Assessment reporttải về 2.61 Mb.
trang12/25
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích2.61 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

38

2) Nam Long Water Supply Co.

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I
C. Central Coast Region

0

0

39

1) Thanh Hoa Water Supply One Member Limited Company 
8,350

5,983

7,100

5,906

6,488

N/I

0.85

1.84

1.9

40

2) Thach Thanh Transport and Public Works JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

41

Nghe An Water Supply One Member Limited Company

6,899

8,448

5,722

6,450

5,722

6,480

0.83

0.76

1.84

2.29

42

Ha Tinh Water Supply and Construction One Member Limited Company 
9,2757,454

7,430

N/I

N/I

N/I

N/I

43

Quang Binh Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

7,267

7,878

6,862

7,323

5,979

6,237

0.94

0.93

2.19

2.05

44

Quang Tri Water Supply and Construction One Member Limited Company

6,493

6,493

6,493

6,493

5,938

6,215

1.00

1.00

1.69

1.69

45

Thua Thien Hue Construction and Water Supply One Member Limited Company 

6,614

7,987

6,160

7,146

6,778

7,654

0.93

0.89

2.14

1.89

46

Da Nang Water Supply One Member Limited Company

5,853

5,894

6,421

7,025

6,326

6,224

1.10

1.19

1.9

1.92

47

1) Quang Nam URENCO One Member Limited Company

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

48

2) Quang Nam Water Supply and Sewerage Joint Stock Company 

5,640

6,327

N/I

N/I

N/I

N/I

49

Quang Ngai Water Supply, Sewerage and Construction Joint Stock Company

6,750

6,750

5,474

6,750

5,445

6,826

0.81

1.00

1.99

2.03

50

Binh Dinh Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

6,041

6,187

5,589

5,734

5,754

5,930

0.93

0.93

2.86

2.83

51

Phu Yen Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

6,468

7,005

6,467

7,005

6,791

7,357

1.00

1.00

1.55

1.57

52

1) Khanh Hoa Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

6,925

6,884

5,114

6,295

7,469

7,925

0.74

0.91

1.79

1.59

53

2) Ninh Hoa Urban JSC

8,592

8,592

8,592

8,592

5,970

8,446

1.00

1.00

2.33

2.33

54

3) Vạn Ninh Urban Works JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

55

4) Cam Ranh Urban Works JSC

7,079

8,068

5,091

8,060

7,048

8,098

0.72

1.00

2.97

1.94

56

1) Ninh Thuan Water Supply Joint Stock Company

7,484

8,386

7,484

8,386

7,720

8,280

1.00

1.00

1.87

1.79

57

2) My Hai Water Supply Enterprise

6,616

6,375

9,800

9,800

8,891

9,192

1.48

1.54

1.53

1.53

58

Binh Thuan Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

9,572

9,572

7,422

7,422

8,098

9,242

0.78

0.78

2.49

2.49
D. Central Highland Region

0

0

59

Gia Lai Water Supply and Sewerage One Member Limited Company 

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

60

Kon Tum Water Supply One Member Limited Company

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

61

Dak Lak Water Supply , Construction and Investment One Member Limited Company (Dak WaCo)

5,164

5,164

4,891

4,891

4,215

4,758

0.95

0.95

2.45

2.45

62

1) DakNong Water Supply and Urban Development Joint Stock Company 

7,600

8,076

7,240

7,715

8,797

8,703

0.95

0.96

1.25

1.23

63

2) Đăk Mil Water Treatment Plant

9,792

9,792

5,466

5,466

5,341

5,474

0.56

0.56

1.21

1.21

64

1) Lam Dong Water Supply and Sewerage One Member Limited Company  (LAWACO)

10,000

10,000

9,500

9,500

6,008

6,441

0.95

0.95

1.89

1.89

65

2) Di Linh Water Supply and Construction JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

66

3) Bao Loc Water Supply and Construction JSC

7,506

7,506

7,029

7,029

9,351

9,289

0.94

0.94

2.56

2.56
E. South East Region

0

0

67

1) Sai Gon Water Supply Corporation (SAWACO)

8,864

9,662

8,535

8,535

8,874

8,909

0.96

0.88

1.98

1.98

68

2) Thu Duc Water Supply JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

69

3) Phu Hoa Tan Water Supply JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

70

4) Nha Be Water Supply JSC

8,564

8,678

11,442

11,442

8,614

8,708

1.34

1.32

1.48

1.48

71

5) Gia Dinh Water Supply JSC

-

-

-

-

8,896

8,961

N/I

N/I

N/I

N/I

72

6) Cho Lon Water Supply JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

73

7) Ben Thanh Water Supply JSC

9,825

9,92210,134

10,234

N/A

N/A

N/I

N/I

74

8) Thu Duc BOO Water Supply JSC

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

N/I

75

9) Binh An Water Supply Limited Company

4,186

4,2302,095

2,116

N/A

N/A

N/A

N/A

76

1) Binh Duong Water Supply, Sewerage and Environment One Member Limited Co.

9,757

10,512

9,757

10,512

8,038

7,825

1.00

1.00

1.33

1.52

77

2) Thu Dau Mot Water Supply JSC
4,741
4,741

N/I

4,978

N/I

1.00

N/I

N/I

78

Binh Phuoc Water Supply and Sewerage One Member Limited Company

7,639

7,833

7,611

7,611

7,639

7,834

1.00

0.97

1.75

1.75

79

Tay Ninh Water Supply and Sewerage One

7,828

7,921

6,500

6,800

6,800

7,276

0.83

0.86

1.85

1.84

80

1) Dong Nai Construction and Water Supply One Member Limited Company 

8,000

8,500

6,500

8,500

6,848

8,116

0.81

1.00

2.54

2.09

81

2) Nhon Trach Water Supply JSC

7,216

8,477

7,900

10,916

4,972

6,139

1.09

1.29

2.09

1.63

82

1) Ba Ria Vung Tau Water Supply Joint Stock Company

7,044

7,044

7,044

7,044

7,129

7,788

1.00

1.00

1.85

1.85

83

2) Phu My Water Supply JSC - Ba Ria Vung Tau

7,081
6,974
4,128

4,354

0.98

N/I

1.86

N/I

84

3) Toc Tien Water Supply Limited Company

7,008

7,949

7,289

7,289

7,754

5,638

1.04

0.92

1.78

1.78


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương