Approval no



tải về 1.56 Mb.
trang6/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
WORKSHOP 2, CUU LONG SEAPRODUCTS COMPANY - WORKSHOP 2, CUU LONG SEAPRO

36 Bach Dang Street, Ward 4, Tra Vinh Town, Tra Vinh Province

Tra Vinh

Tra Vinh

PP

A



DL 311

AN MY FISH JOINT STOCK COMPANY - ANMY FISH CO

Lot A2-A3, Phu Hoa Industrial Zone, Phu Hoa Town, Thoai Son District, An Giang Province

Thoai Son

An Giang

PP

A



DL 312

HOP TAN SEAFOOD CORP

Lot 19 Road No 8 Tan Tao Indistrial Zone Tanlot 19, Road No.8, Tan Tao Indistrial Zone, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Ho Chi Minh

PP

A



DL 317

SEAGIFT COMPANY LTD. (SEGICO)

7/9 Binh Duc 2 Quarter, Binh Hoa Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Thuan An

Binh Duong

PP

A, BMS



DL 319

United Seafood Packers Joint Stock Company (USPC)

Lot D1, road 3, Dong An industrial zone, Thuan An town, Binh Duong province

Thuan An

Binh Duong

PP

A



DL 321

MINH QUI SEAFOOD CO.,LTD

Ward 8 Industrial Zone, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

A



DL 322

HOANG PHUONG SEAFOOD FACTORY

24, Provincial Road No.934, Ha Bo Hamlet,Tai Van Village, Tran De District, Soc Trang Province.

Tran De

Soc Trang

PP

A



DL 324

NTACO CORP.

99 Hung Vuong Street, My Quy Industrial Zone, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

A



DL 325

CANTHO SEAFOOD EXPORT - CASEAFOOD

Lot 3, Tra Noc Export Processing & Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

A



DL 326

WORKSHOP 1&3 - CUU LONG SEAPRODUCTS COMPANY (CUULONG

36 Bach Dang Street, Ward 4, Tra Vinh City, Tra Vinh Province

Tra Vinh

Tra Vinh

PP

A



DL 327

PHU THANH SEAFOODS FOODSTUFFS ENTERPRISE

Km 2082 National Road IA, Tan Phu Thanh Village, Chau Thanh A District, Hau Giang Province

Chau Thanh A

Hau Giang

PP

A



DL 329

SAO BIEN SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (SACOIMEX)

Hamlet 1, Duyen Hai Town, Duyen Hai District, Tra Vinh Province

Duyen Hai

Tra Vinh

PP






DL 33

AN XUYEN JOINT STOCK COMPANY ­ANXUYEN JOINTSTOCK

09 Hung Vuong Street, My Quy Industrial Zone, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

A



DL 332

MH H T DI D F DMANH HA TRADING AND SEAFOOD PROCESSING COMPANY LTD.(MANH HA CO., LTD.)

1717A, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP






DL 333

BEN TRE FORESTRY AND AQUAPRODUCT IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY - BA LAI PROCESSING PLANT (FAQUIMEX)

No 71, 3rd Quarter, National Road 60, Chau Thanh Townlet, Chau Thanh District, Ben Tre Province

Chau Thanh

Ben Tre

PP

A, BMS



DL 334

TIEN DAT SEAFOOD PROCESSING CO., LTD.(TIEN DAT CO., LTD)

Lang Cat Hamlet, Tan Hai Commune, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP

A



DL 34

EXPORT SEAPRODUCTS PROCESSING ENTERPRISE I (F 34) -BARIA VUNGTAU SEAFOODS PROCESSING AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY - BASEAFOOD

National Road 51A, Phuoc Trung Precinct, Ba Ria Town, Ba Ria Vung Tau Province

Ba Ria

Ba Ria Vung Tau

PP

A



DL 340

FACTORY TFC - THUAN HUNG FISHERIES COMPANY

Area 1, Ba Lang Ward, Cai Rang District, Can Tho City

Cai Rang

Can Tho

PP

A



DL 343

TRANG KHANH TRADING COMPANY LIMITED (TRANG KHANH SEAFOOD CO., LTD)

No.99, Lo Ren Street, Ward 5, Bac Lieu Town, Bac Lieu Province

Bac Lieu

Bac Lieu

PP

A



DL 344

HUY NAM SEAFOODS CO., LTD.

Tac Cau Fishing Port, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

A, BMS



DL 345

VIET FOODS CO.,LTD (VF)

Lot 14, Tra Noc 1 Industrial Park, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

A



DL 346

THANH HAI FISH CO., LTD.

25 Road No.1, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

A, BMS



DL 347

BASA JOINT STOCK COMPANY - BASACO

Thoi Thanh Hamlet, Thoi Thuan Village, Thot Not District, Can Tho City

Thot Not

Can Tho

PP

A, BMS



DL 348

FINE FOODS CO., (FFC)( )

Nam Dam Hamlet, Luong The Tran Village, Cai Nuoc District Ca Mau Province Nuoc District, Ca Mau Province

Cai Nuoc

Ca Mau

PP

A



DL 349

VIET I-MEI FROZEN FOODS CO.,LTD

No. 281, National Road 1 A, Nhan Dan B Hamlet, Tan Phong Village, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

A



DL 351

CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.5 (CAMIMEX)

999 Ly Thuong Kiet Street, Precinct 6, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

A



DL 352

PHU QUY CO., LTD.

97 Phuoc Thang Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

BMS



DL 353

TAN THANH LOI FROZEN FOOD CO., LTD.

546/1 Binh Cang 1 Small Village, Binh Thanh Village, Thu Thua District, Long An Province

Thu Thua

Long An

PP

A, BMS



DL 354

GODACO SEAFOOD

Lot 45, My Tho Industrial Zone, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A, BMS



DL 355

VAN DUC FOOD COMPANY LIMITED

Plot C27/II, Street 2F, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

A, BMS



DL 356

WORKSHOP NO 3, HAI NAM CO., LTD.

Lot 16B, Phan Thiet Fishing Port, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP

A, BMS



DL 357

HAI HA CO., LTD.

973, 30/4 Street, Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP






DL 359

AN THINH FACTORY - ANVIFISH JOINT STOCK COMPANY (ANVIFISH CO)

National Road 91, Thanh An Hamlet, My Thoi Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

A



DL 36

HUNG VUONG - VINH LONG CO., LTD.

197 Road 14/9, Ward 5, Vinh Long Town, Vinh Long Province

Vinh Long

Vinh Long

PP

A



DL 360

AGIFISH FOOD PROCESSING FACTORYG G Y

1234 Tran Hung Dao Street, Long Xuyen City, An Giang Province An Giang Province

Long Xuyeng Y

An Giangg

PP

A



DL 362

Hai Viet Coporation (HAVICO)

Dong Xuyen industrial zone, Rach Dua ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

A



DL 363

BEN CAT FOODS FACTORY, AN GIANG AFIEX JOINT STOCK COMPANY (BECAFOODS)

National Road 91, Vinh Thanh Trung Ward, Chau Phu District, An Giang Province

Chau Phu

An Giang

PP

A



DL 364

THANG LOI FROZEN FOOD ENTERPRISE (VIEFOOD) - SAI GON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY

Lot 4-6-8 Road IA, Tan Tao Industrial Zone, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

A



DL 365

TAYDO SEAFOOD ENTERPRISE

Tan Phu Thanh Ward, Chau Thanh A District, Hau Giang Province.

Chau Thanh A

Hau Giang

PP

A



DL 366

SAI GON FOOD JOINT STOCK COMPANY (SAI GON FOOD JSC)

Lot C24 - C24b/II, Road 2F, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

A



DL 367

THANH HUNG FROZEN SEAFOOD PROCESSING IMPORT-EXPORT CO., LTD.

Lot CIII-1, Sector C, Sa Dec Industrial Zone, Tan Quy Dong Ward, Sa Dec City, Dong Thap Province

Sa Dec

Dong Thap

PP

A



DL 368

INVESTMENT COMMERCE FISHERIES CORPORATION – INCOMFISH CORPORATION, SEAFOOD AND FOODSTUFF PROCESSING FACTORY NO. 3

Lot A77/I, Road NO.7, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

A



DL 369

MEKONG DELTA FOOD FACTORY-CASEAMEX

Lot 02-12, Tra Noc II Industrial Zone, O Mon District, Can Tho City

O Mon

Can Tho

PP

A



DL 370

CUU LONG FISH JOINT STOCK COMPANY (CL­FISH CORP.)

90 Hung Vuong Street, My Quy Industrial Zone, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang

PP

A



DL 371

SUNRISE CORPORATION (SUNRISE CORP)P ( )

National Road 91, An Thoi Hamlet, My Thoi Ward Long Xuyen City An Giang Province Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyeng Y

An Giangg

PP

A



DL 374

WORKSHOP I SEAPRODEX MINH HAI

Ward 8, National Road IA, Bac Lieu Town, Bac Lieu Province

Bac Lieu

Bac Lieu

PP

A



DL 375

SEAPRIMEXCO VIET NAM, SONG DOC SEAPRODUCTS PROCESSING FACTORY - FSD (SEAPRIMEXCO)

169, Ward 7, Song Doc Townlet, Tran Van Thoi District, Ca Mau Province.

Tran Van Thoi

Ca Mau

PP

A



DL 376

QVD AQUACULTURE JOINT STOCK COMPANY

Lot C, Sa Dec Industrial Zone, Tan Quy Dong Ward, Sa Dec Town, Dong Thap Province.

Sa Dec

Dong Thap

PP

A



DL 378

VINHTRAN PTE

Hamlet 1, Road 15, Tan Nhut Village, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

Binh Chanh

Ho Chi Minh

PP

A



DL 380

VIETDUC TRADING COMPANY LTD. (VIETDUC CO., LTD.)

Lot 45B, My Tho Industrial Zone, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A



DL 381

TRANG CORPORATION (TRANG CORP)

Lot A-14b, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Nha Be

Ho Chi Minh

PP

A



DL 382

THINH AN COMPANY LIMITED - THINH AN CO., LTD.

Lang Cat - Long Son Street, Hoi Bai Commune, Tan Thanh District, Ba Ria Vung

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP






DL 384

PACIFIC SEAFOOD FREEZING FACTORY N.V-NAM VIET CORPORATION

Hung Vuong Road, My Quy Industrial Zone, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province

Long Xuyen

An Giang



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương