BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 43.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích43.49 Kb.
#6148

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày tháng năm 2014

THÔNG TƯThông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là cơ sở).Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến trừ các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa chế biến nhỏ lẻ.Chương II

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN
Điều 3. Yêu cầu đối với địa điểm, cơ sở

1. Tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các Điều 1 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Khu vực tiếp nhận sữa tươi chưa qua xử lý cần được ngăn cách với khu chế biến để tránh gây ô nhiễm.

3. Các kho lạnh của khu chế biến sữa cần được duy trì ở nhiệt độ từ 00C đến 40C.

4. Khu vực chế biến sữa cần được đảm bảo không bị đọng nước.

5. Các điểm chất tải và dỡ tải cần được bố trí thuận tiện cho việc di chuyển nguyên liệu và cần được che đậy hợp lý để tránh mưa và các loài vật phá hoại.Điều 4. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ

1. Tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các Điều 2 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Tất cả các thiết bị phải được làm sạch, khử trùng trước khi chế biến và đóng gói sữa.

3. Các trang thiết bị chế biến sữa (phục vụ quá trình thanh trùng và quá trình UHT) cần có khả năng đạt được và duy trì được nhiệt độ và thời gian yêu cầu cũng như cần được gắn các dụng cụ đo nhiệt độ còn thời hạn hiệu chuẩn.

4. Các trang thiết bị làm lạnh sữa cần có khả năng đạt được nhiệt độ yêu cầu trong khoảng thời gian quy định và được gắn các dụng cụ đo nhiệt độ còn thời hạn hiệu chuẩn.

Điều 5. Yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm

Tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.Điều 6. Yêu cầu đối với chế biến, bảo quản lưu trữ vận chuyển phân phối

1. Tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với các trang trại sản xuất sữa là nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu.

3. Mỗi sản phẩm sữa/sữa nguyên liệu phải trải qua xử lý nhiệt theo công nghệ của từng sản phẩm.

4. Các nguyên vật liệu đóng gói được sử dụng trong đóng gói sữa và các sản phẩm của sữa không được độc hại, không gây ảnh hưởng đến an toàn của sữa và phải đủ bền để chịu được các điều kiện chế biến, xử lý, bảo quản và vận chuyển sản phẩm trong điều kiện bình thường.

5. Khu bảo quản các sản phẩm khô và ướt phải riêng biệt.

6. Tất cả các nguyên vật liệu đưa vào chế biến sữa và các vật liệu đóng gói cần được bảo quản ở những nơi khô ráo và sạch sẽ theo những điều kiện mà nhà sản xuất quy định.

7. Cần kiểm tra điều kiện tình trạng của các sản phẩm đã đóng gói, nguyên liệu thô, thành phần nguyên liệu và các thành phần khác; kịp thời loại bỏ những bao gói đã bị rách hỏng, rò rỉ.

8. Sữa và các sản phẩm sữa cần được bảo vệ cẩn thận trong suốt quá trình vận chuyển, phải được vận chuyển với phương tiện phù hợp trong điều kiện mà thời gian/nhiệt độ không gây ra những ảnh hưởng xấu đến độ an toàn và phù hợp của sản phẩm.

9. Sữa tươi chưa qua chế biến cần được vận chuyển trong nhiệt độ lạnh và thời gian thích hợp. Đối với các sản phẩm đông lạnh khoang chở của xe cần được làm lạnh trước khi chất tải và phải luôn duy trì nhiệt độ kể cả khi dỡ tải.

10. Khoang vận chuyển phải phù hợp cho việc vận chuyển sữa tươi, nguyên liệu thô hay các thành phẩm như sữa đã được thanh trùng, sữa và các sản phẩm của sữa tiệt trùng.

11. Các bề mặt trong của phương tiện vận chuyển phải bằng phẳng, hạn chế các gờ, khớp nổi, làm bằng các vật liệu không gỉ, dễ làm sạch và khử trùng. Cần phải vệ sinh sạch sẽ khoang vận chuyển trước khi chất tải và sau khi dỡ tải.

12. Thực phẩm và các hàng hóa không phải là thực phẩm cần được ngăn cách riêng rẽ một cách hợp lý trong suốt quá trình vận chuyển. Trường hợp sử dụng cùng một phương tiện đã vận chuyển các hàng hóa không phải là thực phẩm để vận chuyển thực phẩm thì cần phải vệ sinh sạch sẽ và nếu cần thì khử trùng giữa các lần chất tải.
Chương II

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH

Điều 7. Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh

1. Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa tuân theo các yêu cầu quy định tại các Điều 5, 6, 7 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Kho chứa hàng và bảo quản sữa và các sản phẩm từ sữa phải luôn khô ráo và sạch sẽ, bảo đảm không làm thay đổi đặc tính, không làm biến chất hay mất mùi của sữa và sản phẩm từ sữa, không được ô nhiễm thêm các hoá chất độc hại hay các vi sinh vật gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người sử dụng.

      3. Nguồn nước sạch để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ và vệ sinh tại cơ sở kinh doanh phải được kiểm tra chất lượng, vệ sinh định kỳ hàng năm.

4. Có quy định về quy trình, chế độ vệ sinh đối với cơ sở; sử dụng sản phẩm tẩy rửa và sát trùng dụng cụ kinh doanh, chứa đựng sản phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5 Sữa và các sản phẩm từ sữa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và phải còn hạn sử dụng; phải lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm kinh doanh.Điều 8. Yêu cầu đối với bảo quản sản phẩm

1. Việc bảo quản sữa và các sản phẩm từ sữa tuân thủ theo Điều 8 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 09 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Đối với kho chứa hàng lạnh, hàng lạnh phải được bảo quản trong kho lạnh hoặc thiết bị lạnh chuyên dụng; bật điện và duy trì làm mát 24/24h đáp ứng về nhiệt độ tùy theo yêu cầu bảo quản, đặc thù riêng của từng sản phẩm.

3. Mỗi kho chứa hàng phải có ít nhất 01 nhiệt kế để đo và thường xuyên theo dõi nhiệt độ trong kho; phải có quạt thông gió trong kho chứa hàng.

4. Tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm; tất cả sản phẩm trong kho đều phải đặt trên pallet.

5. Sản phẩm đóng kiện, bao gói phải kê cách mặt sàn ít nhất là 20 cm, cách tường ít nhất là 30 cm và cách trần ít nhất là 50 cm.

6. Cơ sở kinh doanh sữa nguyên liệu, sơ chế và các sản phẩm từ sữa phải phải bảo quản sản phẩm trong tủ làm mát theo yêu cầu trên bao bì sản phẩm và phải có thiết bị chuyên dụng nhằm kiểm soát được nhiệt độ trong tủ.

7. Trang thiết bị để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm phải được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ tối thiểu 1 lần/năm.

8. Điều kiện đối với người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Chương III

KIỂM TRA ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
Điều 11. Kiểm tra định kỳ

1. Không quá một lần/năm đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở có cả giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương của cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Không quá hai lần/năm đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Không quá ba lần/năm đối với các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Điều 12. Kiểm tra đột xuất

Cơ quan nhà nước tiến hành kiểm tra đột xuất nếu xảy ra vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm liên quan, các đợt kiểm tra cao điểm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH


Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính Phủ (vụ KGVX, Cổng TTĐT Chính phủ);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Công báo;

- Sở Công Thương các tỉnh, TP. trực thuộc TƯ;

- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Thắng Hải
Каталог: data -> documents -> bills
bills -> Số: /2010/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> PHẦn mở ĐẦU
bills -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: XXX
bills -> BỘ CÔng thưƠng số: /2012/tt-bct cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> CỤc kỹ thuật an toàn và MÔi trưỜng công nghiệP
bills -> Số: /2013/NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> BỘ CÔng thưƠng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bills -> Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-cp ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

tải về 43.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương