Assessment report


F. Mekong River Delta Regiontải về 2.61 Mb.
trang13/25
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

F. Mekong River Delta Region

0

0

85

1) Can Tho Water Supply and Sewerage JSC  

6,525

6,525

5,940

5,940

6,576

6,991

0.91

0.91

1.65

1.65

86

2) Can Tho No.2 Water Supply and Sewerage JSC  

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

87

4) Tra Noc Water Supply JSC

7,126

7,126

6,777

7,234

7,067

7,486

0.95

1.02

1.45

1.35

88

4) O Mon Water Supply JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

89

6) Thot Not Water Supply JSC

4,591

4,786

5,798

6,025

6,262

6,622

1.26

1.26

1.69

1.63

90

1) Long An Water Supply One Member Limited Company 

6,000

6,980

6,000

6,980

N/I

N/I

1.00

1.00

1.33

1.17

91

2) Vinh Hung Water Supply and Urban Services JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

92

3) Ben Luc Water Supply and Urban Services JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

93

1) Vinh Long Water Supply One Member Limited Company 

5,800

6,600

5,800

6,600

6,007

6,071

1.00

1.00

1.21

1.2

94

2)  Mang Thit Water Supply and Environment JSC

7,148

6,759

5,757

5,823

5,757

5,823

0.81

0.86

1.16

1.14

95

Tien Giang Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

5,086

8,200

5,086

8,200

5,053

5,657

1.00

1.00

1.57

1.32

96

Hau Giang Water Supply, Sewerage and Urban Works Company

6,450

6,775

6,150

6,365

5,894

6,495

0.95

0.94

1.2

1.34

97

An Giang Water and Electricity Joint Stock Company

4,875

4,875

4,875

4,875

5,218

5,213

1.00

1.00

1.85

1.85

98

Soc Trang Water Supply One Member Limited Company 

5,112

5,776

5,898

5,898

5,112

5,777

1.15

1.02

1.41

1.56

99

Ben Tre Water Supply and Sewerage One Member Limited Company

6,015

6,015

6,015

6,015

7,912

7,913

1.00

1.00

1.35

1.35

100

Bac Lieu Water Supply One Member Limited Company

5,970

7,500

5,970

7,500

5,811

6,436

1.00

1.00

1.16

1.07

101

Kien Giang Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

5,500

5,500

5,500

5,500

5,456

5,671

1.00

1.00

2.18

2.18

102

Ca Mau Water Supply, Sewerage and Urban Works One Member Limited Company 

4,754

6,008

4,754

6,008

4,719

4,826

1.00

1.00

2.1

1.66

103

Dong Thap Water Supply and Urban Environment One Member Limited Company 

7,886

8,000

5,560

5,914

5,824

5,643

0.71

0.74

1.62

1.52

104

Tra Vinh Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

5,922

5,922

5,922

5,922

6,086

5,900

1.00

1.00

1.45

1.451   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương