Bộ CÂu hỏi bảo vệ ĐỒ Án chi tiết máy I. Thuyết minh ( 40 Câu)tải về 319.1 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích319.1 Kb.
#53831
  1   2   3
Cau-hoi-bao-ve-do-an-he-dai-hocBỘ CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 
I. THUYẾT MINH ( 40 Câu) 
1. Trình bày và giải thích biểu đồ nội lực trục 1và cách chọn đường kính các đoạn 
trục của trục đó? 
2. Trình bày các bước cơ bản tính chọn động cơ cho hệ dẫn động anh(chị) đã thiết 
kế?
3. Trình bày trình tự xác định tỉ số truyền chung và phân phối tỉ số truyền cho các bộ 
truyền trong hệ thống dẫn động? 
4. Tại sao phải chọn đường kính thân trục và ngõng trục theo tiêu chuẩn? 
5. Góc nghiêng đường nối tâm bộ truyền ngoài đóng vai trò như thế nào trong đồ án 
của anh (chị) ? 
6. Nêu cơ sở chọn loại ổ lăn cho trục 2
đang dùng trong đồ án của anh (chị) ?
7. Lắp ghép giữa bánh răng và trục là lắp ghép theo hệ thống gì? Kiểu lắp gì? 
8. Nêu nguyên lý hoạt động của hệ dẫn động cơ khí đã được thiết kế trong đồ án của 
anh (chị)? 
9. Các loại dầu bôi trơn? Nêu cơ sở chọn mức dầu cao nhất và mức dầu thấp nhất 
trong hộp giảm tốc? 
10. Tại sao người ta chọn bánh răng nhỏ chủ động (quay nhanh) thường có vật liệu 
tốt hơn bánh răng bị động (quay chậm)? 
11. Trên cùng 1 trục nên chọn cùng loại ổ, rãnh then giống nhau, tại sao? 
12. Tại sao phải chọn giá trị môđun bánh răng theo tiêu chuẩn? 
13. Xác định lực ăn khớp của bộ truyền bánh răng ( về phương, chiều, trị số) ? 
14. Nói chung, với loại ổ lăn có số vòng quay n > 1(vòng/phút), có bốn bước cơ bản 
để tính toán lựa chọn ổ. Anh(chị) hãy trình bày bốn bước đó theo đồ án của 
anh(chị)? 


15. Trong bộ truyền bên ngoài ( đai hoặc xích), bánh chủ động nẳm ở vị trí nào?
Nên chọn tỉ số truyền của bộ truyền ngoài đó như thế nào? 
16. Trong bộ truyền đai anh (chị) đã thiết kế, các chi tiết nào phải được chọn theo 
tiêu chuẩn? Tại sao? 
17. Kể tên các thông số ăn khớp của bộ truyền bánh răng anh(chị) đã thiết kế? 
18. Anh(chị) đã kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng về những độ bền nào? Với mỗi 
loại độ bền, chỉ tiêu nào đã được sử dụng? 
19. Nói chung, tính toán thiết kế trục có ba bước cơ bản. Anh(chị) hãy nêu ba bước 
cơ bản đó? Nêu bốn bước cụ thể của bước thứ hai ở trên trong đồ án của anh(chị)? 
20. Trình bày và giải thích biểu đồ nội lực trục 2 và cách chọn đường kính các đoạn 
trục của trục đó? 
21. Tại sao phải bôi trơn hộp giảm tốc ? Các phương pháp bôi trơn? 
22. Hãy cho biết khi phân phối tỷ số truyền cho hộp giảm tốc cần đảm bảo điều kiện 
gì? Tại sao? 
23. Trường hợp nào cần chọn công suất động cơ theo công suất đẳng trị, tại sao? 
24. Bộ truyền đai nên bố trí ở đầu trục vào hay đầu trục ra của hộp giảm tốc, tại sao? 
25. Bộ truyền xích nên bố trí ở đầu trục vào hay đầu trục ra của hộp giảm tốc? tại 
sao? 
26. Chọn vật liệu bánh vít dựa trên thông số nào, tại sao?
27. Trình bày cách kiểm tra vết tiếp xúc của bộ truyền bánh răng?
28. 
Trên cùng 1 trục nên chọn cùng loại ổ, rãnh then giống nhau, tại sao? 
29. Tại sao phải chọn đường kính thân trục và ngõng trục theo tiêu chuẩn ? 
30. Trên cùng một trục nên chọn cùng loại ổ loại then như nhau vì sao ? 
31. Tại sao phải kiểm tra mở máy và quá tải cho động cơ ? trường hợp nào không hải 
kiểm tra quá tải cho động cơ? Tại sao ? 
32. Chiều dài que thăm dầu được lựa chọn như thế nào? 


33. Tại sao truyền động trục vít bánh vít phải tính kiểm nghiệm nhiệt, trình bày cách 
tính cho truyền động trục vít bánh vít? 
34. Khi nào dùng ổ đũa côn tùy động? Vì sao? 
35. Công dụng ,phân loại cách lựa chọn nút thông hơi? 
36. Công dụng ,phân loại cách lựa chọn nút tháo dầu? 
37. Công dụng ,phân loại cách lựa chọn que thăm dầu? 
38. Công dụng ,phân loại cách lựa chọn chốt định vị? 
39. Yêu cầu khi chọn vật liệu bánh răng ?Tại sao người ta chọn vật liệu bánh răng 
nhỏ tốt hơn bánh răng lớn , vật liệu của bánh răng cấp chậm tốt hơn cấp nhanh ? 
40. Trong hộ giảm tốc anh (chị ) thiết kế có dùng bánh răng nghiêng không? Nếu 
thay bằng bánh răng trụ răng thẳng có được không? Tại sao? 

tải về 319.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương