BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang9/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23575

Aminocarb

Aminocarb (4-Dimethylamino-m-toIyl N- methylcarbamate)

2032-59-9

C11H16N2O2
1237

Nerver agent

Amiton

78-53-5

C10H24NO3P S

1

1117

Amoniac

Ammonia (anhydrous)

7664-41-7

NH3

4540

1231

Amoni hydro sulphat

Ammonium bisulfate

7803-63-6

(NH4)HSO4
1203

Amoni dicromat

Ammonium dichromate

7789-09-5

(NH4)2Cr2O7
430

Amon hydrodiflorua

Ammonium hydrogendifluoride

1341-49-7

NH4HF2
945

Amoni nitrat (trên 98%)

Ammonium nitrate

6484-52-2

NH4NO3

50

1218

Amoni perclorat

Ammonium perchlorate

7790-98-9

NH4ClO4
1138

Amoni persulphat

Ammonium persulfate

7727-54-0

H8N2O8S2
325

Amon sulfua

Ammonium sulfide

12135-76-1

(NH4)2S
919

Amyl axetat

Amyl acetate

628-63-7

C7H14O2
377

Axit Amyl phosphat

Amyl acid phosphate

12789-46-7

C5H13O4P
125

Amyl butyrat

Amyl Butyrate

106-27-4

C9H18O2
931

Amyl format

Amyl formate

638-49-3

C7H5Cl3
246

Amyl mercaptan

Amyl mercaptan

110-66-7

C5H12S
26

Amyl nitrat

Amyl nitrate

1002-16-0

C5H11NO3
240

Amyl nitrit

Amyl nitrite

110-46-3

C5H11NO2
169

Amyltriclo silan

Amyltrichlorosilane

107-72-2

C5H11Cl3Si
732

Anabasine

Anabasine, (Pyridine,3-(2S)-2-piperidinyl-)

494-52-0

C10H14N2

100

406

Vanadi pentoxit

Anadium(V) oxide

1314-62-1

V2O5
909

Anilin

Aniline (Benzeneamine)

62-53-3

C6H7N
492

Anilin hydroclorit

Aniline hydrocloride (Benzenamine hydrochloride)

142-04-1

C6H8 NCl
8

Anisidin

Anisidine
(o-Anisidine,
m-Anisidine,
p-Anisidine)

(90-04-0,


536-90-3,
104-94-9)

C7H9NO
60

Anisol (metoxybenzen)

Anisole (methoxybenzene)

100-66-3

C7H8O
23

Anisoyl clorua

Anisoyl chloride

100-07-2

C8H7ClO2
1410

Anthophillit

Anthophyllite
(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2
1005

Stibi

Antimony

7440-36-0

Sb
642

Stibi asenat

Antimony asenate

28980-47-4

SbAsO4
687

Stibi lactat

Antimony lactate

3643-76-3

Sb(C2H4O2)3
1111

Stibi pentaclorua

Antimony pentachloride

7647-18-9

SbCl5
1185

Stibi pentaflorua

Antimony pentafluoride

7783-70-2

SbF5
249

Stibi kali tartrat

Antimony potassium tartrate

11071-15-1

K2Sb2C8H8O12
32

Stibi clorua

Antimony trichloride

10025-91-9

SbCl3
1006

Argon

Argon

7440-37-1

Ar
1007

Asen

Arsenic (Grey arsenic) Asen

7440-38-2

As
1158

Axit arsenic

Arsenic (V) acid

7778-39-4

H3AsO4

100

1100

Axit Asenic, muối natri

Arsenic acid

7631-89-2

Na3AsO4
1153

Axit Arsenic

Arsenic acid

7774-41-6

H3AsO4.1/2H2O
454

Axít Arsenic, muối bạc (+1) muối

Arsenic acid (H3AsO4), silver(1+) salt

13510-44-6

Ag3AsO4
317

Asen (V) oxit

Arsenic Pentoxide

12044-50-7

As2O5
382

Arsen pentoxit

Arsenic pentoxide

1303-28-2

As2O5

1000

1196

Arsen trihydrit (arsine)

Arsenic trihydride (arsine)

7784-42-1

AsH3

200

417

Arsen trioxit

Arsenic trioxide

1327-53-3

As2O3

100

1198

Arsen triiodua

Arseniciodide

7784-45-4

Asl3
444

Axit Asen (III) và các muối

Arsenios (III) acid and/or salts

13464-35-2

HAsO2

100

1190

Asen tribromua

Arsenous tribromide

7784-33-0

AsBr3
1191

Asen triclorua

Arsenous trichloride

7784-34-1

AsCl3

6810

1192

Asen trifluorua

Arsenous trifluoride

7784-35-2

AsF3
368

Axít Arsinic, dimetyl-, muối natri

Arsinic dimethyl Acid Sodium Salt

124-65-2

C2H7AsO2Na
1397

Axit 4-Aminophenylarsonic

Arsonic acid, As-(4-aminophenyl)-

98-50-0

C6H8AsNO3
1398

Axit 4-nitrophenyl Arsonic

Arsonic acid, As-(4-nitrophenyl)-

98-72-6

C6H6AsNO5
901

4-(Dimetylamino) axit azobenzene -4'-arsonic

Arsonic acid,As-[4-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl] phenyl]-

622-68-4

C14H16AsN3 O3
323

Axít 4-hydroxy-3- nitrophenyl Arsonic

Arsonic-(4-hydroxy-3-nitrophenyl) Acid

121-19-7

C6H6AsNO6
869

Di clo etyl Arsonous

Arsonous di cloride , etyl -

598-14-1

C2H5AsCl2
420

Asbestos

Asbestos

1331-21-4

NaOH
415

Amiăng (amosit)

Asbestos (amosite)

132207-32-0308

Amiăng (amphibol forms)

Asbestos (amphibole forms)

12001-28-4310

Amiăng (anthophyllit)

Asbestos (anthophyllite)

12001-29-5334

Amiăng (chrysotil)

Asbestos (chrysotile)

12172-73-5309

Amiăng (crocidolit)

Asbestos (crocidolite)

12001-28-41141

Amiăng(tremolit)

Asbestos (tremolite)

77536-68-6624

Azinphos-etyl

Azinphos-ethyl

2642-71-9

C12H16N3O3PS2

100

1306

Azinphos-metyl

Azinphos-methyl

86-50-0

C10H12N3O3PS2

100

27

Bari nitrat

Bari nitrate

10022-31-8

Ba(NO3)2
1008

Bari

Barium

7440-39-3

Ba
450

Bari arsenic

Barium Arsenic

13477-04-8

Ba3As2O8
561

Bari azit

Barium azide

18810-58-7

BaN6

50000

478

Bari bromic

Barium bromate

13967-90-3

Ba(BrO3)­2
449

Bari clorat

Barium chlorate

13477-00-4

Ba(ClO3)2
787

Barium xyanua

Barium cyanide

542-62-1

Ba(CN)2
451

Bari hypoclorit

Barium hypochlorite

13477-10-6

Ba(ClHO)2
384

Bari oxit

Barium oxide


Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương