Bộ CÂu hỏi bảo vệ ĐỒ Án chi tiết máy I. Thuyết minh ( 40 Câu)


II. BẢN VẼ ( 40 câu hỏi )tải về 319.1 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích319.1 Kb.
#53831
1   2   3
Cau-hoi-bao-ve-do-an-he-dai-hoc

II. BẢN VẼ ( 40 câu hỏi ) 
2.1 CÂU HỎI DỄ ( 25 câu hỏi ) 
1. Nêu kết cấu cụm trục chủ động trong hộp giảm tốc anh ( chị) đã thiết kế (bao gồm 
những chi tiết nào)? 
2. Nêu kết cấu cụm trục bị động trong hộp giảm tốc anh ( chị) đã thiết kế (bao gồm 
những chi tiết nào)? 
3. Xác định vị trí đệm vênh trên bản vẽ lắp? Tại sao lại phải dùng đệm vênh đó? 
4. Giải thích lắp ghép giữa bánh răng và trục bị động? Tại sao anh (chị) lại chọn lắp 
ghép đó? 
5. Xác định số ổ lăn và loại ổ lăn anh ( chị) đã dùng trong hộp giảm tốc đã thiết kế? 
Tại sao anh (chị) lại chọn loại ổ lăn đó? 
6. Nêu cấu tạo và vai trò của cụm chi tiết cửa thăm? 
7. Tại sao phải ghi kích thước khoảng cách tâm lỗ bu lông nền trên bản vẽ lắp? 
8. Xác định chi tiết vòng chắn dầu và nêu vai trò của nó? 
9. Các kích thước nào cần ghi dung sai trên bản vẽ chi tiết, tại sao? 


10. Hãy chỉ rõ và nêu tên gọi của các kích thước cơ bản
của bộ truyền bánh răng trên 
bản vẽ lắp?
11. Xác định vị trí, loại, số lượng của bu lông cạnh ổ trong hộp giảm tốc anh (chị) đã 
thiết kế? Nêu cơ sở lựa chọn? 
12. Xác định vị trí, loại, số lượng của bu lông nắp ổ trong hộp giảm tốc anh (chị) đã 
thiết kế? Nêu cơ sở lựa chọn? 
13. Xác định trục chủ động và trục bị động? Trục nào quay nhanh hơn và nhanh hơn 
bao nhiêu lần? Tại sao? 
14. Công dụng của các tấm đệm ở chỗ lắp nắp ổ lăn? 
15. Nêu vị trí bánh đai chủ động? Theo anh(chị), tại sao bộ truyền đai thường được 
đặt ở cấp nhanh? 
16. Tại sao phải ghi kích thước dài, rộng, cao nhất của HGT trên bản vẽ lắp? 
17. Anh(chị) đã sử dụng loại nối trục nào? Tại sao anh(chị) lại chọn loại nối trục đó? 
18. Trên bản vẽ anh (chị) dùng bao nhiêu đệm vênh? Thông thường đệm vênh 
nghiêng trái nếu nghiêng phải có được không tại sao? 
19. Trên bản vẽ hộp giảm tốc phân đôi tại sao trục II chiều nghiêng cặp bánh răng lại 
ngược nhau? Nếu cùng chiều có được không? Tại sao? 
20. Để di chuyển hộ giảm tốc (anh) chị đã thiết kế chi tiết nào trên bản vẽ? Lựa chọn 
chi tiết đó như thế nào? 
21. Chốt định vị anh (chị) dùng là chốt côn hay trụ? Tại sao? 
22. Trên bản vẽ có gân tăng cứng không? Khi nào cần gân tăng cứng? 
23. Trình tự tháo toàn bộ hộp giảm tốc của anh (chị)? 
24. Trình tự lắp toàn bộ hộp giảm tốc của anh (chị)? 
25. Trên bản vẽ bánh răng chủ động của hộp giảm tốc là bánh răng nhỏ hay lớn? tại 
sao lại thiết kế như vậy? 

tải về 319.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương