BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang14/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

503-17-3

C4H6
362

Dimetylamin

Dimethylamine (Methanamine, N-methyl-)

124-40-3

C2H7N

4540

1078

Asenic axit, dimethyl -

Dimethyl-Arsennic acid

75-60-5

C2H7AsO2
109

Benzyldimetylamin

Dimethylbenzylamine

103-83-3

C9H13N
1277

Dimetylcacbonyl clorua

Dimethylcarbamoyl chloride

79-44-7

C3H6ClNO

1

1364

Dimethylcarbam oyl clorua

Dimethylcarbamoyl chloride

79-44-7

C3H6ClNO
124

Dimetylcyclohexan

Dimethylcyclohexane

105-67-9

C8H16
763

Dimetylcyclohexylamin

Dimethylcyclohexylamine

526-75-0

C8H10O
1085

Dimetyl diclo silan

Dimethyldichlorosilane (Silane, dichlorodimethyl-)

75-78-5

C2H6Cl2Si

2270

1239

DimetyldietoxysiIan

Dimethyldiethoxysilane

78-62-6

C6H16 O2Si
607

Dimetyldioxan

Dimethyldioxane

25136-55-4

C6H12 O2
915

Dimetylnitrosamin

Dimethylnitrosamine

62-75-9

C2H6N2O

1

196

Dimetyl-n-propylamin

Dimethyl-N-propylamine

108-68-9

C5H13N
796

Dimetyl kẽm

Dimethylzinc

544-97-8

C2H6Zn
577

Di-n-amylamin

Di-n-amylamine

2050-92-2

C10H23N
118

Dinitơ tetraoxit

Dinitrogen tetroxide

10544-72-6

N2O4
772

Dinitro-o-cresol

Dinitro-o-cresol

534-52-1

C7H6N2O5
611

Dinitrotoluene (hỗn hợp đồng phân)

Dinitrotoluene (mixed isomers)

25321-14-6

C7H6 N2O4
1321

Dinoseb

Dinoseb (2-sec-Butyl-4,6-dinitrophenoI)

88-85-7

C10H12N2O5
270

Di-n-propyl ete

Di-n-propyl ether

111-43-3

C6H14O
529

Di-n-propyl peroxydicacbonat (>80%)

Di-n-propyl peroxydicarbonate (>80%)

16066-38-9

C8H14 O6

5000

1235

Dioxathion (hỗn hợp đồng phân)

Dioxathion (isomer mixture)

78-34-2

C12H26O6P2S4
943

Dioxolan

Dioxolane

646-06-0

C3H6O2
1294

Diphacinon

Diphacinone

82-66-6

C23H16O3

100

339

Diphenylamin

Diphenylamine

122-39-4

C12H11N
1281

Diphenyldiclo silan

Diphenyldichlorosilane

80-10-4

C12H10Cl2Si
1150

Diphenylmetyl brom

Diphenylmethyl bromide

776-74-9

C13H11Br
493

Di kali niken tetraxyanit

Dipotassium nickel tetracyanide

14220-17-8

K2Ni(CN)4
344

Dipropyl keton

Dipropyl ketone

123-19-3

C7H14O
499

Dipropylamin

Dipropylamine

142-84-7

C6H15N
571

Di-sec-butyl peroxydicarbonat (>80%)

Di-sec-butyl peroxydicarbonate (>80%)

19910-65-7

C10H18O6

5000

53

Đinatri hydro arsenat

Disodium arsenate

10048-95-0

Na2HAsO4
964

Dinatri trioxosilicat

Disodium trioxosilicate

6834-92-0

Na2SiO3
653

Disulfoton

Disulfotone

298-04-4

C8H19 O2PS3

100

599

Dodecaclo pentaxyclodecan

Dodecachloropentaxyclodecane

2385-85-5

C10Cl12
714

Dodecyl triclo silan

Dodecyltrichlorosilane

4484-72-4

C12H25Cl3Si
294

Endosulfan (hỗn hợp đồng phân)

Endosulfane (mixed isomers)

115-29-7

C25H6O3S
990

Endrin

Endrine

72-20-8

C12H8Cl6O
667

Epibrom hydrin

Epibromohydrin

3132-64-7

C3H5BrO
134

Epiclo hydrin

Epichlorohydrine (Oxirane, (chloromethyl)-)

106-89-8

C3H5ClO

9080

582

EPN

Epn (Phosphonothioic acid,P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)

2104-64-5

C14H14 NO4PS

100

374

Tetraclo Etene

Etene, tetrachloro -

127-18-4

C2Cl4
1027

Etan

Ethane

74-84-0

C2H6

4540

861

1-bromo-2-ethoxy-Etan

Ethane, 1 -bromo-2-ethoxy-

592-55-2

C4H9BrO
486

Etanolamin

Ethanolamine

141-43-5

C2H7NO
820

Ethion

Ethione

563-12-2

C9H22O4P2S4

100

773

Etyl 2-clo propionat

Ethyl 2-chloropropionate

535-13-7

C5H9ClO2
490

Etyl axetat

Ethyl acetate

141-78-6

C4H8O2
143

Etyl axetylen

Ethyl acetylene (1-Butyne)

107-00-6

C4H6

4540

484

Etyl acrylat

Ethyl acrylate

140-88-5

C5H8O2
784

Etyl amyl ceton

Ethyl amyl ketone

541-85-5

C8H16O
116

Etyl bromaxetat

Ethyl bromoacetate

105-36-2

C4H7BrO2
920

Etyl butyl ete

Ethyl butyl ether

628-81-9

C6H14O
121

Etyl butyrat

Ethyl butyrate

105-54-4

C6H12O2
761

Ethyl carbany

Ethyl carbamate

51-79-6

C3H7NO2
967

Etyl clo axetat

Ethyl chloracetate

105-39-5

C4H7ClO2
1042

Etyl clorua

Ethyl chloride (Ethane, chloro-)

75-00-3

C2H5CI

4540

783

Ethyl Clo format

Ethyl chloroformate

541-41-3

C3H5ClO2
495

Etyl clo thioformat

Ethyl chlorothioformate

142-62-1

C6H12O2
878

Etyl ete

Ethyl ether (Ethane, 1,1'-oxybis-)

60-29-7

C4H10O

4540

231

Etyl format

Ethyl formate

109-94-4

C3H6O2
1379

Etyl isobutyrat

Ethyl isobutyrate

97-62-1

C6H12O2
969

Etyl lactat

Ethyl lactate

687-47-8

C5H10O3
1048

Etyl mercaptan

Ethyl mercaptan (Ethanethiol)

75-08-1

C2H6S

4540

1380

Etyl metacrylat

Ethyl methacrylate

97-63-2

C6H10O2
910

Etyl nitrate

Ethyl nitrate

625-58-1

C2H5NO3

50000

232

Etyl nitrite

Ethyl nitrite (Nitrous acid, ethyl ester)

109-95-5

C2H5NO2

4540

340

Etyl orthoformat

Ethyl orthoformate

122-51-0

C7H16O3
1365

Etyl oxalat

Ethyl oxalate

95-92-1

C6H10O4
117

Etyl propionat

Ethyl propionate

105-37-3

C5H10O2
918

Etyl propyl ete

Ethyl propyl ether

628-32-0

C5H12O
903

Ethyl trans-crotonat

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương