Ananas Nhóm 4 ewqe


CHƯƠNG III. LỰA CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT DÒNG SẢN PHẨMtải về 2.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/16
Chuyển đổi dữ liệu28.03.2024
Kích2.02 Mb.
#56997
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ananas-nhom-4-ewqe
A company
CHƯƠNG III. LỰA CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU MỘT DÒNG SẢN PHẨM
THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP..........................................................21
1.Nghiên cứu chiến lược Marketing mục tiêu của sản
phẩm.........................21
1.1. Tên sản phẩm..............................................................................................21
1.2. Đặc điểm sản phẩm....................................................................................21
1.3. Phân đoạn thị trường:.................................................................................24
1.3.1.
Xác
đinh

sở
phân
khúc
thị
trường........................................................24
1.3.2. Xác định tiêu chí doanh nghiệp sử dụng quyết định lựa chọn thị trường
mục tiêu.............................................................................................................25
1.4. Hành vi khách hàng mục tiêu.....................................................................26
1.5 Đối thủ cạnh tranh.......................................................................................27
1.6. Sơ đồ định vị sản phẩm..............................................................................29
2. Nghiên cứu chiến lược Marketing hỗn hợp của sản phẩm thương hiệu 30
2.1. Chiến lược sản phẩm..................................................................................30
2.1.1.
5
giá
trị
của
giày
Ananas...........................................................................30
2.1.2.
Vòng
đời
sản
phẩm...................................................................................31
2.2. Chiến lược giá
............................................................................................31
2.2.1. Chiến lược giá:
........................................................................................31
2.2.2. Phương pháp định giá cho sản phẩm......................................................33
2.3. Chiến lược phân phối
.................................................................................34
3 | 
P a g e
Downloaded by Long Nguy?n Hoàng (hieuu21042004@gmail.com)
lOMoARcPSD|32886486


2.3.1.
Loại
hình
phân
phối..................................................................................34
2.3.2.
Đặc
điểm
phân
phối..................................................................................34
2.4.1.
Hoạt
động
quảng
cáo................................................................................36
2.4.2. Hoạt động PR sản phẩm..........................................................................36
2.4.3.
Hoạt
động
bán
hàng

nhân....................................................................37
2.4.4.
Hoạt
động
Marketing
trực
tiếp.................................................................38
2.4.5. Hoạt động xúc tiến bán............................................................................39

tải về 2.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương