An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam


B. NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC TẬP THỂtải về 1.52 Mb.
trang19/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.52 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

B. NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC TẬP THỂ
Cá nhân có trước Tập thể. Không thể nhân danh Tập thể, hay một Chủ thuyết để giết chết Cá nhân. Không có Tập thể hay Chủ thuyết, thì Cá nhân vẫn sống. Ngược lại, không có những Cá nhân, thì Tập thể hoặc Chủ thuyết không có lý do tồn tại. Việc Điều hành Tập thể là một nhu cầu đến từ những Cá nhân cùng quyết định sống chung trong Tập thể. Lựa chọn người hay nhóm người giữ trách nhiệm việc Điều hành ấy phải do những Cá nhân trong Tập thể ưng thuận theo Nguyên tắc Đa số. Đó là Nguyên tắc Dân chủ phải được tôn trọng. Không ai, hay nhóm người nào có thể tự cho mình một cách độc đoán cái quyền Điều hành Tập thể ấy, trừ trường hợïp người đó hay nhóm người ấy chà đạp lên Nguyên tắc Dân chủ bằng thủ đoạn lừa đảo hoặc bạo lực đàn áp đối với những Cá nhân trong Tập thể.
VietTUDAN


TỪ 1964 ĐẾN NAY,

TỰ DÂN

GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG

Quý Bạn Tự Dân,

Trên 40 năm rồi, hôm nay tôi cảm động và vui mừng gửi đến quý bạn còn ở quốc nội hay hiện sống tỵ nạn xứ người, một trang báo mà tôi đã giữ nó trên 40 năm. Trang báo nhắc lại:

=> Kỷ niệm của thời sinh viên học sinh đấu tranh;

=> Chứng nhận lập trường không thay đổi của chúng ta chống độc tài Cộng sản;

=> Thúc đẩy chúng ta tham gia vào các Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ hiện nay để chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản.


NHẮC LẠI KỶ NIỆM ĐẤU TRANH

Sau cuộc đảo chiùnh 1963, Cộng sản Miền Bắc gia tăng việc xâm nhập vào các Hội đoàn dân chúng Miền Nam, nhằm tạo những xáo trộn xã hội để tay sai Cộng sản quốc tế từ Miền Bắc dễ bề chiếm quyền hành tại Miền Nam.

Lực lượng Sinh viên Liên Khoa Sài Gòn đã đứng lên chống lại bộ ba BÔI-LAN-NHO (Nguyễn Trọng Nho), bị ảnh hưởng chính trị nhất thời, lèo lái Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn vào chính trị phe phái. Lực lượng Sinh Viên Liên Khoa đã bao vây Trụ sở Tổng Hội va đốt Trụ sở này, Nguyễn Trọng Nho chạy thoát sang phía Bộ Thanh Niên.

Năm 1964, một Phong trào do Cộng sản điều động đội lốt Quốc gia đã khởi đầu từ Đại học Huế, tràn vào các Tỉnh Miền Trung tới tận Bình Tuy. Phong trào ấy lấy tên là HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC do Bác sĩ Lê Khắc Quyến cầm đầu. Phong trào này chủ trương chiếm các Trường sở, liên miên kêu gọi Sinh viên Học sinh bãi khóa để đi biểu tình chống Chính quyền.

Ý thức được sự nguy hiểm của Phong trào Cộng sản trá hình này, Lực lượng Sinh viên Liên Khoa đã phát động Phong trào SINH VIÊN HỌC SINH BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY để chống lại Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của Cộng sản trá hình. Phong trào Sinh viên Học sinh Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy phát động từ Sài Gòn, chiếm lại và bảo vệ các Trường sở để Sinh viên Học sinh yên ổn học hành. Từ Sài Gòn, Phong trào tiến rất mau sang Gia Định, ra Biên Hoà, Long Khánh, Bình Tuy, Phan Thiết, Nha Trang và Đà Nẵng… để dẹp Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của Cộng sản trá hình.

Sau Phong trào này, Lực Lượng trẻ Chống Cộng quyết định thành lập TỔNG LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN HỌC SINH TỰ DO DÂN CHỦ, lấy tên tắt là LỰC LƯỢNG TỰ-DÂN (TƯ-do DÂN-chủ).

Năm 1965, Lực lượng xin Giấy Phép thành lập một Đảng Chính trị chỉ gồm giới Trẻ, lấy tên là Đảng TƯ DÂN. Ông HÀ THÚC KÝ, Bộ Trưởng Nội Vụ, đã cho Giấy Phép. Tôi, Chủ tịch Lực Lượng Tự Dân, được anh em bầu làm Đảng trưởng Sáng lập viên.


TỪ NĂM 1964 ĐẾN NAY, LẬP TRƯỜNG ĐẤU TRANH KHÔNG THAY ĐỔI
Lực lượng Sinh viên Liên Khoa, rồi Lực lượng TỰ DÂN và Đảng TƯ DÂN lấy Lập trường đấu tranh rõ rệt:

=> Đấu tranh cho Tự do Dân chủ

=> Chống lại độc tài Cộng sản
Lập trường ấy được ghi rõ trên trang báo kỷ niệm này từ năm 1964 mà tôi gửi đến quý Bạn hôm nay 08.10.2005.

Từ thời ấy, Tuần Báo của Lực lượng và của Đảng lấy tên là TƯ DÂN.

Thời gian trôi qua. Có những Bạn Tự Dân đã qua đời như Bác sĩ VŨ CÔNG. Số đông các Bạn khác còn tại Quốc nôi. Một số tỵ nạn nơi xứ người như Ông NGUYỄN PHÚC TÀI, Ông NGUYỄN VĂN CẨM, Ông PHẠM XUÂN CẢNH, Bà NGUYỄN THỊ MINH CHÂU, Bà NGUYỄN THỊ KIM THOA, Ông TRẦN NĂNG PHÙNG, …

Bây giời chúng ta đã lớn tuổi…

Mong trang báo kỷ niệm này nhắc lại tuổi trẻ Sinh viên Học sinh cùng chung lưng cố gắng đấu tranh ở một thời mà Cộng sản Miền Bắc chủ trương xâm nhập vào các Đoàn thể dân sự Miền Nam, ngay cả Tôn Giáo, nhằm tạo bất ổn về Chính trị và Xã hô.i.

Tôi ra đi năm 1965. Đã 41 năm tại nước ngoài cho đến nay, nhưng những kỷ niệm vẫn sống đô.ng. Năm 2000, tôi tái bản Tuần Báo TỰ DÂN tại nước ngoài, lấy tên là VietTUDAN. Lập trường đấu tranh Chính trị vẫn như trước đây 41 năm mà anh em đã quyết định:

=> Đấu tranh cho Tự do Dân chủ

=> Chống lại độc tài Cộng sản


KÊU GỌI THAM GIA ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA

Gửi trang báo kỷ niệm đấu tranh tuổi trẻ này đến quý Bạn và viết bài hôm nay, tôi không có mục đích kêu gọi chúng ta hãy tập hợp nhau lại để tái thành lập Đoàn thể đấu tranh lấy tên là TỰ DÂN như xưa. Có hai lý do để tôi không muốn kêu gọi điều ấy:

=> Nhiều người trong chúng ta đã lớn tuổi, sức lực đã suy giảm.

=> Có nhiều Đoàn thể đã được thành lập rồi để đấu tranh cho Tự do Dân chủ. Chúng ta không nên lập thêm Hội Đoàn.
Sức đã suy yếu và đã có nhiều Đoàn thể cùng mục đích, cùng lập trường với chúng ta, nên chúng ta không cần tốn sức còn lại vào việc tái lập Đoàn thể mới.
Khi nhắc lại trang báo kỷ niệm đấu tranh này, tôi chỉ mong muốn những Bạn TỰ DÂN thuở xưa hãy lấy sức còn lại của mình mà đóng góp với các Đoàn thể, Phong trào sẵn có cùng mục đích đấu tranh cho Tự do Dân chủ, chống lại độc tài Cộng sản. Các Đoàn thể, Phong trào ấy đã sẵn có ở từng địa phương, trong hoặc ngoài nước.
Tình hình Chính trị Quốc nội đang thay đổi. Tiến trình DÂN CHỦ HÓA tại Quốc nội đã bắt đầu vì nhu cầu phát triển Đất Nước.

Chúng ta hội nhập với các Đoàn thể để đẩy mau và mạnh Tiến trình DÂN CHỦ HÓA ấy. Tiến trình này nằm trong Lập trường đấu tranh của TỰ DÂN đã trên 40 năm nay:

=> Đấu tranh cho Tự do Dân chủ

=> Chống lại độc tài Cộng sản
Xin quý Bạn TỰ DÂN đọc lại trang báo kỷ niệm đính kèm đây để dù tuổi già, nhưng vẫn cảm thấy mình còn GÂN.

NGUYỄN PHÚC LIÊN

Cựu Chủ tịch Lực lượng SVHS TỰ DÂN

Đảng trưởng Sáng lập viên Đảng TỰ DÂN


Quá trình Tranh đấu của Tổng Liên Đoàn Sinh-viên, Học-sinh

TỰ-DÂN

Tháng lịch sử: tháng 8 năm 1964
Để tiếp tay cho Cộng sản quấy rối miền Nam tự do, Tổng Hội Sinh viên Sài-gòn liên tiếp tổ chức hội thảo, biểu tình, khinh mạn chính quyền, gây chia rẽ Tôn giáo, và muốn dùng sinh viên, học sinh để làm bàn đạp cho đảng phái chính trị thiên Cộng sản. Trước tình trạng ấy, tổ chức sinh viên quyết chống lại bọn tay sai của Cộng sản bằng mọi cách:

22.8.64: Buổi họp đầu tiên nghiên cứu tình hình

24.8.64: Biểu tình phản đối hành động của Tổng hội Sinh viên Sài-gòn và sau đó thành lập Ban Đại diện của Lực Lượng tại mỗi Phân khoa.

26.8.64: Tiếp xúc đầu tiên với Cha Chủ tịch T.Đ.C.G.

27.8.64: Chiếm đài phát thanh Sài gòn cùng với L.L. Công giáo để trao lại cho bộ ông Giám đốc biểu tình chống lại âm mưu tiếp tay cho C.S.

KẾT QUẢ: Tình hình khủng bố nhân dân đã được chận đứng
Mặt Trận Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy
Nhận thấy mục đích phá hoại và thiên cộng của Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc miền Trung, Lực Lượng Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh quyết định đập tan H.Đ.N.D.C.Q. ở các Tỉnh bằng phương pháp: tách học đường ra khỏi chính trị. Mặt Trận BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY ra đời.

Chủ lực: Lực lượng Thanh niên, Sinh viên, Học sinh

Yểm trợ: Lực lượng T.N.Đ.Đ.K.
TẠI SÀI GÒN

27.9.64: Hành động: Biểu tình Lực Lượng tại Thủ đô với các Biểu ngữ:”TÁCH RỜI CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”

28.9.64: Họp báo chưa từng có tại Sở thú, giải thích mục đích trên.

12.10.64: Hội thảo tại Rạp Thống Nhất

KẾT QUẢ: “Chim chích” dám đá “voi” Cộng sản H.Đ.N.D.C.Q.

TẠI CÁC TỈNH

a) Phan Thiết: 30.9.64: Biểu tình tại Tỉnh lỵ với các Biểu ngữ:”TÁCH CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”.

Kết quả: Chủ tịch Học sinh tranh đấu của H.Đ.N.D.C.Q.Phan Thiết đã phải ký giấy xin giải tán và ngưng hoạt động

của họ tại trường Phan Bội Châu. Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập ngay.

b) Biên Hòa: 3.10.64: Biểu tình và đưa kiến nghị lên chính quyền đòi:”Tách rời chính trị ra khỏi học đường.”

Kết quả: Chính quyền đồng ý và Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập.

c) Gia Định: 4.10.64: Biểu tình và đưa kiến nghị lên chính quyền. Biểu tình từ Lê Văn Duyệt đến Tỉnh đường.

d) Long Khánh: 4.10.64: Biểu tình từ Dốc Mơ đến Thanh Sơn với Biểu ngữ:”TÁCH CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”.

e) Nha Trang: 6.10.64: Biểu tình từ 5 giờ sáng đến 9 giờ qua các đường dẫn đến Toà Tỉnh trưởng. Kiến nghị:”Tách chính trị ra khỏi Học đường”.

Kết quả: - Chính quyền hứa sẽ thỏa mãn Kiến nghị chính đáng ấy

- Tiếng nói của đoàn Biểu tình được phát thanh trên Đài Nha trang ngay chiều hôm ấy.

- Từ đó về sau, tiếng nói của H.Đ.N.D.C.Q. Nha trang trên làn sóng điện cũng bị chấm dứt.

- Hội Đồng Bão Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập.

f) Qui Nhơn: Đã chuẩn bị nhưng vì tỉnh lỵ bị giới nghiêm suốt 24 giờ, nên không biểu tình được. Nhưng Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập

g) Đà Nẵng: Vì gần đến ngày kỷ niệm “1.11.1963” nên các cuộc Biểu tình đềubị chặn đứng, chỉ thành lập Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy. Trụ sở đặt tại Thanh Bình.

Kết quả: Nhân dân và Chính quyền đã được thức tỉnh về cái tai họa của H.Đ.N.D.C.Q.

Các Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc bị bóp chết trong trứng.

6.12.64:

Tổng Liên Đoàn Sinh Viên, Học Sinh

TỰ-DÂN

(TỰ do DÂN chủ) ra đời với các thành phần có quá trình tranh đấu).
(Trích Báo Tất Niên 1964 “ĐẠI ĐOÀN KẾT”, trang 34)


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương