Approval notải về 1.56 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.56 Mb.
#20842
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
越南水产品生产企业在华注册名单

(2016年01月29日更新)
序号

NO.


注册号

APPROVAL NO.企业名称

NAME


企业地址

Address


市/县

City/County州/省

State/ Province注册类型

Type


备注

Remark
DL 168

HAI PHONG SEAPRODEX BRANCH

173 Ngo Quyen Street, May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong Cityy , G Y

Ngo Quyeny

Hai Phong

PP

A, BMSDL 247

SEAPRODEXIM CO., NGHE AN II

Cau Giat Town, Quynh Luu District, Nghe An Province

Quynh Luu

Nghe An

PP

ADL 38

NGHE AN SEAPRODUCTS IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY (NGHE AN SEAPRODEXIM, JSC)

Nghi Hai Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province

Cua Lo

Nghe An

PP

ADL 41

QUANG NINH SEAPRODUCTS IMPORT - EXPORT COMPANY

35 Ben Tau Street, Ha Long City Quang Ninh Province

Ha Long

Quang Ninh

PP

ADL 415

PHU MINH HUNG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY - PHUMINHHUNG JOSTOCO

Tran Nhan Tong Street, Quang Yen Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

Quang Yen

Quang Ninh

PP

ADL 42

HAIPHONG SEAPRODUCTS EXPORT IMPORT PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (HAIPHONG SPC)

101 Ngo Quyen Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Ngo Quyen

Hai Phong

PP

ADL 425

HALONG FACTORY FOR PRODUCTION OF CAKES FILLED WITH SEAFOOD - HALONG SERVICE AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (HALONG SIMEXCO)

409 Le Lai Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Ngo Quyen

Hai Phong

PP


DL 429

VIET NAM RICH BEAUTY FOOD COMPANY LIMITED (RB CO., LTD.)

Tan Son Fish Harbour, Thai Thuy District, Thai Binh Province

Thai Thuy

Thai Binh

PP

ADL 45

SOUTH HA TINH SEAPRODUCT IMPORT & EXPORT JOINT STOCK COMPANY -

Vung Ang Industrial Zone, Ky Anh District, Ha Tinh Province

Ky Anh

Ha Tinh

PP

ADL 47

THANH HOA FISHERY IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY (HASUVIMEX)

Lot E, Le Mon Industrial Zone, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province

Thanh Hoa

Thanh Hoa

PP

A, BMSDL 49

Q NI H A TI P D TQUANG NINH AQUATIC PRODUCTS EXPORT JOINT STOCK COMPANY N°2 (AQUAPEXCO)

H L T 7 R D 10 Hamlet 7, Road 10, Quang Yen Town, Yen Hung District, Quang Ninh Province

Yen Hung

Quang Ninh

PP

ADL 494

TRUNG SON HUNG YEN FOODSTUFF CORPORATION - TRUNG SON CORP.

Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province

Van Lam

Hung Yen

PP

ADL 508

LONG HAI TRADING-TRANSPORTATION-SEA PRODUCT ­PROCESSING JOINT STOCK COMPANY (LONG HAI JSC)

Tien Phong Village, Hai Binh Commune, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province

Tinh Gia

Thanh Hoa

PP

BMSDL 517

QUANGNINH SEAFOODS PROCESSING AND EXPORTING COMPANY LIMITED (QUANGNINH SEAFOODS CO., LTD)

Zone 1, Hai Yen Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province

Mong Cai

Quang Ninh

PP

ADL 536

IMPORT AND EXPORT SEAFOOD PROCESSING FACTORY - SON HAI MINH INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED (SOHAMICO).

Dong Trung Hamlet, Dong Xa Commune, Van Don District, Quang Ninh Province

Van Don

Quang Ninh

PP

ADL 537

THAIBINH SHELLFISH COMPANY LIMITED (TBSF CO., LTD)

Cua Lan Industrial Clusters, Nam Thinh Commune, Tien Hai District, Thai Binh Province

Tien Hai

Thai Binh

PP

BMSDL 568

Viet Nam Clam Import Export Company Limited

Quang Thịnh village, Nam Thịnh commune, Tien Hai district, Thai Binh province

Tien Hai

Thai Binh

PP

BMSDL 55

BRANCH OF HA NOI SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION (SEAPRODEX HANOI) - XUAN THUY

Xuan Vinh Village, Xuan Truong District, Nam Dinh Province

Xuan Truong

Nam Dinh

PP

ADL 73

HA LONG SERVICE AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY­

409 Le Lai Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Ngo Quyen

Hai Phong

PP

ADL 74

HA LONG FISHERY DISCOVERY COMPANY ­HA LONG FIDICOM

409 Le Lai Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City

Ngo Quyen

Hai Phong

PP

ADL 93

VIET TRUONG CO., LTD.

Vinh Niem Industrial Zone, Vinh Niem Ward Le Chan District Hai Phong City

Le Chan

Hai Phong

PP


NM 507

TRUNG THANH COMPANY LIMITED - TRUNG THANH CO., LTD

Lot D, Dong Van Industrial Zone, Duy Tien District, Ha Nam Province

Duy Tien

Ha Nam

PP


NM 519

HOA HAI SEAPRODUCTS PROCESSING COMPANY LIMITED (HOA HAI CO., LTD.)

Hoa Hai Hamlet, Hau Loc Commune, Hau Loc District, Thanh Hoa Province

Hau Loc

Thanh Hoa

PP


DH 203

HALONG CANFOCO- DANANG, LTD

Lot C3-4, C3-5 Tho Quang Fisheries Service Industrial Zone, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP


DH 246

UNITED RESOURCES CANNERY

Lot A4-A8, Suoi Dau Industrial Zone, Cam

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DH 358

PHILLIPS SEAFOOD (VIET NAM) CO., LTD.

Lot B3-4 Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DH 546

TIN THINH CO., LTD

Lot F1, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP


DH 603

KHANH HOA CANNED FOOD CO., LTD (KHACANFOOD)

1A Road, Cu Thanh Hamlet, Suoi Hiep Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province

Dien Khanh

Khanh Hoa

PP


DL 10

SEAFOOD SPECIALTIES PROCESSING FACTORY - DANANG SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT CORPORATION

01 Bui Quoc Hung - Da Nang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP

ADL 100

LAM SON IMPORT - EXPORT FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY - LAMSON FIMEXCO FIMEXCO

Tay Son Street, Quang Trung Ward, Qui Nhon City, Binh Dinh Province Y P

Qui Nhon

Binh Dinh

PP

ADL 108

FACTORY III - DONG PHUONG COMPANY LIMITED - DONG PHUONG CO., LTD.

Lot 3, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ban District, Quang Nam Province

Dien Ban

Quang Nam

PP


DL 11

QUANG BINH SEAPRODUCTS IMPORT ­EXPORT JOINT STOCK COMPANY - QUANG BINH SEAFOOD

8A Huong Giang Street, Dong Hoi City, Quang Binh Province

Dong Hoi

Quang Binh

PP


DL 12

SONG HUONG IMPORT EXPORT SEAFOOD COMPANY (SOSEAFOOD)

165 Nguyen Sinh Cung Street, Phu Thuong Commune, Phu Vang District,, Thua Thien Hue Province.

Phu Vang

Thua Thien Hue

PP

ADL 123

HAI THANH CO., LTD.

Tho Quang Seaproducts Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP


DL 131

THANH KHE SEAFOODS FACTORY ­PROCIMEX VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

C1 Block, Danang Aquatic Products Service & Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP


DL 135

HUE FISHERIES DEVELOPMENT JOINT-STOCK COMPANY - FIDECO

No. 86, Nguyen Gia Thieu Street, Hue City, Thua Thien Hue Province

Hue

Thua Thien Hue

PP


DL 140

VIET THANG PRIVATE LTD.

Tan Dao Hamlet, Ninh Ich Commune, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province

Ninh Hoa

Khanh Hoa

PP

ADL 153

THONG THUAN CAM RANH SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY - FACTORY 1

Lot A 12-13, Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

ADL 16

SEAPRODEX - FACTORY 16

04 Phan Chu Trinh Street, Qui Nhon City, Binh Dinh Province

Qui Nhon

Binh Dinh

PP

ADL 164

D&N FOODS PROCESSING (DANANG) COMPANY LIMITED DANIFOODS COMPANY LIMITED -DANIFOODS

62 Yet Kieu Street, Tho Quang Precinct, Son Tra District Da Nang City Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nangg

PP

ADL 169

DONG PHUONG CO., LTD.

Lot 3, Dien Nam - Dien Ngoc Industrial Zone, Dien Ban District, Quang Nam Province

Dien Ban

Quang Nam

PP


DL 17

NHATRANG SEAPRODUCT COMPANY (NHATRANG SEAFOODS) - NHATRANG SEAFOODS - F. 17

58 B Hai Thang Tu Str. - Vinh Hai - Nha Trang City - Khanh Hoa Province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 170

DANANG SEAPRODUCTS CORPORATION

Lot C1-5, C1-6, Van Don Street, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang City

Son Tra

Da Nang

PP

A, BMSDL 171

FIVE STARS SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY - FISSCO

Thanh Trach Village, Bo Trach District , Quang Binh Province

Bo Trach

Quang Binh

PP


DL 179

Bac Lieu Fisheries Joint stock company - Nha Trang branch

Lot A9, Suoi Dau industrial zone, Suoi Tan commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province

Cam Lam

Khanh Hoa

PP

ADL 190

THO QUANG SEAFOOD PROCESSING AND EXPORT COMPANY

Da Nang Fisheries Service Industrial Zone, Tho Quang Ward, Son Tra District, Da Nang

Son Tra

Da Nang

PP

ADL 191

KHANH HOA SEAFOODS EXPORTING JOINT STOCK COMPANY

No.10 Vo Thi Sau street, Phuoc Long ward, Nha Trang city, Khanh Hoa province

Nha Trang

Khanh Hoa

PP

ADL 198

BA HAI CO., LTD - FACTORY 02

Lot A9-A11, Hoa Hiep Industrial Zone, Dong Hoa County, Phu Yen Province

Dong Hoa

Phu Yen

PP

ADL 207

CAMRANH SEAFOODS PROCESSING & EXPORTING COMPANY LIMITED (CAMRANH SEAFOODS CO., LTD)

National Road 1 A, Cam Thinh Dong, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province

Cam Ranh

Khanh Hoa

PP

A, BMSDL 225

PHU THUAN AN SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY (PTA-SEAFOOD)

Tan Cang, Thuan An town, Phu Vang district, Thua Thien Hue province

Phu Vang

Thua Thien Hue

PP

ADL 243

GLOBAL SEA - PRODUCT CO.,LTD

17 Nguyen Trong Ky Street, Cam Linh Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province

Cam Ranh

Khanh Hoa

PP

A, BMS


tải về 1.56 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương