Approval notải về 1.56 Mb.
trang5/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ho Chi Minh

PP

ADL 194

HAI VIET CORPORATION (HAVICO)

167/10 30/4 Street, Thanh Nhat Ward, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 195

Eastern Sea Co., Ltd. Brand ESC

1719A, Vo Nguyen Giap street, ward 12, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

A, BMSDL 196

SEAPRIMEXCO VIET NAM, NEW SEAPRODUCTS PROCESSING FACTORY - FNF 2 (SEAPRIMEXCO)

8 Cao Thang Street, Ward 8, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 197

ANH NGUYEN SON CO., LTD.

61A Phuoc Thang Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

A, BMSDL 199

SAOTA SEAFOOD FACTORY

89 National Roard IA Ward 2 Soc Trang City 89 National Roard IA, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 20

EXPORT SEAPRODUCTS PROCESSING ENTERPRISE II (F 20) -BARIA VUNGTAU SEAFOODS PROCESSING AND IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY - BASEAFOOD

460 Truong Cong Dinh Street, Ward 8, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 200

QUOC VIET SEAPRODUCTS PROCESSING TRADING AND IMPORT - EXPORT COMPANY -QUOC VIET CO. LTD.

444 Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 201

NGOC SINH SEAFOODS

Khanh An Village, U Minh District, Ca Mau Province

U Minh

Ca Mau

PP

ADL 202

THE LIABILITY LIMITED PACIFIC COMPANY

74 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City

District 8

Ho Chi Minh

PP

ADL 204

SEAPRODEX Minh Hai (Workshop 3)

Km 2185, national road IA, ward 8, Bac Lieu city, Bac Lieu province

Bac Lieu

Bac Lieu

PP

ADL 205

DONG NAM SEAFOOD CORPORATION - DUYEN HAI BRANCH (DONGNAMFOODS)

Long Toan Village, Duyen Hai District, Tra Vinh Province

Duyen Hai

Tra Vinh

PP

ADL 206

LONG TOAN COMPANY

Hamlet 2, Duyen Hai Town, Duyen Hai District, Tra Vinh Province

Duyen Hai

Tra Vinh

PP

ADL 208

NGOC THU COMPANY LIMITED (NGOC THU CO., LTD)

178 National Highway 1, Precinct 7, Soc Trang City, Soc Trang Province

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 209

VALUE ADDED SEAFOOD PROCESSING FACTORY - TRISEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (TRISEAFOOD JSC)

Lot 20A, Road No.8, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP

A, BMSDL 21

AN LAC COMPANY LIMITED ANLAC AN LAC COMPANY LIMITED -ANLAC SEAFOOD CO., LTD

Phong Thuan Hamlet Tan My Chanh Phong Thuan Hamlet, Tan My Chanh Commune, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 22

BEN TRE AQUAPRODUCT IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY ­AQUATEX BENTRE

Tan Thach Village, Chau Thanh District, Ben Tre Province

Chau Thanh

Ben Tre

PP

A, BMSDL 224

PHUONG ANH SEAFOOD PROCESSING IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY (PHUONG ANH SEAFOOD)

Lung Sinh Hamlet, Dinh Thanh Commune, Dong Hai District, Bac Lieu Province

Bac Lieu

Bac Lieu

PP

ADL 23

OCEAN SHINE FOOD CO., LTD (OSC)

33 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province.

Soc Trang

Soc Trang

PP

ADL 230

WORKSHOP 1, NAM CAN SEAPRODUCTS IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY ­SEANAMICO

Nam Can town, Nam Can district, Ca Mau province

Nam Can

Ca Mau

PP

ADL 231

SEAPRIMEXCO VIET NAM, DAM DOI SEAPRODUCTS PROCESSING FACTORY - FDD (SEAPRIMEXCO)

Sub-Ward 4, Dam Doi Town, Dam Doi District, Ca Mau Province.

Dam Doi

Ca Mau

PP

ADL 236

VIET NHAN CO., LTD.

No. 5, Road No.6, Song Than1 Industrial Zone, Di An District, Binh Duong Province

Di An

Binh Duong

PP

ADL 237

COFIDEC

32/4 Le Van Khuong Street, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City

District 12

Ho Chi Minh

PP

ADL 239

DOCIFISH CORPORATION (DOCIFISH)

Zone C, Sa Dec Industrial Zone, Tan Quy Dong Ward, Sa Dec City, Dong Thap Province

Sa Dec

Dong Thap

PP

ADL 240

BAC LIEU FISHERIES JOINT STOCK COMPANY (BAC LIEU FIS) COMPANY (BAC LIEU FIS)

No. 89, National Road IA, Hamlet 2, Gia Rai Town Gia Rai District Bac Lieu Province Town, Gia Rai District, Bac Lieu Province

Gia Rai

Bac Lieu

PP

ADL 241

BINH THUAN IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY - THAIMEX

75-77 Vo Thi Sau Street, Hung Long Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province

Phan Thiet

Binh Thuan

PP

BMSDL 25

CA MAU FROZEN SEAFOOD PROCESSING IMPORT EXPORT CORPORATION (CAMIMEX)

333 Cao Thang, Precinct 8, Ca Mau City, Ca Mau Province.

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 252

VIETPHU FOODS & FISH CORPORATION (VIET PHU FOODS AND FISH CORP)

Lot 34-36, My Tho Industrial Zone, Chau Thanh District, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

A, BMSDL 26

AN PHU SEAFOOD CORPORATION (ASEAFOOD)

An Phu Village, An Nhon Ward, Chau Thanh District, Dong Thap Province

Chau Thanh

Dong Thap

PP

ADL 260

MAI LINH COMPANY LIMITED (MAI LINH CO., LTD.)

1774, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 261

KIEN GIANG CO., LTD.

81 La Xuan Oai Street, Truong Thanh Ward, District 9 , Ho Chi Minh City

District 9

Ho Chi Minh

PP

ADL 266

NGOC TUNG CO., LTD.

1589, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 267

HAI LONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

1752, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 27

ASIA PANGASIUS CO., LTD.

Block 38-39, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 271

HOANG CAM TRADING MANUFACTURING CO., LTD (HOCACO.,LTD.)

109A Ho Hoc Lam Street, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Binh Tan

Ho Chi Minh

PP


DL 272

CHANGHUA VIET NAM SEAFOOD CO., LTD.­VINACHANGHUA

1738, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 279

THIEN TUE CO., LTD.

Road No. 4, Tan Binh Industrial Zone, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Tan Phu

Ho Chi Minh

PP

ADL 28

BA TRI SEAFOOD FACTORY (B.T SEAFOOD)Y( )

Hamlet 8, An Thuy Village, Ba Tri District, Ben Tre Province Tre Province

Ba Tri

Ben Tre

PP

A, BMSDL 285

BINH MINH FISH CORPORATION (BMF)

Lot 8, 9, 10 Song Hau Industrial Zone, Tan Thanh Ward, Lai Vung District, Dong Thap Province

Lai Vung

Dong Thap

PP

ADL 286

SEAPRODUCTS PROCESSING ENTERPRISE, CONDAO SEAPRODUCTS AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (COIMEX)

1738, 30/4 Street, Ward 12, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

ADL 29

NAM CAN SEAPRODUCTS IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY -SEANAMCAN

Nam Can Town, Nam Can District, Ca Mau Province.

Nam Can

Ca Mau

PP

ADL 292

THUAN AN PRODUCTION TRADING AND SERVICE CO., LTD. (TAFISHCO) -THUAN AN I ENTERPRISE OF AQUATIC PRODUCT PROCESSING

National Road 91, Binh Hung 2 Hamlet, Binh My Village, Chau Phu District, An Giang Province.

Chau Phu

An Giang

PP

ADL 293

PANGA MEKONG SEAFOOD PROCESSING FACTORY - BAN VA TOI FOODS CORPORATION BRANCH IN CAN THO (PANGA MEKONG FACTORY -BNT FOODS CORP BRACH)

Lot 19A5-2, Road 3, Tra Noc Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City

Binh Thuy

Can Tho

PP

ADL 294

PHU CUONG JOSTOCO SEAFOOD CORPORATION (PHU CUONG JOSTOCO CORP)

454 Ly Thuong Kiet Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province

Ca Mau

Ca Mau

PP

ADL 295

CA MAU SEAFOOD PROCESSING&SERVICE JOINT STOCK CORPORATION (CASES)

Area 4, Song Doc Town, Tran Van Thoi District, Ca Mau Province

Tran Van Thoi

Ca Mau

PP


DL 297

KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN (KIHUSEA VN)

Tan Dien Hamlet Giuc Tuong Village Chautan Dien Hamlet, Giuc Tuong Village, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Chau Thanh

Kien Giang

PP

ADL 299

BADAVINA CO., LTD.

Lot 52, My Tho Industrial Zone, Tien Giang Province

Chau Thanh

Tien Giang

PP

ADL 301

AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY (ANTESCO)

My An Village, Cho Moi District, An Giang Province

Cho Moi

An Giang

PP

ADL 302

THU TRONG 1 SEA CO., LTD

My Xuan A Industrial Zone, Tan Thanh District, Ba Ria Vung Tau Province

Tan Thanh

Ba Ria Vung Tau

PP


DL 303

C.P. VIETNAM CORPORATION

Bau Xeo Industrial Zone, Song Trau Village, Trang Bom District, Dong Nai Province

Trang Bom

Dong Nai

PP

ADL 305

PHUC ANH SEAFOOD CO., LTD

973 Street 30/4, Ward 11, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

Vung Tau

Ba Ria Vung Tau

PP

ADL 307

AMANDA FOODS (VIETNAM) LTD.

102/6 Road Amata 2, Amata Industrial Zone,Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.

Bien Hoa

Dong Nai

PP

ADL 308

HUNG VUONG CORPORATION (HV CORP.)

Lot 44, My Tho Industrial Zone, My Tho City, Tien Giang Province

My Tho

Tien Giang

PP

ADL 31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương