BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế trưỜng đẠi học y hà NỘI


DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHÓM NGHIÊN CỨUtải về 0.49 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích0.49 Mb.
1   2   3   4


DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHÓM NGHIÊN CỨUSố thứ tự

Họ và tên bệnh nhân

Ngày vào viện

1

Nguyễn Đức Bình

07/06/2002

2

Chu Đức Châu

04/04/2002

3

Nguyễn Thị Chế

30/12/2002

4

Nguyễn Văn Chí

19/11/2002

5

Phạm Văn Dự

04/11/2002

6

Trần Ngọc Điếm

15/10/2002

7

Nguyễn Thị Điền

02/01/2003

8

Nguyễn Thị Gái

19/12/2002

9

Nguyễn Thị Hạ

02/01/2003

10

Nguyễn Đăng Khoa

11/04/2002

11

Lê Văn Kin

04/11/2002

12

Vũ Thị Liễu

28/11/2002

13

Nguyễn Đăng Mai

04/04/2002

14

Đỗ Quốc Nhân

18/12/2002

15

Nguyễn Kim Oanh

26/12/2002

16

Trương Thị Phách

12/12/2002

17

Đoàn Như Phi

02/12/2002

18

Hoàng Văn Phương

18/11/2002

19

Đỗ Thị Quý

26/11/2002

20

Phạm Hồng Rực

28/10/2002

21

Phạm Văn Tạ

17/10/2002

22

Lê Thị Tân

01/06/2002

23

Chu Nhật Thanh

02/06/2002

24

Trần Thị Thanh

07/10/2002

25

Nguyễn Văn Thiệu

05/06/2002

26

Mai Thị Thư

30/12/2002

27

Phạm Thị Tiến

08/01/2003

28

Trần Thị Tới

12/12/2002

29

Phạm Thị Xoan

29/05/2002

30

Nguyễn Thị Xuân

31/05/2002DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHÓM CHỨNG


Số thứ tự

Họ và tên bệnh nhân

Ngày vào viện

1

Nguyễn Mạnh Chinh

28/02/2003

2

Trần Trung Chính

12/04/2002

3

Vũ Văn Coỏng

28/02/2003

4

Đỗ Văn Hiển

10/01/2003

5

Lê Thị Hồng

03/12/2002

6

Vũ Huyền

31/03/2003

7

Nguyễn Tiến ích

06/12/2002

8

Nguyễn Thị Kền

14/04/2002

9

Nguyễn Thị Kim

11/04/2002

10

Trần Thị Làm

10/02/2002

11

Nguyễn Thị Lùn

11/02/2003

12

Bùi Xuân Năm

10/02/2003

13

Phí Thị Nết

31/12/2003

14

Nguyễn Thị Ngảnh

21/03/2003

15

Hoàng Thị Nhàn

08/03/2003

16

Đặng Tiến Ninh

04/01/2003

17

Lê Văn Phong

15/10/2002

18

Lý Văn Phương

20/03/2002

19

Đặng Thị Sân

16/12/2002

20

Đinh Như Sinh

31/12/2002

21

Vũ Văn Tất

01/03/2003

22

Trần Văn Thả

15/12/2002

23

Hoàng Thị Thanh

04/03/2003

24

Trần Thế Thành

02/02/2003

25

Lưu Văn Thoạt

04/04/2002

26

Nguyễn Thị Thơm

07/04/2002

27

Hồ Văn Tuân

04/01/2002

28

Nguyễn Quốc Tuấn

10/01/2003

29

Trần Thị Tưởng

12/04/2002

30

Phạm Xuân Tửu

26/11/2002

31

Nguyễn Thị Tí

13/02/2003

32

Nguyễn Xuân Văn

04/01/2003
: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id50526 114188
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
UploadDocument server07 id50526 114188 -> MỤc lục mở ĐẦU 10 Xuất xứ của dự án 10
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Thiết kế MÔn học nhà MÁY ĐIỆn lời nóI ĐẦU
UploadDocument server07 id50526 114188 -> ĐỀ TÀi ngân hàng trung ưƠng trưỜng trung cấp kt-cn đÔng nam
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Seminar staphylococcus aureus và những đIỀu cần biếT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Bài thảo luận Đánh giá chất lượng sản phẩm dầu thực vật Môn Phân Tích Thực Phẩm Nhóm 2 : Hoàng – Hùng Hiếu Hồng
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Luận văn tốt nghiệp gvhd: pgs. Ts nguyền Ngọc Huyền MỤc lục danh mục các chữ viết tắT
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Mục lục Tổng quan về thịt
UploadDocument server07 id50526 114188 -> Gvhd: Nguyễn Minh Hùng Đề tài: Tìm Hiểu & Nghiên Cứu cpu


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương