BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học hà NỘi báo cáo tổng kếT ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp cơ SỞ


Dự kiến sản phẩm và địa chỉ ứng dụngtải về 230.31 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích230.31 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

8.Dự kiến sản phẩm và địa chỉ ứng dụng


Sản phẩm giao nộp là một bản thuyết trình, đĩa CD lưu toàn bộ mã nguồn Xây dựng hệ thống giải đáp thắc mắc tự động thông qua chat Google Talk và WebBase Trường Đại học Hà Nội và hướng dẫn cách cài đặt.

Loại và tên sản phẩm: Xây dựng hệ thống giải đáp thắc mắc tự động thông qua chat Google Talk và WebBase Trường Đại học Hà Nội.

Địa chỉ hiện đang ứng dụng: Tích hợp thành công với Cổng thông tin Đào tạo Trường Đại học Hà Nội tại địa chỉ http://daotao.hanu.vn:8080

9.Các công nghệ hỗ trợ

  1. Google Talk


Google Talk là một ứng dụng máy tính dành cho VoIP và tin nhắn nhanh, do Google cung cấp. Phiên bản beta đầu tiên của chương trình được phát hành vào ngày 24 tháng 8, 2005.

Chương trình Google Talk hiện chỉ dùng được trên máy tính chạy hệ điều hành Windows (2000, XP, Server 2003, và Vista). Tuy nhiên, với việc phát hành Google Talk gadget (một ứng dụng chạy trên nền Web), nên người dùng có thể sử dụng Google Talk thông qua bất cứ một trình duyệt web nào và kể cả trên thiết bị di động.

Ngoài ra, việc máy chủ Google Talk sử dụng giao thức truyền tin mở XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) đã cho phép các chương trình nhắn tin khác (nhưng cũng phải theo chuẩn giao tiếp XMPP) đều có thể giao tiếp qua lại.

Thông tin thêm về Google: • Chính sách chung: https://www.google.com/intl/vi/policies/

 • Chính sách về bảo mật: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/

 • Điều khoản dịch vụ: https://www.google.com/intl/vi/policies/terms/

 • Những câu hỏi thường gặp: https://www.google.com/intl/vi/policies/faq/
   1. Hoạt động liên thông


Google đã công bố rằng mục tiêu chính của dịch vụ Google Talk là khả năng hoạt động dạng tương tác cả ở chế độ on và offline. Google Talk sử dụng XMPP để cung cấp các sự kiện và tin nhắn dạng mở rộng theo thời gian thực. Vào ngày 17 tháng 01, 2006, Google đã kích hoạt giao tiếp ngang hàng, liên kết nó với bất kỳ máy chủ Jabber nào.
   1. Tương thích với thiết bị di động


Vào ngày 30 tháng 6, 2006, Nokia đã phát hành phần mềm mới cho Bảng tính Internet (Internet Tablet) Nokia 770, trong đó dùng Google Talk làm một trong những chương trình VoIP tương thích, theo các phần mềm nền XMPP. Một thiết bị tương thích với Google Talk khác là Mylo của Sony, phát hành vào ngày 15 tháng 09, 2006. Chương trình Google Talk cũng có bản dành cho thiết bị BlackBerry trên trang của BlackBerry.

Tuy nhiên, do Google Talk cung cấp giao thức XMPP, nên phần lớn điện thoại có sẵn một chương trình XMPP thích hợp cũng có thể dùng dịch vụ Google Talk, ít nhất về mặt lý thuyết (tùy thuộc vào máy, người dùng có thể gặp phải những cảnh báo bảo mật do chương trình J2ME chưa có chữ ký hay những giới hạn đi cùng với nhà cung cấp di động). Cũng có những chương trình di động thiết kế đặc biệt dành cho Google Talk.Chính vì lẽ đó, Hệ thống trả lời tự động chọn các API do Google cung cấp để thực hiện Module trả lời qua thiết bị di động.
   1. Một số API do Google Talk cung cấp được sử dụng

    1. Đăng nhập


Dim jid As agsXMPP.Jid

jid = New agsXMPP.Jid(txtUserName.Text.Trim + "@gmail.com")

objXmpp.Password = txtPassword.Text.Trim

objXmpp.Username = jid.User

objXmpp.Server = jid.Server

objXmpp.Status = txtMessage.Text.Trim

objXmpp.AutoResolveConnectServer = True

Try

AddHandler objXmpp.OnMessage, AddressOf messageReceived

AddHandler objXmpp.OnAuthError, AddressOf loginFailed

AddHandler objXmpp.OnLogin, AddressOf loggedIn

AddHandler objXmpp.OnPresence, AddressOf AcceptInvitation

objXmpp.Open()

Catch ex As Exception

MsgBox(ex.Message)

End Try
    1. Nghe “yêu cầu” từ client


Try

If msg.Type <> protocol.client.MessageType.error Then

'// its an error message

Dim chatMessage() As String

chatMessage = msg.From.ToString.Split("/")

Dim jid As agsXMPP.Jid

jid = New agsXMPP.Jid(chatMessage(0))

'jid = New agsXMPP.Jid("tuyensinh@hanu.edu.vn")

Dim autoReply As protocol.client.Message

autoReply = New protocol.client.Message(jid, protocol.client.MessageType.chat, ProcessCommand(msg.Body).ToString)

End If

Catch ex As Exception

MessageBox.Show(ex.ToString)

End Try
    1. Tự động cho client thêm nick


Try

If msg.Type = protocol.client.PresenceType.subscribe Then

Dim chatMessage() As String

chatMessage = msg.From.ToString.Split("/")

' Ghi lai thong tin nguoi add nick va thoi gian add

Dim _DAO As New DAO

_DAO.saveAccountAddNick(chatMessage(0))

Dim jid As agsXMPP.Jid

jid = New agsXMPP.Jid(chatMessage(0))

Dim pm As New protocol.client.PresenceManager(objXmpp)

pm.ApproveSubscriptionRequest(jid)

Dim autoReply As protocol.client.Message

autoReply = New protocol.client.Message(jid, protocol.client.MessageType.chat, ProcessCommand("help").ToString)

objXmpp.Send(autoReply)

End If

Catch ex As Exception

‘ do nothing

End Try1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương