An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Namtải về 1.54 Mb.
trang5/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Điều 4 đã dành quyền Chính trị cho độc đảng với độc tôn một Chủ nghĩa riêng của đảng này: “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”

Với Điều 4 từ bao chục năm nay, CSVN đặt một thứ siêu quyền trên mọi quyền căn bản của con người của Dân chúng, trên mọi Tổ chức quản trị Đất nước và Xã hội.

Trong Hiến Pháp 1992, Điều 4 tự nó tạo : (i) nghịch lý nguyên tắc; (ii) lọan quyền thực tế; (iii) thủ phạm của nghịch lý nguyên tắc và loạn quyền thực tế chính là Điều 4 Hiến Pháp.


TINH THẦN QUỐC HẬN:

TRƯNG VƯƠNG LẤY

HẬN NƯỚC THÙ NHÀ LÀM NÊN LỊCH SỬ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 25.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang được quần chúng hóa mạnh và được sự tham gia cho đến hôm nay 25.04.2013 với con số ký tên đã lên đúng 50’500 người lúc 07giờ 00 sáng. Tuần trước, chúng tôi đã viết bài Quan Điểm: CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP ĐÒI NGÀY ĐẠI QUỐC HẬN CHO TOÀN DÂN TỘC bởi vì chính cái TÂM HỒN UẤT HẬN làm nền tảng bùng lên đấu tranh đòi diệt bằng được những kẻ đã mang tội ác chồng chất lên đầu lên cổ chúng ta.Trong bao chục năm trường, chính đảng CSVN, từ Hồ Chí Minh cho đến nay, đã mang Cơ chế Cộng sản ngoại lai vào Việt Nam để gây chất chồng tội ác lên DÂN TỘC, thậm chí còn bán đứng Lãnh Thổ và Lãnh Hải của Tổ Tiên. Cần phải un đúc cái Tinh thần UẤT HẬN này cho cuộc CÁCH MẠNG đi tới cùng.

CSVN, những kẻ chất chồng tội ác lên Dân Tộc, hiểu tầm quan trọng của Tinh thần UẤT HẬN này, nên chúng đã và đang sử dụng những tay chân luồn trôn tại Hải ngoại để hô hào ÔN HÒA, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, HÒA GIẢI HÒA HỢP, XÓA BỔ HẬN THÙ… một cách giả hình, nhằm làm giảm cường độ un đúc TÂM HỒN UẤT HẬN mà Dân Tộc cần có để tiễu trừ những kẻ gây tội ác và lấy khởi điểm thăng tiến Xã Hội và phát triển đất nước. Những kẻ luồn trôn này đúng là những kẻ TÒNG PHẠM với tội ác CSVN. Phải thẳng tay diệt trừ chúng bởi vì chúng nằm giữa chúng ta và còn gian manh hơn cả Cộng sản chính hiệu.
Nhân QUỐC HẬN 30/4, chúng tôi muốn nhìn lại sự un đúc Tinh Thần UẤT HẬN nơi TRƯNG VƯƠNG. Chính cái Tinh thần này được un đúc thực tiễn đã làm hai Nữ Nhi đứng lên cứu nước.
Chúng tôi đề cập tới những điểm sau đây:
=> Tâm hồn UẤT HẬN và OÁN THÙ nơi Trưng Vương và Tướng sĩ của Hai Bà
=> Phải un đúc Tinh thần Uất Hận và Oán Thù ngày 30/4 để NỔI DẬY

Tâm hồn UẤT HẬN và OÁN THÙ

nơi Trưng Vương và Tướng sĩ của Hai Bà
Nam 111 trước Kỷ nguyên, nhà Hán cho quân sang đánh Triệu Dương Vương nước ta, chiếm lấy nước Nam-Việt và đổi tên thành Giao-Chỉ bộ dưới chế độ bảo hộ của Hán triều. Giao-Chỉ bộ được chia làm những Quận. Mỗi Quận có quan Thái thú và quan Thứ sử do Hán triều chỉ định. Nước ta hồi đó chỉ gồm 3 Quận Giao-Chỉ, Cửu-Chân và Nhật-Nam tức lãnh thổ gồm Bắc Việt và Bắc Trung Việt ngày nay.

Dưới quyền các quan Thái-thú và Thứ sử, có các LẠC TƯỚNG và LẠC HẦU là người bản xứ để trông nom các bộ lạc. Chế độ bảo hộ do các Thái thú và Thứ sử được kéo dài từ năm 111 trước Kỷ nguyên cho đến năm 34 sau Kỷ nguyên. Chính những quan Thái thú và Thứ sử do Hán triều chỉ định đã chồng chất tội ác lên người Việt bản xứ.

Năm 34 sau Kỷ nguyên, vua Quang Vũ nhà Đông Hán sai Tô Định sang làm Thái thú quận Giao-Chỉ. Tô Định áp dụng chính sách cai trị tàn ác, lấy giết lát làm phương tiện trị dân, giống như CSVN hiện nay lấy nhà tù, còng số 8, dùng võ lực để cưỡng chiếm đất đai, nhà cửa của dân lành.

Các LẠC TƯỚNG, LẠC HẦU, người bản xứ Việt, là nạn nhân trực tiếp của chính sách bạo tàn của quan Thái thú Tô Định, người của Hán triều, vì họ thương người Việt đồng chủng và can đảm bênh đỡ dân mình bản xứ.Năm 40, Tô Định giết Thi-Sách, quan LẠC TƯỚNG người Việt của Châu-Diên (thuộc tỉnh Vĩnh Yên ngày nay). Quan LẠC TƯỚNG Thi-Sách là chồng Bà TRƯNG TRẮC, nhận thấy chính sách hà khắc của Tô Định, đã can đảm đưa lên Tô Định một KHÁNG THƯ giống như một số Trí thức quốc nội hiện nay đã đưa Kháng Thư lên Nhà Nước CSVN. Kháng Thư của quan Lạc Tướng Thi Sách có những lời lẽ như sau: “…, Phương Nam tuy nhỏ, nhưng toàn thể sinh linh ở đây đều là con đỏ của Triều đình cả. Kẻ đi tuyên dương đức hóa phải lấy việc yêu dân làm gốc. Oâng (Tô Định) nay làm việc chính trị mà lại bắt tội người nói thẳng cùng người bầy mưu hay, trái lại thưởng công cho kẻ xu nịnh bợ đỡ, để cho đứa hầu gái nhúng vào chính sự, cho đứa nịnh thần chuyên quyền… Nếu không sửa đổi, thì sẽ nguy vong đến nơi !”

Quan Thái thú Tô Định đã giết quan Lạc tướng người Việt vì những lờ khẳng khái ấy. Tô Định đã chồng chất lên toàn dân những tội ác và tạo tâm hồn UẤT HẬN nơi toàn thể dân chúng vì hà hiếp giết lát dân lành. Việc giết Thi Sách, người nghĩa khí và thẳng thắn đã tạo riêng nơi Bà TRƯNG TRẮC một mối OÁN THÙ riêng. HẬN nước, THÙ nhà là như vậy.

Bà Trưng Trắc và Bà Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi, quán tại Xã Cổ Lai, đất Mê Linh, quận Phong Châu (Nay thuộc huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên), dòng ngoại của vua Hùng Vương.

HẬN nước và THÙ nhà được un đúc, lan rộng sang lớp Lạc tướng, Lạc hầu người Việt bản xứ, rồi tới dân chúng cùng chịu khổ vì những UẤT HẬN do Tô Định chất chồng lên dân mình.

Ngà 6 THÁNG GIÊNG NĂM TÂN SỬ (Năm 41 sau Kỷ nguyên), Lễ XUẤT QUÂN được long trọng cử hành với 4 ĐIỀU TUYÊN THỆ làm bùng lên cuộc NỔI DẬY:
1) Thề khôi phục nghiệp lớn cho họ Hồng Bàng
2) Thề trả thù cho chồng là Thi Sách
3) Thề giết cho được Thái thú Tô Định
4) Hễ ai có công to thì gả Trưng Nhị cho

(Theo NGUYỄN TẾ MỸ, Hai Bà Trưng Khởi Nghĩa, Hà Nội 1944)
Nếu điều Tuyên Thệ đầu tiên phát xuất từ tâm hôn UẤT HẬN của toàn dân Việt bản xứ, thì hai điều Tuyên Thệ thứ hai và thứ ba là do lòng OÁN THÙ riêng của Bà Trưng Trắc. Lòng OÁN THÙ riêng được nung nấu là lý do rất thực tiễn để cá nhân có sự can đảm khởi sự công khai đấu tranh.
Các Tướng sĩ của Hai Bà Trưng, phần lớn mỗi người cũng mang mối OÁN HẬN riêng:
* BÁT NÀN Công Chúa: Chồng là Trương Quán cũng nổi dậy và bị tử trận tại Duyên Hà. Bát Nàn Công chúa oán hận, đứng lên thống lãnh quân sĩ của chồng và theo đoàn quân của Hai Bà Trưng. Sau khi đuổi được Tô Định rồi, Công chúa không nhận quan tước, chỉ xin được đem đầu của một tướng Tầu về làng Tiên La để tế chồng, rồi từ đó đi tu.
* HOÀNG THIẾU HOA: Quê tại Sơn Tây và đã xuất gia đầu Phật. Trước cảnh dân UẤT HẬN vì chính sách của Tô Định, sư nữ đã cởi áo tu hành, quyết theo Hai Bà Trưng đánh quân Tầu.
* LÊ CHÂN: Quê tại làng An Biên, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Cha bị giết bởi Tô Định, Bà xin gia nhập nghĩa quân Trưng Trắc vì mang lòng OÁN THÙ kẻ đã giết Cha của mình. Bà Trưng phong cho Bà làm Tiên Phong Nữ Tướng quân. Khi thất thế, Bà trẩm mình tự tử.
* MÃN THIÊN Hoàng Hậu : Hoàng Hậu có tên húy là Trần Thị Đoan, cháu ngoại vua Hùng Vương và là Mẹ của Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Bà lấy chồng làm Lạc tướng, nhưng khi chồng bị chính sách hà khắc của Tô Định giết chết, Mãn Thiên Hoàng Hậu cũng xông trận diệt ngoại xâm cùng với hai con gái. Khi thất thế, Hoàng Hậu tự vận.
* THÁNH THIÊN Công chúa: Bà theo cậu là Nam Thành Vương khởi nghĩa. Khi cậu tử trận, Công Chúa đứng ra thống lãnh đoàn quân, theo hai Bà Trưng, thề mang OÁN THÙ trả thủ cho cậu và cứu dân lành bị đàn áp, giết lát. Hai Bà Trưng phong cho Thánh Thiên Công chúa làm Thái Bảo Chư Hầu trấn thủ mạn Bắc. Sau Bà tuẫn tiết tại sông Nhật Đức.

Tóm lại, qua Hai Bà TRƯNG và các Tướng sĩ, chúng ta nhận thấy hai điều làm nền tảng để có cuộc NỔI DẬY đầu tiên nhằm diệt ác quyền ngoại lai và dành lại chủ quyền cho Dân Tộc:


=> HẬN Nước: Đó là nỗi Uất Hận chung của cả Dân Tộc để cùng đứng lên
=> THÙ riêng: Đó là lòng Oán Thù riêng của từng cá nhân để có thể hy sinh sự sống của bản thân.
Hai yếu tố này đã làm bàn đạp vững chắc để làm nên Lịch sử quật khởi của TRƯNG VƯƠNG. Trong “Hồng Đức Quốc Aâm Thi Tập “, có Bài Vịnh đã nói lên đúng cái tâm hồn HẬN NƯỚC, THÙ NHÀ của Hai Bà:
Giúp Dân dẹp loạn, trả thù mình

Chị rủ cùng em kết nghĩa binh

Tô Định bay hồn vang một trận

Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành

Mới dầy bảo vị gia ơn trọng

Đã đội hoa quan xuống phúc lành

Còn nước, còn non, còn miếu mạo

Nữ trung đệ nhất đấng tài danh
Phải un đúc Tinh thần Uất Hận và

Oán Thù ngày 30/4 để NỔI DẬY
Năm 1984, viết cuốn LỊCH SỬ KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM trong đó, chúng tôi thấy triền miên trong giòng Lịch sử cái TINH THẦN ĐẤU TRANH ĐỂ SINH TỒN VÀ TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc Việt. Chúng tôi viết như sau:

“Nước ta ngày nay có được một dân tộc riêng, một Giang sơn riêng, mặc dầu trải qua những thời đại lệ thuộc, điều ấy chứng tỏ rằng Ý THỨC TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc, động lực thiết yếu của các cuộc quật khởi, luôn luôn được nuôi dưỡng và sống mãnh liệt trong TÂM HỒN tiền nhân ta. Không có cái Ý THỨC TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc sắt đá này, nòi giống Việt có lẽ đã bị đồng hóa, đất nước Việt có lẽ đã bị xóa nhòa trên bản đồ.” (NGUYỄN PHÚC LIÊN, Lịch sử Kháng Chiến Việt Nam, Nhà Xuất Bản DAY & NIGHT, Ventura, California, USA 2006, trang 3).

Ngày QUỐC HẬN 30/4 không phải chỉ là ngày kỷ niệm cho những người buộc lòng phải bỏ nước ra đi, nhưng là ngày tượng trưng cho nỗi UẤT HẬN của cả Dân Tộc trước những tội ác tích lũy bao chục năm trường từ khi Hồ Chí Minh mang chế độ Cộng sản ngoại lai về cưỡng chế Dân Tộc phải chịu đựng cho đến ngày nay. Trong cuốn Lịch sử Kháng Chiến Việt Nam, chúng tôi không bao giờ kể Hồ Chí Minh và đảng CSVN vào hàng ngũ Kháng Chiến mà xếp họ vào loại người làm tay sai cho Ý thức hệ ngoại lai để xâm lăng Đất Nước Việt Nam. Dân Tộc NỔI DẬY tiễu trừ CSVN là trong ý nghĩa đấu tranh chống ngoại xâm trong Ý THỨC TRƯỜNG TỒN của Dân Tộc vậy.

Cũng ngày QUỐC HẬN 30/4 này, cũng như Hai Bà Trưng và các Tướng sĩ của Hai Bà, ngoài mối UẤT HẬN chung cho Đất Nước, còn mang trong lòng những OÁN THÙ riêng tư. Những người thuộc Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã có Cha, Mẹ, Chồng,Vợ, Con chết do sự phản bội của Hồ Chính Minh và đảng CSVN. Có những người đã có Cha, Chồng, Vợ… bị vu khống, đấu tố, giết oan trong cuộc Cải Cách Điền Địa. Có những người tại Huế đã có thân nhân bị giết và chôn tập thể trong vụ Mậu thân 1968. Có những Cha Mẹ có con em bị Cộng sản đặt mìn, ném lựu đạn chết thảm thương ở những trường học hay chợ búa. Có từng lớp người quân, cán, chính bị đi đầy trong các trại tập trung (cải tạo) để gia đình tan nát. Họ có quyền lấy ngày 30/4 làm ngày tượng trưng để un đúc cho cá nhân mình nỗi OÁN THÙ chính đáng. Chính những nõi OÁN THÙ cá nhân này làm động lực để các cá nhân có thể hy sinh thân mình trong cuộc NỔI DẬY dứt bở cái Cơ chế tội ác CSVN.
CSVN và những tay sai tìm cách xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN

CSVN mừng ngày 30/4 là ngày giải phóng, chiến thắng. Nhưng Dân Tộc VN cũng lấy ngày đó làm ngày UẤT HẬN cho cả Dân Tộc và ngày OÁN THÙ cho mỗi cá nhân để làm nền tảng cho NỔI DẬY.

CSVN biết rõ tầm quan trọng của sự nuôi dưỡng, un đúc cái tâm hồn UẤT HẬN và OÁN THU Ømà ngày 30/4 tượng trưng. Vì vậy, chúng đã dùng những tay sai để tìm mọi cách xóa đi ngày QUỐC HẬN 30/4. Hãy lấy một ít tỉ dụ gần đây:

* Những nhóm nêu ra chiêu bài Hoà Giải Hòa Hợp, nêu những khẩu hiệu Đoàn Kết Dân Tộc… để nhằm làm giảm sự un đúc chính đáng tinh thần QUỐC HẬN cần thiết cho cuộc NỔI DẬY diệt trừ những kẻ mang tội ác chất chồng lên Dân Tộc. Nếu thực sự muốn Đoàn Kết Dân Tộc, Hòa Giải Hòa Hợp…, CSVN phải chấm dứt trước tiên cái Cơ chế độc tài, ngưng những cướp bóc của chung thành của riêng. Việc Đoàn Kết Dân Tộc, Hòa Giải Hòa Hợp… tự động tới, chứ không phải hô hào một cách giả hình.

* Hoàng Duy Hùng nêu ra chiêu bài “trực diện đối thoại“ và mới đây về Việt Nam thăm Thứ trưởng Ngoại giao CSVN. Đây là hành động bắt tay với CSVN vì những quyền lợi riêng như tiền bạc hay nhằm nhẩy bàn độc chính trị. Đây là hành động tay sai cho CSVN. Hoàng Duy Hùng là tòng phạm với CSVN để kéo dài thêm những tội ác trên Dân Tộc nữa.

* Nguyễn Ngọc Bích làm tay sai cho CSVN trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN. Cái Ong Mỹ nào đó hoàn toàn có quyền chọn Nghị Quyết của Quốc Hội tiểu bang Virgiania. Nhưng việc chọn ngày 30/4 và thay vào hai chữ QUỐC HẬN bằng những chữ như Ngày Công nhận Miền Nam VN, ngày Việt Nam Cộng Hòa, đó là một xúc phạm đến TÂM HỒN Uất Hận và Thù Oán mà Dân Tộc VN cần un luyện để NỔI DẬY diệt trừ những tội ác chất chồng lên Dân Tộc đã bao chục năm trường. Ong Mỹ ấy có thể lấy tên Ngày Chấp Nhận Miền Nam VN hay ngày VNCN thì tùy ý Ong, nhưng chọn ngày 30/4 cho những danh xưng ấy là một XÚC PHẠM. Tại sao Ong Mỹ không chọn ngày mà Quốc Hội Hoa kỳ quyết định cắt đứt Viện Trợ cho VNCN để kỷ niệm điều mà Ong ta muốn. Khi Ong chọn ngày Mỹ cắt đứt Viện Trợ, thì đó là có ý nghĩa hơn cho Mỹ cũng như cho Dân Tộc Việt Nam để Dân Tộc càng un đúc lòng ÚAT HẬN và OÁN THÙ.


Dân Tộc Việt Nam cần NGÀY 30/4 UẤT HẬN VÀ OÁN THÙ

Tuần trước, chúng tôi đã viết bài Quan Điểm với đầu đề CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP CẦN NGÀY ĐẠI QUỐC HẬN CHO TOÀN DÂN TỘC, đó là trong tinh thần mà Dân Tộc cần un đúc để có sức mạnh nền tảng NỔI DẬYdứt bỏ đám người đã chất chồng lên Quê Hương VN bao tội ác để rồi sau đó mới có thể thăng tiến Xã Hội và phát triển Đất Nước. Bài Quan Điểm hôm nay, chúng tôi đưa ra cái gương của Hai Bà Trưng để cho thấy rằng nếu nơi TÂM HỒN Hai Bà không được un đúc “HẬN Nước, THÙ nhà“ thì không có ngày Khởi nghĩa cứu nước đầu tiên của Lịch sử Việt Nam. Ai dám ngụy biện kêu gọi Hai Bà hãy Hòa Giải Hòa Hợp với Tô Định ! Ai dám đề nghị Hai Bà hãy ôn hòa, lấy “đối thoại “ mà xin xỏ Hán triều. Quan Lạc tướng THI SÁCH, chồng của Bà TRƯNG TRIỆU, đã thẳng thắn viết lên quan Thái Thú Tô Định một KHÁNG THƯ hoàn toàn xây dựng, nhưng đã bị giết vì Kháng Thư này. Cái UẤT HẬN và THÙ OÁN của Bà Trưng Trắc có lý do chính đáng và Bà đã un luyện tâm hồn UẤT HẬN và THÙ OÁN làm nền tảng SỨC MẠNH khởi nghĩa cứu Nước, trả thù cho chồng.

Ngày nay, giống như quan Lạc tướng THI SÁCH, những Trí thức quốc nội đã nhiều lần đưa Kháng Thư lên đảng CSVN và kết quả là nhiều những nhà Trí thức thẳng thắn đã bị ngồi tù. Bà Trưng Trắc chỉ còn cách un đúc UẤT HẬN và THÙ OÁN để nổi dậy bằng sức mạnh. Ngày 30/4 QUỐC HẬN là ngày tượng trưng để cả Dân Tộc VN hãy làm như Hai Bà: nuôi dưỡng, un đúc lòng UẤT HẬN và OÁN THÙ để có ngày NỔI DẬY tiễu trừ đám người gây tội ác để thăng tiến Dân Tộc và phát triển Đất Nước.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay cần ngày 30/4 QUỐC HẬN để làm nền tảng cho một cuộc NỔI DẬY, như Hai Bà Trưng, khi cần.Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 25.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net


CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP CẦN

NGÀY ĐẠI QUỐC HẬN CHO TOÀN DÂN TỘC
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 17.04.2013. Cập nhật 18.04.2013

Web: http://VietTUDAN.net

Cập nhật 18.04.2013:

NGÀY ĐẠI QUỐC HẬN CHO TOÀN DÂN TỘC
Trong mấy tháng nay, chúng tôi đặt trọng tâm vào cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP tại Quốc nội với 50 ngàn người đã ký tên tham gia tính cho đến hôm nay 18.04.2013 cùng với các Lãnh đạo các Tôn Giáo. Cuộc CÁCH MẠNG lấy Quốc nội làm chủ lực. Hải ngoại chỉ giữ vai trò yểm trợ.

Chúng tôi kêu gọi việc quần chúng hóa cuộc CÁCH MẠNG để có một SỨC MẠNH KHẢ THỂ nổi dậy, nhất là khi CSVN điên cuồng dùng sức mạnh đàn áp. Nhìn lại Lịch sử tất cả những cuộc CÁCH MẠNG, chúng ta phải nhìn nhận rằng khi những bất công, những đàn áp của kẻ cầm quyền chất chồng dần dần lên đầu lên cổ dân với những hà hiếp bất công, thì lúc đầu dân, hoặc là vì ngại sợ, hoặc vì không muốn lên tiếng để bị vạ miệng, vẫn yên lặng nín thinh chịu đựng, nhưng trong lòng phát sinh mầm mống oán hận. Khi những đè nén bất công càng ngày càng tăng dần, thì cái UẤT HẬN nơi lòng dân càng được un đúc, nhào nặn thành cứng rắn cho đến một lúc nào đó cái OÁN HẬN của lòng dân nổ tung ra khiến quần chúng bùng NỔI DẬY làm CÁCH MẠNG như đổ trên đầu những kẻ đã đè nén họ tất cả những OÁN HẬN chất chứa trong lòng trong suốt thời gian câm nín chịu đựng.

Cuộc Cách Mạng Pháp 1789 là sự nổ tung ra sự OÁN HẬN của quần chúng đói nghèo trước cảnh ăn chơi hoang phí của giới quý tộc và giáo sĩ. Sự OÁN HẬN ấy bị đè nén và chỉ cần một tiếng thanh la của một cô bé đói ăn kêu lên “Tôi đói, hãy cho tôi ăn“, thì quần chúng ào lên làm Cách Mạng. Tiếng kêu của cô bé không phải là có mãnh lực chỉ huy kêu gọi cuộc NỔI DẬY, nhưng nó là mồi lửa nhỏ châm vào đúng cái lòng OÁN HẬN đã cô đọng từ lâu và mang sức nổ mạnh nơi quần chúng. Cái lòng OÁN HẬN chính là cái NỀN TẢNG để từ đó phát xuất CÁCH MẠNG.

Trong cuộc Cách Mạng Vô sản 1917, Lénine đã hiểu thấu tầm quan trọng của NỀN TẢNG nổi dậy là lòng OÁN HẬN. Cái lòng OÁN HẬN tích lũy này nơi giới thợ thuyền bị giới tư bản bóc lột đã có Lý thuyết của Mars giải thích. Lénine chỉ cần khơi cái OÁN HẬN tích lũy ấy thành hành động Cách Mạng qua những đợt đấu tranh giai cấp đẩm máu.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP HIỆN vẫn là ở trong giới hạn bất bạo động. Nhưng chúng tôi cổ võ việc quần chúng hóa CÁCH MẠNG để sửa soạn cho một SỨC MẠNH KHẢ THỂ khi cần tới. Khối quần chúng Việt Nam, dù hiện nay bất bạo động, nhưng cần cho họ thấy những cướp bóc, bất công, đè nén, tù đầy, giết chóc đầy tội ác đã chồng chất lên dân trong suốt bao chục năm trường dưới Cơ chế CSVN. Một khi sự OÁN HẬN tích lũy đựoc un luyện cô đọng, thì có một lúc nào đó, nó sẽ bùng dậy thành hành động CÁCH MẠNG bạo động.

NGÀY QUỐC HẬN 30/4 thường hiểu là dành riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi. Nhưng trước ngày 30/4, đã có bao nhiêu những tội ác mà Hồ Chí Minh và đảng CSVN chất chồng dần dần lên cho TOÀN DÂN TỘC, chứ không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước sau ngày 30/4/75. Mỗi một biến cố tội ác của Hồ Chí Minh và đảng CSVN trước đó đã là một NGÀY QUỐC HẬN tích lũy.

Chúng ta có thể lấy NGÀY QUỐC HẬN 30/4 tượng trưng cho chuỗi NGÀY QUỐC HẬN tích lũy từ bao chục năm trường đến nay, nghĩa là NGÀY QUỐC HẬN 30/4 là cho TOÀN DÂN TỘC từ Bắc, Trung, Nam, còn ở tại Quốc nội cũng như đã buộc lòng phải bỏ nước ra đi.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP hiện nay cần một NỀN TẢNG nổi dậy của Toàn Dân, cần phải nói cho nhau ý thức mối OÁN HẬN đã tích lũy bao chục năm trường đối với những tội ác của Hồ Chí Minh và đảng CSVN.

Chính vì vậy, việc nhóm người muốn xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 đã gây phản ứng mạnh hiện nay. Khi nghe những câu trả lời “LẠC ĐỀ “ của Gs.Nguyễn Ngọc Bích trong HỘI LUẬN VỀ 30/4 có ý trốn tránh trách nhiệm trong ý đồ xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30/4, tôi thấy chướng tai. Khi nghe đến câu trả lời chót rằng ông thực sự muốn ngày đó phải hồ hởi vui mừng, nghĩa là chủ trương xóa bỏ ngày QUỐC HẬN, thì tôi nghĩ ngay đến việc ông và nhóm của ông đang là tay sai cho CSVN để làm giảm đi cái NỀN TẢNG nổi dậy làm CÁCH MẠNG của quần chúng Việt Nam.

Phải thẳng tay chận đứng đám tay sai TÒNG PHẠM với tội ác CSVN. Đồng thời phải tăng cường xây dựng lòng OÁN HẬN của Toàn DÂN TỘC VIỆT NAM đối với những tội ác chất chồng từ bao chục năm trường. Đó là NỀN TẢNG để Toàn Dân dứng lên dứt bỏ CSVN để mới có thể thăng tiến cá nhân, xã hội và phát triển đất nước.

Nguyễn Phúc Liên
Tôi đã đọc lá thư bọc bạch cắt nghĩa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc lấy ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH. Giáo sư ca tụng Nghị Quyết của Quốc Hội Virginia và bên dưới bài kể lể bọc bạch, Giáo sư còn nói là nhiều người hỏi xin Nghị Quyết ấy, mà trong những người này có Gs Nguyễn Chính Kết. Gs Nguyễn Chính Kết mà Gs Bích nhắc ra làm tôi nghĩ đến trước đây sự liên hệ với Việt Tân như thế nào và cách đây mấy năm Gs Nguyễn Chính Kết đã đề nghị Gs Nguyễn Ngọc Bích làm Đại diện Hải ngoại cho khối 8406. Sự liên hệ với Việt Tân làm tôi nghĩ đến trước đây chúng tôi đã phải kịch liệt phản đối âm mưu chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 làm NGÀY DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn, nghĩa là cũng trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN.
Nghe những câu trả lời của Gs.Bích

trong Hội Luận về Ngày QUỐC HẬN 30/4
Hôm nay, tôi đã nghe chính Gs.Nguyễn Ngọc Bích trả lời những câu hỏi của những quý Vị đặt ra cho Giáo sư trong HỘI LUẬN VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Tôi có những nhận định sau đây về cách trả lời của Giáo sư .

1) Gs.Bích tránh né việc trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi then chốt về việc chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 gọi là ngày NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH với những câu hỏi xoay quanh vấn đề chính và then chốt như sau :Ong Mỹ nào đó có thiện chí ca tụng sự chiến đấu của Miền Nam VN và Giáo sư biết ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN có tầm quan trọng cho Cộng Đồng VN Hải ngoại, thế mà Giáo sư không cản ngăn việc chọn ngày 30/4, đó là vì: (i) Một là Giáo sư có chủ trương như Việt Tân muốn xóa cái tên QUỐC HẬN ; (ii) Hai là Giáo sư khờ khạo, ngốc nghếch, chủ ý hay vô tình, mà không hiểu tầm quan trọng của ngày 30/4 QUỐC HẬN đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà còn cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Ong Mỹ kia chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam VN hay ngày VNCH ; (iii) Ba là Giáo sư ngu dốt đặc cán mai, không biết gì về sự UẤT HẬN sâu đậm của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Ong Mỹ kia muốn chọn ngày nào thì chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn UẤT HẬN của Người Việt Nam.
2) Thay vì trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt trên đây, Giáo sư lại trả lời lòng vòng, mà mục đích mà tôi hiểu là Giáo sư muốn tránh né trách nhiệm làm bậy. Những trả lời lòng vòng của Giáo sư Bích như sau:

a) Giáo sư ca tụng Ong Mỹ kia có thiện chí muốn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân chúng và quân đội Miền Nam Việt Nam.b) Giáo sư chỉ được Ong Mỹ tham khảo về những chi tiết như những con số trong nội dung Nghị Quyết, chứ không được hỏi về tổng thể Nghị Quyết. Đây là có ý muốn tránh né về việc Ong Mỹ muốn chọn ngày 30/4.

c) Giáo sư còn biện minh cho Ong Mỹ là nếu không chọn ngày 30/4 thì chọn ngày nào. Ong Mỹ chỉ còn đường chọn ngày 30/4 để nói rằng ngày đó là do Mỹ quyết định cắt mọi viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.

d) Giáo sư còn công kích những ai hỏi rằng đây là có « bàn tay lông lá « âm mưu muốn xóa NGÀY 30/4 QUỐC HẬN bằng cách trả lời rằng đây là những vu khống hay nghi kỵ cho người khác.

e) Để trả lời cho thắc mắc rằng đây là vấn đề quan trọng, thế mà khi Giáo sư được Ong Mỹ yêu cầu góp ý, thì Giáo sư lại dấu lẹm đi, mà không thông báo việc quan trọng này cho Cộng Đồng, Giáo sư đã trả lời rằng thông báo cho Cộng Đồng, thì lại lắm thầy thối mà, lắm cha con khó lấy chồng. Trả lời như vậy làm người nghe có thể nghĩ rằng nếu thông báo cho Cộng Đồng thì Giáo sư khó lòng thực hiện âm mưu « xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 ! »f) Sau cùng Giáo sư đã nói ra quan điểm của mình là muốn xóa hai chũ QUỐC HẬN và muốn thay vào đó là ngày vui mừng và ngày quật cường !!! Điều này chứng tỏ rằng lòng của Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN.

Chính câu trả lời cuối cùng này cắt nghĩa tại sao Giáo sư đã không trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt là tại sao chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH, mà Giáo sư chỉ trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ « cốt ý để tránh cái thâm ý là muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN mà Giáo sư vì ngu dốt hay vô tình, đã để lòi cái đuôi cáo ra ở câu trả lời chót là muốn ngày đó là ngày vui mừng quật cường. Thường những kẻ không có lòng trung thực, thì hỏi nhiều sẽ để lòi cái gian ra. Tiếng La-tinh có câu « QUIDQUID LATET APPAREBIT « (Sự gì ẩn dấu tiềm tàng, sẽ có lúc lòi ra !)

Tại Việt Nam, CSVN đã ăn mừng ngày 30/4 là ngày CHIẾN THẮNG, GIẢI PHÓNG. Giáo sư muốn vui mừng ngày 30/4, hãy về ăn mừng với CSVN, thì hết phải trả lời « LẠC ĐỀ « vòng vo tam quốc !
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương