BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 202.21 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích202.21 Kb.
  1   2   3

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016BÁO CÁO


Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Bước vào năm 2016, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016 - 2021; khắc phục những khó khăn, phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường và những thành quả đạt được, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững, kịp thời tổ chức triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của ngành GTVT với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”1, đã hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, kết quả thực hiện cụ thể như sau:A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ

Bộ GTVT đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 20162. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng Bộ cũng đã ban hành 11 nghị quyết; Bộ GTVT đã ban hành 06 chỉ thị, 31 công điện, trên 2.000 quyết định, 350 thông báo kết luận của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và trên 7.500 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ngành. Trong đó, có nhiều chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm như Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng3; Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2016” với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”4; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 20205; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 20206; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử7; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ GTVT giai đoạn 2016-20208; Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận Thương mại và hàng giả năm 2016 của Bộ GTVT9...

Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, Bộ đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết trên 31.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng Bộ đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính...; Lãnh đạo Bộ trực tiếp làm việc với Lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... nhằm tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT, công tác đầu tư, phát triển KCHTGT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT)... Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016, cụ thể như sau:

II. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án khác về GTVT

Ngay từ cuối năm 2015, Bộ GTVT đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và đề án của Bộ năm 201610; Kế hoạch rà soát, kiểm tra, xử lý, hợp nhất văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT, Kế hoạch theo dõi thi hành, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Bộ GTVT11. Sau khi rà soát lại hệ thống văn bản QPPL của ngành và trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ GTVT đã kịp thời ban hành bổ sung chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 201612. Bộ GTVT cũng đã ban hành Chỉ thị của Bộ trưởng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Bộ GTVT13.

Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)14, 09 dự thảo văn bản QPPL15 và 01 đề án16, hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 07 nghị định17, phê duyệt 03 đề án18 và cho ý kiến 01 đề án19. Hiện nay, Bộ GTVT đang tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện 06 dự thảo văn bản QPPL và 04 đề án Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm được ban hành.

Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.

6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng 27 thông tư (trong đó có 06 thông tư đề nghị Bộ, ngành khác ban hành), 01 quyết định cá biệt và 04 đề án, đạt 100% kế hoạch. Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm quyền 19 thông tư, thông tư liên tịch, 01 quyết định cá biệt và phê duyệt 03 đề án.Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

2. Công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải; đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông

Hoạt động vận tải đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân, ngay cả trong các đợt cao điểm dịp nghỉ Lễ, Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2016. Năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ tiếp tục được nâng lên; giá cước vận tải được kiểm soát chặt chẽ. Tình hình an ninh, trật tự tại các đầu mối vận tải trọng điểm được duy trì tốt, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài. Thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Sản lượng vận tải 6 tháng đầu năm 2016 đạt 617 triệu tấn hàng, tăng 8%; đạt 1.805,2 triệu lượt hành khách, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Bộ đã chủ động đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải biển, cảng biển, đường thủy nội địa, các hãng hàng không Việt Nam và nhiều cuộc làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, hiệp hội... để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp. Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, trả lời 42 nội dung kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến ngành GTVT tại Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016 và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để các doanh nghiệp, hiệp hội dễ dàng tra cứu, theo dõi. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải trong triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô20.

Sau gần 2 năm chính thức đi vào hoạt động, tuyến vận tải ven biển đã và đang phát huy được tối đa sự kết nối giữa các cảng thủy nội nằm sâu trong đất liền với các cảng biển, tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông. Hiện nay, Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để sớm triển khai tuyến vận tải Việt Nam- Thái Lan-Campuchia. Sau một thời gian triển khai phương án thay thế tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài vận tải công-ten-nơ nội địa bằng tàu Việt Nam, sản lượng vận tải nội địa của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đã tăng khoảng 8% - 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đội tàu đưa vào khai thác nội địa tăng từ 19 tàu lên 34 tàu so với trước khi triển khai phương án thay thế, không còn tình trạng tàu neo đậu dài ngày do khan hiếm nguồn hàng.

Bộ GTVT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện (KSTTX) trên đường bộ, đến nay công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đã đạt được những kết quả khá khả quan, phương tiện vi phạm chở hàng quá tải đã giảm hẳn (giảm khoảng 91% so với thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm soát tải trọng đồng loạt trên phạm vi toàn quốc), đã có 212/222 doanh nghiệp cảng biển ký cam kết không xếp hàng hoá quá trọng tải quy định. Trong 6 tháng đầu năm, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra 500.432 xe, phát hiện, xử lý 36.871 trường hợp vi phạm (chiếm tỷ lệ 7,37%).

Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy nghiêm trọng21; để khắc phục những bất cập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo đảm ATGT đường thủy trong thời gian tới nhất là trong mùa mưa bão và mùa du lịch, Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa22.Tình hình TNGT 6 tháng đầu năm 2016 (từ ngày 16/12/2015 đến 15/6/2016) tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2015, cả nước xảy ra 10.227 vụ, làm chết 4.362 người, làm bị thương 8.939 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 952 vụ (-8,52%), giảm 116 người chết (-2,59%), giảm 1.213 người bị thương (-11,95%).

Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo.

Công tác phòng, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, các thành phố lớn tiếp tục được chú trọng và tăng cường, việc hoàn thành đưa vào khai thác hầm đường bộ nút giao Trung Hòa, nút giao Thanh Xuân, cầu vượt nút giao Cầu Giấy - Kim Mã với đường Bưởi - Láng, cầu vượt nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh... và đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt, xe khách kết nối Trung tâm TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh với các Sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã góp phần giảm ùn tắc giao thông tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hiện tượng ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra tại một số tuyến đường đang thi công xây dựng tuyến đường sắt trên cao tại TP. Hà Nội; bên cạnh đó, vào những ngày cao điểm trong các dịp nghỉ Lễ, Tết, kết hợp với thời tiết mưa nhiều đã dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ tại trạm thu phí đường bộ trên một số tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra, vào các thành phố lớn, các khu vực tổ chức lễ hội... nhưng đều đã được giải tỏa kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tại TP. Hà Nội, đã giải quyết được 13/44 điểm ùn tắc giao thông (tương đương 29,5%); trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, chỉ xảy ra 12 vụ ùn ứ giao thông (phương tiện di chuyển khó khăn nhưng không đứng yên một chỗ quá 30 phút).3. Công tác đầu tư, phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT)

Bộ GTVT tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ 33 công trình, dự án để đưa vào khai thác, trong đó có nhiều dự án quan trọng đã kịp thời hoàn thành phục vụ đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng23. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, triển khai thi công 13 công trình, dự án24.

Bộ GTVT đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) đường bộ do Bộ quyết định đầu tư25; ban hành Quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ GTVT quản lý26; công bố kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn NSNN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định đầu tư năm 201527; công bố xếp hạng năng lực và kết quả thực hiện của các tổ chức Tư vấn ngành GTVT năm 201528... nhằm đảm bảo khách quan, đánh giá đúng thực chất các chủ thể tham gia hoạt động quản lý, thực hiện dự án; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án xây dựng KCHTGT do Bộ GTVT quản lý đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí, ngày 31/5/2016, Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng KCHTGT. Bộ cũng đã tổ chức đánh giá công tác đầu tư KCHTGT theo hình thức hợp đồng BOT và BT giai đoạn 2011-2015 nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư các dự án KCHTGT theo hình thức BOT và BT.

Tập trung triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ đang tích cực làm việc với Bộ Xây dựng để nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án tuyển chọn kiến trúc công trình xây dựng nhà ga và đài kiểm soát không lưu; đồng thời, Bộ cũng đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tập trung nghiên cứu và xây dựng cơ chế đặc thù về công tác GPMB cho Dự án, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 7/2016.

Tiếp tục đầu tư xây dựng các cầu treo dân sinh giai đoạn 2, Bộ đã triển khai thực hiện đầu tư 41 cầu, trong đó: 21 cầu đã hoàn thành, 17 cầu đang triển khai thi công. Đối với Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Bộ đã phê duyệt dự án đầu tư29 và đang tiến hành rà soát, chuẩn xác lại danh mục các cầu trong phạm vi 50 tỉnh trên cả nước để đưa vào dự án.

Tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông năm 2016 là 67.294,8 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng hoàn ứng, còn lại 66.794,8 tỷ đồng sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2016. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 27.282,6 tỷ đồng, đạt 40,85%; giải ngân ước đạt 27.883,7 tỷ đồng, đạt 41,75% kế hoạch năm 2016.

Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo.

Trước tình hình giải ngân 5 tháng đầu năm 2016 chưa đạt kế hoạch30, Bộ trưởng Bộ GTVT đã yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các cơ quan tham mưu của Bộ tăng cường các giải pháp để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ31.

Tiếp tục tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án hoàn thành, Bộ đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban QLDA triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 771 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 722 dự án trong năm 2016. Đến nay, đã lập, trình duyệt quyết toán 399 công trình, dự án hoàn thành, đạt 52% kế hoạch; hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 374 công trình, dự án, đạt 52% kế hoạch năm 2016.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì KCHTGT năm 2016; đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa công tác khai thác, bảo trì KCHTGT trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác duy tu, nâng cao chất lượng bảo trì các tuyến quốc lộ, nhất là đối với các tuyến thuộc dự án BOT; kịp thời sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm giao thông êm thuận phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ KCHTGT đường bộ; tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; tiếp tục rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ và tổ chức lại giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông. Tiến hành rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình cho 54 cầu đường sắt có tĩnh không thông thuyền chưa đảm bảo theo quy định; tăng cường kiểm tra hiện trường việc kết nối tín hiệu tại điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, các điểm cảnh giới. Đã tổ chức tổng kết công tác cho thuê các bến cảng, cầu cảng; triển khai phương án khai thác, thu hồi vốn đầu tư đối với các bến thuộc các cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng, Lạch Huyện, Cái Lân... nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các cảng biển. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước đối với các dự án xã hội hóa nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải, đường thủy nội địa. Đã ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay. Tích cực triển khai, hoàn thành các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, kết cấu hạ tầng hàng không tại cảng hàng không, sân bay32.

Tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.947,4 tỷ đồng, đạt 47,45% kế hoạch năm 2016. Đã giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương năm 2016 cho Tổng cục ĐBVN với tổng giá trị 7.149,8 tỷ đồng và đã giải ngân 3.710 tỷ đồng; hoàn tất thủ tục phân bổ nguồn 35% từ thu phí ô tô cho Quỹ BTĐB các địa phương với tổng số tiền là 2.476,6 tỷ đồng và đã giải ngân 1.180 tỷ đồng.

4. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

Đẩy mạnh cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, phê duyệt đơn vị tư vấn và thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với 02 Bệnh viện33 và 02 Trường thuộc Bộ34. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang tổng hợp, đánh giá kết quả cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương, trên cơ sở đó sẽ phối hợp với Bộ Y tế để hoàn thiện phương án cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Bộ GTVT đã hoàn thành quyết toán, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với 11 công ty cổ phần35; đã phê duyệt ANA Airlines Nhật Bản là cổ đông chiến lược của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, 2 bên đã chính thức hoàn thiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần vào ngày 28/5/2016; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đã hoàn thành việc chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/4/2016 và Bộ đã phê duyệt Tập đoàn ADP là nhà đầu tư chiến lược của ACV, dự kiến cơ bản hoàn thành các nội dung chính của hợp đồng trong tháng 9/2016; chỉ đạo Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chuẩn bị các bước triển khai xác định lại giá trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thiện hồ sơ bổ sung vốn điều lệ và gửi Bộ Tài chính chấp thuận theo quy định; Bộ sẽ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty VEC O&M sau khi VEC hoàn thành việc chuyển giao tài sản và bổ sung tăng vốn điều lệ của VEC O&M theo quy định nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sau cổ phần hóa.

Bộ đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 04 Tổng công ty36 và thoái 23,18% vốn điều lệ tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tổng giá trị thu nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là 2.039 tỷ đồng, bằng 134% giá trị mệnh giá; đồng thời chỉ đạo các Tổng công ty thuộc Bộ hoàn thành thoái vốn tại 11 công ty cổ phần với tổng giá trị thu về trên 140,8 tỷ đồng, gần bằng 160% giá trị mệnh giá. Hoàn thành việc chuyển giao quyền đại diện sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Thăng Long - CTCP sang SCIC; đang triển khai thực hiện chuyển giao đối với 08 công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa và Công ty cổ phần Tracimexco. Đồng thời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ không tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 03 Tổng công ty (Cienco5, Cienco8, Xây dựng đường thủy) để triển khai chuyển giao quyền về SCIC và cơ chế bán cổ phần cho người lao động khi thoái vốn nhà nước tại 06 công ty cổ phần37.

Giá trị sản xuất công nghiệp đóng tàu của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy 6 tháng ước đạt 2.137 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm; trong đó, Công ty mẹ và 08 đơn vị giữ lại đạt 1.455 tỷ đồng, bằng 27,4% kế hoạch năm.

5. Công tác hợp tác quốc tế

Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ GTVT đã trình và được Chính phủ phê duyệt 06 điều ước quốc tế (ĐƯQT)38; tiến hành đàm phán, thực hiện thủ tục nội bộ để chuẩn bị đề xuất với Chính phủ đối với 07 ĐƯQT39; đồng thời, Bộ GTVT đã ký 02 Thỏa thuận quốc tế cấp Bộ với các nước đối tác40 và tích cực triển khai thực hiện các ĐƯQT, thỏa thuận quốc tế đã ký kết41. Chuẩn bị tổng kết hoạt động hội nhập quốc tế về GTVT giai đoạn 2011-2015, kế hoạch 2016-2020.

Về hợp tác song phương, Bộ GTVT đã tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hợp tác với các nước láng giềng như Lào42, Campuchia43, Trung Quốc44; đồng thời, tích cực thúc đẩy hợp tác, thường xuyên trao đổi, rà soát tình hình triển khai các dự án, chương trình hoạt động hợp tác, làm việc với Đại sứ các nước để trao đổi tăng cường hợp tác GTVT với một số đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Pháp, Anh, Indonesia, Niu Di-lân...

Về hợp tác đa phương, các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác GTVT ASEAN và APEC, GMS, CLV... tiếp tục được thúc đẩy. Bộ GTVT đã cử các đoàn công tác tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao GTVT lần thứ 41 (STOM 41), Diễn đàn Quan chức cấp cao GTVT ASEAN + Hàn Quốc, Hội nghị Nhóm công tác GTVT APEC lần thứ 42, Hội nghị đường sắt Châu Á - Thái BÌnh Dương thường niên lần thứ 18... Quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIMBANK), Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (Ausaid)... tiếp tục được chú trọng và tăng cường. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành rà soát phương án đàm phán, triển khai thực hiện các cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định đối tác kinh tế khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Thương mại tự do ASEAN + Úc và Niu Di-lân (AANZFTA).6. Công tác khoa học công nghệ, môi trường

a) Công tác khoa học và công nghệ (KH&CN)

Từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&CN thẩm định 23 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) do Bộ GTVT chủ trì xây dựng; ban hành, công bố Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016), Tiêu chuẩn quốc gia Thép thanh dự ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng bộ (TCVN 11243:2016) và 06 Tiêu chuẩn cơ sở45. Hoàn thiện, ban hành một số chỉ dẫn, quy định kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng giao thông như “Chỉ dẫn tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước có sử dụng phụ gia TAFPACK-Super”, “Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường cao su hóa”, “Quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô”, 02 Quy định kỹ thuật tạm thời về thiết kế và thi công nghiệm thu bê tông đầm lăn trong xây dựng công trình giao thông... Đẩy mạnh triển khai rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT. Tăng cường công tác phát triển, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng, bảo trì hạ tầng giao thông và sản xuất công nghiệp GTVT46. Bộ cũng đã tổ chức tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2011-2015 và phương hướng hoạt động đến năm 2020.b) Công tác bảo vệ môi trường

Bộ GTVT đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường47; triển khai Kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giao nhiệm vụ và tổ chức duyệt thuyết minh đề cương, dự toán cho 29 nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016; giao thực hiện 05 nhiệm vụ năm 2016 thuộc dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” (dự án CIGG); đăng ký và tổ chức triển khai 03 dự án đầu tư về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020...

Từ đầu năm đến nay, Bộ GTVT đã thực hiện thẩm định 20 báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), phê duyệt theo thẩm quyền 17 ĐTM của các dự án vốn dư QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Đã nghiêm túc, kịp thời triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng kế hoạch; thúc đẩy triển khai thí điểm phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu; tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới 05/6, ngày Đại dương thế giới (08/6)...
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương