Application form productstải về 226.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích226.91 Kb.
#34683
APPLICATION FORM PRODUCTS

(BẢO MẬT)I - COMPANY DATA /THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

COMPANY NAME :

Tên doanh nghiệp:

-

-


COMPANY ADDRESS:


Địa chỉ:

Mã số thuế :-

Tel/điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

REGISTED OFFICE ADDRESS:

Địa chỉ khác ngoài trụ sở chính:

Địa chỉ:-

Mã số thuế :

Tel/điện thoại :

Fax :

Email :

Website :

Number of staff on site:

Tổng số nhân viên:

-

Sales/Doanh thu

CONTAC PERSON:

Người liên hệFull Name/Họ và tên:

Position/Chức vụ:

Tel :

Fax:

Email:

Top Manager:

Lãnh đạo:

Full Name/Họ và tên:

Position/Chức vụ:

Tel :

Fax:

Email:

Product s/ Tổng số sản phẩm :

Total number of products applied for Halal Certification/Tổng số sản phẩm áp dụng cho chứng nhận Halal:

Total number of products produced/processed in this plant/Tổng số sản phẩm sản xuất /chế biến tại nhà máy:

Total number of products not applied for Halal Certification/

Tổng số sản phẩm không áp dụng cho chứng nhận Halal:

-


-

-TYPE OF BUSINESS :

Loại hình doanh nghiệp:

 State Owned /Quốc doanh

 Private/Tư nhân
 Joint Stock/ Cổ phần

 Joint Venture/ Liên doanh
 Partnership/Hợp danh

 Limited/ Trách nhiệm HH
 Foreign/Nước ngoài

 Other/Thành phần khác
TYPE OF CERTIFICATION :

 Initial/Đánh giá ban đầu  Renewal/ Chứng nhận lại
II - PRODUCT TO BE CERTIFIED- THÔNG TIN SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN HALAL

Note/ghi chú: HVN agrees that information submitted will be dealt with in strict confidence and will not be used for other than evaluating this product for certification./HVN cam kết những thông tin này đảm bảo bí mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích đánh giá sản phẩm Halal.


N0/STT

List of Products/ Danh sách sản phẩm

List of Ingredients Danh sách các nguyên liệu của từng sản phẩm

Name of Suppliers

Tên nhà cung cấp

DATE/ NGÀY:AUTHORISED SIGNATORY/GIÁM ĐỐC

(ký tên và đóng dấu)
III - HVN ONLY/ DÀNH CHO HVN

CERTIFICATION/REGISTRATION REQUIRED;

Customer Code:

Available accreditations:
An Dao, Trauquy, Gialam, Hanoi, Vietnam

Tel/Fax: +84.43266.5095

Mobile:0936220768

Email: halalvietnam.ichc@gmail.com

Web: www.halal-vietnam.vnTeam Leader:
Team Member:
Reviewed by (Sign.):

Authorized by (Sign.):
Каталог: sites -> 153770 -> upload -> documents
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
documents -> Application form products

tải về 226.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương