Approval notải về 1.56 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12TS 245

Tuna Viet Nam Co., Ltd

Lot A4-A8, Suoi Dau industrial zone, Cam Lam district, Khanh Hoa province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

ADL 257

VN SEAFOODS CO., LTD

28B Phuoc Long street, Nha Trang city, Khanh Hoa province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 259

CA NA SEAFOOD IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (CANASEAFOOD.CO)

Ca Na Port, Ca Na Commune, Thuan Nam District, Ninh Thuan Province

Thuan Nam

Ninh Thuan

PP

ADL 314

DRAGON WAVES FROZEN FOOD FACTORY CO., LTD. (DRAGON WAVES)

Lot C3-C6, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DL 315

SAKURA FOOD CO., LTD.

28B Phuoc Long Street, Binh Tan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 316

WORKSHOP 3, LONG SHIN CORPORATION (LONG SHIN CORP.)

Lot 4A, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

A, BMSDL 318

HAI VUONG COMPANY LIMITED (HAVUCO)

Lot B, Road No.1, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DL 32

FROZEN SEAFOODS FACTORY NO 32 -THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION

Tho Quang Seafoods Industrial Processing Zone, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP

ADL 350

GALLANT OCEAN (VIET NAM) CO., LTD.

Lot B10 11 Suoi Dau Industrial Zone Camlot B10-11, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

ADL 361

WORKSHOP I & II, LONG SHIN CORPORATION

Lot B2-B3, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

A, BMSDL 373

THONG THUAN CAM RANH SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY - FACTORY 2

Lot A12, A13, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

ADL 385

TIN THINH CO.,LTD.

Lot F1, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

A, BMSDL 388

OCEAN BLUE CO., LTD

Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Quang Ngai

Quang Ngai

PP

A, BMSDL 394

NHATRANG SEAPRODUCT COMPANY (NHATRANG SEAFOODS) - NHATRANG SEAFOODS - F. 394

01 Phuoc Long Str. - Binh Tan - Nha Trang City- Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 399

VINASHIN FISHIN COMPANY., LTD (VINASHIN)

Lot 01, Tam Hiep Industrial Zone, Nui Thanh District, Quang Nam Province

Nui Thanh

Quang Nam

PP


DL 419

NHAT HOANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

Lot C4, Da Nang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP


DL 421

MY SON SEAFOODS FACTORY - THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION CORPORATION

Tho Quang Seafoods Industrial Processing Zone, Son Tra District, Da Nang Cityg Y

Son Tra

Da Nang

PP

ADL 428

DONG PHUONG COMPANY LIMITED - DONG PHUONG CO., LTD.

Lot 3, Dien Nam-Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ban District, Quang Nam Province

Dien Ban

Quang Nam

PP


DL 448

Frozen seafood processing factory TASHUN FOOD CORPORATION (TASHUN)

Luong Hoa hamlet, Vinh Luong commune, Nha Trang city, Khanh Hoa province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 481

GOLDEN SHRIMP SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (GOLDEN SHRIMP JSC)

Lot A13, An Phu industrial zone, An Phu commune, Tuy Hoa city, Phu Yen province

Tuy Hoa

Phu Yen

PP

ADL 492

VIET THANG PRIVATE LTD.

135 Nguyen Khuyen Street, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 506

SEAPRODEX DA NANG - SON TRA FOODSTUFF PROCESSING FACTORY

Da Nang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP

ADL 510

PHUNGHUNG PRIVATE ENTERPRISE -PHUNGHUNG. PTE.

Lot 6, Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Quang Ngai

Quang Ngai

PP


DL 526

THINH HUNG CO., LTD

Lot F9-F10, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DL 531

HUNG PHONG CO., LTD

Lot 13, Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Quang Ngai

Quang Ngai

PP


DL 560

Thong Thuan Company Limited Ninh ThuanBranch – Shrimp Processing Factory No. 2

Thanh Hai Industrial Zone, Ca Du Village, Thanh HaiCommune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province

Phan Rang –Thap Cham

Ninh Thuan

PP

ADL 562

Seabery Products Limited.

Lot B6, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam district, Khanh Hoa province.

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

ADL 569

QUY NHON FOOD ENTERPRISE

33A TAY SON STREET, QUANG TRUNG WARD, QUY NHON CITY, BINH DINH PROVINCE

Quy Nhon

Binh Dinh

pp


DL 572

Seafood Processing Factory Thien Ma – Thien Ma Company Limited

Lot C4-3, Pham Van Xao road, Tho Quang ward, Son Tra district, Da Nang city

Son Tra

Da Nang

PP


DL 57

BINH DINH FISHERY JOINT STOCK COMPANY - BIDIFISCO

2D Tran Hung Dao Street, Qui Nhon City, Binh Dinh Province

Qui Nhon

Binh Dinh

PP


DL 601

THONG THUAN COMPANY LIMITED NINH THUAN BRANCH - SHRIMP PROCESSING FACTORY N0 1

No. 104, Ngo Gia Tu Street, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province

Phan Rang-Thap Cham

Ninh Thuan

PP

ADL 602

GALLANT DACHAN SEAFOOD CO., LTD

Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Quang Ngai

Quang Ngai

PP

ADL 605

QUANG VINH TRADING - TRANSPORTATION ONE MEMBER CO., LTD

Lot 47, Group 5, Vinh Thanh, Vinh Phuong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


DL 606

TAE SAN AQUA - PRODUCTS P&T CO., LTD FACTORY TWO

Lot B6, Hoa Hiep Industrial Zone, Dong Hoa District, Phu Yen Province

Dong Hoa

Phu Yen

PP


DL 607

SUSTAINABLE SEAFOOD CO., LTD

Lot F5+6, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DL 608

BAC DAU CO., LTD

Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP


DL 609

HONG NGOC PTE

Lot B3, Hoa Hiep Industrial Zone, Dong Hoa District, Phu Yen Province

Dong Hoa

Phu Yen

PP


DL 610

HOAI NHON FISHERY JOINT STOCK COMPANY - TAM QUAN SEAFOOD PROCESSING FACTORY

North Tam Quan Ward, Hoai Nhon District, Binh Dinh Province

Hoai Nhon

Binh Dinh

PP

ADL 613

HUE FISHERIES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY - QUANG TRI BRANCH

Phu Hoi Village, Trieu An Commune, Trieu Phong District, Quang Tri Province

Trieu Phong

Quang Tri

PP


DL 615

JK FISH CO.,LTD

49 Hon Nghe Hamlet, Vinh Ngoc Village, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP


DL 616

P U F O N G SEAFOOD PRODUCTS P.U F.O.N.G SEAFOOD PRODUCTS CO., LTD

C1 12 Lot Industrial Fisheries Service C1-12 Lot, Industrial Fisheries Service Danang, Tho Quang Ward, Son Tra District,

Son Tra

Da Nang

PP


DL 617

VIETQUANG CO., LTD

Highway 1A, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam Province.

Duy Xuyen

Quang Nam

PP

ADL 618

PRIVATE ENTERPRISE BUSINESS HAI PHU

Blog 12 Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.

Quang Ngai

Quang Ngai

PP


DL 620

NHA TRANG BAY JOINT STOCK COMPANY

Lot K1, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DL 621

KHANG THONG JOINT STOCK COMPANY SEAFOOD PROCESSING FACTORY

21 Van Don Street, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Sơn Tra

Da Nang

PP


DL 622

TRUNG HAI FISHERIES CO., LTD ­FROZEN WORKSHOP

Tam Hiep Industrial Zone, Nui Thanh District, Quang Nam Province

Nui Thanh

Quang Nam

PP

ADL 623

C.P. VIETNAM CORPORATION

Lot A01-A12 - Area A, Phong Dien Industrial Zone, Phong Dien District, Thua Thien Hue Province

Phong Dien

Thua Thien Hue

PP

ADL 625

NGUYEN HUNG CO., LTD

Xuan Phuong Commune, Song Cau Town, Phu Yen Province.

Song Cau

Phu Yen

PP


DL 626

TRANG THUY PRIVATE ENTERPRISE

Lot A12, An Phu Industrial Zone, Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Tuy Hoa

Phu Yen

PP


DL 627

QUANG HIEU FOOD

Lot 2, Dien Nam- Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ban District, Quang Nam Province.

Dien Ban

Quang Nam

PP


DL 629

PHUC NGUYEN SEAFOOD COMPANY LIMITED

Lot A10-A12, Hoa Hiep industrial zone, Hoa Hiep Bac commune, Dong Hoa district, Phu Yen province

Dong Hoa

Phu Yen

PP


TS 630

Biological Vietnam Seafoods Co.,Ltd

Tan Duc Village, Van Luong Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province

Van Ninh

Khanh Hoa

PP


TS 631

SWAN VIETNAM COMPANY LIMITED DANANG BRANCH

Lot B2-4 , Sea Product Industrial Zone, Tho Quang Ward, Sơn Tra District, Da Nang City, Viet Nam

Sơn Tra

Da Nang

PP


DL 70

CAFICO VIET NAM CORPORATION1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương