An ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Namtải về 1.54 Mb.
trang19/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.54 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Viện Trưởng Viện Hoá Đạo

GHPGVNTN

(ấn ký)


Tỳ kheo Thích Viên Định.


PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

Củng cố Giáo quyền-Thống Nhất Giáo Hội-Xiển dương Giáo pháp
THƯ HIỆP THÔNG TÔN GIÁO
- KÍNH ĐỨC HỒNG Y PHẠM MINH MẨN.

- KÍNH QUÝ GIÁM MỤC TRONG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO VIỆT NAM.
Hôm nay là ngày lễ trọng của Giáo Hội Công Giáo bắt đầu một tuần lễ mừng Chúa Phục Sinh. Tôi Lê Quang Liêm , Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy xin gởi đến Quý Vị bức thư này để hiệp thông kỷ niệm Đức Chúa Jesus vào Thành Jerusalem trong khải hoàn và bắt đầu một tuần lễ kỷ niệm Chúa chịu nhục hình , hy sinh và sau đó phục sinh.

Chúng tôi cũng xin gởi lời chúc mừng Quý Vị vừa có được một chủ chiên mới, Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhứt. Chúng tôi tán thành chủ trương của Ngài về một Giáo Hội của người nghèo, một Giáo Hội phải tiếp cận được với mọi người, mọi giới và năng động cổ võ nhân quyền.

Chúng tôi cũng lắng nghe Đức Hồng Y Phạm Minh Mẩn trả lời phỏng vấn sau khi tham dự Mật Nghị Hồng y về và đặc biệt tán thành nhận xét của Hồng Y: “rằng việc sửa đổi Hiến Pháp chỉ là một bước cần thiết mở ra con đường đổi mới lòng trí mọi người, cải thiện đời sống văn hóa và giáo dục, kinh tế và chánh trị của dân tộc Việt Nam”.

Ngày 8 tháng 3 vừa qua, chúng tôi cũng đã lên tiếng tán đồng quan điểm chính trị trong Lá Thư Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam.

Nhân mùa Phục Sinh và Mùa Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn năm nay, Giáo Hội chúng tôi cũng gởi lời kêu gọi đến Quý Vị lãnh đạo Tôn giáo xin cùng liên kết gắn bó đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi những bế tắc , mang tự do dân chủ đến cho đồng bào, đồng đạo để đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng văn minh nhân loại.

Huyền Phong Các, mùa Đại Lễ 25/2 Âl năm Quý Tỵ

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2013.
Nay kính thư

LÊ QUANG LIÊM

(Huyền Phong Cư Sĩ)

VietTUDAN --------------------------------------------------------------- TOT DAO DEP DOI
CHA THẦY VÀ THẦY SẼ ĐẾN

VÀ Ở LẠI TRONG NGƯỜI ẤY.
SUY NIỆM PHÚC ÂM ( IV C 26 ); ( 05.05.2013 ); ( Jn 14, 23-29)

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM C
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN HỌC TẬP
Chắc chắn Thánh Bộ Phụng Vụ trích đoạn Phúc Âm hôm nay của Thánh Gioan ( Jn 14, 23-29) voo1i hai ý tưởng để chuẩn bị tinh thần chúng ta trước hai biến cố trọng đại,

- mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, Chúa Nhật tới

-và lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật kế tiếp.

Ý nghĩa để chuẩn bị tinh thần chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên được đề cập đến qua câu Phúc Âm:


- " Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy " ( Jn 14, 28).
Và để dọn lòng chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta được câu Phúc Âm sau đây nhắc nhở:
- " Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em " ( Jn 14, 26).
Những gì liên quan đến lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta sẽ có dịp suy niệm ở các Chúa Nhật liên hệ.
Nội dung bài Phúc Âm Thánh Lễ hôm nay thuật lại cho chúng ta di chúc của Chúa Giêsu cho các Môn Đệ, nhân dịp môn đệ Giuda Taddeo ( không phải Giuda Iscariota, người sẽ phản bội Ngài) đặt một câu hỏi là tại sao Chúa Giêsu lại chỉ muốn tỏ mình cho các Vị, thay vì bày tỏ tài năng và vinh hiển của Ngài cho mọi người biết:
- " Ông Giuda, không phải Iscariota, nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình cho chúng con, mà không tỏ mình cho thế gian? " ( Jn 14, 22).
Những gì Chúa Giêsu nói với các Môn Đệ trong Phúc Âm hôm nay, mặc dầu không đề cập đến Giuda, nhưng một cách gián tiếp Người cho thấy câu hỏi của môn đệ Giuda không phải là cách hiểu biết của một người Môn Đệ, cũng như trong dịp lễ Lều Người đã từ chối đáp ứng lại ước vọng được nổi danh, nổi tiếng của " các anh em " gợi ý và khuyến khích Người:
- " Lễ Lều của người Do Thái gần tới, anh em Chúa Giêsu nói với Người: Ông bỏ đây mà lên miền Giudea đi, để cả môn đệ của ông cũng được nhìn thấy những việc ông làm, vì không ai ,muốn nổi danh mà lại hoạt động âm thầm. Nếu ông làm những việc ấy, thì hãy tỏ mình cho thiên hạ biết " ( Jn 7, 2.4 )
Trong dịp lễ Lều Chúa Giêsu có lên Đền Thờ dự lễ, nhưng vào một lúc khác, không tùy thuộc vào các lời gợi ý của " các anh em " Người.

Cũng vậy trong chương 14, mà đoạn Phúc Âm hôm nay được trích ra, Chúa Giêsu đề cập đến việc Người sẽ tỏ mình ra cho Môn Đệ, nhưng là cách tỏ mình khác với quan niệm cho thiên hạ biết để được nổi danh mà Giuda đề nghị:


- " Ai tiếp nhận và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến và sẽ tỏ mình ra cho người ấy " ( Jn 14, 21).
Mặc dầu trong câu trả lời, Chúa Giêsu không đề cập đến lời gợi ý của Giuda tỏ cho thiên hạ biết để được danh tiếng, như trước đó Người đã có dịp nói thẳng với Philipphê:
- " Chúa Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? " ( Jn 14, 9-10).
Tuy không đề cập đến Giuda, cũng không nhắc lại Philipphê, nhưng những lời dạy bảo các Môn Đệ trong đoạn Phúc Âm hôm nay là những câu nói nối tiếp những gì Chúa Giêsu đã bắt đầu nói với Philipphê.

Điều đó cho thấy cả hai Môn Đệ chưa có cùng một tâm tình như những gì Chúa Giêsu muốn dạy các Vị.


- " Thầy sẽ yêu mến người ấy và tỏ mình ra cho người ấy " ( Jn 14, 21).
1 - Chúa Giêsu tỏ mình ra thế nào cho người yêu mến Người ?

Đây là câu trả lời tuyệt diệu mà chúng ta muốn suy niệm hôm nay:

- " Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy " ( Jn 14, 23).
Như vậy, người tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng, không phải là người sống cách biệt với Thiên Chúa, Đấng mà mình thờ phượng , như là một tín hữu sụp lạy trước một vị thần cách biệt ngự trên bục cao.

Người tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng, " yêu mến và tuân giữ lời Thầy ", là người có Thiên Chúa Ba Ngôi đến ngự và sống trong chính con người của mình.

Viết đến đây, tôi nhớ lại lúc còn làm học trò giúp lễ , tôi được nghe hát một bài thánh ca rất cảm động diễn tả một cách tuyệt diệu câu Phúc Âm vừa kể:
" Chúa ở cùng con, con ở cùng Chúa.

Chúa hợp với con cho đến trọn đời.

Người là của con, và con của Chúa

Đời con sống, vì Chúa sống trong con... " .


Hiểu được như vậy, người tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng là người có " Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy ".

Người tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng là người đang sống cuộc sống thiên đàng ngay ở trần gian, vì có Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn hạnh phúc bất diệt, là thiên đàng trong con người của mình.

Vì ở đâu có Thiên Chúa, thì ở đó có Thiên Đàng.

Thánh Phaolồ cũng không diễn tả gì khác hơn, khi Ngài nói người Ki Tô hữu là phần thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu:


- " Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Chúa Ki Tô sao? " (1 Cor 6, 15).
Và mỗi tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng, " yêu mến và tuân giữ lời Thầy ", là đền thờ của Chúa Thánh Thần:
- " Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần sao? " ( 1 Cor 6, 19).
Người tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng là sống thông hiệp với bản tính Thiên Chúa, sống thông hiệp với đời sống của Chúa Ba Ngôi, có " Cha Thầy và Thầy đến và ở lại với nguời ấy ".

Hay nói như Thánh Phêrô:


- " Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy ( của Chúa Giêsu), Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta những gì rất qúy báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa " ( 2 Pt 1,4).
Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ hiểu được tại sao bất cứ ai, bất cứ ý thức hệ nào đàn áp, không tôn trọng con người, đê tiện hóa phẩm giá con người, là cá nhân đó, ý thức hệ đó, đối với Ki Tô giáo, xúc phạm không phải chỉ đối với con người , mà là xúc phạm đến chính Thiên Chúa.
Và cũng chính trong lời tuyên bố ủy thác lại kho tàng qúy báu cho các Môn Đệ và cho chúng ta, con cái các Ngài trong đức tin, có " Cha Thầy và Thầy đến và ở lại với người ấy ", Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta một phương thức mới để sống đức tin:

- " Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy " ( Jn 14, 23).

Người tín hữu Chúa Ki Tô tin vào Người và ý thức tuân giữ các giới răn Người truyền cho, không phải với thái độ co ro cúm rúm sợ sệt của người nô lệ, mà sống bằng tình thương mến Thầy trò, tình nghĩa Cha con:

- " Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con, thì cũng là người thừa kế, nhờ ơn Chúa " (Gal 4, 6-7).

2 - Và rồi ngoài ra phần thưởng chắc chắn cho những ai yêu mến Người, mà Chúa Giêsu cam kết với các Môn Đệ, " Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy ", Chúa Giêsu còn hứa ban cho các Vị Chúa Thánh Linh, là Đấng Bảo Trợ là bảo chứng thật sự Thiên Chúa đang hiện diện , sống trong tâm hồn người Ki Tô hữu; chứng thật chúng ta là con cái Ngài:

- " Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Abba, Cha ơi !...".

Và Chúa Thánh Linh sẽ dạy bảo chúng ta và làm cho các Vị nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã dạy, nhứt là trong những lúc khó khăn của cuộc sống:

- " Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em " ( Jn 14, 25-26).

Như vậy, cuộc sống của người tín hữu Chúa Ki Tô không phải là cuộc sống mù mịt, bấp bênh, không định hướng và không có gì chắc chắn để bảo chứng cho cuộc sống đời đời hạnh phúc với Thiên Chúa.

Cuộc sống Ki Tô hữu là cuộc sống được chính Thiên Chúa bảo trợ:

- " Thầy sẽ không để anh em mồ côi…Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi " ( Jn 14, 18.27).

Người tín hữu Chúa Ki Tô là người có Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong tâm hồn:

- " Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy " ( Jn 14, 23).

Người tín hữu Chúa Ki Tô luôn luôn được Chúa Thánh Thần Bảo Trợ và dẫn dắt, nhứt là trong những thử thách của cuộc sống:

- " Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em " ( Jn 14, 26).

Và người tín hữu Chúa Ki Tô sống trong ân sủng, " yêu mến Thầy, tuân giữ lời Thầy ", " chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, ta biết chúng và chúng theo Ta " ( Jn 10, 27), được chính Thiên Chúa toàn năng bảo đảm cho sự sống hạnh phúc đời đời với Ngài:

- " Ta ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay Ta. Cha Ta, Đấng đã ban chúng cho Ta, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Ta và Chúa Cha là một " ( Jn 10, 29).

Và người đã hứa và đứng ra bảo đảm cho chúng ta chắc chắn cuộc sống hạnh phúc đó với Thiên Chúa, không ai khác hơn là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa:- " Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Ki Tô, Con Thiên Chúa, và anh em tin mà được sống nhờ danh Người " ( Jn 20, 31).
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN HỌC TẬP

VietTUDAN --------------------------------------------------- LAP TRUONG DAU TRANH

NHỮNG QUYỀN CĂN BẢN CỦA CÁ NHÂN TỰ DO

VÀ NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC TẬP THỂ
Trực diện đối với Đảng Cộng sản Việt-Nam hay bất cứ Đảng phái, Hội đoàn nào, chúng tôi thẳng thắn đối thoại và đấu tranh cho Tự do và Dân chủ tại Việt-Nam. Mỗi Cá nhân có quyền Tự do chọn lựa và phát triển những quyền căn bản của con người sống trong Tập thể. Việc Điều hành Tập thể phải được ủy thác theo Nguyên tắc Dân chủ.
A. NHỮNG QUYỀN CĂN BẢN CỦA CÁ NHÂN TỰ DO
1. Mỗi cá nhân có một thân xác và phải nuôi sống thân xác ấy. Đây là quyền ‘’Dạ dầy’’. Thân xác là tư hữu bất khả xâm phạm. Khi không ai bao cấp nuôi sống họ, Cá nhân ấy phải có quyền tư hữu những phương tiện làm ăn sinh sống. Quyền tư hữu thân xác và những phương tiện làm ăn để bảo tồn và phát triển thân xác phải được tôn trọng.

2. Mỗi cá nhân có một trí óc hiểu biết, suy nghĩ và khám phá. Đây là quyền Trí tuệ và là tư hữu của mỗi cá nhân. Họ có quyền tự do học hỏi và phát triển Trí tuệ.

3. Mỗi cá nhân có những phương tiện biểu lộ những suy tư. Đây là quyền Phát biểu. Họ có quyền nói, viết hoặc xử dụng những phương tiện truyền thông khác của thân xác. Họ có quyền vỗ tay để tỏ lòng ưng thuận. Họ có quyền lắc đầu để tỏ sự không đồng ý. Họ có quyền nhắm mắt để không muốn nhìn. Họ có quyền bịt tai để không muốn nghe. Những phương tiện biểu lộ này là tư hữu của mỗi cá nhân. Họ có quyền tự do xử dụng những phương tiện ấy.

4. Mỗi cá nhân, ngoài phạm vi trí tuệ suy tư và lý luận, còn có lòng Tin. Đây là quyền Tín ngưỡng. Cá nhân có quyền tự do Tin tưởng hoặc không Tin gì hết. Không ai có thể bắt ép lòng Tin cũng như không thể cấm đoán lòng Tin ấy.

5. Mỗi cá nhân sống với đồng loại của mình. Họ có quyền tự do liên kết với những người khác. Đây là Quyền Nhóm họp và Lập Hội. Họ liên kết với những người khác để làm ăn sinh sống cho hữu hiệu hơn, để nương tựa và cùng phát triển trí tuệ, để cùng biểu lộ ra những suy tư tương đồng, để cùng bầy tỏ lòng Tin và nâng đỡ nhau nuôi dưỡng lòng Tin của mình. Quyền nhóm họp và lập hội phải được tôn trọng khi con người được coi là một sinh vật có khuynh hướng xã hội.
B. NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC TẬP THỂ
Cá nhân có trước Tập thể. Không thể nhân danh Tập thể, hay một Chủ thuyết để giết chết Cá nhân. Không có Tập thể hay Chủ thuyết, thì Cá nhân vẫn sống. Ngược lại, không có những Cá nhân, thì Tập thể hoặc Chủ thuyết không có lý do tồn tại. Việc Điều hành Tập thể là một nhu cầu đến từ những Cá nhân cùng quyết định sống chung trong Tập thể. Lựa chọn người hay nhóm người giữ trách nhiệm việc Điều hành ấy phải do những Cá nhân trong Tập thể ưng thuận theo Nguyên tắc Đa số. Đó là Nguyên tắc Dân chủ phải được tôn trọng. Không ai, hay nhóm người nào có thể tự cho mình một cách độc đoán cái quyền Điều hành Tập thể ấy, trừ trường hợïp người đó hay nhóm người ấy chà đạp lên Nguyên tắc Dân chủ bằng thủ đoạn lừa đảo hoặc bạo lực đàn áp đối với những Cá nhân trong Tập thể.
VietTUDAN


TỪ 1964 ĐẾN NAY,

TỰ DÂN

GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG

Quý Bạn Tự Dân,

Trên 40 năm rồi, hôm nay tôi cảm động và vui mừng gửi đến quý bạn còn ở quốc nội hay hiện sống tỵ nạn xứ người, một trang báo mà tôi đã giữ nó trên 40 năm. Trang báo nhắc lại:

=> Kỷ niệm của thời sinh viên học sinh đấu tranh;

=> Chứng nhận lập trường không thay đổi của chúng ta chống độc tài Cộng sản;

=> Thúc đẩy chúng ta tham gia vào các Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ hiện nay để chấm dứt chế độ độc tài Cộng sản.


NHẮC LẠI KỶ NIỆM ĐẤU TRANH

Sau cuộc đảo chiùnh 1963, Cộng sản Miền Bắc gia tăng việc xâm nhập vào các Hội đoàn dân chúng Miền Nam, nhằm tạo những xáo trộn xã hội để tay sai Cộng sản quốc tế từ Miền Bắc dễ bề chiếm quyền hành tại Miền Nam.

Lực lượng Sinh viên Liên Khoa Sài Gòn đã đứng lên chống lại bộ ba BÔI-LAN-NHO (Nguyễn Trọng Nho), bị ảnh hưởng chính trị nhất thời, lèo lái Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn vào chính trị phe phái. Lực lượng Sinh Viên Liên Khoa đã bao vây Trụ sở Tổng Hội va đốt Trụ sở này, Nguyễn Trọng Nho chạy thoát sang phía Bộ Thanh Niên.

Năm 1964, một Phong trào do Cộng sản điều động đội lốt Quốc gia đã khởi đầu từ Đại học Huế, tràn vào các Tỉnh Miền Trung tới tận Bình Tuy. Phong trào ấy lấy tên là HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC do Bác sĩ Lê Khắc Quyến cầm đầu. Phong trào này chủ trương chiếm các Trường sở, liên miên kêu gọi Sinh viên Học sinh bãi khóa để đi biểu tình chống Chính quyền.

Ý thức được sự nguy hiểm của Phong trào Cộng sản trá hình này, Lực lượng Sinh viên Liên Khoa đã phát động Phong trào SINH VIÊN HỌC SINH BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY để chống lại Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của Cộng sản trá hình. Phong trào Sinh viên Học sinh Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy phát động từ Sài Gòn, chiếm lại và bảo vệ các Trường sở để Sinh viên Học sinh yên ổn học hành. Từ Sài Gòn, Phong trào tiến rất mau sang Gia Định, ra Biên Hoà, Long Khánh, Bình Tuy, Phan Thiết, Nha Trang và Đà Nẵng… để dẹp Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc của Cộng sản trá hình.

Sau Phong trào này, Lực Lượng trẻ Chống Cộng quyết định thành lập TỔNG LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN HỌC SINH TỰ DO DÂN CHỦ, lấy tên tắt là LỰC LƯỢNG TỰ-DÂN (TƯ-do DÂN-chủ).

Năm 1965, Lực lượng xin Giấy Phép thành lập một Đảng Chính trị chỉ gồm giới Trẻ, lấy tên là Đảng TƯ DÂN. Ông HÀ THÚC KÝ, Bộ Trưởng Nội Vụ, đã cho Giấy Phép. Tôi, Chủ tịch Lực Lượng Tự Dân, được anh em bầu làm Đảng trưởng Sáng lập viên.


TỪ NĂM 1964 ĐẾN NAY, LẬP TRƯỜNG ĐẤU TRANH KHÔNG THAY ĐỔI
Lực lượng Sinh viên Liên Khoa, rồi Lực lượng TỰ DÂN và Đảng TƯ DÂN lấy Lập trường đấu tranh rõ rệt:

=> Đấu tranh cho Tự do Dân chủ

=> Chống lại độc tài Cộng sản
Lập trường ấy được ghi rõ trên trang báo kỷ niệm này từ năm 1964 mà tôi gửi đến quý Bạn hôm nay 08.10.2005.

Từ thời ấy, Tuần Báo của Lực lượng và của Đảng lấy tên là TƯ DÂN.

Thời gian trôi qua. Có những Bạn Tự Dân đã qua đời như Bác sĩ VŨ CÔNG. Số đông các Bạn khác còn tại Quốc nôi. Một số tỵ nạn nơi xứ người như Ông NGUYỄN PHÚC TÀI, Ông NGUYỄN VĂN CẨM, Ông PHẠM XUÂN CẢNH, Bà NGUYỄN THỊ MINH CHÂU, Bà NGUYỄN THỊ KIM THOA, Ông TRẦN NĂNG PHÙNG, …

Bây giời chúng ta đã lớn tuổi…

Mong trang báo kỷ niệm này nhắc lại tuổi trẻ Sinh viên Học sinh cùng chung lưng cố gắng đấu tranh ở một thời mà Cộng sản Miền Bắc chủ trương xâm nhập vào các Đoàn thể dân sự Miền Nam, ngay cả Tôn Giáo, nhằm tạo bất ổn về Chính trị và Xã hô.i.

Tôi ra đi năm 1965. Đã 41 năm tại nước ngoài cho đến nay, nhưng những kỷ niệm vẫn sống đô.ng. Năm 2000, tôi tái bản Tuần Báo TỰ DÂN tại nước ngoài, lấy tên là VietTUDAN. Lập trường đấu tranh Chính trị vẫn như trước đây 41 năm mà anh em đã quyết định:

=> Đấu tranh cho Tự do Dân chủ

=> Chống lại độc tài Cộng sản


KÊU GỌI THAM GIA ĐẨY MẠNH TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA

Gửi trang báo kỷ niệm đấu tranh tuổi trẻ này đến quý Bạn và viết bài hôm nay, tôi không có mục đích kêu gọi chúng ta hãy tập hợp nhau lại để tái thành lập Đoàn thể đấu tranh lấy tên là TỰ DÂN như xưa. Có hai lý do để tôi không muốn kêu gọi điều ấy:

=> Nhiều người trong chúng ta đã lớn tuổi, sức lực đã suy giảm.

=> Có nhiều Đoàn thể đã được thành lập rồi để đấu tranh cho Tự do Dân chủ. Chúng ta không nên lập thêm Hội Đoàn.
Sức đã suy yếu và đã có nhiều Đoàn thể cùng mục đích, cùng lập trường với chúng ta, nên chúng ta không cần tốn sức còn lại vào việc tái lập Đoàn thể mới.
Khi nhắc lại trang báo kỷ niệm đấu tranh này, tôi chỉ mong muốn những Bạn TỰ DÂN thuở xưa hãy lấy sức còn lại của mình mà đóng góp với các Đoàn thể, Phong trào sẵn có cùng mục đích đấu tranh cho Tự do Dân chủ, chống lại độc tài Cộng sản. Các Đoàn thể, Phong trào ấy đã sẵn có ở từng địa phương, trong hoặc ngoài nước.
Tình hình Chính trị Quốc nội đang thay đổi. Tiến trình DÂN CHỦ HÓA tại Quốc nội đã bắt đầu vì nhu cầu phát triển Đất Nước.

Chúng ta hội nhập với các Đoàn thể để đẩy mau và mạnh Tiến trình DÂN CHỦ HÓA ấy. Tiến trình này nằm trong Lập trường đấu tranh của TỰ DÂN đã trên 40 năm nay:

=> Đấu tranh cho Tự do Dân chủ

=> Chống lại độc tài Cộng sản
Xin quý Bạn TỰ DÂN đọc lại trang báo kỷ niệm đính kèm đây để dù tuổi già, nhưng vẫn cảm thấy mình còn GÂN.

NGUYỄN PHÚC LIÊN

Cựu Chủ tịch Lực lượng SVHS TỰ DÂN

Đảng trưởng Sáng lập viên Đảng TỰ DÂN


Quá trình Tranh đấu của Tổng Liên Đoàn Sinh-viên, Học-sinh

TỰ-DÂN

Tháng lịch sử: tháng 8 năm 1964
Để tiếp tay cho Cộng sản quấy rối miền Nam tự do, Tổng Hội Sinh viên Sài-gòn liên tiếp tổ chức hội thảo, biểu tình, khinh mạn chính quyền, gây chia rẽ Tôn giáo, và muốn dùng sinh viên, học sinh để làm bàn đạp cho đảng phái chính trị thiên Cộng sản. Trước tình trạng ấy, tổ chức sinh viên quyết chống lại bọn tay sai của Cộng sản bằng mọi cách:

22.8.64: Buổi họp đầu tiên nghiên cứu tình hình

24.8.64: Biểu tình phản đối hành động của Tổng hội Sinh viên Sài-gòn và sau đó thành lập Ban Đại diện của Lực Lượng tại mỗi Phân khoa.

26.8.64: Tiếp xúc đầu tiên với Cha Chủ tịch T.Đ.C.G.

27.8.64: Chiếm đài phát thanh Sài gòn cùng với L.L. Công giáo để trao lại cho bộ ông Giám đốc biểu tình chống lại âm mưu tiếp tay cho C.S.

KẾT QUẢ: Tình hình khủng bố nhân dân đã được chận đứng
Mặt Trận Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy
Nhận thấy mục đích phá hoại và thiên cộng của Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc miền Trung, Lực Lượng Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh quyết định đập tan H.Đ.N.D.C.Q. ở các Tỉnh bằng phương pháp: tách học đường ra khỏi chính trị. Mặt Trận BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY ra đời.

Chủ lực: Lực lượng Thanh niên, Sinh viên, Học sinh

Yểm trợ: Lực lượng T.N.Đ.Đ.K.
TẠI SÀI GÒN

27.9.64: Hành động: Biểu tình Lực Lượng tại Thủ đô với các Biểu ngữ:”TÁCH RỜI CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”

28.9.64: Họp báo chưa từng có tại Sở thú, giải thích mục đích trên.

12.10.64: Hội thảo tại Rạp Thống Nhất

KẾT QUẢ: “Chim chích” dám đá “voi” Cộng sản H.Đ.N.D.C.Q.

TẠI CÁC TỈNH

a) Phan Thiết: 30.9.64: Biểu tình tại Tỉnh lỵ với các Biểu ngữ:”TÁCH CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”.

Kết quả: Chủ tịch Học sinh tranh đấu của H.Đ.N.D.C.Q.Phan Thiết đã phải ký giấy xin giải tán và ngưng hoạt động

của họ tại trường Phan Bội Châu. Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập ngay.

b) Biên Hòa: 3.10.64: Biểu tình và đưa kiến nghị lên chính quyền đòi:”Tách rời chính trị ra khỏi học đường.”

Kết quả: Chính quyền đồng ý và Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập.

c) Gia Định: 4.10.64: Biểu tình và đưa kiến nghị lên chính quyền. Biểu tình từ Lê Văn Duyệt đến Tỉnh đường.

d) Long Khánh: 4.10.64: Biểu tình từ Dốc Mơ đến Thanh Sơn với Biểu ngữ:”TÁCH CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”.

e) Nha Trang: 6.10.64: Biểu tình từ 5 giờ sáng đến 9 giờ qua các đường dẫn đến Toà Tỉnh trưởng. Kiến nghị:”Tách chính trị ra khỏi Học đường”.

Kết quả: - Chính quyền hứa sẽ thỏa mãn Kiến nghị chính đáng ấy

- Tiếng nói của đoàn Biểu tình được phát thanh trên Đài Nha trang ngay chiều hôm ấy.

- Từ đó về sau, tiếng nói của H.Đ.N.D.C.Q. Nha trang trên làn sóng điện cũng bị chấm dứt.

- Hội Đồng Bão Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập.

f) Qui Nhơn: Đã chuẩn bị nhưng vì tỉnh lỵ bị giới nghiêm suốt 24 giờ, nên không biểu tình được. Nhưng Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập

g) Đà Nẵng: Vì gần đến ngày kỷ niệm “1.11.1963” nên các cuộc Biểu tình đềubị chặn đứng, chỉ thành lập Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy. Trụ sở đặt tại Thanh Bình.

Kết quả: Nhân dân và Chính quyền đã được thức tỉnh về cái tai họa của H.Đ.N.D.C.Q.

Các Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc bị bóp chết trong trứng.

6.12.64:

Tổng Liên Đoàn Sinh Viên, Học Sinh

TỰ-DÂN

(TỰ do DÂN chủ) ra đời với các thành phần có quá trình tranh đấu).
(Trích Báo Tất Niên 1964 “ĐẠI ĐOÀN KẾT”, trang 34)


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương