BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang19/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Naphthalen

Naphthalene

91-20-3

C10H8
978

Naphthylurea

Naphthylurea, (1-Naphthylurea)

6950-84-1

C11H10N2O
376

Natri hydro 4-amino phenylarsona

Natri hydro 4-amino phenylarsona

127-85-5

C6H8AsNO3Na
986

Butanol

n-Butanol,
Isobulanol,
2-Butanol,
tert-Butanol

71-36-3,
78-83-1,
78-92-2,
75-65-0

C4H10O
355

Butyl axetat

n-Butyl acetate

123-86-4

C6H12O2
858

N-Butyl clo format

N-Butyl chloroformate

592-34-7

C5H9ClO2
862

n-Butyl format

N-Butyl formate

592-84-7

C5H10O2
268

N-Butyl isocyanat

N-Butyl isocyanate

111-36-4

C5H9NO
1384

N-Butyl metacrylat

N-Butyl methacrylate

97-88-1

C8H14O2
267

Butyl vinyl ete

N-Butyl vinyl ether
Tert-Butyl vinyl ether

111-34-2 926-02-3

C6H12O
222

n-Butylamin

n-Butylamine

109-73-9

C4H11N
286

N-Butylanilin

N-Butylanilin

1126-78-9

C10H15N
1057

Butyl triclo silan

N-Butyltrichlorosilane

7521-80-4

C4H9C!3Si
360

N-Decan

N-Decane

124-18-5

C10H22
997

Neon

Neon

7440-01-9

Ne
104

N-Etylanilin

N-Ethylaniline

103-69-5

C6H5NH(C2H5)
307

N- Etylbenzyltoluidin

N-Ethylbenzyltoluidine

119-94-8

C16H19N
480

N-Etyldiethanolamin

N-Ethyldiethanolamine

139-87-7

C6H15NO2
1339

N-Etyl-N-benzylanilin

N-Ethyl-N-benzylaniline

92-59-1

C15H17N
88

3-Methyl-N-etyl aniline

N-Ethyltoluidine

102-27-2

C9H13N
276

N-Heptanaldehit

N-Heptanaldehyde (Heptanal)

111-71-7

C7H14O
498

N-Hepten

N-Heptane

142-82-5

C7H16
811

Nickel (II) xyanua

Nickel (II) xyanide

557-19-7

C2N2Ni
998

Niken và các hợp chất chứa Ni dạng bột có thể phát tán rong trong không khí (các loại oxit, cacbonat, sulfua)

Nickel compounds in inhalable powder form (oxides, sulphides, carbonate)

7440-02-0

Ni

1000

553

Niken nitrit

Nickel nitrite

17861-62-0

Ni(NO2)2
441

Niken tetracacbonyl

Nickel tetracacbonyle

13463-39-3

Ni(CO)4

1000

400

Niken nitrat

Nickel(II) nitrate

13138-45-9

Ni(NO3)2
782

Nicotin

Nicotine (3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine)

54-11-5

C10H14N2
648

Nicotin salicylat

Nicotine salicylate

29790-52-1

C7H6O3
946

Nicotin sulfat

Nicotine sulfate (1-1-Methyl-2-(3-pyridyl)-pynolidine sulfate)

65-30-5

C20H26N4*SO4
947

Nicotin tartrat

Nicotine tartrate

65-31-6

C10H14N2 2(C4H6O6)
1122

Axit Nitric

Nitric acid (conc 80% or greater)

7697-37-2

HNO3

6810

68

Nitơ monoxit

Nitric oxide (Nitrogen oxide)

10102-43-9

NO

4540

5

Nitroanilin

Nitroaniline
(2-Nitroaniline,
3-Nitroaniline,
4-Nitroaniline)

(88-74-4,


99-09-2,
100-01-6)

C6H4NH2NO2
24

Nitroanisol

Nitroanisole

100-17-4

C7H7NO3
1403

Nitrobenzen

Nitrobenzene

98-95-3

C6H5NO2
1325

Nitroxenlulo (hàm lượng > 12,6% of nitrogen)

Nitrocellulose (containing > 12,6% of nitrogen)

9004-70-0
100000

962

Nitrocresol

Nitrocresol

68137-08-6

C7H7NO3
1266

Nitroetan

Nitroethane

79-24-3

C2H5NO2
557

Nitrofen

Nitrofen (2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy) benzene)

1836-75-5

C12H7Cl2NO3
1137

Nitơ

Nitrogen

7727-37-9

N2
69

Nitơ dioxit

Nitrogen dioxide

10102-44-0

NO2
263

Nitơ oxit

Nitrogen oxide

11104-93-1

NO

50000

1180

Nitrotriflorua

Nitrogen trifluoride

7783-54-2

NF3
804

Nitroglyxerin

Nitroglycerine

55-63-0

C3H5N3O9

10000

6

Nitrophenol

Nitrophenols
(o-Nitrophenol,
p-Nitrophenol,
m-Nitrophenol)

(88-75-5,


100-02-7,
554-84-7)

C6H5NO3
1170

Axit nitrosylsulphuric

Nitrosylsulfuric acid

7782-78-7

NOHSO4
4

Nitrotoluen

Nitrotoluene
(o-nitrotoluene,
m-nitrotoluene,
p-nitrotoluene)

(88-72-2,


99-08-1,
99-99-0)

C7H7NO2
305

Nitrotoluidin (mono)

Nitrotoluidine

119-32-4

C7H8N2O2
28

Dinitơ monoxit

Nitrous oxide

10024-97-2

N2O
1297

Nitroxylen

Nitroxylene

83-41-0

C8H9NO2
58

N-Metyl anilin

N-Methylaniline

100-61-8

C7H9N
247

N-Metylbutylamin

N-Methylbutylamine

110-68-9

C5H13N
728

n-metyl-n,2,4,6-tetranitroanilin

n-methyl-n,2,4,6-tetranitroaniline

479-45-8

C7H5N5O8

50000

278

Nonan

Nonane

111-84-2

C9H20
766

Nonyl triclo silan

Nonyltrichlorosilane

5283-67-0

C9H19Cl3Si
103

n-Propybenzen

N-Propyl benzene

103-65-1

C9H12
778

1-Clo propan (propyl clorua)

n-Propyl chloride

540-54-5

C3H7Cl
252

N-Propyl isocyanat

N-Propyl isocyanate

110-78-1

C4H7NO
1324

o-Anisidin

o-Anisidine

90-04-0

C7H9NO
896

Coban naphthenat

obalt(Il) naphthenate

61789-51-3281

Octadecyl triclo silan

Octadecyltrichorosilane

112-04-9

C18H37 Cl3 Si
927

Octadien

Octadiene

63597-41-1

C8H14
292

Octaflo cyclobutan

Octafluorocyclobutane

115-25-3

C4F8
359

Ocryl aldehit (etyl hexadehyd)

Octanal

124-13-0

C8H16O
274

Octan

Octane

111-65-9

C8H18
765

Octyl triclo silan

Octyltrichlorosilane

5283-66-9

C8H17Cl3Si
652

Demeton -O

O-Demetone

298-03-3

C8H19 O3PS2
1353

o-Diclo benzen

o-Dichlorobenzene

95-50-1

C6H4Cl2
1355

Florotoluen

o-Fluorotoluene,
m-Fluorotoluene,
p-Fluorotoluene

95-52-3
352-70-5,
352-32-9

C7H7F
1283

Oleum (hỗn hợp axit sulfuric với lưu huỳnh trioxit)

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương