Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnttải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang9/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

a) Hệ số di truyền 
Hệ số di truyền khó có thể xác định chính xác được. Hệ số di truyền phản ánh 
sự khác nhau về di truyền giữa các quần thể trong điều kiện môi trường khác nhau. 
Độ lớn của hệ số di truyền, được biểu thị bằng số thập phân từ 0 đến 1 hoặc t lệ 
phần trăm từ 0% đến 100%. Thường người ta phân chia hệ số di truyền ra làm 3 
mức độ khác nhau. Những giá trị tính được của hệ số di truyền: < 0,2 là hệ số di 
truyền thấp; từ 0,2 đến 0,4 là hệ số di truyền trung bình và > 0,4 là hệ số di truyền 
cao. Những tính trạng có hệ số di truyền thấp, là những tính trạng chịu tác động lớn 
của môi trường. Hầu hết các tính trạng liên quan đến sinh sản thường có hệ số di 
truyền thấp, liên quan đến sinh trưởng thường có hệ số di truyền trung bình và liên 
quan tới chất lượng sản phẩm thường có hệ số di truyền cao.
Hệ số di truyền được xác định qua mức độ giống nhau của các thân thuộc. 
Quan hệ thân thuộc càng gần thì hệ số di truyền được xác định càng chính xác hơn 
về mặt thống kê. Tương quan giữa anh - chị - em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ 
khác bố và hồi qui của đời con với bố (con đực) là ít có sai lệch hơn cả.
Giá trị kiểu hình của bất kỳ một tính trạng số lượng nào, đều được biểu thị 
thông qua giá trị kiểu gen và sai lệch môi trường: 
P = G + E = A + D + I + E
g
+ E

Trong đó:
P: giá trị kiểu hình
G: giá trị di truyền. Giá trị di truyền do toàn bộ các gen mà cá thể có gây nên. 
E: sai lệch do môi trường. Sai lệch do môi trường là do tất cả các yếu tố 
không phải di truyền gây nên sự sai khác giữa giá trị di truyền và giá trị kiểu hình. 
A: giá trị di truyền cộng gộp do tác động riêng rẽ của nhiều gen và mỗi gen 
chỉ có một ảnh hưởng nhỏ gây nên.
D: sai lệch trội do tác động phối hợp của 2 gen cùng locus gây nên. 
I: sai lệch tương tác do tác động phối hợp của 2 hay nhiều gen ở các locus 
khác nhau gây nên. E
g
: Là sai lệch môi trường chung, các sai lệch do các nhân tố môi trường tác 
động đến toàn bộ cá thể trong một nhóm vật nuôi hoặc tác động lên cả đời con 
vật… Do đó, sai lệch môi trường chung là sai lệch giữa các nhóm cá thể. 
E
S
: Là sai lệch môi trường riêng - môi trường đặc biệt; Đây là sai lệch giữa 
các cá thể do hoàn cảnh tạm thời hoặc cục bộ gây ra. 
Từ các thành phần phương sai, người ta xây dựng hệ số di truyền. Hệ số di 
truyền (ký hiệu là h
2
) có thể được trình bày theo hai kiểu khác nhau, đó là: hệ số di 
truyền theo nghĩa rộng và hệ số di truyền theo nghĩa hẹp. 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương