuyển sinh đại học 2011 của thí sinh Hà Tuấn Anh dự thi vào trường. Hình ảnh được chụp từ điện thoại di động BlackBerry 9780 dùng phần mềm Google Talk.3

cuoi1 ‘đi học’

Đọc truyện cười đi học từ trang cuoi.net.4

thutuc ‘bảo lưu’

Hiển thị thủ tục bảo lưu của Trường. Trong trường hợp có mẫu đính kèm, sẽ có đường link để tải.5

av professor

Tra từ điển Anh Việt.6

va ‘sáng’

Tra từ điển Việt Anh.  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương