BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang20/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Oleum (Fuming Sulfuric acid) (Sulfuric acid, mixture with sulfur trioxide)

8014-95-7

H2SO4*SO3

4540

834

Nitro brom benzen

o-Nitrobromobenzene
m-Nitrobromobenzene
p-Nitrobromobenzene

577-19-5
585-79-5
586-78-7

C6H4BrNO2
1318

o-Nitrotoluen

o-Nitrotoluene

88-72-2

C7H7NO2
618

oo-dietyl s-etylsulphinylmetyl photphorothioat

oo-diethyl s-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate

2588-05-8

C7H17O4PS2

100

619

oo-dietyl s-etylsulphonylmet photphorothioat

oo-diethyl s-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate

2588-06-9

C7H17O5PS2

100

620

oo-dietyl s-etylthiometyl photphorothioat

oo-diethyl s-ethylthiomethyl phosphorothioate

2600-69-3

C7H17 O3PS2

100

1236

oo-dietyl s-isopropylthiometyl photphorodithioat

oo-diethyl s-isopropylthiomethyl phosphorodithioate

78-52-4

C8H19O2PS3

100

674

oo-dietyl s-propylthiometyl photphorodithioat

oo-diethyl s-propylthiomethyl phosphorodithioate

3309-68-0

C8H19O2PS3

100

1466

Organometallic

Organometallic


580

Osmium tetroxit

Osmium tetroxide

20816-12-0

OsO4
306

o-Tolidin

o-Tolidine

119-93-7

C14H16N2
891

o-Tolidin dihydro clo

o-Tolidine dihydrochloride

612-82-8

C14H18C!2N2
302

Axit o-Toluic

o-Toluic acid

118-90-1

C8H8O2
604

Oxydisulfoton

Oxydisulfotone

2497-07-6

C8H19 O3PS3

100

1167

Oxy

Oxygen

7782-44-7

O2

200000

1178

Oxy diflorua

Oxygen difluoride

7783-41-7

F2O

1000

37

Ozôn

Ozone (trioxygen)

10028-15-6

O3
114

p-Anisidin

p-Anisidine (4-Methoxybenzenanime)

104-94-9

C7H9NO
660

Paraformaldehit

Paraformaldehyde

30525-89-4

(CH2O)n
351

Paraldehit

Paraldehyde

123-63-7

C6H12O3
666

Paraoxon (dietyl 4-nitrophenylphosphate)

Paraoxon (diethyl 4-nitrophenylphosphate)

311-45-5

C10H14NO6P

100

564

Paraquat

Paraquate

1910-42-5

C12H14Cl2N2
826

Parathion

Parathion

56-38-2

C10H14NO5PS

100

650

Parathion-metyl

Parathion-methyl

298-00-0

C8H10N O5PS

100

295

Pensulfothion

Pensulfothion

115-90-2

C11H17O4PS2

100

569

Pentaboran

Pentaborane

19624-22-7

B5H9

1000

1091

Pentaclo etan

Pentachloroethane

76-01-7

C2HCl5
414

PentaClo

Pentachloronaphthalene

1321-64-8

C10H3Cl5
1315

Pentaclo phenol

Pentachlorophenol

87-86-5

C6HCl5O
1233

Pentaerythritol tetranitrat

Pentaerythritol tetranitrate

78-11-5

C5H8N4O12

50000

715

Pentametylheptan (isododecan)

Pentametylheptane (Isododecane)

30586-18-6

C12H26
244

Valeraldehit

Pentanaldehyde (Valeraldehyde, Pentanal)

110-62-3

C5H10O
219

Pentan

Pentane

109-66-0

C5H12

4540

349

Pentan-2,4-dion

Pentane-2,4-dione (Acetylacetone)

123-54-6

C5H8O2
243

N-amylamin

Pentylamine

110-58-7

C5H13N
1264

Axit Peracetic (>60%)

Peracetic acid (>60%)

79-21-0

C2H4O3

5000

1093

Axit percloric

Perchloric acid

7601-90-3

HCIO4
865

Perclo metyl mercaptan

Perchloromethylmercaptan (Methanesulfenyl chloride, trichloro-)

594-42-3

CCl4S

4540

1098

Flo Percloryl

Perchloryl fluoride

7616-94-6

FClO3
1280

Sản phẩm xăng dầu

Petroleum products (Kerosene)

8008-20-6
2500000

981

Phenacyl brom

Phenacyl bromide

70-11-1

C8H7BrO
767

Clo acetophenon

Phenacyl chloride

532-27-4

C8H7ClO
523

Phenetidin

Phenetidine

156-43-4

C8H11NO
207

Phenol

Phenol

108-95-2

C6H6O
22

4-nitro Phenol

Phenol, 4-nitro -

100-02-7

C6H5NO3
422

Axit phenolsulphonic

Phenolsulfonic acid

1333-39-7

C6H6O4S
1301

Phenyl clo fomat

Phenyl chloroformate

85-14-9

C14H1CIN2O
105

Phenyl isocyanat

Phenyl isocyanate

103-71-9

C6H5NCO
208

Phenyl mercaptan

Phenyl mercaptan (Thiophenol)

108-98-5

C6H6S
108

Phenylacetyl clorua

Phenylacetyl chloride

103-80-0

C8H7ClO
1437

Phenylarsine di iodid

Phenylalanine di iodide


979

Phenylarsin di clo

Phenylarsin di chloride

696-28-6

C6H5AsCI2
851

Axít Arsonic, phenyl -

Phenylarsonic acid

98-05-5

C6H7AsO3
11

Phenylendiamin

Phenylenediamine
(o-Phenylenediamine,
m-Phenylenediamine,
p-Phenylenediamine)

(95-54-5, 108-45-2, 106-50-3)C6H8N2
59

Phenylhydrazin

Phenylhydrazine

100-63-0

C6H15N2
57

Thủy ngân phenyl hydroxit

Phenylmercuric hydroxide

100-57-2

C6H6HgO
809

Thủy ngân phenyl nitat

Phenylmercuric nitate

55-68-5

C6H5HgNO3
904

Thủy ngân phenyl axetat

Phenylmercury acetate

62-38-4

C8H8HgO2
941

Phenylphotpho diclo

Phenylphosphorus Dichloride

644-97-3

C6H5Cl2P
680

Phenylphotpho thio diclo

Phenylphosphorus Thiodichloride

3497-00-5

C6H5Cl2PS
1394

Phenyltriclo silan

Phenyltrichlorosilane

98-13-5

C6H5Cl3Si
651

Phorat

Phorate

298-02-2

C7H17 O2PS3

100

706

Phosacetim

Phosacetim

4104-14-7

C14H13Cl2N2O2PS

100

594

Phosalon

Phosalone

2310-17-0

C12H15CINO4 PS2
410

Phosphamidon

Phosphamidon

13171-21-6

C10H19ClNO5P

100

1115

Axit photphoric

Phosphoric acid

7664-38-2

H3PO4
1132

Phot pho

Phosphorus (White, yellow)

7723-14-0

P

500

316

Photpho heptasulfua

Phosphorus heptasulfide

12037-82-0

P4S7
1210

Photpho oxybromua

Phosphorus oxybromide

7789-59-5

PBr3O
31

Photpho oxyclorua

Phosphorus oxychloride (Phosphoryl chloride)

10025-87-3

POCl3


Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương