BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.8 Mb.
trang9/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Biểu mẫu 12

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)THÔNG B¸O
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên, năm học....


STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

...

...

...

...


IĐiều kiện tuyển sinh


IIChương trình giáo dục mà trung tâm tuân thủIII


Yêu cầu phối hợp giữa trung tâm và gia đình. Yêu cầu thái độ học tập của học viên
IV


Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học viên (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)V


Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở trung tâmVI


Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của trung tâmVII


Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học viên dự kiến đạt đượcVIII


Khả năng học tập tiếp tục của học viên


....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 13

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục) THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế

của trung tâm giáo dục thường xuyên, năm học…

A. Giáo dục thường xuyên

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp…

Lớp…

Lớp…

Lớp…

I

Số học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

II

Số học viên chia theo học lực

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

a

Học viên giỏi

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

b

Học viên tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số) 

 

 

 

 

4

Bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)


IV

Số học viên dự xét hoặc thi tốt nghiệp
V

Số học viên được công nhận tốt nghiệp
1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)


2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)


3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)


VI

Số học viên thi đỗ đại học công lập

(tỷ lệ so với tổng số)


VII

Số học viên thi đỗ đại học ngoài công lập

(tỷ lệ so với tổng số)


VIII

Số học viên vào học các cơ sở GD nghề nghiệp khác

(tỷ lệ so với tổng số)


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương