Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnttải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

Nghiên cứu sinh 
 
 
Đinh Ngọc Bách 


 
iii 
MỤC LỤC 
 
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i 
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii 
M C L C ................................................................................................................. iii 
 ANH M C T I T T T .................................................................................... vi 
 ANH M C CÁC BẢNG ...................................................................................... viii 
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 
1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1 
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 3 
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ................................................................ 3 
4. Tính mới của đề tài .................................................................................................. 3 
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................... 5 
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................................................... 5 
1.1.1. Chọn lọc giống trong chăn nuôi ........................................................................ 5 
1.1.2. Lai tạo và ưu thế lai ......................................................................................... 12 
1.1.3. Sức sản xuất và phương pháp đánh giá ........................................................... 22 
1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................................ 27 
1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ................................................................... 27 
1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................................... 37 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương