BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.8 Mb.
trang4/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp).(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học.....


STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp ..

Lớp ..

...

...


I


Điều kiện tuyển sinhII


Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủIII

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinhIV


Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
V


Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục
VI


Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
VII


Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt đượcVIII


Khả năng học tập tiếp tục của học sinh


....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 06

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)


THÔNG B¸O

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học .....

Đơn vị: học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinhII

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)III

Số học sinh chia theo hạnh kiểm1

Thực hiện đầy đủ

(tỷ lệ so với tổng số)

2

Thực hiện chưa đầy đủ

(tỷ lệ so với tổng số)

IV

Số học sinh chia theo học lực1

Tiếng Việta

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

2

Toána

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

3

Khoa họca

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

4

Lịch sử và Địa lía

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương