Bộ CÂu hỏi bảo vệ ĐỒ Án chi tiết máy I. Thuyết minh ( 40 Câu)tải về 319.1 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích319.1 Kb.
#53831
1   2   3
Cau-hoi-bao-ve-do-an-he-dai-hoc

2.2. CÂU HỎI KHÓ (15 câu hỏi) 


1. Lắp ghép giữa trục và bánh răng là lắp ghép theo kiểu lắp nào? Hệ thống lắp nào? 
Giải thích kí hiệu kiểu lắp trên bản vẽ? Theo anh(chị), tại sao lại chọn kiểu lắp và 
hệ thống lắp đó? 
2. Lắp ghép giữa trục và ổ lăn là lắp ghép theo kiểu lắp nào? Hệ thống lắp nào? Giải 
thích kí hiệu kiểu lắp trên bản vẽ? Theo anh(chị), tại sao lại chọn kiểu lắp và hệ
thống lắp đó? 
3. Lắp ghép giữa ổ lăn và thân hộp là lắp ghép theo kiểu lắp nào? Hệ thống lắp nào? 
Giải thích kí hiệu kiểu lắp trên bản vẽ? Theo anh(chị), tại sao lại chọn kiểu lắp và 
hệ thống lắp đó? 
4. Xác định vị trí chốt định vị? Tại sao phải dùng chốt định vị? 
5. Trong đồ án của anh( chị) có dùng vít tách không? Theo anh(chị), có nên dùng vít 
tách trong hộp giảm tốc không? Tại sao? 
6. Nêu các phương pháp để tháo lắp ổ lăn? 
7. Hãy giải thích cụm kí hiệu dung sai lắp ghép 
Lắp ghép này được dùng trong mối ghép giữa các chi tiết nào trong hộp giảm tốc? 
Tại sao? 
8. Tại sao bề rộng vành răng bánh răng chủ động lại lớn hơn bề rộng vành răng bánh 
răng bị động? Nêu các kích thước cơ bản của bộ truyền bánh răng dùng trong hộp 
giảm tốc anh(chị) đã thiết kế? 
9. Nêu trình tự lắp ghép hộp giảm tốc anh(chị) đã thiết kế? 
10. Nêu phương pháp chế tạo vỏ hộp giảm tốc anh(chị) đã thiết kế? Theo anh(chị), vỏ 
hộp giảm tốc được chế tạo theo những phương pháp nào? 
11. Nêu vật liệu chế tạo bánh răng và vỏ hộp giảm tốc anh(chị) đã thiết kế? Giải thích 
cơ sở để chọn vật liệu như vậy? 
12. Nêu các phương pháp cố định bánh đai (hoặc đĩa xích) tại đầu công xôn của trục? 
Anh(chị) đã dùng phương pháp nào trong đồ án của mình? 
6
7
50
k
H13. Trình bày kết cấu bánh răng chủ động trong đồ án của anh(chị)? Theo anh(chị), 
bánh răng liền trục được sử dụng trong những trường hợp nào? Ưu, nhược điểm 
của nó? 
14. Theo anh(chị), có những sơ đồ bố trí gối đỡ trục cơ bản nào? Phạm vi sử dụng 
từng sơ đồ? Anh(chị) đã sử dụng sơ đồ nào trong các sơ đồ trên? Tại sao? 
15. Theo anh(chị), có những phương pháp cố định bánh răng trên trục theo phương 
dọc trục nào? Anh(chị) đã dùng phương pháp nào trong đồ án của mình? Chỉ rõ vị 
trí đã dùng phương pháp cố định đó trên bản vẽ lắp? 

tải về 319.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương