BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang12/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
Chlorosulfuric acid

7790-94-5

CIHSO3
9

Clo toluen

Chlorotoluene (o-chlorotoluene m-chlorotoluene p-chlorotoluene)

(95-49-8 108-41-8 106-43-4)

C7H7Cl
635

Clo trinitrobenzen

Chlorotrinitrobenzene

28260-61-9

C6H2 CI N3 O6

50000

644

Clorpyrifos

Chlorpyrifos (O,O-Dicthyl O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate)

2921-88-2

C9H11CI3NO3 PS
1139

Axit cromic

Chromic acid

7738-94-5

H2Cr2O4
1201

Crom florua

Chromic fluoride

7788-97-8

CrF3
424

Crôm (VI) oxit

Chromium (VI) oxide

1333-82-0

CrO3
457

Crom nitrat

Chromium nitrate

13548-38-4

Cr(NO3)3
514

Crom oxyclorua

Chromyl chloride

14977-61-8

CrCl2O2
588

Chrysen

Chrysen (1,2-benzophenanthrene)

218-01-9

C18H12
547

Clopyralit

Clopyralid

1702-17-6

C6H3Cl2NO2
835

Clordran

Clordrane

57-74-9

C10H6Cl8
790

Coban xyanua

Cobalt Cyanide

542-84-7

Co(CN)2
1013

Kim loại coban và các hợp chất oxit, cacbonnat, sulfua dạng bột

Cobalt metal, oxides, carbonates, sulphides, as powders

7440-48-4

Co

1000

972

Coban resinat

Cobalt resinate

68956-82-1

Co(C44H62O4)2
512

Coban xyanua

Coban Cyanide

14965-99-2

Co(CN)3
625

Đồng clorat

Copper chlorate

26506-47-8

Cu(ClO3)2
795

Muối đồng-kẽm xyanua

Copper Cyanide, Zinc cyanide

544-92-3,
557-21-1

(Cu(CN),
(Zn(CN)2
510

Đồng dixyanua

Copper Dicyanide

14763-77-0

Cu(CN)2
76

Muối đồng (I) asenat

Copper dihydrogen arsenate

10103-61-4

Cu(H2AsO4)
1147

Đồng clorua

Copper(I) chloride (cuprous chloride); Copper(II) chloride (Copper dichloride)

7758-89-6; 7447-39-4

CuCl; CuCl2
311

Đồng acetoasenit

copper(II) acetoarsenite (C.I.Pigment Green 21)

12002-03-8

C2H3O4AsCu
14

Cresol

Cresol
(o-cresol
m-cresol
p-cresol)

(95-48-7 108-39-4 106-44-5)C7H8O
413

Axit cresylic

Cresylic acid

1319-77-3

C7H8O
774

Crimidin

Crimidine

535-89-7

C7H10ClN3

100

708

Butenal 2

Crotonaldehyde (2-Butenal)

4170-30-3

C4H6O

9080

353

Butenal 2, (E)-

Crotonaldehyde, (E)-(2-Butenal, (E)-)

123-73-9

C4H6O

9080

175

Axit crotonic

Crotonic acid

107-93-7

C4H6O2
654

Crufomat

Crufomate (4-tert-ButyI-2-chlorophenyl methylmethylphosphoramidate)

299-86-5

C12H19ClNO3P
1399

Isopropylbenzen (Cumen)

Cumene

98-82-8

C9H12
96

Đồng (II) asenit

Cupric Arsenite

10290-12-7

Cu3(AsO3)2
508

Cuprietylendiamin

Cupriethylenediamine

14552-35-3

C4H18 CuN4O
461

Kali đồng (I) xyanua

Cuprous Potassium Cyanide

13682-73-0

CuK(CN)2
709

Xianamit

Cyanamide

420-04-2

CH2N2
716

Đi xyanua

Cyanogen (Ethanedinitrile)

460-19-5

C2N2

4540

747

Clo Xyanua

Cyanogen chloride

506-77-4

ClCN

4540

693

Xyanthoat

Cyanthoate

3734-95-0

C10H19N2O4PS

100

197

Xyanuric clorua

Cyanuric chloride

108-77-0

C3N3Cl3
991

Cyclobutan

Cyclobutane

7236-82-0

C4H8
1288

Cyclobutyl clo format

Cyclobutyl chloroformate

81228-87-7

C5H7CIO2
643

Cycloheptan

Cycloheptane

291-64-5

C7H14
794

Cycloheptatrien

Cycloheptatriene

544-25-2

C7H8
922

Cyclohepten

Cycloheptene

628-92-2

C7H12
254

Cyclohexan

Cyclohexane

110-82-7

C6H12
206

Cyclohexanon

Cyclohexanone

108-91-1

C6H10O
255

Cyclohexen

Cyclohexene

110-83-8

C6H10
951

Xycloheximit

Cycloheximide

66-81-9

C15H23NO4

100

668

Cyclohexyl isocyanat

Cyclohexyl isocyanate

3173-53-3

C7H11NO
526

Cyclohexyl mercaptan

Cyclohexyl mercaptan

1569-69-3

C6H12 S
900

Cyclohexyl axetat

Cyclohexylacetate

622-45-7

C8H14O2
205

Cyclohexanamine

Cyclohexylamine (Cyclohexanamine)

108-91-8

C6H13N

6810

1393

Cyclohexyltriclo silan

Cyclohexyltrichlorosilane

98-12-4

C6H11Cl3Si
1409

Cyclooctadin

Cyclooctadiene

29965-97-7

C8H16
924

Cyclooctatetraen

Cyclooctatetraene (1,3,5,7-cyclooctatetraene)

629-20-9

C8H8
640

Cyclopentan

Cyclopentane

287-92-3

C5H10
1374

Cyclopentanol

Cyclopentanol

96-41-3

C5H10O
321

Cyclopentanon

Cyclopentanone

120-93-3

C5H8O
494

Cyclopenten

Cyclopentene

142-29-0

C5H8
1054

Cyclopropan

Cyclopropane

75-19-4

C3H6

4540

627

Xyclotetrametyle netetranitramine

Cyclotetramethylenetetranitramine

2691-41-0

C4H8 N8O8

50000

336

Xyclotrimetylen trinitramin

Cyclotrimethylene trinitramine

121-82-4

C3H6N6O6

50000

1406

Cymen (Metyl isopropyl benzen)

Cymenel-methyl-4-(1-methylethyl) benzene

99-87-6

C10H14
737

DDT

DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)

50-29-3

C14H9Cl5
460

Deca - Các Polybrominated biphenlys (PBBs)

Decabromodiphenyl

13654-09-6

C12Br10
1331

Decahydronaphathalen

Decahydronaphthalene

91-17-8

C10H18
1287

Deraeton

Demeton

8065-48-3

C8H19O3PS2

100

1308

Demeton-o-metyl

Demeton-o-methyl

867-27-6

C6H15O3PS2
371

Demeton-s

Demeton-s (O,O-Diethyl S-2- ethylthioethyl phosphorothioate)

126-75-0

C8H19 O3PS2
1338

Demeton-s-metyl

Demeton-s-methyl (S-2-Ethylthioethyl O,O-dimethyl phosphorothioate)

919-86-8

C6H15O3PS2
1447

Deuterium

Deuterium


837

Di phenylamin Clo arsin

Di phenylamin Chloroarsine

578-94-9

C12H9AsCIN

Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương