Assessment reporttải về 2.61 Mb.
trang5/25
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

7. Đa Nang

46)

Da Nang Water Supply One Member Limited Company

0511DNG

C07.1.B

C35

8. Quang Nam

47)

1) Quang Nam URENCO One Member Limited Company

 

C08.1.B

 

(2)

8. Quang Nam

48)

2) Quang Nam Water Supply and Sewerage Joint Stock Company 

0510WQN

C08.2.B

C36

9. Quang Ngai

49)

Quang Ngai Water Supply, Sewerage and Construction Joint Stock Company

055QNG

C09.1.B

C37

10. Binh Dinh

50)

Binh Dinh Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

056BDI

C10.1.B

C38

11. Phu Yen

51)

Phu Yen Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

057PYF

C11.1.B

C39

12. Khanh Hoa

52)

1) Khanh Hoa Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

058KHA

C12.1.B

C40

12. Khánh Hòa

53)

2) Ninh Hoa Urban JSC

058NHA

C12.2.B

C57

12. Khanh Hoa

54)

3) Vạn Ninh Urban Works JSC

058VNH

C12.3.B

C79
12. Khanh Hoa

55)

4) Cam Ranh Urban Works JSC

058CRH

C12.4.B

C75

13. Ninh Thuan

56)

1) Ninh Thuan Water Supply Joint Stock Company

068NTN

C13.1.B

C41

13. Ninh Thuan

57)

2) My Hai Water Supply Enterprise

068DMY

C13.2.B

C78

14. Binh Thuan

58)

Binh Thuan Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

062BTN

C14.1.B

C42

 
Sub-total C = 20 utilities (participating: 17; Not participating: 03)

 

 

 

 
D. Central Highland Region

 

 

 

1. Gia Lai

59)

Gia Lai Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

059GLA

D01.1.B

C432. Kon Tum

60)

Kon Tum Water Supply One Member Limited Company

060KTU

D02.1.B

C44
3. DakLak

61)

Dak Lak Water Supply , Construction and Investment One Member Limited Company (Dak WaCo)

050DLA

D03.1.B

C45


4. Dak Nong

62)

1) DakNong Water Supply and Urban Development Joint Stock Company 

050DKN

D04.1.B

C80


4. Dak Nong

63)

2) Đăk Mil Water Treatment Plant

050WSC

D04.2.B

C74

5. Lam Dong

64)

1) Lam Dong Water Supply and Sewerage One Member Limited Company  (LAWACO)

063LDG

D05.1.B

C46

5. Lam Dong

65)

2) Di Linh Water Supply and Construction JSC

063DLH

D05.2.B

C775. Lam Dong

66)

3) Bao Loc Water Supply and Construction JSC

063BLC

D05.3.B

C76

 
Sub-total D = 08 utilities (participating: 05; not participating: 03)

 

 

 

 
E. South East Region

 

 

 

1. HCMC

67)

1) Sai Gon Water Supply Corporation (SAWACO)

08SWC

E01.1.B

C52

1. HCMC

68)

2) Thu Duc Water Supply JSC

 

E01.2.B

 

(2)

(2)1. HCMC

69)

3) Phu Hoa Tan Water Supply JSC

 

E01.3.B

 

(2)

(2)

1. HCMC

70)

4) Nha Be Water Supply JSC

 

E01.4.B

 

(2)

(2)

1. HCMC

71)

5) Gia Dinh Water Supply JSC

 

E01.5.B

 

(2)

(2)

1. HCMC

72)

6) Cho Lon Water Supply JSC

 

E01.6.B

 

(2)

(2)1. HCMC

73)

7) Ben Thanh Water Supply JSC

 

E01.7.B

 

(2)

(2)

1. HCMC

74)

8) Thu Duc BOO Water Supply JSC

08BTD

E01.8.B

C711. HCMC

75)

9) Binh An Water Supply Limited Company

08BAN

E01.9.B

C70

2. Binh Duong

76)

1) Binh Duong Water Supply, Sewerage and Environment One Member Limited Company

0650BDU

E02.1.B

C48

2. Binh Duong

77)

2) Thu Dau Mot Water Supply JSC

 

E02.2.B

 

(2)

(2)

3. Binh Phuoc

78)

Binh Phuoc Water Supply and Sewerage One Member Limited Company

0651BPC

E03.1.B

C49

4. Tay Ninh

79)

Tay Ninh Water Supply and Sewerage One

066TNI

E04.1.B

C54

5. Dong Nai

80)

1) Dong Nai Construction and Water Supply One Member Limited Company 

061DNA

E05.1.B

C50

5. Dong Nai

81)

2) Nhon Trach Water Supply JSC

 

E05.2.B

 

(2)

(2)

6. Ba Ria - Vung Tau

82)

1) Ba Ria Vung Tau Water Supply Joint Stock Company

064VTB

E06.1.B

C47

6. Ba Ria - Vung Tau

83)

2) Phu My Water Supply JSC - Ba Ria Vung Tau

064PMY

E06.2.B

C82

6. Ba Ria - Vung Tau

84)

3) Toc Tien Water Supply Limited Company

 

E06.3.B

  
Sub-total E = 18 utilities (participating: 15; Not participating: 03)

 

 

 

 
F. Mekong River Delta Region

 

 

 

1. Can Tho

85)

1) Can Tho Water Supply and Sewerage JSC  

071CTH

F01.1.B

C64


1. Can Tho

86)

2) Can Tho No.2 Water Supply and Sewerage JSC  

 

F01.2.B

 

(2)

(2)1. Can Tho

87)

4) Tra Noc Water Supply JSC

 

F01.3.B

 

(2)

(2)

1. Can Tho

88)

4) O Mon Water Supply JSC

 

F01.4.B

 

(2)

(2)1. Can Tho

89)

6) Thot Not Water Supply JSC

 

F01.5.B

 

(2)

(2)

2. Long An

90)

1) Long An Water Supply One Member Limited Company 

072LAN

F02.1.B

C56

2. Long An

91)

2) Vinh Hung Water Supply and Urban Services JSC

 

F02.2.B

 

(2)

(2)2. Long An

92)

3) Ben Luc Water Supply and Urban Services JSC

 

F02.3.B

 

(2)

(2)3. Vinh Long

93)

1) Vinh Long Water Supply One Member Limited Company 

070VLG

F03.1.B

C63

3. Vinh Long

94)

2)  Mang Thit Water Supply and Environment JSC

 

F03.2.B

 

(2)

(2)

4. Tien Giang

95)

Tien Giang Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

073TGG

F04.1.B

C60

5. Hau Giang

96)

Hau Giang Water Supply, Sewerage and Urban Works Company

071HAG

F05.1.B

C51

6. An Giang

97)

An Giang Water and Electricity Joint Stock Company

076AGI

F06.1.B

C58

7. Soc Trang

98)

Soc Trang Water Supply One Member Limited Company 

079STG

F07.1.B

C65

8. Ben Tre

99)

Ben Tre Water Supply and Sewerage One Member Limited Company

075BTR

F08.1.B

C61

9. Bạc Liêu

100)

Bac Lieu Water Supply One Member Limited Company

0781BLI

F09.1.B

C66

10. Kien Giang

101)

Kien Giang Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

077KGI

F10.1.B

C59

11. Ca Mau

102)

Ca Mau Water Supply, Sewerage and Urban Works One Member Limited Company 

0780CMU

F11.1.B

C67

12. Dong Thap

103)

Dong Thap Water Supply and Urban Environment One Member Limited Company 

067DTP

F12.1.B

C55

13. Tra Vinh

104)

Tra Vinh Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

074TVH

F13.1.B

C62

 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương