An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Namtải về 1.52 Mb.
trang2/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Kết luận
Đọc kỹ những phân tích của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong những phần trên đây, chúng tôi thấy rằng thủ phạm gây nghịch lý nguyên tắc chính trong nội tại Hiến Pháp và tạo lọan quyền thực tế đối với người dân chính là Điều 4 của Hiến Pháp. Những đề nghị của Hội Đồng Giám Mục VN, dù không minh nhiên nhắc đến thủ phạm ấy, nhưng đều quy tụ vào một điểm là phải loại Điều 4 hiện hành ra khỏi Hiến Pháp.

Nếu đảng CSVN cố tình để Điều 4 trong Hiến Pháp thì đó là chỉ vì cố thủ dành lấy quyền hành độc đoán Chính trị trên Dân tộc mà thôi.

Như trong phần mở đầu LÁ THƯ, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đứng về phía trách nhiệm người dân mà góp ý. Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP bất bạo động ngày nay đang mạnh dạn nổi dậy tại Quốc nội là việc đối chọi quy tụ vào Điều 4 của Hiến Pháp giữa Dân và đảng CSVN:
1) Một mặt, Dân chúng muốn xóa bỏ Điều 4 khỏi Hiến Pháp như loại trừ thủ phạm gây nghịch lý nguyên tắc trong văn bản Hiến Pháp và tránh đi cái nguồn gốc gây lọan quyền thực tế, lộng hành quyền bính trong thực tế đối với dân.
2) Một mặt, đảng CSVN cố thủ giữ Điều 4 trong Hiến Pháp bất chấp những nghịch lý nguyên tắc do Điều 4 này cho thấy tỏ tường, đồng thời đảng cần Điều 4 để dễ lọan quyền thực tế, lộng hành quyền lực mà hà hiếp, bóc lột Dân.
Nếu xét về quyền lợi Dân tộc và Đất nước, thì Dân đứng về phía bảo vệ chính đáng, còn đảng CSVN đứng về phía tàn phá bất nhân !
CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP

NHẤT THIẾT ĐÒI BỎ ĐIỀU 4

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tếGeneva, 05.03.13
Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng phải lo sợ và phát biểu ra những điều bất nhất và vô lý trước cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang nổi dậy mạnh mẽ tại Quốc nội vì những lý do sau đây:
1) Một mặt,

Chính CSVN kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, nghĩa là CSVN đã cho phép và cổ võ cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang bùng lên hiện nay. Trọng và Hùng thấy mình “há miệng mắc quai“ nên đã phải nói sảng nói khùng mà một số nhà báo chịu không được đã lên tiếng phản bác. Nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, phóng viên “Gia đình và Xã hội”, đã mạnh mẽ chống lại những lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng khiến nhà báo này bị sa thải. Nhà báo Võ Văn Tạo cũng đã có bài viết tựa đề “Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng bí thư!”. Trong bài này, ông Võ Văn Tạo viết :”Muốn duy trì điều 4 trong Hiến pháp, ông Trọng muốn giữ độc quyền đảng trị, thực chất chỉ cốt duy trì quyền uy chính trị và đặc quyền đặc lợi vật chất cho những đảng viên có chức quyền biến chất.”
2) Mặt khác,

CSVN không ngờ rằng, vì lời kêu gọi mỵ dân “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, mà cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã nhanh chóng NỔI DẬY từ Bắc chí Nam. Số người ký tên vào Phong trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cho đến ngày hôm nay 05.03.2013 đã lên tới 6611 mà người mang số 6611 là Hồ Hồng Sơn, một công nhân tại Sài Gòn. Trong danh sách, những thành phần ký tên gồm những người đã là cựu Bộ trưởng, những đảng viên CSVN, những Trí thức, Thanh niên, Sinh viên. Lực lượng có sức mạnh cụ thể, sẵn sàng hành động dù với BẠO ĐỘNG, đó là giới nội trợ, nông dân và công nhân. Điều mà CSVN còn ngại sợ hơn nữa là cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP còn có sự tham dự dứt khoát của Khối Công Giáo Việt Nam với những Vị Giám mục đã ký tên như: Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, cự Tổng Giám Mục Hà Nội, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH, Giáo phân Thanh Hóa và là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP, Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Uûy Ban Công Lý & Hòa Bình. Trong danh sách, người ta còn thấy ký tên nhiều Linh mục và các Nữ tu. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng chắc chắn phải hoảng sợ vì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức và dứt khoát tham dự cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này. Đàng sau Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là Khối Công Giáo toàn quốc gồm các Giám mục, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ và Giáo dân trong đó hơn 1 triệu Giáo dân Miền Bắc và 500’000 Giáo dân Vinh đã từng đấu tranh gần đây trong sự đàn áp dã man của Công An. Những Giáo dân này sẽ không còn sợ hãi nữa trong cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức và dứt khoát nhập cuộc. Đã 13 năm nay, chúng tôi theo rõi thái độ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của CSVN. Chúng tôi đã có lần công kích thái độ “trùm chăn“ của Hội Đồng Giám Mục VN, nhưng lần này, chúng tôi ngạc nhiên và hết lòng ca ngợi việc nhập cuộc cứng rắn và dứt khoát của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP để cứu nước.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đòi hỏi chính yếu và nhất thiết phải bỏ ĐIỀU 4 khỏi Hiến Pháp. Điều 4 mà CSVN muốn cố thủ giữ lại, khẳng định: “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng“

Cho dù Hiến Pháp 2013 được vẽ vời với những mỹ từ về NHÂN QUYỀN, về TỰ DO tư duy, lòng tin và ngôn luận, về tổ chức CÔNG QUYỀN, về QUỐC HỘI, về QUÂN ĐỘI, về KINH TẾ với Tư hữu, về ĐỘC LẬP tam quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp… cho đẹp Văn Bản Hiến Pháp như thế nào đi chăng nữa, mà nếu ĐIỀU 4 được giữ lại thì tất cả những vẽ vời vừa nói ra đây trong Văn Bản sẽ phải chịu quy chế “XIN-CHO” mà quyền lực tối thượng của đảng CSVN độc đoán muốn CHO thì cho, muốn KHÔNG CHO thì không cho. Đó là Điều khoản cho phép đảng CSVN trở thành “Hoàng Đế” sinh sát Dân, những quyền cá nhân của Dân và những Tổ chức xã hội mà Dân cần có để điều hợp cuộc sống chung. Điều 4 cho đảng CSVN một thứ siêu quyền lực đứng trên mọi thứ quyền khác của Dân và của Xã hội Việt Nam.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này bản chất là BÁT BẠO ĐỘNG. Việc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nhất thiết đòi hỏi phải bỏ ĐIỀU 4 là hoàn toàn hữu lý. Nếu đảng CSVN cố thủ giữ lại ĐIỀU 4, đó là sự điên rồ mà Khối Dân nổi lên làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP không thể nào nhượng bộ được. Lý do không thể nhượng bộ là Dân Tộc Việt Nam không thể tiếp tục sống trong tình trạng nô lệ dưới quyền tối thượng “Hoàng đế đảng CSVN“.

Nếu CSVN dùng bạo lực Công an để khoá miệng Dân, áp đặt ĐIỀU 4, thì Khối CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cũng có sức mạnh quần chúng sẵn sàng hành động dù với BẠO ĐỘNG để tự vệ và tiếp tục đòi bỏ ĐIỀU 4 vì đây là việc giải thoát chính mình ra khỏi tình trạng nô lệ dước ách độc tài của đảng CSVN.Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.03.13

Web: http://VietTUDAN.net


Bài 00:
Bài MỞ ĐẦU cho Chủ đề:
PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH

ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.02.13

Web: http://VietTUDAN.net

Trong Chủ đề QUỐC NỘI NỔI DẬY, HẢI NGOẠI DIỆT TÒNG PHẠM VỚI CSVN, chúng tôi viết ngày 07.02.2013 bài thứ 22 với đầu đề GÓP Ý HIẾN PHÁP: CSVN TUNG PHÁO HỎA MÙ, THÌ DÂN HÃY BẮN BẰNG ĐẠN THIỆT. Chúng tôi lấy lại nội dung bài này làm Chủ đề cho giai đoạn quần chúng đấu tranh đòi buộc CSVN phải chấp nhận MỘT HIẾN PHÁP MỚI tôn trọng quyền dân làm CHỦ đất nước và những sinh hoạt Xã hội: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Bảo vệ đất, biển Việt Nam. Chúng tôi gọi Chủ đề trong giai đoạn sửa đổi Hiến Pháp này là Chủ đề PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI.
Quần chúng phải tích cực đứng lên đấu tranh trong giai đoạn này vì những lý do sau đây:
1) Chính CSVN đã tung ra tiếng pháo hỏa mù kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“. Khi đã tung ra tiếng pháo hỏa mù kêu gọi Dân như vậy, thì Dân mượn tiếng pháo mà đứng lên mở Phong trào Quần chúng Đấu tranh đòi một Hiến Pháp mới tôn trọng những quyền chính đáng của người dân làm CHỦ mọi sinh hoạt cá nhân cũng như xã hội. CSVN đã há miệng mắc quai vậy.
2) Giới Trí thức Việt Nam quốc nội đã đi tiên phong cho Phong trào bằng lấy những Chữ ký cho nội dung sửa đổi Hiến Pháp. Cho đến ngày 05.02.2013, đã có 2537 người ký, trong đó có những Vị mang tầm ảnh hưởng lớn tới đại đa số quần chúng.
3) Nhưng những Chữ ký của giới Trí thức có thể bị CSVN bỏ sọt rác. Vì vậy giới Trí thức ký tên cần một Lực lượng quần chúng có sức mạnh khả thể NỔI DẬY hậu thuẫn thì những chữ ký kia mới có hiệu lực. CSVN không thể bỏ những chữ ký ấy vào sọt rác vì quần chúng có thể NỔI DẬY, dù với bạo động, bắt CSVN phải tôn trọng những chữ ký để có một HIẾP PHÁP MỚI cho dân tộc.
Bài viết ngày 07.02.2013 mà chúng tôi cho đăng kèm dưới đây cho thấy lý do tại sao phải có một PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI.

GÓP Ý HIẾN PHÁP:

CSVN TUNG PHÁO HỎA MÙ,

THÌ DÂN HÃY BẮN BẰNG ĐẠN THIỆT
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 07.02.13

Web: http://VietTUDAN.net
Từ hai tuần nay, chúng tôi đã viết hai bài ngày 24.01.2013 và 31.01.2013. Trong hai bài này, chúng tôi đã coi việc CSVN kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp “ như việc tung ra pháo Hỏa mù đánh lạc hướng TỬ HUYỆT của chúng như chúng vẫn thường làm, nhất là trong giai đoạn này Kinh tế Việt Nam đang đi đến phá sản.

Nhưng đụng đến Kinh tế, tức là đụng đến Dạ dầy cụ thể người Dân, thì Dân nổi xùng thiệt sự và sẵn sàng đứng lên dứt bỏ đám CSVN Mafia cướp bóc.Tiếng bom Tiên Lãng là tỉ dụ cụ thể bằng bom thiệt, dù là tự chế, khi mà sự cướp bóc chạm đến Dạ dầy của Anh ĐOÀN VĂN VƯƠN. Trong tình trạng phá sản Kinh tế hiện nay, Dân chúng sẵn sàng nổi dậy ném bom thiệt vậy.

Nếu kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“ mà CSVN coi như tung pháo Hỏa mù mỵ dân, thì ngày nay, Dân chúng đang bị cướp bóc khổ cực có thể nhân pháo Hỏa mù dùng Đạn thiệt bắn vào TỬ HUYỆT csvn.
Chúng tôi nói đến 3 điểm trong bài này:
=> Kêu gọi dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp như tiếng pháo Hỏa mù
=> Dân đã bắt đầu dùng Đạn thiệt để bắn
=> Làm thế nào để Đạn thiệt bắn có hiệu quả
Kêu gọi dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp

như tiếng pháo Hỏa mù

CSVN vốn tính tự tin vào xảo trá của mình có thể tung pháo Hoả mù mỵ dân một cách công khai. Thực vậy, một mặt thì tung ra chiêu bài kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, một mặt thì trơ trẽn công khai tuyên bố những lời coi Dân như ngu dốt không hiểu gì. Thực vậy:


* Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp, tuyên bố: “Ban soạn thảo vẫn thống nhất giữ nguyên điều 4 Hiến Pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng”.

* Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng, tuyên bố: “Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, kiểm tra việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp… chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta”.
* Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng,Trưởng ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến Pháp, tuyên bố: “Khẳng định điều 4, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là một nội dung rất quan trọng. Vì vậy việc sửa đổi phải hướng tới xác định rõ chỉ một Đảng lãnh đạo…”.

Giữ Điều 4 Hiếp Pháp để đảng cướp nắm Độc tài Chính trị mà quyết định những Điều trong Bộ Luật Hình sự: Điều 78: tội phản bội Tổ quốc, Điều 79: tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, Điều 80: Tội gián điệp, Điều 87: Tội phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, Điều 88: Tội tuyên truyền chống Nhà nước v.v…Đây là những lời tuyên bố chứng tỏ rằng lời kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“ chỉ là tiếng pháo Hỏa mù mà thôi !
Dân đã bắt đầu dùng Đạn thiệt để bắn
Phong trào dân chúng, phần lớn là giới Trí thức, Ký Tên thực sự góp ý cho việc sửa đổi đã bắt đầu từ trong nước. CSVN không thể ngăn cản được việc Ký Tên bởi chính chúng tung ra việc kêu gọi này. Nhưng việc Ký Tên cho đến nay dần dần trở thành những viên đạn thiệt thay cho tiếng pháo hỏa mù. Thực vậy, cho đến ngày hôm nay, 07.02.2013, đã có tới 2537 người ký tên vào danh sách. Những viên đạn thiệt này sẽ trở thành tiếng bom lớn thực sự nhân tiếng pháo hỏa mù được tung ra bởi chính CSVN.
Chúng tôi xin trích Bản Tin về việc Ký Tên như sau:
Bản Tin đăng lúc 12:20 Sáng 4/02/13

VRNs (04.02.2013) – Sài Gòn – Đến trưa hôm qua, chỉ mới 12 ngày qua (từ ngày 22.01.2013, công bố trên blog boxitvn), đã có 2.178 người Việt Nam ký tến tham gia bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp (HP) theo đề xướng của nhóm Boxitvn.

Ban đầu kiến nghị do 72 người ký tên, trong đó đầu danh sách là tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội, đứng thứ 26 là Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, thứ 60 là Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội, …

Trong danh sách hơn 2 ngàn ký tên có nhiều trí thức, doanh nhân, chức sắc các tôn giáo, giáo viên, sinh viên, người lao động phổ thông trong nước chiếm đa số, cùng với một số là Việt kiều. Riêng trong nước, có cả những đảng viên CSVN cũng ký tên đồng tình với kiến nghị này. Đặc biệt có Đức cha Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, và Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Hà Nội cũng ký tên trong danh sách này.

Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đang ký tên vào danh sách Kiến nghị sửa đổi HP 2013 – Ảnh BTH

Chữ xác nhận và chữ ký của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, thực hiện tại đan viện Chân Sơn, Nho Quan, Ninh Bình – Ảnh BTH

Số người ủng hộ kiến nghị này càng ngày càng tăng.

Được biết, tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, Chúa nhật 27.01 vừa qua, và ngày hôm qua 10.02.2013 đã đặt các bàn ký tên ủng hộ kiến nghị sửa đổi HP năm 2013.

Quý vị nào muốn ghi danh vào bản kiến nghị này, xin gởi thông tin cá nhân đơn giản: Họ và tên, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có), nơi cư trú về điện thư:
kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com

PV. VRNs

Làm thế nào để Đạn thiệt bắn có hiệu quả
Có người cho rằng việc Ký Tên như cuộc “Cách Mạng nhung“ của giới Trí thức mà CSVN sẽ bỏ sọt rác, nghĩa là không mang đến hiệu lực nào. Trước sức mạnh võ lực đàn áp của Công an CSVN, những cuộc đấu tranh bằng bất bạo động, bằng văn bản, tự nó không mang lại hiệu lực tác động lên ĐỘC TÀI CSVN ở giai đoạn chỉ bảo vệ miếng ăn mà họ đang ngậm trong mồm. Cái hiệu lực của bất bạo động hay văn bản lý luận không nằm ở những Lý lẽ đúng hay sai, mà nằm ở cái SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ đứng hậu thuẫn cho bất bạo động hay những Văn bản Lý lẽ đưa ra.

Thực vậy, Chính quyền Anh quốc không trao trả Độc Lập cho Dân Aùn Độ nếu không có SỨ MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh GANDHI. Hiệu quả của cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh GANDHI đến từ việc cả khối người Ấn Độ sẵn sàng BẠO ĐỘNG.

2537 Chữ Ký vào danh sách những người đề nghị sửa đổi Hiến Pháp trở thành tiếng bom thiệt tác động lên CSVN hay không khi CSVN thấy rằng những Chữ Ký có được hậu thuẫn của quần chúng Việt Nam sẵn sàng NỔI DẬY buộc CSVN phải thay đổi hẳn Cơ chế.

Khi xem vào danh sách những người Ký Tên, chúng ta thấy những Vị có thể tạo được hậu thuẫn sức mạnh quần chúng, đặc biệt là từ Khối Giáo dân Công giáo. Những Vị ký tên như TGM NGÔ QUANG KIỆT, GM NGUYỄN THÁI HỢP, GM NGUYỄN CHÍ LINH… Đây là những Vị có ảnh hưởng Khối Giáo dân Hà Nội, Thanh Hóa và Vinh.

Vì vậy, qua bản Ký Tên này, làm thế nào phải phổ biến nội dung đến tận quần chúng, tận Giáo dân để khối quần chúng và Giáo dân trở thành hậu thuẫn, lấy sức mạnh sẵn sàng đấu tranh tiếp nối dù bằng BẠO ĐỘNG để những Chữ Ký vào bản Góp ý chính đáng khỏi bị bỏ vào sọt rắc.

Để có thể tác động lên Khối Quần chúng và Khối Giáo dân, đừng quá dài dòng lý luận ở những phạm trù trừu tượng, mà phải đưa ra những điểm vắn gọn để quần chúng lãnh hội mau chóng rằng đây là những điểm thiết thân nhất cho cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi đề nghị ba điểm thiết thân sau đây:

1) Không chấp nhận Độc tài Chính trị cho một đảng duy nhất cầm quyền. Cái quyền độc tài độc đảng này là nguồn căn nguyên làm nẩy sinh THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ tàn phá Kinh tế và cướp bóc của chung thành của riêng.

2) Phải tôn trọng Tư Hữu Đất đai và những Phương tiện sản xuất. Từ đó mới có Tự do Kinh doanh, mới có nền Kinh tế cho mỗi cá nhân và vì mỗi cá nhân. Đây là điểm tạo được hậu thuẫn của Khối Dân Oan toàn quốc đã bị tước đoạt nhà đất.

3) Phải có quyền tổ chức Nghiệp đoàn để bảo vệ sức Lao động. Sức Lao động của mỗi cá nhân là Tư hữu tuyệt đối, không thể để người khóc bóc lột như thời nô lệ. Đây là điểm tạo được hậu thuẫn của Khối Công nhân đang bị CSVN cấu kết với tư bản nước ngoài để khai thác, bóc lột triệt để lúc này.

Tóm lại, CSVN tung ra Hỏa mù “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, thì chúng ta mượn thế Hỏa mù mà bắn những viên đạn thiệt. Nhưng viên đạn này có hiệu lực hay không, nghĩa là trở thành tiếng bom thực bắn vào CSVN, khi mà chúng ta tạo được hậu thuẫn của Khối quần chúng, của Khối Công giáo sẵn sàng NỔI DẬY dù bằng sức mạnh bạo động


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.02.2013

Web: http://VietTUDAN.net

VietTUDAN ------------------------------------------------------------ THOI SU/THONG TIN
NHỮNG NHẬN ĐỊNH THEO DÒNG THỜI SỰ:
HỒNG Y J.M.BERGOGLIO

VÀ GIÁO TRIỀU PHANXICÔ I
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 13.03.2013. Cập nhật 14.03.2013

Web: http://VietTUDAN.net

Sống 47 năm tại Au châu (Thụy sĩ), tôi đã trải qua những cuộc bầu cử Nguyên Thủ Quốc Gia. Vì giữ Quốc tịch Việt Nam, nên tôi không có quyền bầu phiếu, nhưng vẫn phải nghe phải nhìn những hình ảnh bầu cử qua Truyền Thông. Bầu cử trong Thể chế Dân chủ Tây phương khác với việc Bầu cử Giáo Hoàng đã có truyền thống từ nhiều Thế kỷ. Nếu Bầu cử trong những Thể chế Dân chủ Tây phương là Dân chúng quyết định lựa chọn một đảng phái Chính trị sau khi đảng phái này trình bầy một Chương trình quản trị Quốc gia mà Dân thấy được và chấp nhận, thì việc Bầu cử của Giáo Hội Công Giáo là một việc chọn hướng đi của Giáo Hội với chỉ dẫn của Thánh Linh (Lương tâm) trước khi cử ra người khả dĩ thi hành hướng đi ấy. Điều ấy có nghĩa là các Hồng Y, trước khi bỏ phiếu, đã có một ý tưởng về hướng đi của Giáo Hội trước khi lựa chọn người thi hành, trong khi ấy người Dân Tây phương nghe và duyệt xét hướng đi được đề nghị trước khi bỏ phiếu lựa chọn đề nghị ấy.

Viết về cuộc bỏ phiếu của các Hồng Y, chúng tôi muốn đề cập đến những điểm sau đây:

=> Thủ tục Bầu phiếu truyền thống cổ kính nhất của Giáo Hội Công Giáo

=> Hướng đi của Giáo Hội được thảo luận trước bởi cử tri

=> Ai được lựa chọn để thực hiện hướng đi của Giáo Hội

=> Con người của Tân Giáo Hoàng


Thủ tục Bầu phiếu truyền thống cổ kính nhất

của Giáo Hội Công Giáo

Ngày thứ Ba, 12.03,2013, tại Vatican, truyền thống Bầu phiếu cổ kính nhất của Giáo Hội Công Giáo được lập lại như sau:


* LÚC 7 GIỜ

Các Hồng Y cử tri, nghĩa là các Hồng Y dưới 80 tuổi, đến Vatican từ khắp nơi trên Thế giới, có thể cư ngụ tại Roma ở những địa chỉ tư, nhưng lúc 7 giờ ngày 12.03.2013 phải tề tựu về DOMUS SANCTAE MARTHAE (Maison Sainte Marthe). Đây là một Khách sạn có những tiện nghi tạm đầy đủ cho những vị Hồng Y đã lớn tuổi. Khách sạn này được trùng tu do Giáo Hoàng GIOAN-PHAO-PHAO LÔ II sau những lời than phiền của một số Hồng Y khi đến Vatican bầu phiếu cho năm 1988, rằng các Hồng Y phải ở trong những điều kiện cực khổ như : các Hồng Y phải ở trong những viện Bảo tàng, phòng không có máy lạnh với nóng cháy của Ý, giữa các giừơng ngủ chỉ có tấm màn kéo để phân cách hai giừng của Hồng Y… Các Hồng Y lớn tuổi, dù đã phải sống cuộc đời chủng sinh, linh mục trong nghèo khổ… nhưng nay tuổi già phải sống điều kiện như vậy, thật đáng tội nghiệp ngay chính Thủ đô Vatican. Giáo Hoàng GIOAN-PHAOLÔ II hiểu và đã cho trùng tu nơi cư ngụ Domus Sanctae Marthae.Kỳ hè năm 2012, tôi đi Roma và cư ngụ tại Khách sạn của Giáo Phận Phát Diệm. Khách sạn có những Phòng 3 sao và tôi được biết rằng Hồng Y NGUYỄN VĂN THUẬN đã sống một trong những Phòng 3 sao ấy tại Roma. Tôi vẫn tưởng tượng rằng Hồng Y NGUYỄN VĂN THUẬN sống ở Roma trong một nhà riêng, nhưng nay tôi biết rằng Ngài sống đơn giản trong một Phòng 2 sao ! Các Giám Mục ở Giáo phận có Tòa Giám Mục để ở, nhưng các Hồng Y tại Roma lại ở những Phòng chật chội, đơn giản phương tiện cho một người lớn tuổi.
LÚC 10 GIỜ

Thánh Lễ Mi-sa được cử hành tại Đại Thánh Đường Thánh Phêrô với ý chỉ đặc biệt là Cầu Nguyện cho việc Bầu Giáo Hoàng. Năm 2005, Thánh Lễ truyền thống này được chủ trì bởi Hồng Y Niên trưởng RATZINGER (sau đó là Giáo Hoàng BENEDICT XVI). Nhưng năm nay 2013, Thánh Lễ được chủ trì bởi Hồng Y niên trưởng Angelo SODAN. Bài Phúc Aâm của Thánh Lễ này là theo Thánh Gioan về huấn dụ mà Chúa Giêsu nói cho các Môn đệ: ĐIỀU RĂN CỦA TÌNH YÊU (Le Commandement de l’Amour). Những Lời Cầu Nguyện đặc biệt trong Thánh Lễ, trong đó có Lời Cầu Nguyện rằng Thiên Chúa giữ gìn Hôn thê của mình (Le Seigneur garde son Epouse). Hôn thê của Chúa là Giáo Hội mà Chúa luôn luôn gìn giữ trong Chân lý, trong Thánh thiện, trong Hợp nhất và trong Bình an.


LÚC 15 GIỜ 45

Sau khi dùng Cơm trưa tại Khách sạn Domus Sactae Marthae, các Hồng Y đến Nhà Nguyện PAULINE, tại đây các Ngài cầu nguyện vắn gọn và xếp hàng để tiến vào Nhà Nguyện SIXTINE, nơi bầu phiếu. Các Ngài sống lại đời chủng sinh đơn giản và trật tự của thời nhỏ Chủng sinh. Các Hồng Y già cả, cũng như Chủng sinh thời nhỏ, luôn luôn tuân theo trật tự truyền thống, xếp hàng thứ tự theo nhau đi đàng hoàng. Tôi nhớ lại thời Chủng sinh trật tự và nghĩ đến quãng đời quá tự do của tôi trong những năm trường lang thang kiểu Pater Mundi.


LÚC 16 GIỜ 30

Đoàn Chủng sinh già đi theo hàng vào Nhà Nguyện SIXTINE. Người đi cuối hàng là Hồng Y Giovanni Battista RE , lấy vị trí của Hồng Y SODANO, đã 85 tuổi không được vào Nhà Nguyện SIXTINE để bầu phiếu. Cuộc diễn hành vào Nhà Nguyện SIXTINE rất long trọng. Trong Nhà Nuyện SIXTINE, một khi đã đóng cửa, thì Hồng Y lớn tuổi nhất trong 115 Hồng Y dưới 80 tuổi sẽ điều hành việc bầu phiếu.


LÚC 16 GIỜ 45

115 Hồng Y, từng người một, bắt đầu tuyên thệ GIỮ BÍ MẬT. Câu tuyên thệ mà mỗi Hồng Y phải long trọng đọc là: “Và tôi, …(Tên của Hồng Y)…, tôi thề hứa, tôi nguyện ước và tôi thề về việc này (và mỗi Hồng Y đặt tay trên Phúc Aâm và nói): Ước nguyện Thiên Chúa giúp tôi cũng như những Thánh sử mà tôi đặt tay trên đây !).


LÚC 17 GIỜ 30

Sau khi những lời tuyên thệ GIỮ BÍ MẬT chấm dứt, các Hồng Y vào chỗ ngồi, Chủ Nghi Lễ là Giám Mục MARINI long trọng tuyên bố: “EXTRA OMNES “ (Mọi người ra ngoài/ Que tout le monde sorte), đó là đoàn hát, các Linh mục giúp cho đoàn Hồng Y tiến hành vào Nhà Nguyện SIXTINE. Vị Giám mục Chủ Nghi Lễ KHÓA trái cánh cửa của Nhà Nguyện


LÚC 18 GIỜ

Hồng Y Prospero STANDLEY, gốc đảo Malte, được lựa chọn để hướng dẫn việc SUY NGẪM trước khi bầu phiếu đợt đầu tiên.

Sau bài SUY NGẪM, cuộc bầu phiếu bắt đầu.
Hướng đi của Giáo Hội

được thảo luận trước bởi cử tri
Như chúng tôi đã nói phần mở đầu rằng việc bầu Nguyên Thủ Quốc Gia là việc Dân nghe và suy xét đường hướng Chính trị của những ứng cử viên để lưa chọn bằng lá phiếu, trong khi ấy những Cử tri Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo thảo luận trước về hướng đi của Giáo Hội để rồi sau đó bầu phiếu chọn vị Giáo Hoàng có khà năng thực hiện hướng đi đã được các Hồng Y thảo luận trước.

Truyền Thông Tây phương đã tóm tắt hướng đi của Giáo Hội được ở hai điểm sau đây:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương