Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘi lê Viết Công


CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................... 32tải về 1.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/24
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích1.99 Mb.
#50595
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
[123doc] - nghien-cuu-san-xuat-thu-nghiem-bia-huong-hoa-qua
20202 BF4725 Nhom 2 TL cuoi HK Loan Toan
CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................... 32

 

2.1. Nguyên vật liệu .................................................................................... 32 

2.2. Phương pháp công nghệ ....................................................................... 32

 

2.3. Các phương pháp phân tích .................................................................. 35 

2.3.1 Phương pháp phân tích hóa lý ........................................................ 35

 

2.3.2 Phương pháp phân tích vi sinh vật ................................................. 35 

2.3.3 Phương pháp cảm quan. ................................................................. 35

 

2.4. Bố trí thí nghiệm .................................................................................. 40 

2.4.1. Thí nghiệm xác định công thức phối trộn. .................................... 40

 

2.4.2. Các thí nghiệm nhằm ổn định chất lượng bia ............................... 42 

2.5 Phương pháp thống kê và xử lý số liệu ................................................. 44

 3

 

 
tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương