BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


THÔNG B¸O Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thôngtải về 1.8 Mb.
trang8/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học .....

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học
Số m2/học sinh

II

Loại phòng học
-

1

Phòng học kiên cố
-

2

Phòng học bán kiên cố
-

3

Phòng học tạm
-

4

Phòng học nhờ
-

5

Số phòng học bộ môn
-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)
-

7

Bình quân lớp/phòng học
-

8

Bình quân học sinh/lớp
-

III

Số điểm trường
-

IV

Tổng số diện tích đất (m2)V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)VI

Tổng diện tích các phòng1

Diện tích phòng học (m2)2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)3

Diện tích thư viện (m2)4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)


Số bộ/lớp

1

Khối lớp…2

Khối lớp…3

Khối lớp…4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)
-

5

…..VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
Số học sinh/bộ
IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng
Số thiết bị/lớp

1

Ti vi2

Cát xét3

Đầu Video/đầu đĩa4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể5

Thiết bị khác…..

………

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp
XI

Nhà ăn


Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗXII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú


XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh
Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*
2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
Nội dungKhông

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinhXVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)XVII

Kết nối internet (ADSL)XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trườngXIX

Tường rào xây....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học....


STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS


ThS

ĐHTCCN

Dưới TCCN


Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viênI

Giáo viên


Trong đó số

giáo viên dạy môn:

1

Toán2

3

Hóa4

...5

...II

Cán bộ quản lý1

Hiệu trưởng2

Phó hiệu trưởngIII

Nhân viên1

Nhân viên văn thư2

Nhân viên kế toán3

Thủ quĩ4

Nhân viên y tế5

Nhân viên thư viện6

Nhân viên khác


........, ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương