BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.8 Mb.
trang11/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
#1017
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗXII

Phòng nghỉ cho học viên bán trú


XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho

giáo viênDùng cho

học viên


Số m2/học viên
Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*
2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

(*theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
Nội dungKhông

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinhXVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)XVII

Kết nối internet (ADSL)XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trung tâmXIX

Tường rào xây....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)Biểu mẫu 15

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)


(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)THÔNG B¸O
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trung tâm giáo dục thường xuyên, năm học ....

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS


ThS


ĐH
TCCN


Trình độ

khác

Tổng số giáo viên,

cán bộ quản lý và nhân viênI

Giáo viên


Trong đó số

giáo viên dạy môn:

1

Toán2

3

Hóa4

...5

...II

Cán bộ quản lý1

Giám đốc2

Phó giám đốcIII

Nhân viên1

Nhân viên văn thư2

Nhân viên kế toán3

Thủ quĩ4

Nhân viên y tế5

Nhân viên thư viện6

Nhân viên khác


...


....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)


Biểu mẫu 16

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)(Tên cơ sở giáo dục)

THÔNG B¸O
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của

cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học ....

STT

Nội dung

Chia theo ngành nghề đào tạo

...

...

...

...

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình đào tạo

mà cơ sở giáo dục thực hiện

III

Yêu cầu thái độ học tập của học sinh

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

V

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

VI

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

VII

Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

VIII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp theo các khóa học

IX

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

....., ngày......tháng......năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
Biểu mẫu 17

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 1.8 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương