Analysis, design and implementation of supply chain information systemtải về 89.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.09.2016
Kích89.93 Kb.


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MSMH

Tên môn học

Số tín chỉ

HT364DV01

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HTTT CHUỖI CUNG ỨNG

03

ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF SUPPLY CHAIN INFORMATION SYSTEM


Sử dụng kể từ học kỳ: 1A năm học 2013 - 2014 theo quyết định số 1200/2012 QĐ -BGH ký ngày 01/10/2012 của Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen


 1. Quy cách môn học:

Số tiết

Số tiết phòng học

Tổng số tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Đi thực tế

Tự học

Phòng lý thuyết

Phòng thực hành

Đi thực tế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

45

30

1590

45(1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9)


 1. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học:

  Liên hệ

  Mã số môn học

  Tên môn học

  Môn tiên quyết:

  1.

  HT220DV01

  Cơ sở dữ liệu  Môn song hành:

  1.  Điều kiện khác:

  1.


 1. Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học giới thiệu những nội dung lý‎ thuyết cơ bản về Chuỗi cung ứng. Sử dụng và vận hành được phân hệ chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) của một gói sản phẩm ERP. Phân tích, thiết kế, triển khai bài toán quản lý‎ chuỗi cung ứng trên một gói sản phẩm của Open ERP. 1. Mục tiêu của môn học:

Stt

Mục tiêu của môn họcKhái quát được vị trí, vai trò của HTTT Chuỗi Cung Ứng.Nhận diện và mô tả được các quy trình cơ bản trong quản lý chuỗi cung ứng.Hiểu được một cách tổng quan về một gói sản phẩm ERP.Ứng dụng được việc triển khai bài toán quản lý chuỗi cung ứng vào một gói sản phẩm ERP.Hiện thực được các quy trình thuộc phân hệ quản lý chuỗi cung ứng vào một sản phẩm Open ERP.
 1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Stt

Kết quả đạt đượcHiểu và trình bày được các khái niệm cơ bản của bài toán quản lý chuỗi cung ứng.Hiểu và trình bày được các quy trình nghiệp vụ cơ bản trong bài toán chuỗi cung ứng.Hiểu và trình bày được các thế mạnh và qui trình triền khai hệ thống của Open ERP.Thực hiện được bản phân tích thiết kế các hoạt động, dòng công việc và qui trình nghiệp vụ cơ bản của bài toán quản lý chuỗi cung ứng để triển khai trên Open ERP.Cài đặt được Open ERP và sử dụng được các chức năng của nó.Hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản trên Open EPR: Tạo Database, thiết kế và kế thừa được modun, object, view, group, phân quyền, đóng gói, ….Triển khai được một bài toán chuỗi cung ứng cơ bản chạy trên nền Open ERPKỹ năng làm việc nhóm.
 1. Phương thức tiến hành môn học:
Loại hình phòng

Số tiết

1

Phòng lý thuyết

45

2


Tổng cộng

45

Yêu cầu :

Giảng trên lớp (Lecture)

 1. Sĩ số tối đa để giảng trên lớp là 60 sinh viên. Số tiết giảng là 45 tiết lý thuyết và diễn ra 3 tiết/buổi và trong 15 buổi.

 2. Sinh viên đọc giáo trình tài liệu và bài giảng bằng tiếng Anh, giảng bằng tiếng Việt có chú thích tiếng Anh cho các thuật ngữ.

 3. Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi phần.

 4. Sinh viên chia thành các nhóm nhỏ (khoảng 5 sinh viên/nhóm) để nghiên cứu và trình bày các đề tài theo yêu cầu của giảng viên. Các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi và cho điểm. Các thành viên phải tham gia tích cực các hoạt động của nhóm. Điểm của cá nhân là sự đánh giá của các thành viên trong nhóm. Điểm cuối cùng là sự kết hợp giữa giáo viên, điểm các nhóm và điểm của nhóm.

 5. Sau buổi giảng, sinh viên tự làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong tài liệu tham khảo để hiểu đầy đủ những khái niệm.

 6. Nếu sinh viên có vấn đề với các bước 2-5 trên, sinh viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ thực hành để thảo luận.
 1. Tài liệu học tập:

 1. Tài liệu bắt buộc:

 • Bài giảng môn PT TK và cài đặt HTTT chuỗi cung ứng – Khoa Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hoa Sen

 • Principles of Supply Chain Management 3rd edition – Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan, G. Keong Leong – 2011 – ISBN 13: 978-0-538-47546-4
 1. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo):

 • Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies - David Autor Simchi-Levi, Philip Autor Kaminsky, Edith Simchi-Levi - McGraw Hill Professional, 2003

 • Essentials of Supply Chain Management, 3rd Edition - Michael H. Hugos - ISBN: 978-0-470-94218-5 – 2011.

 • An Introduction to Supply Chain Management - Ram Ganeshan and Terry P. Harrison.

 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp toàn tập –MIS (Tập 1) – Kỹ sư hệ thống IBM Dương Quang Thiện, Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn, 2008

 1. Phần mềm sử dụng:

 • Open ERP
 1. Đánh giá kết quả học tập môn học:

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập

 1. Bài thuyết trình (Presentation): (kiểm tra 1)

Sinh viên được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 2 – 5 sinh viên. Mỗi nhóm sẽ nhận một chủ đề vào buổi học đầu tiên. Từ buổi học thứ ba đến buổi học thứ 12 các nhóm sẽ trình bày và nộp báo cáo công việc thực hiện.

Đây là công trình của nhóm nên sinh viên sẽ được đánh giá như là một nhóm. Nếu một thành viên viên cảm thấy một thành viên khác trong nhóm không đóng góp thì phải báo cho giảng viên biết để giải quyết. Sinh viên có thể yêu cầu tự làm một mình. Tuy nhiên mọi sự than phiền về nhóm phải trình bày cho giảng viên muộn nhất là buổi học thứ năm.

Nếu nộp báo cáo trễ nhóm sẽ bị trừ 1 điểm, nếu trễ 1 tuần thì phần báo cáo này 0 điểm .

Phần kết quả này chiếm 30% tổng số điểm của môn học.

 1. Kiểm tra giữa học kỳ: (KTGK)

Kiểm tra giữa học kỳ theo đề cương. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm hoặc/và tự luận, thời lượng 60 phút.

Nội dung đề thi chiếm tối thiểu 80% nội dung chương trình đã học. Phần kiểm tra giữa kỳ này chiếm 30% tổng số điểm của môn học. Sinh viên không được phép tham khảo tài liệu.

 1. Đồ án môn học (Project): (KTCK)

Nhóm sinh viên tự chọn một mô hình công ty. Phân tích thiết kế và cài đặt trên Open ERP.

Đồ án hoàn chỉnh sẽ nộp vào buổi học thứ 13 không chấp nhận nộp trễ. Có thể xem xét việc nộp trễ nếu được sự chấp thuận của Chủ nhiệm bộ môn.

Từ buổi học thứ 14 -15. Các nhóm sẽ minh họa công việc thực hiện trên Open ERP.

Phần kết quả này chiếm 40% tổng số điểm của môn học.2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập

  * Đối với học kỳ chính:

  Thành phần

  Thời lượng

  Tóm tắt biện pháp đánh giá

  Trọng số

  Thời điểm

  Thuyết trình
  Nhóm sinh viên thuyết trình. Các nhóm khác và Giảng viên chấm điểm

  30%

  buổi học thứ 3 đến buổi học thứ 12

  Kiểm tra giữa kỳ

  60’

  Trắc nghiệm hoặc/và tự luận trên giấy. Không tham khảo tài liệu.

  30%

  buổi học thứ 8

  Đồ án môn học
  Nhóm sinh viên thuyết trình và trình bày đồ án môn học. Các nhóm khác và Giảng viên chấm điểm

  40%

  buổi học thứ 14 - 15

  Tổng

  100%


3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity)

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứu luôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiện những điều sau: 1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào.

 2. Không đạo văn: Đạo văn (plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu:

 1. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp.

 2. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác.

 3. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp.

 4. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau.

 1. Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này. 

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. (tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được. 1. Phân công giảng dạy:

STT

Họ và tên

Email, Điện thoại,
Phòng làm việc


Lịch tiếp SV

Vị trí giảng dạy

1

ThS. Nguyễn Phượng Hoàng

hoang.nguyenphuong@hoasen.edu.vn

ĐT: 54370086 ext. 125CS2: QA0103

theo học kỳ

GV

2 1. Kế hoạch giảng dạy:

 • Đối với học kỳ chính:

Tuần/Buổi

Tựa đề bài giảng

Tài liệu bắt buộc / tham khảo

Công việc sinh viên phải hoàn thành

1/1

Overview of ERP

 • What is ERP?

 • Benefits of ERP

 • Business functions and business processes

 • The development of ERP

Chia nhóm nghiên cứu Open ERP: cài đặt, tổng quan, phân hệ SCM, tạo database, object, view, group,… để báo cáo

Xây dựng bản phân tích, thiết kế nghiệp vụ các phân hệ SCM để báo cáo. Tìm hiểu một số mô hình SCM phổ biến tại doanh nghiệp VN
Chia nhóm

2/2

Overview of Open ERP Product

 • Overview of Open ERP,

 • Analysis and design process for a business problem to deploy on Open ERP3/3

Introduction To Supply Chain Management

 • Describe a supply chain and define supply chain management.

 • Describe the objectives and elements of supply chain management.

 • Describe local, regional, and global supply chain management activities among services and manufacturing companies4/4

Purchasing Management, Creating and Managing Supplier Relationships

 • The Role of Supply Management in an Organization

 • The Purchasing Process

 • Sourcing Decisions – The Make or Buy Decision

 • Roles of Supply Base

 • Supplier Selection

 • Developing Supplier Relationships

 • Supplier Evaluation & Certification

 • Supplier Development

 • Supplier Recognition Programs

 • Supplier Relationship Management5/5

Ethical and Sustainable Sourcing

 • Ethical and Sustainable Sourcing

 • Developing Ethical and Sustainable Sourcing Strategies

 • Supply Base Rationalization Programs

 • Ethical and Sustainable Supplier Certification Programs

 • Outsourcing Products & Services6/6

Demand Forecasting

 • Demand Forecasting

 • Forecasting Techniques

  • Qualitative Methods

  • Quantitative Methods

 • Components of Time Series Data

 • Time Series Forecasting Methods

 • Forecast Accuracy

 • Useful Forecasting Websites7/7

Resource Planning Systems

 • Operations Planning

 • The Aggregate Production Plan

 • Master Production Scheduling

 • The Bill of Materials

 • Material Requirements Planning

 • Capacity Planning

 • Distribution Requirements Planning8/8

Kiểm tra giữa kỳ - 90’

Inventory Management9/9

Global Logistics

 • Lean Thinking & Supply Chain Management

 • The Elements of Lean Production

 • Lean Systems & the Environment

 • The Origins of Six Sigma Quality

 • Comparing Six Sigma & Lean

 • Six Sigma & Supply Chain Management

 • The Elements of Six Sigma

 • The Statistical Tools of Six Sigma10/10

Báo cáo cài đặt và các tính năng của Open ERP11/11

Báo cáo cài đặt và các tính năng của Open ERP (tt)12/12

Thuyết trình, thảo luận kết quả xây dựng các bảng phân tích thiết kế13/13

Thuyết trình, thảo luận kết quả xây dựng các bảng phân tích thiết kế (tt)14/14

Thuyết trình, demo kết quả triển khai các phân hệ SCM trên Open ERP của các nhóm (tt)15/15

Thuyết trình, demo kết quả triển khai các phân hệ SCM trên Open ERP của các nhóm (tt)

Đề cương môn học HT364DV01 Trang

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương