BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm họctải về 1.8 Mb.
trang12/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học...

STT


Nội dung


Khóa học/

năm

tốt


nghiệp

Số

học sinh nhập học


Số

học sinh tốt nghiệpPhân loại tốt nghiệp (%)

Số học sinh đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

Loại

xuất


sắc

Loại giỏi

Loại

khá


I

Tổng số
II

Hệ chính quy


 

 

 


1

Ngành (nghề)....
2

Ngành (nghề)....
3

Ngành (nghề)....
III

Vừa làm vừa học
1

Ngành (nghề)....
2

Ngành (nghề)....
3

Ngành (nghề)....
IV

Liên kết đào tạo hệ chính quy
1

Ngành (nghề)....
2

Ngành (nghề)....
3

Ngành (nghề)....
V

Dạy nghề
1

Dạy nghề dài hạn
a

Nghề....
b

Nghề....
c

Nghề....
2

Dạy nghề ngắn hạn


 

 

 


a

Nghề....


 

 

 


b

Nghề....


 

 

 


c

Nghề....


 

 

 


VI

Chương trình

đào tạo liên kết với nước ngoài
1

Ngành nghề...
2

Ngành nghề...
3

Ngành nghề...
VII

Chương trình

đào tạo liên kết với doanh nghiệp
1

Ngành nghề...
2

Ngành nghề...
3

Ngành nghề...
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương