BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang6/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

731

1,5,9-Cyclododecatrien

1,5,9-Cyclododecatriene

4904-61-4

C12H18
655

1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan (>80%)

1.1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexane (>80%)

3006-86-8

C14H28 O4

5000

171

1-Bromo-3- metylbutan

1-Bromo-3- methylbutane

107-82-4

C5H11Br
218

Brom butan

1-Bromobutane

109-65-9

C4H9Br
141

Buten 1

1-Butene

106-98-9

C4H8

4540

221

1-Brom-3-clo propan

1-Chloro-3-bromopropane

109-70-6

C3H6BrCl
335

1-Clo-3-nitrobenzen

1-Chloro-3-nitrobenzene

121-73-3

C6H4ClNO2
128

Clo phenol

1-Chlorophenol
2-Chlorophenol
3-Chlorop Phenol

106-48-9
95-57-8
108-43-0

C6H5ClO
849

1-Clo propylen

1-Chloropropylene (1-Propene, 1-chloro-)

590-21-6

C3H5CI

4540

1114

1-Etylpiperidin

1-Ethylpiperidine

766-09-6

C7H15N
212

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazen

1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene

109-27-3

C2H8N10O

10000

859

1 –Hexen

1-Hexene

592-41-6

C6H12
176

1-Metoxy-2-propanol

1-Methoxy-2-propanol

107-98-2

C4H10O2
912

1-Metylpiperidin

1-MethyIpiperidine

626-67-5

C6H13N
1352

Dipenten

1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene

95327-98-3

C10H16
433

Alpha- naphtylamin

1-Naphthylamine

134-32-7

C10H9N
1307

Nitronaphthalen

1-Nitronaphthalene,
2- Nitronaphthalene

86-57-7
581-89-5

C10H7NO2
178

Nitropropan

1-nitropropane,
2-Nitropropane

108-03-2
79-46-9

C3H7NO2
987

Pentanol

1-Pentanol
2-Pentanol

71-41-0 6032-29-7

C5H12O
220

Penten 1

1-Pentene

109-67-1

C5H10

4540

115

1-Pentol

1-Pentol

105-29-3

C5H12O
80

1-propen-2-clo-1,3-diol-diaxetat

1-propen-2-chloro-1,3-diol-diacetate

10118-77-6

C11H22O

10

696

PFIB: 1,1,3,3,3-Pentaflo-2-(triflo metyl)-1-propen

1-Propene,1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-

382-21-8

C4F8
137

Brom propan

1-Propyl bromide
2-Bromopropane

106-94-5
75-26-3

C3H7Br
576

Axit 2- Aminophenylarsonic

2- Aminophenylarsonic acid

2045-00-3

C6H8AsNO3
1346

2-(2-Aminoethoxy) etanol

2-(2-Aminoethoxy) ethanol

929-06-6

C4H11NO2
573

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene

20062-22-0

C14H6N6O12

50000

271

2,2-Diclo dietyl ete

2,2'-Dichlorodiethyl ether

111-44-4

C4H8C12O
723

2,2-Dimetylpropan

2,2-Dimethylpropane (Propane, 2,2-dimethyl-)

463-82-1

C5H12

4540

1121

2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic Axit

2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid

76-93-7

C14H12O3
845

2,3,4,6-Tetraclo phenol

2,3,4,6-Tetrachlorophenol

58-90-2

C6H2Cl4O
550

2,3,7,8-tetraclo dibenzo-p-dioxin

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin

1746-01-6

C12H4 C14O2

1

711

Butanedion (diacetyl)

2,3-Butanedione (Diacetyl)

431-03-8

C4H6O2
886

Diclo anilin

2,3-DichIoroaniline,
2,4-Dichloroaniline,
2,5-Dichloroaniline,
2,6-Dichloroaniline,
3,4-Dichloroaniline,
3,5-Dichloroaniline

608-27-5,
554-00-7,
95-82-9,
608-31-1,
95-76-1,
626-43-7

C6H5C!2N
1268

2,3-Dimetylbutan

2,3-Dimethylbutane

79-29-8

C6H14
876

2,3-Dinitrotoluen

2,3-Dinitrotoluene

602-01-7

C7H6N2O4
805

2,3-Epoxy-1-propanol

2,3-Epoxy-1-propanol (Glycidol)

556-52-5

C3H6O2
883

2,4,6-trinitroanisol

2,4,6-trinitroanisole

606-35-9

C7H5N3O7

50000

727

2,4,6-trinitrophenetol

2,4,6-trinitrophenetole

4732-14-3

C8H7N3O7

50000

1322

2,4,6-trinitrophenol

2,4,6-trinitrophenol (picric acid)

88-89-1

C6H3N3O7

50000

1295

2,4,6-trinitroresorcinol

2,4,6-trinitroresorcinol (styphnic acid)

82-71-3

C6H3N3O8

50000

303

2,4,6-trinitrotoluene

2,4,6-trinitrotoluene

118-96-7

C7H5N3O6

50000

800

2,4-Diclo anilin

2,4-Dichloroaniline

554-00-7

C6H5Cl2N
320

2,4-Diclo phenol

2,4-Dichlorophenol

120-83-2

C6H4Cl2O
1378

2,4-DinitroaniIin

2,4-Dinitroaniline

97-02-9

C6H5N3O4
1377

Clo dinitrobenzen

2,4-Dinitrochlorobenzene

97-00-7

C6H3ClN2O4
755

2,4-Dinitrophenol và các muối

2,4-dinitrophenol, salts

51-28-5

C6H4N2O5

50000

322

2,4-Dinitrotoluen

2,4-Dinitrotoluene

121-14-21361

2,4-Toluilendiamin

2,4-Toluylenediamine

95-80-7

C7H10N2
1358

2,4-Xylidine

2,4-Xylidine

95-68-1

C8H11N
1362

2,5-Diclo anilin

2,5-Dichloroaniline

95-82-9

C6H5Cl2N
331

2,5-Norbornadien (dicycloheptadien)

2,5-Norbornadiene

121-46-0

C7H8
887

2,6-Diclo anilin

2,6-Dichloroaniline

608-31-1

C6H5Cl2N
882

2,6-Dinitrotoluen

2,6-Dinitrotoluene

606-20-2

C7H6N2O4
833

Xylenol (dimetylphenol)

2,6-Xylenol
2,5-Xylenol
2,4-Xylenol
2,3-Xylenol
3,4-Xylenol
3,5-Xylenol

576-26-1
95-87-4
105-67-9
526-75-0
95-65-8
108-68-9

C8H10O
1313

2,6-Xylidine

2,6-Xylidine

87-62-7

C8H11N
622

2.2 Dihydroperoxypropan (>30%)

2.2 Dihydroperoxypropane (>30%)

2614-76-8

C3H8O4

5000

587

2.2-Bis(tert-butylperoxy) butan (>70%)

2.2-Bis(tert-butylperoxy) butane (>70%)

2167-23-9

C12H26O4

5000

1396

Axit 2-acetyloxybenzoic

2-acetyloxybenzoic acid

98201-60-6

C9H8O4
1363

2-Amino-4-clo phenol

2-Amino-4-chlorophenol

95-85-2

C6H6ClNO
481

2-Amino-5-dietylaminopentan

2-Amino-5-diethylaminopentane

140-80-71356

Aminophenol

2-Aminophenol,
3-Aminophenol,
4-Aminophenol

95-55-6,
591-27-5,
123-30-8

C6H7NO
740

Aminopyridin

2-Aminopyridine,
3-Aminopyridine,
4-Aminopyridine

504-29-0, 462-08-8, 504-24-5

C5H6N2
762

2-Brom-2-nitro-1,3-propanediol

2-Brom-2-nitro-1,3-propanediol (b-Bromo-b-nitrotrimethyleneglycol)

52-51-7

C3H6BrNO4
1240

2-Brom butan

2-Bromobutane

78-76-2

C4H9Br
170

2-Bromopentan

2-Bromopentane

107-81-3

C5H11Br
144

Buten 2

2-Butene

107-01-7

C4H8

4540

848

cis-Buten-2

2-Butene-cis

590-18-1

C4H8

4540

906


Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương