Approved list of faroe fbos for export to vietnamtải về 84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.05.2018
Kích84 Kb.
APPROVED LIST OF FAROE FBOS FOR EXPORT TO VIETNAM

Updated: 21 January 2016

No.

Business name

Approval

number

Adress

Type of products

Remarks Varðborg

FO 215

O.C. joensen P/F, P.O Box 40, FO-450 Oyri, Faroe Islands.

Email: ocj@ocj.fo Frozen Common whelk (Buccinum undatum), Deep-sea red crab (Chaeceon affinis), Snow crab (Chionoectes opilio), Porcupine crab (Neolithodes grimaldii) and King crab (Paralithodes camtschaticus)

1492/QLCL-CL1, date 19/8/2010

Updated 28/7/2015 O.C. Joensen

 


FO 131

 


O.C. Joensen P/F, P.O Box 40, FO-450 Oyri, Faroe Islands.

Tel: +298422256

 


Frozen Queen Scapllop meat

1492/QLCL-CL1, date 19/8/2010

 Frozen Hole-single frozen shell meat to further productionBakkafrost Harvest, Kollafjørður

FO 147

Head quarter: P/F Bakkafrost, FO-625 Glyvrar, Faroe Islands.

Tel: +298405000

Fax: +298405009

Email: Bakkafrost@ Bakkafrost.comFrozen salmon head on gutted;

Fresh and Frozen Salmon (salmo salar)

Bakkafrost processing, Glyvrar

FO 125

Head quarter: P/F Bakkafrost, FO-625 Glyvrar, Faroe Islands.

Tel: +298405000

Fax: +298405009

Email: Bakkafrost@ Bakkafrost.com Frozen Salmon Products of: filets, portion, bits and pieces, head, belly flaps, off cut and backbonesM/Tr Gadus

FO 220

Kósarbrúgvin 3, P.O. Box 56, FO-710 Klaksvík, Faroe Islands,

Tel: +298409900

Email: jfk@jfk.fo


Fillets, whole fish

J-cut, head and tails

All block frozen


2506/QLCL-CL1, date 29/12/2010Kósin

FO 102

Kósarbrúgvin 3, P.O. Box 56, FO-710 Klaksvík, Faroe Islands,

Tel: +298409900

Email: jfk@jfk.fo


Whole fish J-cut.

Block frozen

Luna P/F

FO 166

P/F Luna

P.O. Box 29. FO-510 Gøta. Foroe IslandsGutted and Iced Atlantic salmon from aquaculture

2066/QLCL-CL1 date 31/10/2011Bakkafrost Harvest

FO 103

Head quarter: P/F Bakkafrost, FO-625 Glyvrar, Faroe Islands

Gutted and iced Atlantic salmon (Salmo salar) from aquaculture

353/QLCL-CL1 date 13/3/2012Viking Seafood


FO 114

Head quarter: P/F Bakkafrost, FO-625 Glyvrar, Faroe Islands

Fresh and frozen salmon (salmo salar)P.P Faroe Pelagic

FO 145

Á Langasandi 28, P. O. Box 49, FO – 410 Kollafjørδur, Faroe Islands

Whole frozen pelagic species, Frozen headed and gutted frozen pelagic species, frozen fillet of species (Scomber scombrus, Clupea harengus, Argentina silus and Micromesistius poutassou)

Capelin (Mallotus villosus)17/05/2013Næraberg


FO 209

Kósarbrúgvin 3, P. O Box 56, FO – 710 Klaksvík, Faroe Islands

Whole frozen pelagic species (Scomber scombrus, Clupea harengus, Micromesistius poutassou, Argentina silus, Trachurus trachurus, Mallotus villosus)Bakkafrost Processing


FO 139

Head quarter: P/F Bakkafrost, FO – 625 Glyvrar, Faroe Island

Frozen Salmon Products of: filets, portion, bits and pieces, head, belly flaps, off cut and backbones

08/05/2012TG Seafood


FO 187

Á Hamranesi 10, FO 850, Hvalba, Faroe Islands

Frozen Halibut (Reinhardtihus hippoglossus);

Frozen Saithe (Pollachius virens);

Frozen Atlantic Mackerel (Scomber scombrus);

Frozen Silver smelt (Argentina silus)

Havborg (Factory vessel)

FO 235

Kulibakki 8, Postalcode: F0-520, Leirvík, Faroe Islands

- Frozen raw shrimp (Pandalus Borealis)

- Frozen cooked shrimp24/07/2012Eniberg

(Factory vessel)FO 203
Postbox 2136, Traðagøta 43, FO-100 Tórshavn, Faroe Islands
- Frozen black halibut (Reinhardtius hippoglossoides);

- Frozen redfish (Sebastes marinus).20 Feb. 2013Varðin Pelagic

FO 181
Havnarlagið 11, 800 Tvøroyri, Faroe Islands. www.vardinpelagic.fo

Whole frozen pelagic species, Frozen headed and gutted frozen pelagic species, frozen fillet of :

Mackerel (Scomber scombrus)

Herring (Clupea harengus)

Blue Whiting (Merluccius species) and Capelin (Mallotus villosus)17 May 2013Faroe Farming

FO 190
Postbox 97, FO190, Vasgur, Faroe Islands. T.:+298665000

Gutted and iced Atlantic salmon (Salmo salar) from aquaculture

17 May 2013Gullberg Freezer vessel

FO 213
Snæbjarnarvegur 9, 850 Hvalba, Faroe Islands. islfish@olivant.fo

God (Gadus Morhua), Haddock (Melanogrammus Aeglefinus), Saith (Pollachius Virens), Redfish (Sebastes Marinus), Greenland Halibut (Reinhardtius Hippoglossoides), Blue Ling (Molva Dypterygia), Ling (Molva Molva), Whiting (Merlangius Merlangus), Tusk (Brosme Brosme), Catfish (Anarhichas Lupus), Monkfish (Lophius Piscatorius), Plaice (Pleuronectes Platessa), Lemon Sole (Microstomus Kitt), Skate (wings) (Raijdae), Hake (Merluccius Merluccius), Witch Flounder (Glyptocephalus Cynoglossus), Grey Skate (Dipturus Batis), Conger Eel (Conger conger)

21 Jan 2016
Sjagaklettur (freezer vessel)

FO 219

God (Gadus Morhua), Haddock (Melanogrammus Aeglefinus), Saith (Pollachius Virens), Redfish (Sebastes Marinus), Greenland Halibut (Reinhardtius Hippoglossoides), Blue Ling (Molva Dypterygia), Ling (Molva Molva), Whiting (Merlangius Merlangus), Tusk (Brosme Brosme), Catfish (Anarhichas Lupus), Monkfish (Lophius Piscatorius), Plaice (Pleuronectes Platessa), Lemon Sole (Microstomus Kitt), Skate (wings) (Raijdae), Hake (Merluccius Merluccius), Witch Flounder (Glyptocephalus Cynoglossus), Grey Skate (Dipturus Batis), Conger Eel (Conger conger)

17 May 2013Sjúrðarberg (Freezer vessel)

FO 226
Kósarbrúgvin 3, Postbox 56, 710, Kalksvík, Faroe Islands

Whole frozen Cod (Gadus Morhua), Haddock (Melanogrammus Aeglefinus), Saith (Pollachius Virens), Redfish (Sebastes spp.)

17 May 2013Norðborg

FO 223

Norðhavnin 8, FO-726, Ánir, Faroe Island

Frozen products of : Herring (Clupea haregus), Mackerel (Scomber scombrus), Blue Whiting (Micromesistius poutassou), Lodna (Mallotus villosus)

28 Aug. 2013Christian í Grótinum (Factory vessel)

FO 229

Norðhavnin 8, FO-726, Ánir, Faroe Island

Frozen products of : Herring (Clupea haregus), Mackerel (Scomber scombrus), Blue Whiting (Micromesistius poutassou), Lodna (Mallotus villosus)Akraberg (Factory vessel)

FO 230

Karvatoftir 4, posboks 131, 530 Fuglaførður

Frozen products of : Herring (Clupea haregus), Mackerel (Scomber scombrus), Blue Whiting (Micromesistius poutassou), Lodna (Mallotus villosus), Sebastes mentella Trantkongafiskur, Reinhardtius hippoglossoides Svartkalvi, Gadus morhua Cod, Melanoggrammus aeglefinus, Haddoch, Pollachius virens, Upsi, Anarhichas minor Liri, Pandalus Borealis Prawn

28 Aug. 2013Anita (Freezer vessel)

FO 259

Essalág 16, FO-100, Tórshavn, Faroe Islands

Frozen Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides)Vestmanna
seafood

FO 141

Bakkavegur 17, FO
350 Vestmanna, Faroe
Islands

Frozen Mackerel (Scomber scombrus), Herring (Clupea harengus) and Silver Smelt (Argentina Silus). And Cod (Gadus morhua), Seith (Pollochius virens), Redfish (Sebastes marinus) and Greenland Halibut (Reinhardtius
hippoglossoides).

2 Feb. 2014

Vestmanna
seafood

FO 142

Bakkavegur 17, FO
350 Vestmanna, Faroe
Islands

Frozen Cod (Gadus
morhua), Seith (Pollochius virens), Redfish (Sebastes marinus) and Greenland
Halibut (Reinhardtius
hippoglossoides). And
Mackerel (Scomber
scombrus). Herring (Clupea harengus) and Silver Smelt (Argentina Silus ).


P/F Pelagos

FO 174

Bakkavegur 62, FO-530 Fuglafjørður, Faroe Island

Frozen Herring (Clupea harengus), Mackerel (Scomber scombrus), Blue Whiting (Micromesistius poutassou), Lodna (mallotus villosus)

19 November 2014

Sermilik II
(freezer vessel)

FO 117

Thor Ltd., Bryggjan 5,
FO-420 Hósvík, Faroe Islands.

Tel: +298422503
Fax:+298422383
Email:thor@thor.fo

Frozen Shrimps
(Pandalus borealis)

Updated

28/7/2015


Ran

(freezer vessel)FO210

Thor Ltd., Bryggjan 5,
FO-420 Hosvfk, Faroe
Islands.

Tel: +298422503


Fax: +298422383
Email: thor@thor.fo

Block Frozen products. J-cut,Whole round (W/R), Headed gutted (H/G), Headed gutted, tails (H/G/T): Cod (Gadus Morhua), Haddock (Melanogrammus Aeglefinus), Saith (Pollachius Virens), Redfish (Sebastes Marinus), Greenland Halibut (Reinhardtius
Hippoglossoides)
, Tusk (Brosm Brosme), Mackerel (Scomber scombrus), Blue Ling (Molva Dypterygia), Ling (Molva Molva), Whiting (Merlangius Merlangus), Catfish (Anarhichas Lupus), Monkfish (Lophius Piscatorius), Rabbit fish (Chimaera monstrosa), Wreckfish (Polyprion americanus), Plaice
(
Pleuronectes Platessa), Lemon Sole (Microstomus Kitt), Skate (wings) (Raijdae), Hake
(
Merluccius Merluccius), Witch Flounder (Glyptocephalus Cynoglossus), Roundnose
Grenadier (
Coryphaenoides
rupestris
). Orange Roughy (Hoplostethus atlanticus), Alfonsino (Beryx splendens),
Black Cardinal (
Epigonus telescopus), Black Scabbard
(
Aphanopus carbo), Roughead Grenadier (Macrourus berglax)
Herring
(Clupea harengus)P/F Brestir

FO221

Postboks 30, FO-380 Sørvágur

Frozen: Greenland halibut (Reinharditus hippoglossoides) heads and headed fish, Mackerel (Scomber scombrus), whole round, Cod (Gadus Morhua) gutted, Saithe (Pollachius virens) gutted, Ocean Perch (Sabastes marinus)

21 January 2016

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương