Aspergillus oryzae and Aspergillus niger Co-Cultivation Extract Affects In Vitro Degradation, Fermentation Characteristics, and Bacterial Composition in a Diet-Specific MannerChế độ xem pdf
trang1/29
Chuyển đổi dữ liệu22.03.2022
Kích3 Mb.
#51355
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
animals-11-01248animals

Article


Aspergillus oryzae and Aspergillus niger Co-Cultivation Extract

Affects In Vitro Degradation, Fermentation Characteristics, and

Bacterial Composition in a Diet-Specific Manner

Fanlin Kong

1,†

, Na Lu

1,†

, Yanfang Liu

1

, Shu Zhang

1

, Hongqin Jiang

2

, Haomin Wang

2

, Wei Wang

1,

*

and Shengli Li

1,

*Citation:

Kong, F.; Lu, N.; Liu, Y.;

Zhang, S.; Jiang, H.; Wang, H.; Wang,

W.; Li, S. Aspergillus oryzae and

Aspergillus niger Co-Cultivation

Extract Affects In Vitro Degradation,

Fermentation Characteristics, and

Bacterial Composition in a

Diet-Specific Manner. Animals 2021,

11, 1248. https://doi.org/10.3390/

ani11051248

Academic Editor: Manuel Fondevila

Received: 22 March 2021

Accepted: 23 April 2021

Published: 26 April 2021Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương