Alkaloids from Traditional Chinese Medicine against hepatocellular carcinomatải về 2.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích2.99 Mb.
#52445
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Biomedicine & Pharmacotherapy 120 (2019) 109543
15

Document Outline

 • Alkaloids from Traditional Chinese Medicine against hepatocellular carcinoma
  • Introduction
   • Hepatocellular carcinoma and current treatment
   • Alkaloids and HCC
  • Classification of alkaloids and their mechanism for the treatment of HCC
   • Piperidine alkaloids
   • Isoquinoline alkaloids
   • Indole alkaloids
   • Terpenoids alkaloids
   • Steroidal alkaloids
   • Quinoline alkaloids
   • Other alkaloids
  • Discussion
  • Financial support
  • Author contributions
  • mk:H1_15
  • References

tải về 2.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương