Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnt


lai cuối cùng từ Duroc, Pietrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thươngtải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

lai cuối cùng từ Duroc, Pietrain và Landrace phục vụ cho sản xuất lợn thương 
phẩm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc”.2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Tuyển chọn được các cá thể lợn đực giống và nái có giá trị giống cao nhất 
trong các đàn giống thuần Duroc, Pietrain và Landrace làm nguyên liệu cho việc lai 
tạo, tạo các tổ hợp đực lai cuối cùng. 
- Xác định được tổ hợp đực lai cuối cùng tốt nhất có tốc độ tăng khối lượng 
cao, độ dày mỡ lưng thấp, tiêu tốn thức ăn thấp và t lệ nạc cao. 
- Đánh giá khả năng sinh trưởng, dày mỡ lưng, tiêu tốn thức ăn và t lệ nạc 
của các tổ hợp lai thương phẩm giữa đực lai cuối cùng tốt nhất với nái lai ngoại x 
nội (YMC) và nái lai ngoại x ngoại (YL) nuôi trong điều kiện vùng Trung du miền 
núi phía Bắc. 
- Sơ ộ đánh giá hiệu quả chăn nuôi của các tổ hợp lợn lai thương phẩm nuôi 
tại một số cơ sở thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc. 
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
3.1. Ý nghĩa khoa học 
 
- Luận án cung cấp thêm một số thông tin khoa học liên quan đến khả năng 
sản xuất, tham số di truyền của một số tính trạng quan trọng đặc trưng cho khả năng 
sinh trưởng và cho thịt của một số nguồn gen lợn đực giống cao sản phù hợp cho 
sản xuất lợn lai thương phẩm vùng Trung du miền núi phía Bắc. 
- Kết quả của đề tài luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo có giá trị 
trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và giảng dạy học tập. 
3.2. Ý nghĩa thực tiễn 
- Kết quả của đề tài tạo ra được các tổ hợp lợn đực lai cuối cùng x(P ) và 
P có tốc độ tăng khối lượng cao, dày mỡ lưng và tiêu tốn thức ăn thấp, t lệ nạc 
cao, góp phần làm tăng nguồn gen lợn đực giống có năng suất, chất lượng tốt phù 
hợp với điều kiện chăn nuôi ở vùng Trung du miền núi phía Bắc. 
- Giúp các cơ sở chăn nuôi xác định tổ hợp lợn lai thích hợp có năng suất và 
chất lượng cao góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn lai thương 
phẩm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc. 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương