An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam


Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọngtải về 1.54 Mb.
trang6/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọng

không phải là chỉ nguyên cho Người Việt Hải ngoại,

mà cho cả Dân tộc
Ở phần trên, trong câu trả lời chót, Gs Bích đã để lòi cái đuôi chồn ra là muốn ngày 30/4 là ngày vui mừng quật khởi chứ không phải là ngày than khóc, nghĩa là Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN. Trong lá thư biện bạch trên Diễn Đàn, Giáo sư cũng nói rõ điều đó. Như vậy, Gs Bich coi việc HẬN là xấu phải xóa bỏ đi. Đây là việc lầm lẫn lớn của Gs Bích.

Trong VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của LÊ VĂN ĐỨC được hiệu đính bởi LÊ NGỌC TRỤ, do nhà xuất bản KHAI TRÍ, thì chữ HẬN được định nghĩa là : »Giận, Oán trong lòng : Oâm hận, Thù hận, Oán hận «. Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau : « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn (Il hait le mensonge : Hắn ghét nói dối).

Như vậy chữ HẬN tự nó không có gì là xấu để Gs Bích phải chủ trường xóa bỏ chữ đó đi. Chỉ có CSVN mới ghét chữ đó vì chúng đã làm những điều tàn ác và không muốn dân chúng Việt Nam dùng chữ HẬN để nhắc ra những tội ác của chúng, nhất là ghi cái ngày QUỐC HẬN 30/4 này vào Lịch sử để các Thế hệ con cháu truyền lại cho nhau. Nếu Gs Bích ghét chữ HẬN có lẽ vì đã bị CSVN nhồi sọ cho mà thôi hoặc là muốn chiều theo ý của CSVN.Không những chữ HẬN tự nó không có gì đáng ghét, mà nó còn làm nền tảng sức mạnh để con người tăng thêm ý chí đi tới mục đích cuối cùng. Câu nói tiếng Pháp : « Il hait le mensonge : Hắn ghé nói dối « cho thấy rằng ý chí nói sự thật cần phải có lòng ghét cay ghét đắng việc nói dối làm sức mạnh để con người có can đảm nói sự thật. Việc hận thù đối với nói dối là nền tẳng tăng cường cho ý chí nói sự thật. Nếu Gs.Bích muốn quật cường chống Cộng, thì phải cần sự OÁN HẬN trong lòng của mọi người đối với những tội ác của Cộng sản, thì lúc đó ý chí chống Cộng mới tăng sức mạnh đi tới cùng.

Ngay trong Tôn Giáo, việc oán hận đối với tội lỗi cũng là điều cần thiết để người ta tăng ý chí tránh tội lỗi. Nếu Gs.Bich là người Công Giáo và khi xưng tôi, phải có lòng oán ghét tội lỗi thì mới là thành thực. Còn xưng tội xong, không coi tội lỗi là thù, mà còn coi là bạn, thì sẽ tái phạm rất dễ dàng.


HẬN ai ?

Có thể là hận chính mình vì mình đã làm những điều ác trong quá khứ mà bây giời mình phải thù oán những điều ác do mình làm ra để lấy sức mạnh và can đảm cho ý chí quyết tâm làm điều thiện.

Có thể là hận những người đã gây tội ác cho mình và cho những người chung quanh. Từ cái lòng hận của mình, còn phải phổ biến sự oán hận ấy cho những người chung quanh để mọi người cùng một ý chí bài trừ thủ phạm mang tội ác đến cho mọi người.

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã đã đặt mối oán thù giữa người Nữ và con rắn. Bà Eva đã nghe lời con rắn để Nhân loại phạm tội bất trung. Con rắn tượng trưng cho quỷ làm điều ác. Người Nữ là cội nguồn Nhân loại. Như vậy Nhân loại phải mang trong lòng mối HẬN đối với quỷ (con rắn) là tội lỗi. Cái mối HẬN này là cần thiết để Nhân loại có sức mạnh mang ý chí xua đuổi trước tiên những điều ác để sau đó thực hiện ý chí làm điều lành.


NGÀY QUỐC HẬN 30/4
Ngày Quốc Hận 30/4 là ngày của TÂM HỒN không phải chỉ riêng cho những Người Việt buộc lòng phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn nơi xứ người, mà còn là ngày của TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đã và đang phải cúi đầu chịu đựng những hậu quả tàn ác của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực áp đặt lên Lãnh thổ Việt Nam. Ngày 30/4 chi là một ngày tượng trưng cho muôn ngày thù oán Cộng sản đã trải qua bao chục năm trường từ khi ác tặc Hồ Chí Minh phục vụ cho Cộng sản quốc tế mang Chế độ Cộng sản ngoại lại về bắt Dân Tộc phải chịu đựng.
* Cái ngày Hồ Chí Minh áp đặt chủ thuyết Cộng sản ngoại lai lên Miền Bắc là ngày QUỐC HẬN bởi vì nếu không phải sống dưới chủ thuyết Cộng sản thì đất nước Việt Nam đã được phát triển ngang hàng với các nước đã phát triển trong vùng vì Dân tộc Việt không thua kém thông minh và lãnh thổ của Ong Cha để lại đầy tài nguyên, với đồng nội phì nhiêu, biển cả phong phú thủy sản.

* Cái ngày bắt đầu Cải Cách Điền Địa giết bao trăm ngàn người là ngày QUỐC HẬN.

* Cái ngày CSVN âm mưu với Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954 là ngày QUỐC HẬN.

* Ngày Tết Mậu Thân giết bao ngàn người ở Huế là ngày QUỐC HÂN

* Ngày xua quân Miền Bắc vào Miền Nam, lấy chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đặt mìn phá cầu cống, bỏ lựu đạn nổ giết những trẻ em ở trường học, ở chợ búa làm chết dân lành… là ngày QUỐC HẬN

* Ngày Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký dâng Biển, Đảo cho Tầu là ngày QUỐC HẬN.

* Ngày Quốc Hội Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để làm mồi cho ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN

* Ngày 30/4, Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam là ngày QUỐC HẬN. Ngày này trượng trưng cho tất cả những ngày trên đây, không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi, chết chìm trên biển cả, hay chết đói lả người trong rừng núi, mà còn chung cho cả DÂN TỘC VIỆT NAM.

* Những trại Cải tạo cầm tù lâu năm làm bao gia đình thân nhân đau khổ là những trại QUỐC HẬN.

DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ý chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC.


Tại sao không chọn ngày Quốc Hội Mỹ quyết định

ngưng viện trợ để làm NGÀY NAM VN hay ngày VNCH ?
Trở lại những câu trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ « của Thầy Bích. Thầy cứ than là khó khăn không biết chọn ngày nào cho cái Ong Mỹ nào đó. Việc Ong Mỹ, với góp ý của Thầy Bích, chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN là một xúc phạm đến TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đang oán hận những tội ác của CSVN từ Hồ Chí Minh cho đến nay. Mối hận này làm NỀN TẢNG cho DÂN TỘC cùng đứng lên quyết loại trừ tội ác. Chính Tôn Giáo cũng khuyên phải oán hận những điều ác để mới thành tâm thực hiện điều lành.

Thầy Bích nói rằng Ong Mỹ bí lối không biết chọn ngày nào, nên đành phải chọn ngày 30/4 xúc phạm cả TÂM HỒN của một DÂN TỘC.

Tôi xin chỉ cho Thầy Bích và Ong Mỹ một ngày rất tượng trưng để mà chọn. Đó là chọn ngày mà QUỐC HỘI MỸ QUYẾT ĐỊNH CẮT VIỆN TRỢ CHO VNCH làm ngày Nam Việt Nam hay ngày VNCH. Cái ngày này không những không xúc phạm đến TÂM HỒN HẬN của Dân Tộc Việt Nam, mà còn tăng cuờng cho MỐI HẬN mà Dân Tộc đang mang trong TÂM HỒN vậy.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 17.04.2013. Cập nhật 18.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net


ĐOÀN VĂN VƯƠN:

TIẾNG PHÁO LỆNH TIÊN PHONG

CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 11.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net

Nội dung bài này được viết lần thứ nhất ngày 04.04.2013 với đầu đề PHIÊN TOÀ XỬ ĐOÀN VĂN VƯƠN HAY PHIÊN TÒA DÂN XỬ CƠ CHẾ CSVN khi CSVN đưa Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN ra xử. Trong bài viết lần thứ nhất này, chúng tôi không quan tâm đến kết quả phiên xử mà chỉ nhắc lại rằng nếu Gia đình Ông bị kết án nặng thì bản án này chính là cái lỗi của hệ thống Cơ chế CSVN chứ không phải là phản ứng nổ bom tự chế của Ông khi mà CSVN dàn binh bố trận Công an và Quân đội đến cưỡngh chế đất đai, phá nhà cửa của Gia đình Ông. Khi viết bài này, thì Phiên tòa chưa kêu án.Lần thứ hai ngày 06.04.2013, tôi cập nhật bài trên đây sau khi đã biết việc kêu án nặng nề cho Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN. Trong những năm gần đây, chúng ta sống trong khung cảnh của những cuộc CÁCH MẠNG tại Bắc Phi Châu và Trung Đông. Những cướp bóc của các chế độ độc tài làm quần chúng kiệt quệ đói ăn, nên dân nổi dậy với bạo động để tìm quyền sống, nhất là cho dạ dầy. Việt Nam chưa có cuộc NỔI DẬY như Bắc Phi và Trung Đông mặc dầu dân đã bị Cơ chế CSVN đàn áp và cướp bóc đến cùng cực. Hành động của Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN ném bom tự chế là đường cùng khi mà tài sản của Gia đình Ông bị cưỡng chiếm. Quần chúng ca tụng Gia đình Ông can đảm và chúng tôi đã coi hành động của Gia đình Ông VƯƠN là tiếng pháo lệnh tiên phong cho một cuộc CÁCH MẠNG phải xẩy ra ở Việt Nam. Hiện nay cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã bắt đầu và tiến triển trong bất bạo động. Tuy vậy Phong trào Ký tên tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP được nhanh chóng quần chúng hóa là sửa soạn một SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ sẵn sàng bùng nổ nếu CSVN vẫn mặt dầy mày dạn điên cuồng dùng sức mạnh đàn áp. Cập nhật bài ngày 06.04.2013, nhân việc kết án bất công của CSVN, chúng tôi đã kêu gọi SỰ PHẪN NỘ CỦA QUẦN CHÚNG, TRƯỚC BẢN ÁN BẤT CÔNG, PHẢI ĐÁNH THẲNG VÀO CÁI GỐC HỆ THỐNG CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH, chứ đừng đi lòng vòng tỉa lá, sửa hoa phát xuất từ cái gốc tàn ác của CSVN.

Hôm nay 11.04.2013, cập nhật nội dung lần thứ ba bài viết ngày 04.04.2013, chúng tôi nói về cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay phải nhất thiết đòi cho bằng được việc DỨT BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP vì chính cái Điều 4 này là thủ phạm gốc rễ làm sinh ra những cành lá tha hóa cá nhân, xã hội và tàn phá kinh tế.Cập nhật nội dung hôm nay, chúng tôi lấy đầu đề : ĐOÀN VĂN VƯƠN: TIẾNG PHÁO LỆNH TIÊN PHONG CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, với những điểm sau:

=> Phiên tòa xử ĐOÀN VĂN VƯƠN chính là Phiên tòa xử hệ thống Cơ chế CSVN

=> Kết án nặng Gia đình Ông VƯƠN thì dân xử tận gốc Cơ chế cưỡng chiếm tư hữu

=> Phải dứt bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, thủ phạm cội nguồn của mọi tha hóa


Phiên tòa xử ĐOÀN VĂN VƯƠN

chính là Phiên tòa xử hệ thống Cơ chế CSVN
Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN đã bắt đầu. Nó rơi đúng vào khoảng thời gian mà quần chúng đang làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nhất thiết đòi BỎ ĐIỀU 4. Cái ĐIỀU 4 này là cái gốc làm phát sinh ra những cành lá loạn xạ như vụ cưỡng chế đất đai do Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN dầy công xây đắp.

Chúng tôi đã đọc trên Diễn Đàn những bài viết về Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN. Trong những bài viết này, chúng tôi chú ý đặc biệt đến bài của Tác giả NGUYỄN VĂN THẠNH. Theo Tác giả, cái sai là từ HỆ THỐNG SAI để đưa đến hậu quả Dân oan nằm la liệt và những vụ cưỡng chế đất đai bằng võ lực của Nhà Nước. Tác giả viết:

Nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hiện hệ thống sai này thì chắc chắn sẽ sinh ra nhiều dân oan cũng như nhiều tỷ phú trúng đất đền bù cũng như sản sinh ra bầy sâu tham nhũng từ đất cát.

Anh Vươn nếu có công thì công của anh là làm cho hệ thống sai lâu nay âm ỉ, ít người chú ý trở thành nhức nhối. Chỉ khi nào chúng ta sửa được lỗi hệ thống trong chính sách đất đai thì hành động của anh Vươn mới có ý nghĩa. Mọi chuyện xét xử nặng tội hay tha bỏng cũng chỉ làm cho những Đoàn Văn Vươn khác xuất hiện mà thôi, không thể khác hơn được.

Hãy trả lại quyền sở hữu tư nhân đất đai, trả lại tính thị trường cho đất đai. Vận hành nền kinh tế tư nhân để các chủ thể thuận mua vừa bán. Trong hệ thống kinh tế thị trường tự do thì đất cũng chỉ là một nhân tố của nền kinh tế. Nó phải tuân theo qui luật kinh tế thị trường. Vai trò của chính quyền trong hệ thống này chỉ là trọng tài chứ không phải là chủ nhân ông để rồi đi cho thuê hay thu hồi.”
CSVN xử Gia đình Ong VƯƠN là xử cái ngọn

Cái ngọn ấy nếu không có cái gốc sinh ra, thì không bao giờ có được. Nếu không có cái sai trái của Cơ chế CSVN, thì không thể có vụ Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN bị cưỡng chế. Nếu CSVN xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN ở cái lỗi nào đó của Gia đình Ong, thì hãy xử trước đã cái gốc sai lầm của chính mình là hệ thống đất đai và quyền lực độc đoán của chính Cơ chế CSVN.

Khi Cộng sản nắm quyền ở đâu, họ truất hữu đất đai để gọi là đất đai thuộc về toàn dân mà đảng Cộng sản tự nhận quyền quản trị đất đai ấy của toàn dân. Đây là hệ thống thâu gọn đất đai và tài nguyên quốc gia về cho đảng độc tài. Tại Nga, dưới chiêu bài Cải Cách Điền Địa, đảng CS Nga thâu hồi đất đai về cho đảng để tổ chức Kolkhoz và Soukhoz mà nông dân có tư hữu đất biến thành những công nhân đồng nội làm việc cho đảng. Những cuộc Cải Cách Điền địa tại Trung quốc và Việt Nam cũng chỉ là việc truất hữu để trở thành công hữu mà đảng Cộng sản có quyền quản trị. Mặt khác, đảng Cộng sản lại giữ độc tài độc đảng Chính trị. Quyền lực độc tài độc đảng che chở cho nhau để phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG có ô dù của đảng che chở.

Cái hệ thống truất hữu, thu đất đai về cho đảng quản trị với quyền lực độc tài là CÁI GỐC SAI LẦM làm phát sinh ra những cái ngọn.


DÂN xử CSVN là xử chính Cái Gốc sai lầm

Những lớp người DÂN OAN phải nằm la liệt khiếu kiện về đất đai bị cưỡng chiếm chỉ là cái ngọn từ cái gốc sai lầm của Cơ chế CSVN mà sinh ra. Đã đến lúc Dân phải xử chính cái gốc sai lầm ấy để chấm dứt nạn Dân Oan khiếu kiện mà không được cứu xét. CSVN không thể cứu xét những đơn khiếu kiện ấy vì họ thấy rõ những sai lầm của cái gốc của chính họ mà họ không thể hoặc không muốn sửa sai vì quá tham lam giữ quyền chính trị độc tài và quyền quản trị đất đai để thủ lợi riêng cho từng cá nhân đảng viên.

Khi nói đến cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay, chúng tôi đã viết về những khẳng định sau đây:

* BỎ ĐIỀU 4 để có Tư hữu và Tự do Kinh doanh, nếu không, đảng độc quyền KT và biển thủ* BỎ ĐIỀU 4 để không bị cưỡng chiếm nhà đất, nếu không, dân oan lan tràn

* BỎ ĐIỀU 4 để phát triển Kinh tế do dân và cho dân, nếu không, Kinh tế thuộc đảng

* BỎ ĐIỀU 4 để chính Dân diệt Tham nhũng, Lãng phí, nếu không Tham nhũng tiếp tục

Điều 4 Hiến Pháp là thủ phạm cho mọi loạn quyền đối với Dân và những loạn quyền ấy được đảng độc tài che chở cho nhau.

Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN làm bùng lên Phong trào phản đối của quần chúng. Phong trào phản đối này phải đi vào cái gốc sai lầm của Cơ chế mà thủ phạm chính yếu của những sai lầm ấy là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Không bỏ được ĐIỀU 4, thì cái gốc sai lầm ấy vẫn tiếp tục và Dân vẫn phải chịu đựng những cành lá lạc loài do cái gốc ấy sinh ra !
Kết án nặng Gia đình Ông VƯƠN

thì dân xử tận gốc Cơ chế cưỡng chiếm tư hữu
Chúng tôi viết bài về Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN ngày 04.04.2013, nghĩa là trước khi kết thúc Phiên Tòa. Điều quan tâm của chúng tôi không phải là Phiên Tòa tuyên bố tha bổng hay kêu án nặng, trung bình hay nhẹ.

Quần chúng đã ủng hộ phản ứng của Gia đình Ong VƯƠN trước cảnh cưỡng chế được CSVN bài binh bố trận hùng hậu với quân đội, công an. Ngày nay, dân chúng hầu như cả nước đều mong muốn Phiên Tòa tuyên bố Gia đình Ông VƯƠN vô tội. Nhưng kết quả của Phiên Tòa:

Bản Tin của Thanh Phương RFI:

Hôm nay, 05/04/2013, kết thúc phiên xử về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng đã kết án ông Đoàn Văn Vươn 5 năm tù giam với tội danh “giết người”, đúng theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Cùng bị xử với tội danh “Giết người “, em trai của ông Vươn là Đoàn Văn Quý bị 5 năm tù, anh trai Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù và Đoàn Văn Vệ, cháu ông Vươn, lãnh án 2 năm tù.

Hai phụ nữ ra tòa lần này với tội danh “chống người thi hành công vụ”, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Vươn, bị phạt 15 tháng tù treo, thử thách 30 tháng và bà Phạm Thị Báu bị phạt 18 tháng tù treo, thử thách 36 tháng.

Tòa đã tuyên án bản án như trên, mặc dù trong lời nói sau cùng trước tòa hôm qua, ông Đoàn Văn Vươn vẫn khẳng định, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xem quyết định cưỡng chế thu hồi đất là trái pháp luật, có nghĩa là lực lượng cưỡng chế đến nhà ông vào ngày 05/01/2012 không phải là những người thi hành công vụ, vì vậy không thể quy kết ông chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Đoàn Văn Vươn tuyên bố là « do bức xúc trước quyết định cưỡng chế » nên gia đình ông mới chống lại chứ họ đều không muốn gây nên chết người. Cho nên ông đề nghị tòa xét lại tội danh « giết người ». Các bị cáo khác cũng đã đề nghị xem xét lại tội danh.

Về phần hai bị cáo Nguyễn Thị Thương ( vợ ông Đoàn ) và bà Phạm Thị Báu đều khẳng định là ngày hôm đó, họ đưa con đi học rồi đứng trên đê, chứ không có mặt ở hiện trường và họ bị bắt ngay tại đê, nhưng công an lại ghi là họ bị bắt ở hiện trường.”

Kết quả Phiên Tòa như vậy chắc chắn làm quần chúng, nhất khối DÂN OAN khắp nước, phẫn nộ. Phiên Tòa xử Gia đình Ong ĐOÀN VĂN VƯƠN chỉ là một trong muôn vàn cái ngọn từ cái gốc hệ thống Cơ chế CSVN sinh ra.

SỰ PHẪN NỘ CỦA QUẦN CHÚNG PHẢI ĐÁNH THẲNG VÀO CÁI GỐC HỆ THỐNG CƠ CHẾ CSVN HIỆN HÀNH mà thủ phạm chính yếu là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP dành quyền lực “tiền định “ cho độc đảng CSVN.
Phải dứt bỏ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP,

thủ phạm cội nguồn của mọi tha hóa
Gia đình Ông ĐOÀN VĂN VƯƠN được quần chúng cả nước coi như là những người can đảm và đã khai hỏa tiếng pháo lệnh cho một cuộc CÁCH MẠNG quần chúng. Cách Mạng đang diễn ra hiện nay là cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP mà những người chủ xướng như nhóm 72 NHÀ TRÍ THỨC , nhóm của BẢN TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO, nhất là LÁ THƯ GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM. Số người ký tên công khai tham gia CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã lên tới 49’415 người tính cho đến lúc chúng tôi đang viết đoạn này lúc 12 giờ 10 ngày 11.04.2013.

Theo tinh thần mà chúng tôi đã khai triển từ lâu là phải dồn toàn lực đánh vào cái căn nguyên phát sinh tha hóa, tức là cái gốc cội nguồn, chứ đừng mất sức tỉa lá bẻ hoa ở cái ngọn để CSVN theo chiều lừa bịp mà vẫn tiếp tục cái gốc Cơ chế.


Một số Phong trào chỉ đánh vào cái ngọn

Trong nhiều năm nay, một số Phong trào hô hào tranh đấu gần đây nhất, nhưng lại chỉ ở cái ngọn.Tỉ dụ 1: Phong trào ký Thỉnh Nguyện Thư lên TT.OBAMA được cổ võ rầm rộ và được một số người dám dùng những chữ là “Hội Nghị Diên Hồng“ cứu tinh Quê Hương. Phong trào chú ý đến việc cúu một Nhạc sĩ Việt Khang đang bị đàn áp. Ngoài ra, người chính yếu chủ xướng Phong trào lại không dám nói đến việc “lật đổ Cơ chế CSVN“. Việc cứu Quê Hương là do người Việt mình mà lực lượng nồng cốt là tại Quốc nội, chứ không phải từ Hải ngoại. Nhờ TT.OBAMA, trong khi ấy Hoa kỳ phải tính toán đổi chác quyền lợi của nước họ. Rồi nữa, khi cái gốc Cơ chế CSVN còn chình ình ra đó, thì nó sẽ mọc ra muôn vàn cành lá thê thảm như trường hợp Việt Khang.

Tỉ dụ 2: Những ngày gần đây, một số người như hứng khởi với cuộc điều trần tại Hạ Viện Hoa kỳ về Nhân quyền hoặc lên tiếng ca tụng việc Mỹ-Việt tái thảo luận về Nhân quyền tại Hà Nội trong tháng tư này. Điều trần về những trường hợp mất Nhân quyền tại Hạ Viện Mỹ hay thảo luận về những vi phạm Nhân quyền tại cuộc họp Việt-Mỹ tại Hà Nội cũng chỉ là đưa ra những cái lá ngọn héo hay những cái hoa bị sâu ăn. Nếu phía Mỹ tích cực đòi hỏi cắt tỉa lá,hoa, ngọn héo, thì phía CSVN dễ dàng trao những lá, ngọn, hoa ấy cho Mỹ đem về Hoa kỳ là xong. Điều quan trọng là cái GỐC XẤU CƠ CHẾ CSVN vẫn nằm chình ình ra đó để lại mọc ra những lá, ngọn, hoa thê thảm khác.

Nhiều lúc, chúng ta có cảm tưởng rằng việc than vãn về Nhân quyền này mà không động đến cái gốc là việc cải thiện cho chính cái gốc để cái gốc ấy vẫn tồn tại. Cái gốc Cơ chế CSVN tiếp tục tồn tại mới là đại họa cho Dân tộc, chứ không phải mấy cành lá, hoa mà các Phong trào mất sức lực la hét. Hãy dồn lực vào việc đào cái gốc Cơ chế CSVN mà đốt nó đi.


Điều 4 Hiến Pháp là gốc cái đẻ thêm những gốc con cho Cơ chế

Nói về Mô hình Kinh tế Mafia CSTQ và CSVN, các nhà đầu tư quốc tế đòi hỏi phải cải cách tận căn nguyên. Tận căn nguyên ở đây có nghĩa là chính cái gốc Cơ chế. Ông ZOELLIK, cựu Chủ tịch Ngân Hàng Thế giới, và Bà LAGARDE, Tổng Giám độc Quỹ Tiền Tệ Quốc tế, đã phải họp báo tại Bắc Kinh để yêu cầu Trung quốc phải cải tổ Mô hình Kinh tế tận căn nguyên, nhưng hai người đều phải than rằng đây là việc rất khó khăn vì động chạm đến sự tồn tại của chính Cơ chế quyền lực mà đảng Cộng sản luôn luôn cố thủ giữ lấy.

Nói về THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, chúng tôi luôn luôn phân tích rằng đây không phải là thuộc cá nhân mà là thuộc Cơ chế quyền lực Chính trị nắm trọn Kinh tế. Đảng CSVN luôn luôn tránh né động chạm đến cái gốc Cơ chế làm phát sinh và lan tràn Tham Nhũng, Lãng phí, mà chỉ chạy lòng vòng ở những cá nhân như cái ngọn sinh ra từ cái gốc. Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng hay ai ai đi nữa cũng không thể diệt được THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ nếu cái Gốc Cơ chế vẫn nằm đó chủ trương độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện hành đã chỉ thẳng ra cái nguyên nhân cội rễ tạo CÁI GỐC CƠ CHẾ là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP. Lá Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không ngần ngại nói cho quần chúng thấy rằng chính cái ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP : (i) Tự tạo Nghịch lý Nguyên tắc của Văn Bàn Hiến Pháp; (ii) Làm phát sinh Loạn quyền Thực tiễn trong xã hội khiến Bản Hiến Pháp trở thành những liệt kê danh sách XIN—CHO mà quyền lực cai trị tùy tiện ban phát cho dân hay không; (iii) Thủ phạm Nghịch lý Nguyên tắc và Loạn quyền Thực tế chính là ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP cho quyền lực “tiền định“ cho độc đảng CSVN.

Dứt bỏ được ĐIỀU 4 HIẾP PHÁP đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta mới có thể nói đến:

* Quyền lực tối thượng thuộc về DÂN để dân mới có thể xây dựng một Thể chế Dân chủ

* Nhân Quyền liệt kê trong Hiến Pháp mới có thể được tôn trọng vì chính Dân làm chủ những nhân quyền ấy, mà khỏi cần những công sức điều trần tại tại Hạ Viện Mỹ hay thảo luận tại hội thảo Việt-Mỹ tại Hà Nội.

* Tự do không còn bị quyền lực độc tài do Điều 4 cho phép để biến Tự do là việc XIN-CHO tùy tiện

* Khi Điều 4 không còn nữa thì quyền quản trị xã hội mới có thể thiết lập trên đa nguyên đa đảng

* Tam quyền phân lập cho xã hội mới có thể có được, nếu không, chỉ có độc quyền đảng do Điều 4 tiền định dành cho đảng CSVN

* Không còn Điều 4 có nghĩa là đảng CSVN không thể nói là đất đai thuộc về nhân dân và đảng CSVN tự dành lấy quyền quản trị. Người dân có tư hữu đất đai và cái cảnh CSVN dùng bạo lực công an, quân đội để cưỡng chiếm nhà đất, như trường hợp Gia đình ông ĐOÀN VĂN VƯƠN, không còn nữa.

* Không còn quyền lực Chính trị độc tài do Điều 4 cho phép để quyền lực Chính trị nắm luôn chủ đạo Kinh tế, thì nền Kinh tế quốc gia mới có thể phát triển cho dân và do dân trong một Môi trường Chính trị—Luật Pháp Dân chủ phù hợp (Environnement Politico—Juridique Démocratique adéquat).


Tóm lại, ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP chính là cái căn nguyên tạo thành GỐC CÁI để đẻ ra những GỐC CON, rồi cho mọc ra những cành lá, bông hoa độc hại cho cả xã hội. PHẢI DỨT BỎ ĐIỀU ĐI vì nó là thủ phạm của mọi tội ác cho xã hội !
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 04.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net

ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP

LÀ ĐÒI BUỘC CỦA CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 04.04.13

Web: http://VietTUDAN.net

Trong bài Quan Điểm của tuần trước, ngày 28.03.2013, chúng tôi đã viết tóm lược về con đường tiến tới của CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP mà chặng chót là phải có một ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP XÂY DỰNG. Chúng tôi thêm hai chữ XÂY DỰNG ở đây để nhấn mạnh rằng việc BỎ ĐIỀU 4 chỉ là bắt đầu việc dứt bỏ một quyền lực độc tài để rồi cuộc CÁCH MẠNG tiếp tục xây dựng một thể chế DÂN CHỦ mà dân giữ quyền quyết định chấp nhận một tổ chức quyền lực điều hành Xã hội. Chính việc xây dựng này nhất thiết đòi buộc một ĐẢNG CHÍNH TRỊ không phải là Cộng sản.


Chúng tôi xin đề cập tới những điểm sau đây:

=> Lòng dân đã chín mùi ĐỐI LẬP đối với đảng CSVN cầm quyền hiện hành

=> Từ lòng dân chín mùi ấy, con đường CÁCH MẠNG dẫn đến Đảng Chính Trị Đối lập

=> Đảng Chính Trị Đối Lập Xây Dựng là một đòi buộc của cuộc CÁCH MẠNGLòng dân đã chín mùi ĐỐI LẬP

đối với đảng CSVN cầm quyền hiện hành
Tình trạng phá sản Kinh tế mà lý do chính yếu là việc lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ khiến dân không còn tin tưởng vào quyền lực của đảng CSVN. Sự cách biệt giầu—nghèo giữa dân (nghèo) và những kẻ cầm quyền quyền (giầu) tạo sự hận thù giữa quần chúng và quyền lực cai trị. Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP được quần chúng hưởng ứng nồng nhiệt vì hai lý do chính:
* Quần chúng đã phải sống thực cái hậu quả của Cơ chế làm phát sinh và lan tràn THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ tạo cách biệt giầu—nghèo một cách bất công.
* Những nhóm phát động CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã cho quần chúng thấy rõ rằng chính ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP trao quyền “tiền định“ cho đảng CSVN để Xã hội phải chịu đựng cảnh loạn quyền lực và những bất công do THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ được che đậy mà quần chúng không thể phản đối.

Chúng tôi gọi việc đòi hỏi bỏ Điều 4 của Hiến Pháp là Quần chúng làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Thực vậy Bỏ Điều 4 là làm CÁCH MẠNG theo đúng nghĩa. CÁCH MẠNG khác với CẢI TỔ. Khi một hệ thống Tổ chức quyền hành vẫn còn có thể áp dụng, chỉ cần sửa đổi một số chi tiết để kiện toàn hệ thống Tổ chức, người ta gọi là CẢI TỔ hay CẢI CÁCH. Nhưng khi hệ thống Tổ chức sinh ra những điều quá ác nghiệt mà quyền lực vẫn cố thủ nắm lấy để tiếp tục làm những điều ác nghiệt, khối người phải chịu đựng những ác nghiệt ấy NỔI DẬY đòi phải bỏ hẳn hệ thống Tổ chức để xây dựng một hệ thống mới, thì lúc đó gọi là CÁCH MẠNG. Những điều vẽ vời trong Hiến Pháp 1992 có những điều có thể áp dụng được, nhưng chính Điều 4 tàn phá những Điều khoản còn có thể áp dụng kia. Vì vậy việc đòi hỏi bỏ hẳn Điều 4 chính là CÁCH MẠNG theo đúng ý nghĩa vừa diễn tả. Phải bỏ hẳn Điều 4 để Dân giữ quyền làm chủ. Khi Dân lấy lại quyền làm chủ rồi, thì Dân mới có thể xây dựng những điều tốt đẹp hơn.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương