BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang11/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
77

Cadimi clorua

Cadmium chloride

10108-64-2

CdCl2
789

Cadimi xyanua

Cadmium Cyanide

542-83-6

(Cd(CN)2
387

Cadimi oxit

Cadmium oxide

1306-19-0

CdO
389

Cadimi selenua

Cadmium selenide

1306-27-4

CdSe
388

Cadimi sulfua

Cadmium sulfide

1306-23-6

CdS
390

Cadimi tellurua

Cadmium telluride

1306-25-8

CdTe
505

Cadmium tetrafluoroborat

Cadmium tetrafluoroborate
Cd(BF4)2
1214

Cadimi florua

Cadmiumfluoride

7790-79-6

CdF2
1012

Cesium

Caesium

7440-46-2

Cs
584

Cesium hydroxit

Caesium hydroxide

21351-79-1

Cs(OH)
1204

Cesi nitrat

Caesium nitrate

7789-18-6

Cs(NO3)2
1018

Canxi

Calcium

7440-70-2

Ca
1161

Canxi arsenat

Calcium arsenate

7778-44-1

Ca3(AsO4)2
630

Canxi asenit

Calcium arsenite

27152-57-4

Ca3 (AsO3)2
1055

Canxi cacbon

Calcium carbide

75-20-7

CaC2
25

Canxi clorat

Calcium chlorate

10017-74-3

Ca(ClO3)2
525

Canxi xyanin

Calcium cyanamide

156-62-7

Ca(CN)2
855

Canxi xyanua

Calcium cyanide

592-01-8

Ca(CN)2
521

Canxi dithionit

Calcium dithionite

15512-36-4

CaS2O4
1163

Canxi hypoclorua

Calcium hypochlorite

7778-54-3

Ca(ClO)2
1457

Canxi mangan silicon

Calcium manganese silicon


81

Canxi nitrat

Calcium nitrate

10124-37-5

Ca(NO3)2
452

Canxi perclorat

Calcium perchlorate

13477-36-6

Ca(ClO4)2
79

Canxi pemanganat

Calcium permanganate

10118-76-0

Ca(MnO4)2
386

Canxi peroxit

Calcium peroxide

1305-79-9

CaO2
1326

Canxi resinat

Calcium resinate

9007-13-0

C40H58CaO4
313

Canxi silic

Calcium silicide

12013-56-8

CaSi2
1279

Campheclo

Camphechlor (Chlorinated camphene)

8001-35-2

C10H10Cl8
600

Captafol

Captafol (N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-dicarboximide)

2425-06-1

C10H9 Cl4NO2S
522

Cacbofuran

Carbofuran

1563-66-2

C12H15NO3

100

1052

Cacbon disulfua

Carbon disulfide

75-15-0

CS2

9080

925

Cacbon monoxit

Carbon monoxide

630-08-0

CO
721

Cacbon oxy sulfua

Carbon oxysulfide (Carbon oxide sulfide (COS))

463-58-1

CSO

4540

817

Cacbon tetrabrom

Carbon tetrabromide (Tetrabromomethane)

558-13-4

CBr4
819

Carbon tetraclo

Carbon tetrachloride

56-23-5

CCl4
1068

Cacbon diclorua (phosgene)

Carbonic dichloride (phosgene)

75-44-5

CCl2O

300

899

N-phenyl-Phenyl cacbon amin clo

Carbonimidicdichloride, N-phenyl-

622-44-6

C7H5Cl2N
1238

Cacbonphenothion

Carbonphenothion

786-19-6

C11H16ClO2PS3

100

683

Cacbonyl florua

Carbonyl fluoride

353-50-4

CF2O
1011

Xeri

Cerium

7440-45-1

Ce
658

Clo ral hydrat

Chloral hydrate

302-17-0

C2H3Cl3O2
659

Clo rambucil

Chlorambucil

305-03-3

C14H19 CI2NO2
726

Clo fenvinphos

Chlorfenvinphos

470-90-6

C12H14Cl3O4P

100

1216

Axit cloric

Chloric acid

7790-93-4

HClO3
1169

Clo

Chlorine

7782-50-5

CI2

10000

54

Clo dioxit

Chlorine dioxide (Chlorine oxide)

10049-04-4

ClO2

454

1221

Clo monoxit

Chlorine monoxide (Chlorine oxide)

7791-21-1

Cl2O

4540

1215

Clo triflorua

Chlorine trifluoride

7790-91-2

CIF3
1261

Axit Clo acetic

Chloroacetic acid

79-11-8

C2H3ClO2
1253

Clo aceton

Chloroacetone

78-95-5

C3H5ClO
154

Clo acetonitril

Chloroacetonitrile

107-14-2

C2H2ClN
1256

Cloacetyl clorua

Chloroacetyl chloride

79-04-9

C2H2CI2O
127

P-Clo anilin

Chloroaniline p-

106-47-8

ClC6H6N
1351

Clo anisidin

Chloroanisidine

95-03-4

C7H8ClNO
204

Clo benzen

Chlorobenzene

108-90-7

C6H5Cl
1317

Clo benzotriflorua

Chlorobenzotri fluoride

88-16-4

C7H4CIF3
2

Clo benzyl clorua

Chlorobenzyl chloride
(2-Chlorobenzyl chloride
3-Chlorobenzylchloride
4-Chlorobenzylchloride)

(611-19-8


620-20-2
104-83-6)

C7H6Cl2
1069

Clo diflo metan (R-22)

Chlorodifluoromethane (R-22)

75-45-6

CHClF2
985

Clo diphenylarsin

Chlorodiphenylarsine

712-48-1

C12H10AsCl
149

Clo etanol

Chloroethanol

107-07-3

C2H5ClO
956

Cloroform

Chloroform (Methane, trichloro-)

67-66-3

CHCI3

9080

1305

Cloroformat

Chloroformate

85720-84-9

C19H2ClO3
590

Clo metyl clo format

Chloromethyl chloroformate

22128-62-7

C2H2 Cl2O2
669

Clo metyl etyl ete

Chloromethyl ethyl ether

3188-13-4

C3H7CIO
162

Clo metyl metyl ete

Chloromethyl methyl ether

107-30-2

C2H5ClO

1

337

Clo nitroanilin

Chloronitroaniline

121-87-9

C6H5ClN2O2
615

Clo nitro toluen

Chloronitrotoluene

25567-68-4

C7H6ClNO2
1459

Clo phenolat

Chlorophenolate


1293

CIo phenyl triclo silan

Chlorophenyltrichiorosilane

825-94-5

C6H4CI4Si
1097

Chloropicrin: Triclo nitrometan

Chloropicrin: Trichloronitrometan

76-06-2

CCl3NO2
544

Axit clo platinic

Chloroplatinic acid

16941-12-1

H2PtCl6
373

Clo pren

Chloroprene

126-99-8

C4H5Cl
446

Clo silan

Chlorosilane

13465-78-6

ClH3 Si
1217

Axit clo sulfunic


Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương