Ananas Nhóm 4 ewqe


I. Môi trường bên ngoài ...............................................................................12tải về 2.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/16
Chuyển đổi dữ liệu28.03.2024
Kích2.02 Mb.
#56997
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ananas-nhom-4-ewqe
A company
I. Môi trường bên ngoài ...............................................................................12
1. Môi trường vi mô......................................................................................12
1.1. Doanh nghiệp.............................................................................................12
1.2. Nhà cung cấp..............................................................................................13
1.3. Trung gian Marketing.................................................................................13
1.4.
 
Đối
 
thủ
 
cạnh
tranh.......................................................................................13
1.5.
 
Công
chúng.................................................................................................14 
1.6. Khách hàng.................................................................................................14
2. Môi trường vĩ mô.........................................................................................15
2.1. Nhân khẩu học............................................................................................15
2.2. Kinh tế........................................................................................................15
2.3. Chính trị/pháp lý.........................................................................................15
2 | 
P a g e
Downloaded by Long Nguy?n Hoàng (hieuu21042004@gmail.com)
lOMoARcPSD|32886486


2.4.
 
Văn
 
hóa
 
&
 

hội.........................................................................................16
 2.5. Công nghệ.................................................................................................16
III. Mô hình SWOT của doanh nghiệp.......................................................17 
1.Strengths (Điểm mạnh) của Ananas .............................................................17
2. Weaknesses (Điểm yếu) của Ananas.............................................................17
3. Opportunities (Cơ hội) của Ananas...............................................................18
4. Threats (Thách Thức) của Ananas...............................................................19

tải về 2.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương