An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Namtải về 1.54 Mb.
trang7/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Từ lòng dân chín mùi ấy,

con đường CÁCH MẠNG dẫn đến Đảng Chính Trị Đối lập
Tổng cộng quần chúng Ký tên tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã lên tới 48’135 người tính cho đến hôm nay 04.04.2013. Con số người ký tên nhập cuộc phải nghĩ đến một TỔ CHỨC cho những chặng đường đấu tranh tương lai:
1) LỰC LƯỢNG HẬU THUẪN TÍCH CỰC
Những chữ ký sẽ còn tăng mạnh. Nếu chỉ là những Bản Văn đòi hỏi của Trí thức, thì CSVN dễ bỏ sọt rác. Chính vì vậy chặng lấy chữ ký hiện nay là tạo một Lực lượng Hậu thuẫn của Quần chúng. Đây là khối quần chúng có Sức mạnh sẵn sàng bạo động. Chính lực lượng Hậu thuẫn này làm cho CSVN phải nể sợ mà không dám bỏ những Văn Kiện đòi hỏi vào sọt rác. Khi Lá Thư của Hàng Giám Mục Việt Nam bị CSVN khinh khi mà bỏ sọt rác, thì khối Giáo dân các Xứ đạo có thể đứng lên để bênh đỡ Chủ chăn của mình.

2) LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC
Từ Lực lượng Hậu thuẫn tiến lên LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC. Con số tổng cộng quần chúng ký tên đã lên tới số rất đông người. Hệ thống các Xứ đạo đã có sẵn một Tổ chức. Nhóm 72 Trí thức và Nhóm Tuyên Bố Công Dân Tự do gồm những người biết cách tổ chức.Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các Nhóm phải nghĩ đến việc liên hệ với nhau để cùng hoà nhịp những đợt đấu tranh đối kháng như một LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP mà mục đích tối hệ trọng và then chốt là BỎ ĐIỀU 4.
3) ĐẢNG CHÍNH TRỊ
Từ một LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG ĐỐI LẬP, chúng ta dễ dàng tiến lên thành lập một ĐẢNG CHÍNH TRỊ. Chúng ta đòi hỏi đa nguyên đa đảng, mà phía ta chưa có một đảng Chính trị, mà chỉ có một lực lượng quần chúng hậu thuẫn ô hợp, thì đó là để lỗ hổng cho đảng CSVN thắng. Cũng vậy, nếu đòi cuộc Trưng cầu Dân ý mà chúng ta chưa có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ, đó là việc đòi hỏi bị cụt giò. ĐẢNG CHÍNH TRỊ phải từ khối quần chúng hậu thuẫn mà sinh ra. Đảng đó phải tổ chức tại Quốc nội và do Quốc nội điều hành. Không thể lấy một đảng thành lập tại Hải ngoại ở những Xa-lông uống xâm banh, rồi rủ nhau đi ăn phở bỏ…, rồi về điều hành cuộc đấu tranh ở Quốc nội được. Quần chúng sẽ không bao giờ tin. Việc lập những Chính phủ lưu vong, lưu bị, lưu manh ở nước ngoài để về chụp lên đầu quần chúng quốc nội, thì đó chỉ là trò hề mà quần chúng quốc nội sẽ bực mình chửi cho thậm tệ.

Đảng Chính Trị Đối Lập Xây Dựng

là một đòi buộc của cuộc CÁCH MẠNG
Từ cao trào quần chúng ĐỐI LẬP, chúng ta đi đến một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP đối với đảng CSVN. Một đàng CSVN cố thủ giữ lại ĐIỀU 4 để nắm quyền lực cho đảng, một đàng quần chúng đòi bỏ ĐIỀU 4 để dành lại quyền cho DÂN. Đó là việc ĐỐI LẬP mà một đảng Chính trị theo cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP phải cùng quần chúng tiếp tục đấu tranh cho đến khi bỏ hẳn được ĐIỀU 4 khỏi Hiến Pháp.
Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP không thể ngưng ở chỗ bỏ được ĐIỀU 4, mà còn phải tiếp tục XÂY DỰNG một thể chế DÂN CHỦ sau khi CÁCH MẠNG đã đấu tranh thành công dành lại quyền cho DÂN. ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG là một đòi buộc của CÁCH MẠNG là trong ý nghĩa này vậy.
Chúng tôi muốn nói đến một số những kêu gọi đấu tranh hiện nay từ những Cá nhân hay từ những Nhóm có thể có những kẽ hở để CSVN vẫn giữ lại quyền lực của họ, tỉ dụ như:

* Kêu gọi Trưng cầu Dân ý có Quốc tế kiểm soát và giao quyền tổ chức Trưng cầu Dân ý cho CSVN. Đây là việc kêu gọi cho phép CSVN gian lận để thắng. Mặt khác, chính những Nhóm kêu gọi như vậy lại không có một Đảng để đối đầu với đảng CSVN.

* Kêu gọi bầu lại Quốc Hội mới, tất nhiên cũng do CSVN đứng ra tổ chức bầu Quốc Hội. Mặt khác, khi phía đối lập chưa thành một đảng Chính trị để cho người ra ứng cử và vận động cho ứng cử viên. Phần thắng sẽ nghiêng hẳn về đảng CSVN.

* Nếu chúng ta đòi một Uûy Ban Độc Lập đứng ra tổ chức Trưng cầu Dân Ý hay tổ chức bầu Quốc Hội mới, mà chúng ta chưa có một đảng Chính trị đối lập, thì làm thế nào chúng ta đứng vào được Uûy Ban Độc Lập Tổ chức.

Tóm lại, với những lời kêu gọi đấu tranh như trên, chúng ta đều thấy rằng phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP, nếu không, hậu quả đấu tranh lại rơi vào quyền lực của đảng CSVN.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay nhằm hai điều chính:1) Bỏ hẳn ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP để chấm dứt quyền lực “tiền định“ dành cho đảng CSVN

2) Khi quyền lực trở về DÂN, chúng ta xây dựng một Thể chế DÂN CHỦ
Cả hai điều trên của CÁCH MẠNG đòi buộc phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 04.04.13

Web: http://VietTUDAN.net

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP

VÀ TƯƠNG LAI ĐẤU TRANH
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.03.13

Web: http://VietTUDAN.net
Trong tuần này, Tác giả PHẠM NHẬT BÌNH viết một bài dài phân tích tỉ mỉ cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP tại Quốc nội với đầu đề: NẾU CSVN CỨ GIỮ HIẾN PHÁP NHƯ CŨ THÌ LÀM GÌ ?

Chúng tôi viết về cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã từ ngày 07.02.2013 với đầu đề GÓP Ý HIẾN PHÁP: CSVN TUNG PHÁO HỎA MÙ, THÌ DÂN HÃY BẮN BẰNG ĐẠN THIỆT. Thực vậy, sau Hội Nghị Trung ương 6 CSVN, đảng đứng trước cảnh phá sản Kinh tế do chính những nhóm lợi ích (THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ) mà đảng bất lực không thể cải cách tận căn nguyên. Dân chúng không còn tin tưởng vào đảng nữa. Tuyên bố sửa đổi Hiến Pháp chỉ là tung pháo hỏa mù để đánh lạc hướng việc bất lực cải cách mô hình Kinh tế tận căn nguyên mà những nhà đầu tư quốc tế và Ngân Hàng Thế giới họp tại Hà Nội nhất thiết đòi hỏi. Kêu gọi dân chúng góp ý chỉ là mỵ dân trong lúc dân không còn tin tưởng vào đảng. PHAN TRUNG LÝ, Chủ nhiệm Uy Ban Pháp Luật của Quốc Hội, đã hồ hởi tưng bừng tuyên bố: "Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân nên nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và sửa đổi Hiến pháp. Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả."

Dân đang lo lắng về tình trạng phá sản Kinh tế và biết thỏm rằng lời kêu gọi trên chỉ là mỵ dân với pháo hỏa mù sửa đổi Hiến Pháp, nên dân sẵn có gậy mà đảng giơ ra, đã cầm chính gậy đó mà đập đảng. “Gậy ông đập lưng ông“ là như vậy ! Lời mỵ dân đã thoát ra khỏi miệng Phan Trung Lý, thì có 4 ngựa (Trọng, Sang, Hùng, Dũng) của đảng cũng không ghìm lại được nữa. NGUYỄN PHÚ TRỌNG và NGUYỄN SINH HÙNG, trước Phong trào Dân chúng ào ào đứng lên đập vào chính TỬ HUYỆT của đảng là ĐIỀU 4, đã tuyên bố lung tung, vô trật tự nhằm đe dọa cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP.Nhận thấy cao trào Dân dùng gậy ông đập lưng ông như vậy, chúng tôi đã chuyển sang Chủ đề PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI kể từ ngày 14.02.2013 để khai triển một loạt bài về CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP:

* Bài 01, ngày 21.02.2013: QUẦN CHÚNG HÓA NHỮNG ĐÒI HỎI VỀ HIẾN PHÁP.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng CSVN đã mặt dầy mày dạn luôn luôn bỏ những Kiến Nghị xây dựng của giới Trí thức vào sọt rác. Vì vậy cuộc Cách Mạng bất bạo động, chỉ bằng Văn Bản của giới Trí thức sẽ bị bỏ vào sọt rác. Người đi cầy, nói hoài mà con trâu cứ ngoảnh cổ làm ngơ không đi, thì phải dùng roi mà quất. Ý thức như vậy, nên tôi viết bài này nhằm kêu gọi giới Trí thức hãy quần chúng hóa cuộc CÁCH MẠNG, nhất là đến Nông dân và Công nhân để hai giới này sẵn sàng dùng liềm và búa mà cắt cổ và bửa vào đầu những tên chai lì điên cuồng khinh khi Dân. Đó là sửa soạn một Lực lượng quần chúng có sức mạnh BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ khi cần tới.* Bài 02 ngày 28.02.2013: ĐÃ BẮT ĐẦU CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP

Lời kêu gọi ký tên của 72 Trí thức đã được nhanh chóng quần chúng hóa. Số người ký tên tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP tăng lên rất mau, trong số đó phần lớn là những bà nội trợ, những nông dân và công nhân từ Hà Nội dọc vào Thanh, Nghệ, Tĩnh. Trong số những người ký tên này, có cả một số Giám mục như Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH, Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP… Đây là những Vị có hậu thuẫn quần chúng Giáo dân Công giáo. Vì vậy mà tôi thấy ĐÃ BẮT ĐẦU CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP.* Bài 03 ngày 07.03.2013: CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP NHẤT THIẾT ĐÒI BỎ ĐIỀU 4

Ngày 01.03.2013, LÁ THƯ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khẳng định nhập cuộc minh nhiên và dứt khoát của toàn thể các Giám mục Việt Nam cho CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Lá thư này phân tích rất tỉ mỉ nội dung của Hiến Pháp, dù nó có đẹp đẽ đến đâu mà còn giữ lại ĐIỀU 4 thì Hiến Pháp đó tự nó nghịch lý trên nguyên tắc và ĐIỀU 4 sẽ biến Hiến Pháp thành một bản văn trên thực tế bắt Dân phải XIN thì đảng mới CHO hay không cho tùy tiện. Hiểu tinh thần ấy của LÁ THƯ, nên tôi viết một bài tóm gọn những ý cốt lõi của lá thư với đầu đề: ĐIỀU 4: NGHỊCH LÝ NGUYÊN TẮC & LOẠN QUYỀN THỰC TẾ, trong đó tôi chứng minh 3 điều: (i) Nghịch lý Nguyên tắc bởi vì Điều 4 tự nó chửi cha những Điều khác dành cho dân được viết cho đẹp trong văn bản; (ii) Loạn quyền Thực tế vì điều 4, khi đưa Hiến Pháp ra áp dụng, thì đảng tùy tiện dùng quyền độc tài từ Trung ương đến Địa phương; (iii) Thủ phạm của Nghịc lý Nguyên tắc và Loạn quyền Thực tế chính là ĐIỀU 4 vậy. Do đó mà tôi kết luận CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP NHẤT THIẾT PHẢI ĐÒI BỎ ĐIỀU 4.* Bài 04 ngày 14.03.2013: ĐIỀU 4: CĂN NGUYÊN THA HÓA CON NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ LÀ LÝ DO PHÁ SẢN KINH TẾ QUỐC GIA

Chúng tôi khai triển những Hệ quả nếu giữ lại ĐIỀU 4 đối với Cá nhân, đối với Xã hội và cho nền Kinh tế Quốc gia. Nhữnng Hệ quả này được thấy rõ trong những chục năm trường dưới quyền đảng CSVN với Điều 4. Cá nhân mất quyền tự do, mất quyền ăn nói, không dược giáo dục triển nở để đến nỗi thoái hóa thành đàn khỉ câm miệng cúi đầu làm theo chỉ thị của đảng. Xã hội không còn quyền lập Hội để bảo vệ, bênh đỡ những khả năng sống chung. Điều thoái hóa to lớn là không có Dân chủ, nghĩa là Dân không có quyền quyết định lựa chọn những người trách nhiệm điều hành Xã hội. Khi còn Điều 4 thì Nhà nước nắm chủ đạo Kinh tế lấy quyền lực độc tài Chính trị nắm trọn Kinh tế để từ đó THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ phát sinh và lan tràn làm phá sản Kinh tế quốc gia.* Bài 05 ngày 21.03.2013: ĐỒNG NHẤT QUAN ĐIỂM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP.

Với việc nhập cuộc của Phong trào “LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÔNG DÂN TỰ DO“ bắt đầu từ ngày 28.02.2013, số người Ký tên trong 3 Nhóm mỗi ngày mỗi đông. Với con số tổng cộng quần chúng đã ký tên đông đảo, chúng tôi thấy cần phải đi đến một sự nhất thống bắt đầu bằng truyền thông sự ĐỒNG NHẤT QUAN ĐIỂM. Khi nghĩ đến liên kết điều hợp hành động, nhất là việc đi đến một Phong trào có Tổ chức, cần phải thống nhất QUAN ĐIỂM đấu tranh trước đã.Viết bài này, chúng tôi nhằm đi tới một Lực Lượng đấu tranh có TỔ CHỨC.


Trở lại bài viết của Tác giả PHẠM NHẬT BÌNH mà chúng tôi nói khi mở đầu bài viết hôm nay. Tác giả nghĩ tới một tương lai đấu tranh với câu hỏi làm đề tài: NẾU CSVN CỨ GIỮ HIẾN PHÁP NHƯ CŨ THÌ PHẢI LÀM GÌ ?

Ngay từ đầu và nhất là trong Bài 05 ngày 21.03.2013 tuần vừa rồi, chúng tôi cũng có những ưu tư như Tác giả PHẠM NHẬT BÌNH và tự trả lời rằng CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP phải tăng cường đấu tranh hơn nữa. Khi nghĩ rằng nếu để CSVN vẫn giữ ĐIỀU 4 trong Hiến Pháp để độc quyền cai trị, thì Dân tộc còn phải gánh chịu tình trạng nô lệ từng những chục năm tới nữa. Ý tưởng này buộc cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đòi bỏ ĐIỀU 4 phải tiếp tục để dân chúng thoát khỏi cảnh nô lệ, bóc lột.

Khi nghĩ đến việc tiếp tục cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi nghĩ đến những điểm sau đây về: (i) Cuộc đấu tranh không thể lùi; (ii) Con đường đấu tranh theo từng chặng; (iii) Chiến thuật đấu tranh ở Hải ngoại hỗ trợ Cách Mạng


(i) Cuộc đấu tranh không thể lùi
Ngày 03.03.2013, ngay sau khi nhận được LÁ THƯ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dứt khoát nhập cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi đã viết một bài với đề tài HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NGỒI TRÊN LƯNG NGỰA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, mà ngồi trên lưng ngựa thì phải tiến tới chứ không lùi được nữa. Cũng vậy, khi những Giám mục như Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH, Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP đã ký nhập cuộc, thì các Ngài không thể lùi được, mà phải tiến tới. Những Giám mục ở Hải ngoại gốc Việt Nam đã long trọng kêu gọi ký tên, cũng không thể lùi được. Con số tổng cộng quần chúng ký tên trong 3 danh sách cũng buộc phải tiếp tục tiến tới.

Cuộc CÁCH MẠNG chỉ có con đường đi tới, chứ lùi không được vì những lý do sau đây:

* Lùi không được bởi vì nếu lùi thì sẽ bị CSVN tìm mọi cách tách lẻ ra mà đàn áp.

* Đồng thời con số tổng cộng quần chúng ký tên, sẵn sàng hy sinh đấu tranh, không cho phép những vị khởi xướng lùi bước.

* Việc lùi bước của những Nhóm khởi xướng còn làm mất niềm tin sau này khi phải tái khởi xướng một cuộc đấu tranh trong tương lai.
(ii) Con đường đấu tranh theo từng chặng
Con số người ký tên nhập cuộc phải nghĩ đến một TỔ CHỨC cho những chặng đường đấu tranh tương lai:
1) LỰC LƯỢNG HẬU THUẪN TÍCH CỰC
Những chữ ký sẽ còn tăng mạnh. Nếu chỉ là những Bản Văn đòi hỏi của Trí thức, thì CSVN dễ bỏ sọt rác. Chính vì vậy chặng lấy chữ ký hiện nay là tạo một Lực lượng Hậu thuẫn của Quần chúng. Đây là khối quần chúng có Sức mạnh sẵn sàng bạo động. Chính lực lượng Hậu thuẫn này làm cho CSVN phải nể sợ mà không dám bỏ những Văn Kiện đòi hỏi vào sọt rác. Khi Lá Thư của Hàng Giám Mục Việt Nam bị CSVN khinh khi mà bỏ sọt rác, thì khối Giáo dân các Xứ đạo có thể đứng lên để bênh đỡ Chủ chăn của mình.

2) LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC
Từ Lực lượng Hậu thuẫn tiến lên LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP CÓ TỔ CHỨC

Con số tổng cộng quần chúng ký tên đã lên tới số rất đông người. Hệ thống các Xứ đạo đã có sẵn một Tổ chức. Nhóm 72 Trí thức và Nhóm Tuyên Bố Công Dân Tự do gồm những người biết cách tổ chức. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc các Nhóm phải nghĩ đến việc liên hệ với nhau để cùng hoà nhịp những đợt đấu tranh đối kháng như một MỘT LỰC LƯỢNG ĐỐI LẬP mà mục đích tối hệ trọng và then chốt là BỎ ĐIỀU 4.


3) ĐẢNG CHÍNH TRỊ
Từ Lực Lượng Đối Lập tiến lên ĐẢNG CHÍNH TRỊ

Từ một LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG ĐỐI LẬP, chúng ta dễ dàng tiến lên thành lập một ĐẢNG CHÍNH TRỊ. Chúng ta đòi hỏi đa nguyên đa đảng, mà phía ta chưa có một đảng Chính trị, mà chỉ có một lực lượng quần chúng hậu thuẫn ô hợp, thì đó là để lỗ hổng cho đảng CSVN thắng. Cũng vậy, nếu đòi cuộc Trưng cầu Dân ý mà chúng ta chưa có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ, đó là việc đòi hỏi bị cụt giò. ĐẢNG CHÍNH TRỊ phải từ khối quần chúng hậu thuẫn mà sinh ra. Đảng đó phải tổ chức tại Quốc nội và do Quốc nội điều hành. Không thể lấy một đảng thành lập tại Hải ngoại ở những Xa-lông uống xâm banh, rồi rủ nhau đi ăn phở bỏ…, rồi về điều hành cuộc đấu tranh ở Quốc nội được. Quần chúng sẽ không bao giờ tin. Việc lập những Chính phủ lưu vong, lưu bị, lưu manh ở nước ngoài để về chụp lên đầu quần chúng quốc nội, thì đó chỉ là trò hề mà quần chúng quốc nội sẽ bực mình chửi cho thậm tệ.


(iii) Chiến thuật đấu tranh ở Hải ngoại hỗ trợ Cách Mạng
Hiến Pháp không phải là của đảng CSVN mà là của toàn dân của một nước. Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và tất cả những đảng viên CSVN, khi nói đến Hiến Pháp, cũng chỉ với tư cách là những người dân. Phía quần chúng góp ý cho Hiến Pháp, dù là Trí thức, Nông dân, Công nhân, Giám mục, Thượng Tọa… cũng đứng ở vị trí người dân đóng góp xây dựng Hiến Pháp. Những người dân này tranh luận về ĐIỀU 4 cho một đảng Chính trị với tên rõ rệt, như đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn, vào trong Hiến Pháp để giữ đặc quyền cai trị “tiền định“ hay không. Không một công dân nào có quyền dùng sức mạnh võ lực bắt ép công dân khác phải chấp nhận một Điều khoản trong Hiến Pháp theo ý riêng của nhóm đảng của mình.

Ý định của đảng CSVN lúc này là muốn dùng võ lực đàn áp những công dân khác để giữ ĐIỀU 4 dành đặc quyền “tiền định” cho nhóm đảng của mình.Để phòng ngừa việc lạm quyền làm ẩu của đảng CSVN, chúng tôi thấy rằng tại nước ngoài, có những Luật sư chuyên môn về Hiến Pháp, nên lập một ỦY BAN nhằm tạo ảnh hưởng Quốc tế NGĂN CHẶN VIỆC ĐẢNG CSVN MUỐN DÙNG VÕ LỰC SỨC MẠNH ĐỂ BẮT ÉP NHỮNG CÔNG DÂN KHÁC PHẢI CHẤP NHẬN ĐIỀU 4 HIỆN HÀNH. Uy Ban này cũng có thể mời những nhà Làm Luật nước ngoài như cố vấn hay dự thính để tăng ảnh hưởng Quốc tế ngăn chặn việc lạm quyền của đảng CSVN. Chúng ta không cần nói nhiều về nhân quyền, tự do, dân chủ trong những phạm trù trừu tượng, mà chỉ nói thực tế là đảng CSVN muốn dùng võ lực đàn áp để cho vào Hiến Pháp ĐIỀU 4 nhằm giữ quyền lực cho riêng đảng.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.03.13

Web: http://VietTUDAN.net

ĐỒNG NHẤT QUAN ĐIỂM

TRONG CUỘC CÁC MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 21.03.13

Web: http://VietTUDAN.net
Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã nổi dậy, những vị khởi xướng đã ngồi trên lưng ngựa và buộc phải tiến tới chứ không thể lùi. Những vị khởi xướng này đã trải qua những năm trường với những kinh nghiệm về tính ba đá, ngu xuẩn và điên cuồng của CSVN có thể dùng sức mạnh đàn áp để cố thủ giữ lấy quyền hành. Nhưng những vị ấy vẫn lấy quyết định leo lên lưng ngựa và đi trên con đường đấu tranh.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP được khởi xướng với 72 nhà Trí thức, với Bản Tuyên Bố Của Công Dân Tự Do bởi giới Truyền Thông Bloggers và với Lá thư Góp ý sửa đổi Hiến Pháp bởi chính Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Cuộc CÁCH MẠNG được quần chúng hóa rất mau chóng. Số người Ký tên tham gia, trong một thời gian ngắn, tính đến ngày hôm nay 21.03.2013 lúc 06 giờ 30 phút, đã lên tới con số 33’149 người đã ký tên.

Tuy nhiên trên đường tiến tới của CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi nhận thấy có một số những ý kiến mà chúng tôi coi đó chỉ là những hiểu lầm hoặc những ý kiến chưa đi vào sâu xa về mục đích rõ rệt của cuộc đấu tranh. Bài viết hôm nay muốn đưa ra những ý kiến hiểu lầm hay chưa tìm tòi kỹ vào chiều sâu, trong mục đích đưa đến ĐỒNG NHẤT QUAN ĐIỂM TRONG CUỘC CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này. Khi những quan điểm chưa được ĐỒNG NHẤT thì dễ tạo nguồn cho chia rẽ nhất là CSVN luôn luôn tìm mọi cách để chia rẽ chúng ta. Đứng ở phương diện tích cực, thì sự ĐỒNG NHẤT QUAN ĐIỂN làm cho cuộc CÁCH MẠNG càng ngày càng tăng sức mạnh.

Chúng tôi muốn chú thích về những điểm sau đây:

=> Kiến nghị mang ý nghĩa chấp nhận tà quyền CSVN ?

=> Bỏ Điều 4: tử huyệt làm tan đảng CSVN

=> Bỏ Điều 4: chính là làm CÁCH MẠNG theo đúng ý nghĩa

=> Không thể tin vào CSVN và việc Kiểm soát Quốc tế

=> Những chặng đường tiến của CÁCH MẠNG
Kiến nghị mang ý nghĩa chấp nhận tà quyền CSVN ?
Trong quá khứ, một số Kiến Nghị do Trí thức gửi lên Chủ tịch nước hay Thủ tướng đã bị phê bình rằng đó là việc chấp nhận tà quyền CSVN mà chúng ta luôn luôn phủ nhận. Chúng tôi thấy lời phê bình này có những lý do đúng. Chính vì vậy, năm vừa rồi, một Kiến Nghị được Trí thức Quốc nội và Hải ngoại cùng ký đã bị chỉ trích rất gắt gao. Để làm giảm căng thẳng của những lời phê bình, chúng tôi đã cắt nghĩa rằng đó có lẽ chỉ là do việc “Đề lầm Địa chỉ “ của Kiến Nghị mà thôi.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP lần này đưa ra những đòi hỏi sửa đổi Hiến Pháp được thực hiện rất đúng đắn và không thể được coi là chấp nhận tà quyền CSVN vì những lý do sau đây:

* Việc sửa đổi Hiến Pháp là do chính CSVN đưa ra

* Chính CSVN kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp”

* Nếu Dân cứ yên lặng không đứng lên đòi hỏi những Điều khoản phải sửa đổi, thì CSVN tự động tuyên bố là Dân đã chấp nhận Bản Hiến Pháp do chính CSVN rặn ra và tiếp tục kéo dài Cơ chế CSVN hiện hành trong những chục năm nữa.

* Việc góp ý đòi hỏi sửa đổi này được đề gửi cho Uûy Ban Sửa Đổi Hiến Pháp thuộc Quốc Hội, chứ không phải “đưa lên “ cho quyền lực CSVN như đảng CSVN (Nguyễn Phú Trọng), như Chủ tịch nước (Trương Tấn Sang), như Thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng). Vì vậy việc góp ý đòi hỏi sửa đổi những Điều khoản trao cho Uûy Ban Sửa Đổi Hiến Pháp của Quốc Hội không thể coi là việc chấp nhận tà quyền CSVN.


Bỏ Điều 4: tử huyệt làm tan đảng CSVN
Uy BAN SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP của Quốc Hội không cần phải tốn công hao sức viết ra một Bản Dự Thảo Hiến Pháp để tiêu xài tiền thuế của Dân. Uûy Ban có thể sao chép lại bất cứ một Bản Hiến Pháp nào của một nước tự do như Pháp, Đức, Ý, Hoa kỳ… Chính Uûy Ban cũng phải công nhận rằng những Bản Hiến Pháp của các nước này là đúng đắn. Nhưng CSVN cố tình thêm vào Điều 4: (Điều 4) đã dành quyền Chính trị cho độc đảng với độc tôn một Chủ nghĩa riêng của đảng: “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Điều 4 này đã phá tan những Điều khoản khác vẽ voi vẽ vượn tốt đẹp cho Dân để Dân muốn đòi voi đòi vượn phải chịu phủ phục dưới chân đảng CSVN mà van lậy xin xỏ. Hiến Pháp trở thành một bản liệt kê những điều “XIN-CHO “ mà quyền cho hay không là đảng CSVN.

Vì vậy bỏ ĐIỀU 4 là đòi CSVN phải đi vào TỬ HUYỆT. Đảng CSVN không còn Lý tưởng, mà chỉ nhằm cướp bóc vật chất. Nếu bỏ Điều 4 không cho quyền cướp của cải nữa, thì không ai nhập cái đảng cướp “không còn quyền “ đó làm gì để mà bị phỉ nhổ.


Bỏ Điều 4: chính là làm CÁCH MẠNG theo đúng ý nghĩa
Chúng tôi gọi việc đòi hỏi bỏ Điều 4 của Hiến Pháp là Quần chúng làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Thực vậy Bỏ Điều 4 là làm CÁCH MẠNG theo đúng nghĩa. CÁCH MẠNG khác với CẢI TỔ. Khi một hệ thống Tổ chức quyền hành vẫn còn có thể áp dụng, chỉ cần sửa đổi một số chi tiết để kiện toàn hệ thống Tổ chức, người ta gọi là CẢI TỔ hay CẢI CÁCH. Nhưng khi hệ thống Tổ chức sinh ra những điều quá ác nghiệt mà quuyền lực vẫn cố thủ nắm lấy để tiếp tục làm những điều ác nghiệt, khối người phải chịu đựng những ác nghiệt ấy NỔI DẬY đòi phải bỏ hẳn hệ thống Tổ chức để xây dựng một hệ thống mới, thì lúc đó gọi là CÁCH MẠNG. Những điều vẽ vời trong Hiến Pháp 1992 có những điều có thể áp dụng được, nhưng chính Điều 4 tàn phá những Điều khoản còn có thể áp dụng kia. Vì vậy việc đòi hỏi bỏ hẳn Điều 4 chính là CÁCH MẠNG theo đúng ý nghĩa vừa diễn tả. Phải bỏ hẳn Điều 4 để Dân giữ quyền làm chủ. Khi Dân lấy lại quyền làm chủ rồi, thì Dân mới có thể xây dựng những điều tốt đẹp hơn. Khi kêu gọi việc Ký tên tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi đã liệt kê ra một số hậu quả tàn nhẫn lên Dân chúng khi giữ Điều 4, thì Dân mới có thể đạt được những gì tốt đẹp, tỉ dụ:

BỎ ĐIỀU 4 để có Tự do, Dân chủ, nếu không, đảng giữ quyền độc tài sinh sát

BỎ ĐIỀU 4 để nhân quyền được tôn trọng, nếu không, đảng độc tài chà đạp dân

BỎ ĐIỀU 4 để có Công lý và Hòa bình, nếu không, đảng làm bất công và dân không yênBỎ ĐIỀU 4 để có Tư hữu và Tự do Kinh doanh, nếu không, đảng độc quyền KT và biển thủ

BỎ ĐIỀU 4 để không bị cưỡng chiếm nhà đất, nếu không, dân oan lan tràn

BỎ ĐIỀU 4 để Công nhân có nghiệp đoàn độc lập, nếu không, đảng bán sức lao động

BỎ ĐIỀU 4 để phát triển Kinh tế do dân và cho dân, nếu không, Kinh tế thuộc đảng

BỎ ĐIỀU 4 để chính Dân diệt Tham nhũng, Lãng phí, nếu không Tham nhũng tiếp tục

BỎ ĐIỀU 4 để toàn Dân bảo toàn Đất Tổ, nếu không, đảng độc quyền bán nước
Không thể tin vào CSVN và việc Kiểm soát Quốc tế
Có những người hay Nhóm nêu lên việc tranh đấu đòi hỏi : “Đòi CSVN tổ chức cuộc Trưng cầu Dân ý có Quốc tế kiểm soát “. Nêu lên đòi hỏi này tức là những người hay Nhóm đã quá tin vào CSVN và Quốc tế. Đòi hỏi này với sự ngây thơ tin tưởng vào CSVN đứng tổ chức và Quốc tế đứng ra kiểm soát có thể rơi vào cái bẫy của CSVN để rồi sau đó mình ân hận về tính ngây thơ, thì đã quá muộn. Chúng tôi lo lắng rằng khi Lực lượng CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP lớn mạnh nhất định đòi BỎ ĐIỀU 4 cho bằng được, mà CSVN thấy mình ở thế phải nhượng bộ, thì CSVN có thể chấp nhận đề nghị dành cho họ đứng ra Tổ chức Trưng cầu Dân ý và mời Quốc tế đứng ra Kiểm soát. Khi họ chấp nhận đòi hỏi này, thì phần thắng là về phía CSVN.

* CSVN đứng tổ chức Trưng cầu dân ý

Lấy một tỉ dụ nhỏ về một cuộc Họp tranh luận giữa hai phía đối kháng A và B. Những người quen tổ chức những cuộc Họp sẽ thấy rằng phía A không thể giao cho phía B đứng tổ chức cuộc Họp và làm Chủ Tọa, ngược lại cũng vậy. Nếu đấu tranh giao cho phía địch (CSVN) đứng tổ chức cuộc Trưng cầu Dân ý, thì CSVN sẽ dùng mọi thủ đoạn xảo trá, gian lận cuộc Trưng cầu Dân ý. Đảng CSVN có 3 triệu đảng viên kiểm soát từ Tổ, Phưỡng, Xã, Huyện, Quận, Tỉnh…, mà có quyền Tổ chức Trưng cầu Dân ý, thì họ sẽ tổ chức gian giảo từ dưới lên trên. Họ dùng quyền độc tài áp chế những ai đối kháng những gian giảo của họ, thậm chí thủ tiêu. Trao quyền cho CSVN tổ chức Trưng cầu Dân ý, thì có nghĩa là giao cho họ mọi quyền xảo trá cuộc Trưng cầu Dân ý.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương