BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.8 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

....., ngày ... tháng ... năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 18

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất

của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học .....

STT

Nội dung


Đơn vị

tính


Tổng số

I

Diện tích đất đai nhà trường quản lý sử dụng

ha

 

II

Số cơ sở đào tạo

cơ sở

 

III

Diện tích xây dựng

m2

 

IV

Giảng đ­ường/phòng học

m2

 

1

Số phòng học

phòng

 

2

Diện tích

m2
V

Diện tích hội tr­ường

m2
VI

Phòng máy tính
 

1

Diện tích

m2
2

Số máy tính sử dụng được

máy tính
3

Số máy tính nối mạng ADSL

máy tính
VII

Phòng học ngoại ngữ
 

1

Số phòng học

phòng
2

Diện tích

m2
3

Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng

(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)Thiết bị

 

VIII

Thư­ viện
 

1

Diện tích

m2
2

Số đầu sách

quyển
IX

Phòng thí nghiệm
 

1

Diện tích

m2
2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng

(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)thiết bị
X

Xư­ởng thực tập, thực hành

 
1

Diện tích

m2
2

Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng

(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)thiết bị
XI

Ký túc xá thuộc trường quản lý1

Số học sinh ở trong KTX

học sinh
2

Diện tích

m2
3

Số phòng

phòng

 

4

Diện tích bình quân/học sinh

m2/học sinh
XII

Diện tích nhà văn hóa

m2

 

XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

 

XIV

Diện tích bể bơi

m2

 

XV

Diện tích sân vận động

m2

 

.....,ngày ... tháng ... năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 19

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học .....

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Chức danh

Trình độ đào tạo

Ghi chú


Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

Giáo sư

Phó Giáo sưTiếnThạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác


Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên


I

Giáo viên


1

Khoa…


a

Bộ môn


b

…..


2

Khoa…


a

Bộ môn


b

...


3

Trung tâm...


..

..


II

Cán bộ quản lý và nhân viên


1

Hiệu trưởng


2

Phó Hiệu trưởng


3

Khoa, phòng, ban...


4

Nhân viên


..

...


.....,ngµy ... th¸ng ... n¨m…

Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu)Biểu mẫu 20

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG B¸O
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của

cơ sở giáo dục đại học, năm học ....

STT

Nội dung

Chia theo các hệ đào tạo và

các chuyên ngành đào tạo

...

...

...

...

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện

III

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục

V

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

VI

Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

VII

Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

VIII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo

....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 21

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương