An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Namtải về 1.54 Mb.
trang4/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Tú Anh (RFI)


THÁI ĐỘ CỐ CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG

SẼ CÔ LẬP HÓA TRUNG QUỐC
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 16.10.2012

Web: http://VietTUDAN.net

Đây là bài tóm tắt những ý tưởng mà chúng tôi trả lời cho Phỏng vấn của Đài RFI (Radio France Internationale) chiều hôm qua 15.10.2012.
Từ năm nhập vào được Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO/ OMC) Trung quốc làm những Tsumani về hàng hóa sang các Thị trường Tiêu thụ, nhất là Hoa kỳ và Liên Au, để nhặt từng xu như Tầu Chệt bán ve chai kiếm vốn. Trong sản xuất, không thể chỉ có nước lã mà vã lên hồ. Sản xuất nhiều và càng nhiều bao nhiêu, thì càng cần phải có nguyên liệu và nhiên liệu. Nhưng lãnh thổ đất liền lâu đời của Trung quốc thiếu thốn nguyên liệu và nhiên liệu. Thậm chí những hầm mỏ than đá đã bị khối dân Tầu moi móc lâu đời và cạn gần hết. Phương tiện khai thác than lại cũ kỹ và đã chôn vùi nhiều dân Tầu trong hầm mỏ.
Bí lối nguyên liệu và nhiên liệu tại đất liền, thì phải đi tìm tòi khai thác ở nhiều nơi dù bằng mưu mô lừa đảo đút lót hối lộ cho những chính quyền độc tài để có quyền khai thác. Bô xít Tây Nguyên VN là một tỉ dụ điển hình.
Nhưng khi các nơi bắt đầu phản ứng chống lại, thì Kinh tế sản xuất tràn lan của Trung quốc bị đe dọa ngưng trệ. Vì vậy, trong hoàn cảnh bí lối về nguyên liệu và nhiên liệu, Trung quốc quay về Biển Đông, trở thành cố chấp và nghĩ rằng mình có thể “lấy thịt đè người“ đối với những quốc gia nhỏ chung quanh Biển Đông. Chính thái độ cố chấp này sẽ làm cho Trung quốc bị cô lập hóa.
Chúng tôi xin đề cập đến những điểm sau đây:
=> Tình trạng suy thoái sản xuất hiện nay của những Công ty Trung quốc

=> Phân tích về những lệ thuộc của guồng máy Sản xuất

=> Đi tìm khai thác Nguyên liệu và Nhiên liệu

=> Thái độ hung hăng và cố chấp của Trung quốc tại Biển Đông, Trường Sa, Trường Sa và quần đảo Senkaku / Điếu Ngư

=> Tương lai của Trung quốc bị cô lập hóa
Tình trạng suy thoái sản xuất hiện nay

của những Công ty Trung quốc
Cuối năm 2011 và đầu năm 2012, Thống kê của Trung quốc đã đưa ra những con số la hoảng về giảm sút xuất cảng và cắt nghĩa rằng đó là hậu quả của rình trạng Khủng hoảng Kinh tế tại Hoa kỳ và Liên Au, nghĩa là việc giảm sút xuất cảng này mang tính cách giai đoạn do Thị trường Tiêu thụ nước ngoài.

Trong tháng 9 này, Thống kê của Trung quốc lại đưa ra những con số cho thấy việc suy thoái chính tình trạng sản xuất của các Công ty Trung quốc mà lý do không thuộc vào những yếu tố thị trường tiêu thụ nước ngoài, nhưng thuộc chính tình trạng yếu kém những phương tiện sản xuất của các Công ty gốc Trung quốc, như thiếu nguyên liệu và nhiên liệu. Bản Tin của Kelly Olsen (AFP, Thông Tấn Xã Pháp) đánh đi từ Bắc Kinh ngày 01.10.2012, viết như sau:

Hoạt động sản xuất của Trung quốc bị co cụm lại trong tháng 9 này theo con số của nhà nước đưa ra thứ Hai vừa rồi. Con số này cho thấy ước lượng tăng trưởng bị giảm xuống hẳn. ».

Cũng theo Bản Tin này, chỉ tiêu tăng trưởng của Trung quốc rơi xuống 7.5% sánh với 9.3% của 2011 và 10.4% của 2012.

Hoạt động sản xuất giảm xuống là có những lý do nội tại sản xuất của các Công ty Trung quốc chứ không hoàn toàn do Thị trường tiêu thụ nước ngoài. Chính vì những lý do nội tại sản xuất mà chúng tôi muốn tìm hiểu thái độ hung hăng cố chất của Trung quốc tại khu vực Biển Đông hiện nay. Thái độ này liên quan đến việc Trung quốc buộc phải tìm kiếm nguyên liệu và nhiên liệu cho nền sản xuất nói chung của nước mình
Phân tích về những lệ thuộc của guồng máy Sản xuất
1. Tổng quát các Lãnh vực Kinh tế quốc gia
Những hoạt động Kinh tế quốc gia được các Nhà Kinh tế phân biệt ra ba Lãnh vực Kinh tế rõ rệt và tuần tự nối tiếp nhau. Yếu kém một trong ba Lãnh vực Kinh tế ấy, nền Kinh tế quốc gia bị ngưng trệ, què quặt. Ba Lãnh vực đó là : Lãnh vực Kinh tế thứ nhất là Tìm kiếm Nguyên Liệu và Nhiên liệu để cung cấp cho Lãnh vực Kinh tế thứ hai. Lãnh vực Kinh tế thứ hai này là Biến chế nguyên liệu thành hàng hóa sẵn sàng cho Tiêu thụ. Lãnh vực Biến chế được gọi là Lãnh vực Công Kỹ nghệ. Lãnh vực Kinh tế thứ ba gồm những Dịch vụ trong đó Dịch vụ Thương mại là quan trọng nhất. Dịch vụ này cần có khối người Tiêu thụ có khả năng tài chánh dồi dào để mua hàng hóa, nghĩa là có Mãi lực tiêu thụ.

Kinh tế Trung quốc chú trọng về Lãnh vực Kinh tế thứ hai: Biến chế hàng hóa. Lãnh vực này phát triển quá độ nhưng lại lệ thuộc vào Lãnh vực Kinh tế đi trước là Nguyên liệu và Nhiên liệu. Lãnh vực Biến chế này lại lệ thuộc vào Lãnh vực Kinh tế thứ ba là Tiêu thụ mà Mãi lực nội địa lại yếu kém.


2. Riêng đối với những Xí nghiệp Biến chế hàng hóa

Q = f ( K, L, T)
Lượng sản xuất Q tùy thuộc vào

(1) K (Capital) : việc sử dụng vốn ;

(2) L (Labour) : việc sử dụng Nhân lực và

(3) T (Technology) : việc sử dụng Kỹ thuật.
Các Công ty Trung quốc chỉ có ưu điểm là có thể sử dụng Nhân lực (L) với giá rẻ bóc lột. Còn việc sử dụng vốn (K) chính yếu là cho nguyên liệu thì khi nguyên liệu thiếu thốn, có vốn cũng khó lòng mua được. Về phương diện sử dụng Kỹ thuật (T), đó là vấn đề nhiên liệu. Kỹ thuật dựa trên máy nổ không thể không có nhiên liệu dầu nhớt.
Đi tìm khai thác Nguyên liệu và Nhiên liệu
1. Sự thiếu thốn Nhiên liệu tại Lãnh thổ Trung quốc
Các nước đã Kỹ nghệ hóa có sẵn Nguyên liệu và Nhiên liệu đã được khai thác từ lâu từ những cựu thuộc địa. Âu châu có Phi châu và Hoa kỳ có Nam Mỹ châu. Chính nội địa Hoa kỳ cũng có nguồn dự trữ nhiên liệu dầu lửa chưa khai thác: Texas và Alaska.

Các nước bắt đầu phát triển như Nam Dương, Nam Phi, Ba Tây, Úc châu đều có nguồn nguyên liệu và nhiên liệu dồi dào.

Chỉ có Lục địa Trung quốc thiếu thốn nguyên liệu nhất là nhiên liệu dầu lửa. Nguồn nhiên liệu than đá đã bị khai thác lâu đời và hiện nay trang bị khai thác đã quá cổ và nhiều nguy hiểm.

Chính vì vậy mà việc Trung quốc phải đi tìm nguyên liệu và nhiên liệu từ nơi khác, nếu không nền Kinh tế bị ngưng trệ.


2. Tỉ dụ về việc tìm kiếm nhiên liệu và nguyên liệu tại Phi châu với thài độ không chính đáng của Trung quốc
Kỳ họp thứ tư vừa rồi giữa Trung quốc và một số nước Phi châu là tại Bắc Kinh ngày 19.07.2012. Bị quốc tế công kích và mang mặc cảm đi lừa những nước nghèo để thu góm nhiên liệu và nguyên liệu, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải giả hình tuyên bố như sau:
«Trung quốc la nước lớn nhất trong những nước đang phát triển, và Phi châu, một lục địa gồm nhiều nước nhất. Nhân dân Trung quốc và nhân dân Phi châu nối kết với nhau bằng những tương quan đồng đều, bằng sự chân thực và tình hữu nghị, và đang hỗ trợ cho nhau trong việc phát triển chung. «

Cũng chính trong cuộc họp này tại Bắc Kinh, Tổng thống Nam Phi đã không ngần ngại tuyên bố lên sự thật của việc nối kết này. Ông tuyên bố :«Việc Trung quốc cam kết giúp phát triển Phi châu chính yếu là để cung cấp cho mình những nguyên liệu«

Mộ số những tài liệu chứng minh rằng mục đích của Trung quốc là đi thâu gom nhiên liệu và nguyên liệu, bất chấp sự tôn trọng những gía trị nhân bản và dân tộc địa phương :

=> Điển hình là vụ Soudan mà Trung quốc đã vì nhiên liệu mà cung cấp võ khí và ủng hộ tại Liên Hiệp Quốc cho chế độ bạo tàn Al-Bachir.

=> Thống kê các nước Phi châu cho thấy rằng năm 2005, chỉ có 14 nước Phi châu có Bảng Cân Đối Thương mại dương. Những nước này là những nước sản xuất nguyên liệu và dầu lửa xuất cảng qua Trung quốc. Trong khi ấy, 30 nước có Bảng Cân Đối Thương mại âm. Đó là những nước không có dầu lửa và nguyên liệu nhưng bị tràn đầy những hàng may dệt, những đồ mỹ phẩm giả, những thuốc giả và những hàng rẻ tiền của Trung quốc.

=> Cách thế thâu tóm nguyên liệu và nhiên liệu là ủng hộ các chế độc độc tài, cho hối lộ những lãnh đạo nước này. Dân chúng địa phương không bao giờ được hưởng những món tiền vốn cung cấp bởi Trung quốc.

Không cần phải tìm hiểu cách thế thâu gom nguyên liệu và nhiên liệu tại Phi châu. Chúng ta cứ nhìn trường hợp Việt Nam thì thấy rõ mục đích của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung quốc với những chữ vàng khè ! Hãy nghĩ đến vụ Bauxite Tây nguyên !


3. Những khó khăn lớn dần tại Phi châu và những nơi khác
Khi dân chúng mỗi quốc gia bị khai thác bắt đầu ý thức về việc Trung quốc cho hối lộ để lấy nhượng quyền khai thác hầm mỏ, thì những khó khăn bắt đầu cho mưu mô của Trung quốc.
=> Dân chúng các nước Phi châu nhìn việc thâu gom nguyên liệu và nhiên liệu của nước mình như sự bán đứng những tài nguyên của quốc gia cho Trung quốc bởi những nhà lãnh đạo độc tài.

=> Các nhà độc tài Phi châu bán tài nguyên quốc gia cho Trung quốc cũng phải lo sợ vì chính Tổng thống Nam Phi đã thẳng thừng tuyên bố ra cái thâm ý của Trung quốc.

=> Những cuộc Cách Mạng tại Bắc Phi và Trung Đông làm mất một số nước lớn cung cấp nhiên liệu cho Trung quốc

=> Ai cũng hiểu cái thái độ cố chấp ủng hộ của Trung quốc cho Tổng thống Syrie giết dân là do sự cố thủ của Trung quốc giữ lấy nguyên liệu và nhiên liệu của nước này.

=> Thái độ ủng hộ của Trung quốc cho chế độ hiện hành tại Iran cũng là do mục đích thâu gom nguyên liệu, nhất là nhiên liệu từ Iran.

=> Phi châu cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu và nhiên liệu cho Hoa kỳ và nhất là cho Âu châu. Âu châu có mối liên hệ truyền thống với Phi châu, nên sự đối kháng của Âu châu có sức mạnh đánh bật Trung quốc ra khỏi Phi châu.

=> Kinh nghiệm của Nhật bản trước đây: Chính khi chúng tôi đã làm cố vấn Tài chánh cho nhóm Bongo tại Congo Brazyville cách đây 25 năm. Thời ấy,Nhật bản có phong trào đi mua nợ cho những nước nghèo, với mục đích nước này nhượng quyền khai thác nguyên liệu. Khi tôi làm cố vấn cho nhóm Bongo, thì một Công ty Nhật mua nợ và có nhượng quyền khai thác gỗ quý tại khu vực miền bắc Brazaville. Một cuộc Đảo chánh xẩy ra và tân Tổng thống thu lại nhượng quyền khai thác. Công ty Nhật phải cuốn gói ra đi.
Thái độ hung hăng và cố chấp của Trung quốc

tại Biển Đông, Trường Sa, Trường Sa

và quần đảo Senkaku / Điếu Ngư
Thấy bị đe dọa như vậy, Trung quốc chỉ còn cách :

* Nối kết với Nga, một nước dồi dào về nhiên liệu như dầu hỏa, nhất là khí đốt. Nối kết với một số nước vùng Trung Á có nhiều nhiên liệu và nguyên liệu. Nhưng sự nối kết với Nga không dễ dàng vì Nga, một nước lớn, vốn dĩ cạnh tranh với hàng xóm Trung quốc và không muốn Trung quốc lớn mạnh hơn mình để nắm vùng Trung Á vốn chịu ảnh hưởng như «chư hầu« của Nga trước đây.

* Trung quốc chỉ còn một con đường mà họ cảm thấy như mình có thể “lấy thịt đè người«, đó là bành trướng thế lực trấn át tại Vùng Biển Đông. Thực vậy, vùng Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa và quần đảo Senkaku / Điếu Ngư chứa đựng ở dưới mặt nước những nguồn nhiên liệu và nguyên liệu. Thái độ cố chấp, hung hăng của của Trung quốc tại Biển Đông, nhất là cái Lưỡi Bò đỏ chót, có liên hệ đến nguyên liệu và nhiên liệu là như vậy. Ngoài vấn đề nhiên liệu, nguyên liệu, tương lai cung cấp đồ ăn cho khối người khổng lồ Trung quốc là từ Biển. Nếu đồng bằng ở đất liền bị thu hẹp do nhân số tăng, mở kỹ nghệ chiếm mặt bằng và do đó nông nghiệp giảm xuống, thì Biển là lãnh vực khai thác đồ ăn với chiều sâu của Biển và nguồn Hải sản tự sinh dồi dào.
Tương lai của Trung quốc bị cô lập hóa
Việc cố thủ đi khai thác nguyên liêu và nhiên liệu một cách bất chính như trường hợp Phi châu và thái độ hung hăng cố chấp của Trung quốc tại Biển Đông đang đưa Trung quốc đến chỗ bị cô lập hóa:

=> Đối với Liên Âu và Hoa kỳ vì các khối này ngại sợ Trung quốc chiếm đoạt Thị trường các nơi, ngay cả trên lãnh thổ của mình như Trung quốc đã làm trong thập niên qua khi vào được WTO/ OMC

=> Đối với Phi châu vì Phi châu ý thức chủ đích đào xới nguyên liệu và nhiên liệu của mình một cách bất chính.

=> Đối với các nước thuộc Đông Nam Á (ASEAN) vì những nước này phải bảo vệ Kinh tế của mình mới bắt đầu phát triển (Mesures de Protection des Industries naissantes)

=> Nhật và Nam Hàn cũng không để cho Trung quốc khống chế đường Biển, con đường Thương Mại trong vùng Kinh tế Thái Bình Dương gồm những quốc gia quy tụ chung quanh Biển Đông. Hoa kỳ quan tâm đặc biệt đến việc ngăn chặn Trung quốc chủ tâm chiếm Biển Đông và gây khó dễ trong tương lai con đường Thương Mại xuyên Âu-Á và giữa các quốc gia trung Vùng Kinh tế Thái Bình Dương (Zone Economique Pacifique) .Khi sử dụng những con đường gian giảo bất chính như hối lộ chẳng hạn để thủ lợi cho mình, thì cách thế ấy trước sau gì cũng lòi ra và bị người khác ghét. Câu hát bằng tiếng La-tinh để tiễn đưa những người chết: “Quidquid latet, apparebit“ (Điều gì giấu đút tiệm tiến, sẽ hiện ra nguyên hình). Chính Trung quốc chọn con đường để mình bị cô lập hóa

Khi mà nguyên liệu và nhiên liệu bị thiếu thốn, thì hệ thống sản xuất Kinh tế bị ngưng trệ !


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 16.10.2012

Web: http://VietTUDAN.net


TIN NGẮN

Nguyễn Phúc Liên/ VietTUDAN

Geneva, 02.05.2013

Web: http://VietTUDAN.net


TQ ngang ngược ra yêu sách với Việt Nam ở Hoàng Sa
Sau hành vi bắn cháy tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa đáng lên án, Trung Quốc lại ngang nhiên yêu cầu Hà Nội có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn ngư dân ta đánh cá hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi quần đảo này.
Yêu cầu trên được Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đưa ra sau khi Việt Nam mạnh mẽ lên án Trung Quốc về hành vi bắn cháy tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông cách đây một tuần.
Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc phải điều tra và xử lý nghiêm khắc vụ việc đồng thời phải bồi thường thích đáng cho ngư dân Quảng Ngãi nhằm bù đắp những mất mát của họ, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bất chấp sai phạm rành rành, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi vẫn cố tình ngụy biện, nước này đã tiến hành điều tra, kiểm tra các cơ quan có liên quan và xác nhận, hành vi bắn cháy tàu cá Việt Nam tuần trước không gây thiệt hại cho ngư dân Quảng Ngãi.
Đồng thời, ông Hồng còn ngang ngược đưa ra đề nghị vô lý rằng, Chính phủ Việt Nam phải tăng cường các biện pháp giáo dục và quản lý ngư dân nước mình để ngăn họ đánh bắt thủy hải sản trong vùng biển xung quanh khu vực.
Chưa hết, ông Hồng đưa ra tuyên bố khó chấp nhận rằng, hành động bắn cháy tàu cá Việt Nam của Trung Quốc là cần thiết và hợp lý để ngăn ngư dân láng giềng đánh bắt thủy hải sản trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Ngoài ra, hãng thông tấn chính thức của Tân Hoa Xã hôm qua trong một bản tin cho biết, Trung Quốc vừa cử tàu Ngư Chính lớn ra "tuần tra và bảo vệ nghề cá" ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham tranh chấp với Philippines, đồng thời đe dọa sẽ sử dụng biện pháp mạnh nếu cần thiết.Trung Quốc
Theo Tân Hoa Xã, tàu Ngư Chính 46012, thuộc biên chế của Tổng đội Giám sát Hải dương và Nghề cá tỉnh Hải Nam, đã rời cảng Hải Khẩu để tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, điểm nóng về tranh cãi chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc, trên Biển Đông.
Chuyến đi kéo dài tới ngày 13/4 nhằm bảo vệ cái gọi là "chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc, tăng cường quản lý đối với bãi cạn, xử lý các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải và nghề cá, đảm bảo an ninh sản xuất cho khu vực bãi cạn".
"Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện các nước láng giềng có hành động xâm phạm lãnh hải và nghề cá thì sẽ tiến hành các biện pháp mạnh, nếu cần thiết có thể lên tàu lục soát hoặc bắt giữ", Tân Hoa Xã ngang nhiên dẫn lời ông Ngô Tráng, Cục trưởng Cục Ngư chính Nam Hải thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nhấn mạnh.

Trung Quốc tuyên bố chưa từng xâm chiếm

một tấc đất của nước khác!
TPO –Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) ngày 29/3 dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi tuyên bố: Trung Quốc là nước yêu chuộng hoà bình, chưa bao giờ xâm chiếm một tấc đất của nước khác.
Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra gần đây không như Người phát ngôn Bộ ngoại giao phát biểu.
Đài CRI đưa tin: Ngày 29/3, tại Bắc Kinh, liên quan việc Nhật Bản công bố văn kiện chỉ trích Trung Quốc tăng trưởng quân sự và thể hiện nước mạnh với các nước xung quanh trong tranh chấp lãnh thổ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, reo rắc "thuyết đe dọa từ Trung Quốc" là có mục đích xấu, mong các nước liên quan làm nhiều việc có lợi cho hoà bình và ổn định của khu vực.
“Ông Hồng Lỗi cho biết, Trung Quốc là nước yêu chuộng hoà bình, chưa bao giờ xâm chiếm một tấc đất của nước khác”, bản tin tiếng Việt đăng tải trên Đài CRI ngày 29/3.
Cũng theo CRI, ông Hồng Lỗi lớn tiếng và ngang ngược tuyên bố Trung Quốc có quyền phát triển lực lượng quốc phòng thích ứng với tình hình nước mình, giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nước liên quan không phản tỉnh đối với tội ác xâm lược của mình, mà một mực reo rắc "thuyết đe dọa từ Trung Quốc" là có mục đích xấu.
Hiện phía Nhật Bản chưa có phản hồi trước tuyên bố trên của ông Hồng Lỗi.
Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trong thời gian gần đây giữa Nhật Bản - Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng. Tàu, chiến đấu cơ của Trung Quốc không ít lần xuất hiện ở Senkaku/Điếu Ngư, nhưng đều bị Nhật Bản ngăn chặn kịp thời. Các cuộc đối đầu trên vùng biển tranh chấp giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu.
Không chỉ với Nhật Bản, Trung Quốc đang có những tranh chấp về lãnh thổ với các nước và các bên liên quan trên Biển Đông. Với việc ngang nhiên tung ra đường lưỡi bò 9 đoạn bao trùm gần hết Biển Đông, hải quân Trung Quốc gần đây nhất còn tràn xuống bãi đá chỉ cách Malaysia 80 km để tập trận; bắn vào tàu cá của ngư dân Việt đang đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Ngay sau đó, ông Hồng Lỗi lại ngang ngược tuyên bố đây là hành động "chính đáng và cần thiết".

Trung Quốc lo sợ thua kiện chủ quyền tại Biển Đông
Theo mạng tin Sankei (Nhật Bản) số ra mới đây, khi bị Philippines kiện ra tòa liên quan đến chủ quyền ở Biển Đông, Trung Quốc gây sức ép đối với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm buộc Philippines rút đơn kiện.
Đường lưỡi bò trái phép của Trung Quốc. (Hình đồ họa: AFP).
Để Manila rút đơn, Bắc Kinh hiện sử dụng quân bài mang tên “Quy tắc ứng xử” dựa trên quan điểm hối thúc các bên hành động theo pháp lý nhằm ngăn chặn xung đột trên Biển Đông.
Tháng 1/2013, Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Quốc tế căn cứ vào Công ước của Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982. Trước đơn kiện của Philippines, Trung Quốc từ chối tham dự phiên tòa quốc tế này, và Philippines đã yêu cầu Chánh án Tòa án LHQ về Luật biển (ITLOS) Shunji Yanai chỉ định “trọng tài viên” đại diện cho Trung Quốc.
Theo Bộ Ngoại giao Philippines, Manila đã chỉ định một Giáo sư về luật quốc tế người Đức và nếu 3 trọng tài viên còn lại được chỉ định, quá trình xét xử sẽ được tiến hành mà không cần đến sự có mặt của Trung Quốc.
Trước những diễn biến nêu trên, Trung Quốc đang gây áp lực đối với các nước ASEAN, trong đó có Singapore và Malaysia, nhằm mục đích ngăn cản việc “xét xử vắng mặt” đối với tính bất hợp pháp trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Về các phán quyết trước đây của Tòa án Trọng tài Quốc tế, cũng không ít trường hợp tòa án này đưa ra phán quyết phân rõ trắng đen. Ví dụ như trong vụ phân xử tranh chấp giữa Argentina và Chile đối với chủ quyền 3 hòn đảo trên kênh Beagle, phía Chile đã thắng kiện với phán quyết khẳng định đối với các đảo này. Trung Quốc thực sự lo ngại về một phán quyết tương tự trong trường hợp này.
Ngoài ra, Bắc Kinh đang có ý đồ cô lập Philippines với sách lược phân hóa nội bộ ASEAN, đồng thời “đóng nhát đinh” răn đe khiến các nước khác trong khu vực không có cơ hội tận dụng vụ kiện của Philippines.
Liên quan đến quy tắc ứng xử “xem xét lại” việc rút đơn kiện, phía ASEAN đang thương lượng với Trung Quốc nhằm xây dựng một dự thảo về quy tắc này song Trung Quốc vẫn liên tiếp từ chối tham gia chính thức vào các cuộc tham vấn chính thức đó.
Điều này vô hình trung tạo tâm lý lo ngại bên trong ASEAN rằng việc Trung Quốc phản đối vụ kiện của Philippines sẽ càng khiến cho quá trình bàn thảo về quy tắc ứng xử thêm bế tắc. Bắc Kinh đã khéo léo lợi dụng thực tế này để gây sức ép đối với ASEAN nhằm tạo ra tác động nhất định đến Manila.
Trong khi đó, trước sự kiện tàu hải quân Trung Quốc bắn cháy tàu cá Việt Nam tại vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng “phản đối mạnh mẽ lối hành xử vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực” trên biển.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại khẳng định rằng hành vi đó (của Hải quân Trung Quốc) “là phản ứng chính đáng đối với các tàu cá đánh bắt bất hợp pháp,” trong khi phát ngôn của Hải quân Trung Quốc lớn tiếng cho rằng “Hải quân nước này đã bắn hai quả pháo sáng lên trời cảnh cáo.” Thực tế, các thuyền trưởng tàu cá Việt Nam đều khẳng định rằng họ bị tàu Trung Quốc “bắn 4-5 phát đạn”.

Biển Đông :

Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý rất quan ngại về tình hình căng thẳng

Trọng Nghĩa


Tiếp xúc với đồng nhiệm Philippines Albert del Rosario vào hôm qua, 02/04/2013 tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác định là Hoa Kỳ “quan ngại sâu sắc” về tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Ông đồng thời tỏ ý ủng hộ hướng giải quyết tranh chấp chủ quyền trong khu vực thông qua cơ chế trọng tài. Đối với phía Philippines tuyên bố đó đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ tỏ lập trường ủng hộ quyết định của Manila kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc trước tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc
Đây là lần đầu tiên mà tân Ngoại trưởng Mỹ tiếp xúc với Ngoại trưởng Philippines từ ngày ông John Kerry nhậm chức. Trong một tuyên bố với báo giới, ông Kerry đã nhắc lại rằng Philippines là một trong năm đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, do đó mối quan hệ này « rất, rất quan trọng vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng”.
Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại quan điểm ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một bộ quy tắc ứng xử nhằm giải quyết các tranh chấp ngoài Biển Đông.
Về phần mình, Ngoại trưởng Philippines del Rosario đã xác nhận là nước ông quyết tâm củng cố quan hệ với đồng minh đã có hiệp ước với mình.
Báo chí Philippines vào hôm nay đã trích dẫn một bản thông cáo của bộ Ngoại giao Philippines nhận định rằng Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ hậu thuẫn của Washington đối với quyết định của Manila yêu cầu tòa án trong tài Liên Hiệp Quốc phân xử về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.
Theo bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines, ông Kerry đã bày tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ Philippines trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tranh chấp tại Biển Đông. Cũng theo bộ Ngoại giao Philippines, ông Kerry đã nói một cách cụ thể là nhân các hội nghị sắp tới đây của khối ASEAN, phia Mỹ sẽ bày tỏ lập trường ủng hộ sáng kiến của Philippines về việc thành lập một tòa án trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Xin nhắc lại là Philippines đã chính thức đệ đơn « kiện » Trung Quốc về đường lưỡi bò ngày 22 tháng Giêng 2013. Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện của Philippines ngày 19 tháng Hai. Tuy nhiên, theo quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc, thủ tục trong tài vẫn được tiến hành nếu bên nguyên đơn duy trì ý định của mình.
Trong những ngày qua, có một số thông tin cho rằng Trung Quốc đang « vận động » ngầm để Philippines rút lại đơn kiện và có thể là Manila bỏ cuộc. Vào hôm qua, Ngoại trưởng Albert del Rosario đã khẳng định : « Tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi muốn thấy tiến trình tài phán đi đến nơi đến chốn. Không nên có chút hoài nghi nào về quyết tâm của chúng tôi.

Hàng trăm triệu tấn phế liệu

gây ô nhiễm nghiêm trọng tại Trung Quốc
Những ngọn đồi cao từ 20 đến 30 mét do chất phế thải gây ô nhiễm tạo thành (greenpeace.org)

Mai Vân
Hôm nay, 02/04/2012, tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace đã báo động ngay tại Bắc Kinh là hàng trăm triệu tấn chất phế thải từ các nhà máy phân bón đang gây ô nhiễm nghiêm trọng tại nhiều vùng ở Trung Quốc. Greenpeace đã trưng ra ảnh chụp từ trên không, cho thấy hàng chục ha chất phế thải ở một nơi tại Tứ Xuyên. Theo Greenpeace, đây là một "quả bom nổ chậm" mà Bắc Kinh phải nhanh chóng tháo gỡ.


Từ năm 2001, Trung Quốc đã tăng gấp đôi khả năng sản xuất phân bón có chất phosphate, và đã dẫn đầu thế giới trong lãnh vực này, chiếm 40% tổng sản lượng thế giới. Mặt trái tuy nhiên là sản xuất quá tải, chất gây ô nhiễm bị tồn đọng và nhất là chất phế thải được tàng trữ một cách nguy hiểm. Từ Bắc Kinh, Thông tín viên Stéphane Lagarde nhận định :
“Đấy là một bãi đen to lớn gần nhà máy Hoành Đạt (Hondal), một trong các nhà sản xuất chất phosphate lớn ở Trung Quốc... Trên diện tích hơn 30 ha, bằng diện tích của quãng trường Thiên An Môn, là những ngọn đồi cao từ 20 đến 30 mét do chất phế thải gây ô nhiễm tạo thành. Đó là những ngọn đồi bẩn thỉu mà các thành viên tổ chức Greenpeace Trung Quốc đã phân tích, và kết quả rất đáng sợ.
Hàm lượng chất độc hại trong chất thải công nghiệp ở gần các nhà máy, cao hơn rất nhiều so với những nơi chung quanh. Nói cách khác, đất đã bị thấm các chất độc hại này. Theo Greenpeace, Trung Quốc đã có 300 triệu tấn chất thải có phosphate. Và hàng năm thì khối lượng này tăng thêm hàng chục triệu tấn.
Lượng phân bón sản xuất quá cao so với nhu cầu, cho nên cần phải kiểm soát phân bón xuất xưởng. Đấy là cách duy nhất để giảm chất thải gây ô nhiễm.
Greenpeace còn tiết lộ thêm nhiều nơi bị ô nhiễm khác ở Tứ Xuyên, nhiều vết đen khác nhìn thấy từ trên không thông qua hệ thống bản đồ của Google. Cư dân ở gần các nơi đó đã thấy xuất hiện vết cặn màu trắng khi họ đun sôi nước giếng. Greenpeace cho biết là họ rất lo ngại cho sức khỏe của người dân."

DÂN nổi dậy làm

CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương