BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang13/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
348

Diaceton

Diacetone alcohol

123-42-2

6H12O2
99

Dialifos

Dialifos

10311-84-9

C14H17ClNO4 PS2

100

357

Diallylamin

Diallylamine

124-02-7

C6H11N
815

Diallyl ete

Diallylether

557-40-4

C6H10O
1197

Diammoni hydrogen arsenat

Diammonium hydrogen arsenate (Ammonium arsenate)

7784-44-3

(NH4)2HAsO4
675

Diazinon

Diazinon

333-41-5

C12H21N2O3PS
1311

Diazodinitrophenol

Diazodinitrophenol

87-31-0

C6H2N4O5

10000

676

Diazometan

Diazomethane

334-88-3

CH2N2
327

Chì photphit Dibasic

Dibasic Lead Phosphite

12141-20-7

PbHPO32(PbO)
775

Dibenz(a,h)anthracen

Dibenz(a,h)anthracene

53-70-3

C22H14
585

Dibenzyl peroxydicacbonat (>90%)

Dibenzyl peroxydicarbonate (>90%)

2144-45-8

C16H14 O6

5000

559

Dibenzyldiclo silan

Dibenzyldichlorosilane

18414-36-3

C14H14 Cl2Si
566

Diboran

Diborane

19287-45-7

B2H6

1135

1079

Dibrom diflo metan

Dibromodifluoromethane

75-61-6

CBr2F2
1037

Dibrom metan

Dibromomethane

74-95-3

CH2Br2
501

Dibutyl ete

Dibutyl ether

142-96-1

C8H18O
279

Di-n-butylamin

Dibutylamine

111-92-2

C8H19N
94

Dibutylaminoetanol

Dibutylaminoethanol

102-81-8

C6H15NO
1290

Di butyltin oxit

Dibutyltin oxide

818-08-6

C8H8OSn
1276

Axit diclo acetic

Dichloroacetic acid

79-43-6

C2H2CI2O2
1272

Diclo acetyl clorua

Dichloroacetyl chloride

79-36-7

C2HCl3O
1452

Diclo diisopropyl ete

Dichlorodisopropyl ether


633

Axit diclo isocyanuric

Dichloroisocyanuric acid

2782-57-2

C3H Cl2 N3 O3
1049

Di clo metan

Dichloromethane

75-09-2

CH2Cl2
3

Diclo pentan

Dichloropentane
(1,5-Dichloropentane)

(628-76-2)C5H10Cl2
1

Diclo phenyl isoxyanua

Dichlorophenyl isocyanate
(2,4-Dichlorophenyl isocyanate,
3,4-Dichlorophenyl isocyanate, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate)

(2612-57-9


102-36-3,
34893-92-0)

Cl2C6H3NCO
629

Diclo phenyltriclo silan

Dichlorophenyltrichlorosilane

27137-85-5

C6H3 Cl5Si
707

Diclo silan

Dichlorosilane (Silane, dichloro-)

4109-96-0

Cl2H2Si

4540

488

Dicrotophos

Dicrotophos ((E)-2-Dimethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate)

141-66-2

C8H16 NO5P
86

Dicyclohexylamin

Dicyclohexylamine

101-83-7

C12H23N
697

Dicyclohexyl nitrat

Dicyclohexylammonium nitrate

3882-06-2

C12H24N2O3
1151

Dicyclopentadien

Dicyclopentadiene

77-73-6

C10H12
431

Didymium nitrat (Praseodymium (III) nitrat hexahydrat: Pr(NO3)3.6H2O)

Didymium nitrate

134191-62-1881

Dieldrin

Dieldrin (1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro,endo,exo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene)

60-57-1

C12H8Cl6O
719

Dietoxymetan

Diethoxymethane

462-95-3

C5H12O2
977

Dietylen glycol dinitrat

Diethyiene glycol dinitrate

693-21-0

C4H8N2O7

10000

122

Dietyl cacbonat (etyl cacbonat)

Diethyl cacbonate (ethyl carbonate)

105-58-8

C5H10O3
1099

Dietyl phosphit

Diethyl Phosphite

762-04-9

C4H11O3P
681

Dietyl sulfua

Diethyl sulfide

352-93-2

C4H10 S
228

Dietylamin

Diethylamine

109-89-7

C4H11N
214

Dietylaminopropylamin

Diethylaminopropylamine

109-55-7

C5H14N2
612

Dietylbezen

Diethylbenzene

25340-17-4

C10H14
131

Dietyl diclo silan

Diethyldichlorosilane

1719-53-5

C4H10Cl2Si
269

Dietylentriamin

Diethylenetriamine

111-40-0

C4H13N3
610

Dietylthiophotphoryl clo

Diethylthiophosphoryl chloride

2524-04-1

C4H10ClO2PS
812

Dietyl kẽm

Diethylzinc

557-20-0

C4H10Zn
509

Dietyl peroxydicacbonat (>30%)

Dietyl peroxydicarbonate (>30%)

14666-78-5

C6H10O6

5000

944

Dietyl sulfat

Dietyl sulfate

64-67-5

C4H10O4 S
1065

Diflo etan

Difluoroethane (Ethane, 1,1-difluoro-)

75-37-6

C2H4F2

4540

1050

Diflo metan

Difluoromethane

75-10-5

CH2F2
469

Axit diflorophotphoric

Difluorophosphoric acid

13779-41-4

F2H O2P
258

2,3-Dihydropyran

Dihydropyran

110-87-2

C5H8O
198

Diisobutyl keton

Diisobutyl ketone

108-83-8

C9H17O
261

Diisobutylamin

Diisobutylamine

110-96-3

C8H19N
166

Diisobutyllen

Diisobutylene

107-39-1

C8H16
678

Di-isobutyryl peroxit (>50%)

Di-isobutyryl peroxide (>50%)

3437-84-1

C8H14 O4

5000

631

Axit Diisooctyl phosphat

Diisooctyl acid phosphate

27215-10-7

C16H35 O4P
184

Diisopropyl ete

Diisopropyl ether

108-20-3

C6H14O
183

Diisopropylamin

Diisopropylamine

108-18-9

C6H15N
952

Diketen (3-Butenoic Axit)

Diketene

674-82-8

C4H4O2
293

Dimefox

Dimefoxe

115-26-4

C4H12FN2OP

100

227

Metylal

Dimethoxymethane

109-87-5

C3H8O2
892

Dimetyl cacbon

Dimethyl carbonate

616-38-6

C3H6O3
908

Dimetyl disulfua

Dimethyl disulfide

624-92-0

C2H6S2
1310

Dimetyl phosphit

Dimethyl phosphite

868-85-9

C2H7O3P
933

Axit dimetyl photpho amidoxyanidic

Dimethyl phosphoramidocyanidic acid (C3H7N2P)

63917-41-9

C3H7N2P

1000

1157

Dimetyl sulphat

Dimethyl sulfate

77-78-1

C2H6O4S
1053

Dimetyl sulfua

Dimethyl sulfide

75-18-3

C2H6S
609

Dimetyl thiophotphorylclo

Dimethyl thiophosphoryl chloride

2524-03-0

C2H6 ClO2PS
738

Crotonylen (2-Butyn)

Dimethylacetylene

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương