Bộ CÔng thưƠng nhà xuất bản công thưƠng báo cáo logistics Việt Nam logistics: TỪ KẾ hoạch đẾn hành đỘNGtải về 1.32 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/117
Chuyển đổi dữ liệu29.09.2022
Kích1.32 Mb.
#53351
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117
bc log 2017BỘ CÔNG THƯƠNG
NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG
BÁO CÁO
Logistics Việt Nam
LOGISTICS:
TỪ KẾ HOẠCH ĐẾN HÀNH ĐỘNG


BÁO CÁO
LOGISTICS VIỆT NAM 2017
2
LOGISTICS: TỪ KẾ HOẠCH ĐẾN HÀNH ĐỘNG
DANH MỤC BẢNG
5
DANH MỤC HÌNH
6
DANH MỤC ẢNH
7
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
8
LỜI NÓI ĐẦU
9
CHƯƠNG I. BỐI CẢNH CHUNG 
11
1. Hoạt động sản xuất, đầu tư, xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017
12
1.1. Tình hình chung
12
1.2. Hoạt động sản xuất
14
1.3. Hoạt động đầu tư và tín dụng
16
1.4. Hoạt động xuất, nhập khẩu
17
1.5. Hoạt động dịch vụ
19
2. Pháp luật, chính sách về logistics
20
2.1. Khung pháp lý đối với hoạt động logistics
20
2.2. Các chính sách được ban hành năm 2017
22
3. Các hoạt động khác
26
3.1. Tham gia Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO
26
3.2. Cơ chế Một cửa Quốc gia, Cơ chế Một cửa ASEAN
28
3.3. Cải cách hành chính, kiểm tra chuyên ngành
30
3.4. Cam kết mở cửa đối với dịch vụ logistics
31
4. Hoạt động logistics thế giới năm 2017
32
4.1. Thị trường logistics thế giới
32
4.2. Các loại hình logistics
32
4.3. Lĩnh vực phục vụ
33
4.4. Khu vực địa lý
38
4.5. Cạnh tranh trên thị trường logistics quốc tế
42
5. Xu hướng phát triển logistics
43
5.1. Xu hướng chung
43
5.2. Xu hướng logistics thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0
45
CHƯƠNG II. HẠ TẦNG LOGISTICS
47
1. Hạ tầng giao thông
48
1.1. Đường bộ
48
1.2. Đường sắt
48

tải về 1.32 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   117
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương